Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

"Ne féljünk nagyot lépni, ha ez tűnik szükségesnek. Két kis ugrással nem jutunk át a szakadékon.„ David Lloyd George.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: ""Ne féljünk nagyot lépni, ha ez tűnik szükségesnek. Két kis ugrással nem jutunk át a szakadékon.„ David Lloyd George."— Előadás másolata:

1 "Ne féljünk nagyot lépni, ha ez tűnik szükségesnek. Két kis ugrással nem jutunk át a szakadékon.„ David Lloyd George

2 Mi a LEADER? LEADER (francia betűszó: Liaison Entre Actions pour le Developpement de l’Economie Rurale) = Közösségi kezdeményezés a vidéki gazdaság fejlesztéséért A LEADER a helyi közigazgatás, a vállalkozók és civil szervezetek összefogására épít, közösségeik kezébe tényleges döntéshozatali jogkört ad. Földrajzilag összefüggő településcsoportokat hoz létre az érintettek által kidolgozott térségfejlesztési stratégiák megvalósítására (HVS). Az addig egymás mellett élő és dolgozó szereplők egyenrangú partnerekké válnak, és közösen alakítják térségük jövőjét.

3 Mi a LEADER (=KAHF)? „Gondolkodj globálisan, cselekedj lokálisan!” A LEADER az Európai Unió által kezdeményezett programok (ún. K özösségi K ezdeményezések) közé tartozik. A helyi akciócsoportok földrajzilag összefüggő területen, egymással szomszédos vidéki települések összefogásaként alakulhatnak meg, azzal a feltétellel, hogy gazdaságilag és szociálisan homogén egységet alkotnak. A helyi akciócsoportok alapja a helyi önkormányzatok, vállalkozók, társadalmi szervezetek és m agánszemélyek partnersége, amely együttműködésének célja a térség számára LEADER források megszerzése.

4 A LEADER hét alapelve 1.Terület alapú megközelítés. (helyi identitás, az összetartás szellemisége, illetve közös szükségletek és elvárások) 2.Helyi kezdeményezés. (együtt dolgozni, hogy hatékonyabb, átfogó eredményt lehessen elérni) 3.Helyi partnerség. (háromoldalú partnerség: a vállalkozói-, civil- és közszféra) 4.Innováció. ( egy új termék, egy új folyamat, egy új szervezet vagy egy új piaci stratégia bevezetését jelenti) 5.Integráció. (a helyi akciókat és projekteket tehát úgy kell összekapcsolni és koordinálni, mint egy összetartozó egészet) 6.Hálózati rendszer. ( a hálózati működés magában foglalja az eredmények, tapasztalatok, eljárások és módszerek cseréjét az EU-n belüli, vidékfejlesztésben érintett LEADER akciócsoportok, vidéki térségek, közigazgatási és egyéb szervezetek között, függetlenül attól, hogy közvetlenül LEADER kedvezményezettek-e) 7.Kooperáció. ( a kooperáció továbbmegy, mint a hálózati működés: feltételez egy helyi akciócsoportot, amely közös projektet vállal fel egy másik régió vagy tagállam LEADER-csoportjával, illetve egy hasonló megközelítést alkalmazó csoporttal az unión kívüli országokból)

5 LEADER=Megoldás Az Európai Bizottság a LEADER kezdeményezése elindításakor, abból a felismerésből indult ki, hogy egyes fejlesztések, programok hatékonyabban valósulnak meg, ha a helyi viszonyokat ismerő, ott élő emberek és szervezetek, intézmények fogalmazzák meg a tennivalókat, módszereket és ők döntenek a felhasználható források felosztásáról is. A LEADER program arra ösztönzi a helyben élőket, hogy vegyenek részt térségük jövőjének kialakításában.

6 – Gazdaság- és közösségfejlesztés. –A vidéki népesség elvándorlásának megelőzése. –É lhető vidék megteremtése: vonzó élet- és munkakörülmények megteremtése az erőforrások átgondolt, integrált és fenntartható hasznosításával. –V idéki térségek épített, kulturális és természeti értékeinek megóvása és megújítása. –K ülönböző szférák együttműködésének kiépítése és erősítése a térségben megvalósítandó fejlesztések érdekében. Mi a vidékfejlesztés fő célja?

7 EMVA 2007-2013 (ÚMVP/DIVIP) I. tengely ( közel 2,4 Mrd EUR ) Mezőgazdaság, élelmiszer-feldolgozás és erdészet versenyképességének javítása 48% II. tengely ( közel 1,6 Mrd EUR ) Környezet és vidék állapotának javítása 32% III. tengely ( közel 700 M EUR ) Életminőség javítása a vidéki területeken és a diverzifikáció ösztönzése 14% IV. tengely ( közel 300 M EUR ) LEADER 6%

8 Eredményeink Pályázati körBeérkezett pályázatok (db) Támogatott pályázatok (db) Megítélt támogatás (Ft) Megvalósított fejlesztés (becsült, Ft) III. tengely 1. kör 3022450 107 022,-391 277 089,- III. tengely 2. kör 1615163 434 173,-106 239 892,- IV. tengely, LEADER 1. kör 6532 301 377,-10 667 777,- IV. tengely, LEADER 2. kör 5237191 891 633,-- Összesen:10479837 734 205,-508 184 758,-

9 CÉLTERÜLET MEGNEVEZÉSEHBB ÁLTAL TÁMOGATOTT PROJEKTADATLAP OK SZÁMA (DB) BENYÚJTOTT PÁLYÁZATOK SZÁMA (DB) KERETÖSSZEG (FT) PROJEKT ADATLAPOKO N IGÉNYELT TÁMOGATÁS (FT) PÁLYÁZATOKBA N IGÉNYELT TÁMOGATÁS (FT) KÖTELEZETTSÉ GVÁLLALÁS TELJES ÖSSZEGE 1. Települési gazdasági területek kialakítása, fejlesztése 2240 000 000,-15 156 100,-19 916 235,- 16 709 263 2. Kis- és középvállalkozások fejlesztése 2250 000 000,-15 998 965,-18 004 134,- 17 955 866 3. Mikrovállalkozások létrehozása és fejlesztése Kisbéren 3330 000 000,-17 200 000,-17 634 116,- 2055782 4. Termelés, feldolgozás, értékesítés összekapcsolása 5430 000 000,-33 300 000,-31 000 000,- 20000000 5. Szociális alapú önfenntartó foglalkoztatás támogatása 2240 000 000,- 19 956 842 6. Erdészeti szolgáltatók és zöldterület kezelők eszközparkjának fejlesztése 3210 000 000,-9 300 000,-7 816 997,- 2 799 666 7. Bemutató helyek, közösségi terek és sportlétesítmények kialakítása, felújítása 1917100 000 000,-161 709 920,-140 500 034,- 105 410 283 8. Együttműködésben a Bakonyalja-Kisalföld kapujáért 115 000 000,- 3 875 964,- 3 945 998 9. LEADER rendezvény 271910 000 000,-6 700 000,-4 545 900,- 3057933 10. Kisebbségi hagyományok megőrzése 0015 000 000,-0,- 0 Összesen: 6452330 000 000,-304 364 985,-283 293 380,- 191891633

10 Miért vagyunk itt? 76/2011. (VII. 29.) VM rendelet 1. § (1) E rendelet alkalmazásában 1. célterület: egy jogcímen belül, az illetékes LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiája alapján meghatározott projektleíró struktúra, amely a LEADER Helyi Akciócsoport által az illetékességi területére meghatározott speciális támogatási feltételeket tartalmazza, és amelynek megvalósítására a pályázat irányul.

11 Kötelezettségeink Célterület specifikus alanyi és tárgyi feltételek A kedvezményezett vállalja, hogy a projekt LEADER támogatással való megvalósítása esetén legalább egy alkalommal részt vesz a helyi vidékfejlesztési stratégia megvalósításával kapcsolatos együttműködést erősítő személyes konzultáción, rendezvényen vagy képzésen.

12 Szakmai rendezvény a Bakonyalja- Kisalföld kapuja összetartásáért Kedvezményezett megnevezése és adatai: ’Bakonyalja-Kisalföld kapuja’ Vidékfejlesztési Egyesület 2889, Szabadság tér 1. A kivitelezés kezdetének és befejezésének az időpontja: 2012.06.13. Az Európai Unió és a Magyar Köztársaság Kormánya által az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretében nyújtott támogatás összege: 250 000,- Ft (854,55 €) Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki területekbe beruházó Európa www.umvp.eu

13 Köszönöm a figyelmüket! Mecseki Melinda BKkVE munkaszervezet vezető Kisbér, 2012. 06. 13.


Letölteni ppt ""Ne féljünk nagyot lépni, ha ez tűnik szükségesnek. Két kis ugrással nem jutunk át a szakadékon.„ David Lloyd George."

Hasonló előadás


Google Hirdetések