Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

VÍZMINŐSÉGSZABÁLYOZÁS (BMEEOVK AI11) ELŐADÁSOK: Hétfő 14 15 -16 45 RÉSZVÉTEL AJÁNLOTT GYAKORLATI ÓRÁK: Péntek 12 15 -13 45, 14 15 -15 45 (+,#) RÉSZVÉTEL.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "VÍZMINŐSÉGSZABÁLYOZÁS (BMEEOVK AI11) ELŐADÁSOK: Hétfő 14 15 -16 45 RÉSZVÉTEL AJÁNLOTT GYAKORLATI ÓRÁK: Péntek 12 15 -13 45, 14 15 -15 45 (+,#) RÉSZVÉTEL."— Előadás másolata:

1

2

3 VÍZMINŐSÉGSZABÁLYOZÁS (BMEEOVK AI11) ELŐADÁSOK: Hétfő 14 15 -16 45 RÉSZVÉTEL AJÁNLOTT GYAKORLATI ÓRÁK: Péntek 12 15 -13 45, 14 15 -15 45 (+,#) RÉSZVÉTEL KÖTELEZŐ KÖVETELMÉNYEK: 1 ZÁRTHELYI (április 17.) + pótlás VIZSGA: ÍRÁSBELI ÉS SZÓBELI ELLENŐRZŐ DOLGOZATOK (5 ALKALOM, NEM KELL PÓTOLNI, VIZSGAJEGYBE BESZÁMÍT) SEGÉDANYAGOK: www.vkkt.bme.hu ELŐADÁSOK (PPT), PÉLDÁK, ÓRAVÁZLATOK, FELKÉSZÍTŐ KÉRDÉSEK DR. CLEMENT ADRIENNE egy. docens KOVÁCS ÁDÁM SÁNDOR egy. tanársegéd

4 TÁRGY FELÉPÍTÉSE, TÉMAKÖRÖK 1.VÍZMINŐSÉGSZABÁLYOZÁS CÉLJA, FELADATA  FŐBB VÍZMINŐSÉGI PROBLÉMÁK, VÍZMINŐSÉG SZABÁLYOZÁS FELADATA ÉS ESZKÖZEI, ÚJ FELADATOK: VÍZ KERETIRÁNYELV  VÍZMINŐSÉG MEGHATÁROZÁSA, VÍZSZENNYEZŐK ÉS VÍZMINŐSÉGI JELLEMZŐK  VÍZMINŐSÍTÉS (HAZAI, EU), VÍZMINŐSÉGI MONITORING, HAZAI VIZEK ÁLLAPOTA 2.TRANSZPORT FOLYAMATOK VIZEKBEN  SZENNYEZŐANYGOK TERJEDÉSE: TRANSZPORT (KONVEKCIÓ, DIFFÚZIÓ, TURBULENS DISZPERZIÓ)  ANALITIKUS MEGOLDÁSOK, ELKEVEREDÉSI PÉLDÁK (2D, 1D CSÓVA SZÁMÍTÁS, SZENNYEZÉS HULLÁM LEVONULÁSA FOLYÓKBAN) 3.VÍZFOLYÁSOK OXIGÉN HÁZTARTÁSA  SZENNYVÍZBEVEZETÉSEK HATÁSÁNAK SZÁMÍTÁSA: STREETER-PHELPS MODELL ÉS TOVÁBBFEJLESZTÉSEI, PÉLDÁK  OXIGÉN HÁZTARTÁS SZABÁLYOZÁSA (KÖLTSÉG-HATÉKONY EMISSZIÓ CSÖKKENTÉS, MEDERBELI ÖNTISZTULÁS JAVÍTÁSA KISVÍZFOLYÁSOKON) 4.TAVAK, EUTROFIZÁLÓDÁS, TÓSZABÁLYOZÁS  TAVAK JELLEMZŐI: MORFOLÓGIA, VÍZMÉRLEG, VÍZMOZGÁSOK, TÁPANYAGFORGALOM  ÖSSZES P MODELL (VOLLENWEIDER), EUTROFIZÁCIÓS MODELLEK  DIFFÚZ TERHELÉS MEGHATÁROZÁSA ÉS CSÖKKENTÉSÉNEK MÓDSZEREI 5.VÍZMINŐSÉGSZABÁLYOZÁS JOGI ÉS GAZDASÁGI ESZKÖZEI  HAZAI ÉS UNIÓS JOGSZABÁLYOK (EMISSZIÓS, IMMISSZIÓS NORMÁK)  GAZDASÁGI ESZKÖZÖK, TÁMOGATÁSOK, FINANSZÍROZÁS  SZENNYVÍZ-PROGRAM ÉS SZEREPE A VÍZMINŐSÉGVÉDELEMBEN  DIFFÚZ SZENNYEZÉSEKKEL KAPCSOLATOS SZABÁLYOZÁSI ESZKÖZÖK ÉS HATÉKONYSÁGUK

5 1850 ANGOL WC  NÖVEKVŐ VÍZFOGYASZTÁS  TÚLTERHELT EMÉSZTŐK  KOLERA, TÍFUSZ: VÍZZEL TERJEDŐ JÁRVÁNYOK (dr. Snow londoni orvos) 1900 CSATORNÁZÁS  SZENNYVIZEKET TISZTÍTÁS NÉLKÜL A FOLYÓKBA VEZETIK (SOK SZERVESANYAG)  OXIGÉN HÁZTARTÁSI PROBLÉMÁK (HALPUSZTULÁS) 1924 STREETER – PHELPS: ELSŐ VÍZMINŐSÉGI MODELL, KÖLTSÉG HASZON ELEMZÉSEN ALAPULÓ TERVEZÉS 1945 SZENNYVÍZTISZTÍTÁSI ISKOLÁK (BIOLÓGIAI, KÉMIAI) SZENNYVÍZTISZTÍTÁS ELTERJEDÉSE A GYAKORLATBAN, “Sanitary Engineer”: vízellátás-csatornázás-közegészségügy FÖBB VÍZMINŐSÉGI PROBLÉMÁK ÉS A MEGOLDÁST SEGÍTŐ ESZKÖZÖK FEJLŐDÉSE 1960MEZŐGAZDASÁG (MŰTRÁGYÁK), TELEPÜLÉSI SZENNYVÍZ  NÖVEKVŐ TÁPANYAGTERHELÉS (N, P)  EUTROFIZÁCIÓ 1970SZENNYVÍZTISZTÍTÁS: TÁPANYAGOK ELTÁVOLÍTÁSA IS! TERÜLETHASZNÁLAT SZABÁLYOZÁSA, TÁPANYAG GAZDÁLKODÁS (NEM PONTSZERŰ SZENNYEZÉS)

6 1960 FRISSSVÍZHŰTÉSŰ ERŐMŰVEK: HŐSZENNYEZÉS  KISEBB HŐLÉPCSŐ, ELKEVEREDÉS BIZTOSÍTÁSA 1970 TOXIKUS SZENNYEZÉSEK, HAVÁRIÁK: OLAJ MIKROSZENNYEZŐK (KÖRNYEZETI KOCKÁZAT FELISMERÉSE) 1980 SAVASODÁS, NITRÁTOSODÁS (NITRÁT – MÉRGEZŐ!) HATÁSOK TÖBB KÖZEGBEN  HATÁSVIZSGÁLAT (KHT) NEMZETKÖZI EGYEZMÉNYEK AZ EMISSZIÓ CSÖKKENTÉS ÉRDEKÉBEN 1990 ÉGHAJLATVÁLTOZÁS  INFORMATIKA, MÉRÉSTECHNIKA: GLOBÁLIS KLÍMAMODELLEK, BIZONYTALANSÁGOK 1970 USA: CLEAN WATER ACT („TISZTA VÍZTÖRVÉNY”) ELSŐ JOGI SZABÁLYOZÁS 2000 VÍZ KERETIRÁNYELV: AZ EURÓPAI UNIÓ EGYSÉGES VÍZ POLITIKÁJA, ÁTFOGÓ VÍMINŐSÉGSZABÁLYOZÁSI CSELEKVÉSI PROGRAM

7 J Ö V Ő Járványok Eutrofizálódás Toxikus szennyezők Éghajlatváltozás O 2 háztartás Arvíz, vízhiány Nitrátosodás Haváriák Hőszennyez. A globalizáció meglepetései Savasodás LOKÁLIS REGIONÁLIS KONTINENTÁLIS GLOBÁLIS Lépték 1850 1950 1960 1970 1980 1990 2000 Év VÍZMINŐSÉGI PROBLÉMÁK TRENDJE

8 VÍZ-GAZDÁLKODÁS KÖRNYEZET-GAZDÁLKODÁS VÍZMINŐSÉG- SZABÁLYOZÁS

9 TEVÉKENYSÉG HASZNÁLAT IGÉNY EMISSZIÓ SZENNYEZÉS MINÔSÉG ROMLÁS SZABÁLYOZÁS MODELL

10 VÍZGYŰJTŐ SZABÁLYOZÁS ALAPEGYSÉGE: VÍZGYŰJTŐ 

11 SZABÁLYOZÁS MŰSZAKI: EMISSZIÓ CSÖKKENTÉSE VÍZMINŐSÉG JAVÍTÁSA JOGI HATÓSÁGI ESZKÖZÖK GAZDASÁGI GAZDASÁGI ÖSZTÖNZŐK TÁMOGATÁSOK

12 AZ ÚJ KIHÍVÁS: EU Víz Keretirányelv Vízgyűjtőszemlélet, Vízgyűjtőszemlélet, integrált vízgazdálkodás integrált vízgazdálkodás Jó (ökológiai) állapot Jó (ökológiai) állapot Direktívák/irányelvek Direktívák/irányelvek Környezet és Környezet és fenntartható fejlődés a központban fenntartható fejlődés a központban

13 Intézkedések a Víz Keretirányelv keretében Összes többi intézkedés koordinálása ivóvízfürdővíz településiszennyvíz nitrátok IPPC & egyéb ipari kibocsátások vegyi anyagok (76/464)növényvédő-szerekbiocideklerakókszennyvíz-iszap

14 Az EU Víz Keretirányelvének (VKI) átültetése magyar jogszabályokba Az VKI előírásait tartalmazó hazai rendeletek: A Kormány 221/2004. (VII.21.) Korm. rendelete a vízgyűjtő-gazdálkodás egyes szabályairól A Kormány 220/2004. (VII.21.) Korm. rendelete a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól A Kormány 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelete a felszín alatti vizek védelméről

15 A VKI BEVEZETÉSÉNEK FŐBB LÉPÉSEI Tipológia. Víztestek kijelölése és besorolása. Referencia jellemzők, állapot, helyek. Minősítés Monitorozás. Víztestek jellemzése. Környezeti célkitűzések Vízgyűjtő Gazdálkodási Tervek. Jelentés az EU-nak. Lényeg: ciklikus folyamat biológiai validációval

16 LEGFONTOSABB HATÁRIDŐK (21.§) 2004. december 22 Emberi tevékenységek környezeti hatásainak elemzése Víztestek kijelölése és jellemzése Védett területek nyilvántartása Gazdasági elemzés 2006. december 22 Új monitoring üzembe állítása 2009.december 22 VGT közzététele a minisztérium hivatalos lapjában Intézkedési program kidolgozása 2010 Költség-visszatérülés elvének érvényesítése 2012. december 22 Intézkedési program végrehajtásának megkezdése 2015.december 22. Vizek jó állapotának elérése

17 Folyók sokévi középvízhozama (m 3 /s) Felszíni vizek minőségének meghatározója: 96% külföldi eredet

18 Vizeink minősége az oxigén háztarás jellemzői (BOI 5, KOI, O 2 ) szerint (Értékelés a 2000 évi törzshálózati vízminőségi adatok alapján az MSZ 12749 szerint) I.Osztály II.Osztály III.Osztály IV.Osztály V.Osztály

19 Felszíni vizek minősége (osztályozás az MSZ 12749 szerint) Oxigén háztartás Tápanyagok Bakteriológia Mikroszennyezők

20 WATER QUALITY CHANGES

21 Fotó: P. Pomogyi, F. Szilágyi

22 Karasica vízgyűjtő: vízminőségi állapot értékelése

23 Tápanyagterhelés miatt kockázatos vizek 2005-ös Nemzeti Jelentés: a felszíni víztestek (890 vízfolyás és 220 állóvíz) kétharmada, 2006. évi felülvizsgálata után: a víztestek több mint fele.

24 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 195019551960196519701975198019851990199119921993199419951996199719981999200020012002 Csatornázott lakosok Csatornázott területen élők Vízellátott lakosok Vízellátott lakosok a közkifolyós ellátással együtt Lakosság %-a ~ 10% ~ 30% VÍZI KÖZMŰ INFRASTRUKTÚRA FEJLŐDÉSE (”KÖZMŰOLLÓ” ALAKULÁSA) 2015

25 Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és Tisztítási Megvalósítási Program -686 db 2000 LEÉ feletti agglomeráció (1472 település) csatornázása -További 840 db. kistelepülés sérülékeny területen -Szennyvizek teljes biológiai tisztítás -Érzékeny befogadóknál (Balaton, Velencei tó, Fertő tó) tápanyag eltávolítás -850 milliárt Ft beruházás, -Megvalósulás: 2015-re -8 prioritási kategória a megvalósítás ütemezésére

26 EMISSZIÓ CSÖKKENÉS (A JELENLEGI %-ÁBAN)

27 Department of Sanitary & Environmental Engineering Budapest University of Technology and Economics SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEPEK SZÁMÁNAK ALAKULÁSA ÉS MÉRET SZERINTI MEGOSZLÁSA

28 Csatornázás költségei: Egy lakosra eső csatornahossz és a laksűrűség kapcsolata

29 A VIZSGÁLT VÁLTOZATOK BERUHÁZÁSI KÖLTSÉGEI (MILLIÁRD FT) ~ 300 Milliárd Ft ~ 200 milliárd Ft

30 KÖLTSÉG- HATÉKONYSÁG

31 Q/q < 100 Vízminőség romlás! Jelenlegi és jövőbeli szennyvíztisztító telepek száma 0 100 200 300 400 500 600 < 10101001 00010 000100 000 >100 000 Hígulás (Q/q) 20032015 Q/q < 100 Szennyvíz hozam és a befogadó vízhozam arányától (hígulástól) függ a vízminőségi hatás

32 KOMMUNÁLIS SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEPEK (2003)

33 KOMMUNÁLIS SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEPEK (2015) New WWTP-s

34

35

36 ÖSSZES (SZERVETLEN) NITROGÉN JELENLEGI ÁLLAPOT I.-II.o. III.o. IV.-V.o.

37 I.-II.o. III.o. IV.-V.o. ÖSSZES (SZERVETLEN) NITROGÉN ELŐREJELZÉS: 2015

38 I.-II.o. III.o. IV.-V.o. ÖSSZES FOSZFOR JELENLEGI ÁLLAPOT

39 I.-II.o. III.o. IV.-V.o. ÖSSZES FOSZFOR ELŐREJELZÉS: 2015

40 TELEPÜLÉS HÁZTARTÁS BELTENGER BELTENGER ÓCEÁN ÓCEÁN TÓ FOLYÓ FOLYÓ 10000 ÉV 1000 ÉV 100 ÉV 10 ÉV ÉV HÓNAP HÉT NAP ÓRA km SZENNYEZŐDÉSEK ÁTHELYEZŐDÉSE IDŐ LÉPTÉK

41 TELEPÜLÉS HÁZTARTÁS BELTENGER BELTENGER ÓCEÁN ÓCEÁN TÓ FOLYÓ FOLYÓ 10000 ÉV 1000 ÉV 100 ÉV 10 ÉV ÉV HÓNAP HÉT NAP ÓRA km SZENNYEZŐDÉSEK ÁTHELYEZŐDÉSE IDŐ LÉPTÉK

42 TELEPÜLÉS HÁZTARTÁS BELTENGER BELTENGER ÓCEÁN ÓCEÁN TÓ FOLYÓ FOLYÓ 10000 ÉV 1000 ÉV 100 ÉV 10 ÉV ÉV HÓNAP HÉT NAP ÓRA km SZENNYEZŐDÉSEK ÁTHELYEZŐDÉSE IDŐ LÉPTÉK

43 TELEPÜLÉS HÁZTARTÁS BELTENGER BELTENGER ÓCEÁN ÓCEÁN TÓ FOLYÓ FOLYÓ 10000 ÉV 1000 ÉV 100 ÉV 10 ÉV ÉV HÓNAP HÉT NAP ÓRA km SZENNYEZŐDÉSEK ÁTHELYEZŐDÉSE IDŐ LÉPTÉK

44 Víztakarékos háztartások vízforgalma és a visszaforgatás lehetősége a szürke szennyvíz újrahasznosításával

45 A JÖVŐ HÁZTARTÁSA 0.3 0.5 1 SZÜRKE FEKETE 30 100 0.1 1 JELEN 11 komposztálás, trágyázás anaerob tisztítás biogáz egyszerű tisztítás öntözés másodlagos víz

46 A jövő vízi infrastruktúrája... Fenntartható? Elfogadható? Oktatás-kutatás Tápanyag gazdálkodás a háztartások szintjén!

47 Szakszerű egyedi szennyvíz elhelyezés talajba

48 A HAGYOMÁNYOS SZENNYVÍZ ELHELYEZÉSI MEGOLDÁSOK ALKALMAZHATÓK 1432 TELEPÜLÉS

49 Egyedi Term. közeli Biol.Biol+P Biol+P+ Nitr Biol+P+ Nitr+deN A_település-500fő1,002,673,063,363,784,36 B_település-1000fő1,002,472,983,233,614,10 C_település-2000fő1,002,392,722,933,314,07 D_település-5000fő1,002,002,182,312,542,99 1.Szakszerű egyedi szennyvíz elhelyezés 2.Csatornázás, természetközeli (gyökérmezős) szennyvíztisztító telep 3.Csatornázás, hagyományos biológiai szennyvíztisztító telep 4.Csatornázás, hagyományos biológiai szennyvíztisztító telep, P eltávolítással kiegészítve 5.Csatornázás, hagyományos biológiai szennyvíztisztító telep, P eltávolítással és nitrifikációval kiegészítve 6.Csatornázás, hagyományos biológiai szennyvíztisztító telep, P eltávolítással, nitrifikációval és denitrifikációval kiegészítve Önköltségi szennyvízdíjak (relatív összehasonlítás)

50 DUNA VÍZGYŰJTŐ: 11 ORSZÁG TÁPANYAGTERHELÉS FORRÁSOK SZERINTI MEGOSZLÁSA (1992)

51 Klorofill-a koncentráció EUTROFIZÁCIÓ: FEKETE-TENGER © danubs.tuwien.ac.at DUNA

52 Duna vízgyűjtőre készített emisszió becslés (MONERIS, Behrendt et al, 2003) Danube Basin (802 888 km 2 ) Diffuse N and P emissions from Hungary (1998-2000):

53 Source apportionment of nitrogen and phosphorus load in selected regions and catchments. Source EEA Report No 7/2005

54 BALATON (2003)

55 A Balaton vízállásának alakulása – jelenlegi állapot, 80%-os biztonság

56 A Balaton vízállásának alakulása – éghajlatváltozás, 80%-os biztonság

57 A 30 CM ALATTI ÉVES VÍZSZINTEK ELŐFORDULÁSA 5000 ÉV ALATT

58 Belterületi lefolyás, terhelés Lefolyás szennyezettsége a csapadék intenzitás függvényében

59 Évente több ezer újabb, jelentős részben perzisztens és toxikus vegyületet szintetizálnak, ezek többsége eljut a vizekbe: PESZTICIDEK, SZTEROIDOK, A HORMONHÁZTARTÁST BEFOLYÁSOLÓ ANYAGOK PARAZITÁK (Cryptosporidium, Giardia lamblia stb.) Kockázat-érzékenységünk nő, a határértékek szigorodnak, de valójában nem tudjuk, mit hoz a jövő. A teljes biztonság világa - részben ismereteink gyarapodása következtében - eltűnt. ÚJ KIHÍVÁSOK: A JÖVŐ PROBLÉMÁI

60 PROBLÉMÁKOKOKTÜNETEKSZABÁLYOZÁS OXIGÉN HÁZTARTÁS SZENNYVÍZBEV., BIOLÓGIAILAG BONTHATÓ SZERVES A. OXIGÉNHIÁNY, HALPUSZTULÁS SZENNYVÍZTISZTÍTÁS: SZERVESANYAG ELTÁVOLÍTÁS BAKTERIOL. SZ. TISZTÍTATLAN SZV.FERTŐZŐKÉPESSÉGSZVT: FERTŐTLENÍTÉS HŐSZENNYEZÉS HŐTŐVÍZ VISSZAVEZETÉSE HŐSOKK, OLDOTT OXIGÉN CSÖKK. HŰTŐTORONY, HŐLÉPCSŐ CSÖKK., ELKEVEREDÉS JAV. EUTROFIZÁLÓ- DÁS SZENNYVIZEK P,N TARTALMA, DIFFÚZ TERHELÉS (MEZŐG.) ALGÁSODÁS, ESZTÉTIKA, TOXIKUS, IVÓVÍZ PROBL. SZVT.: TÁPANYAG ELTÁV. MEZŐGAZD: LEGJOBB GYAKORLAT, TÁPANYAGGAZD KOTRÁS,BIOMAN.,STB NITRÁTOSODÁS TÚLTRÁGYÁZÁS, SZV. SZIKKASZTÁS TALAJVÍZ MAGAS NITRÁT KONC., MÉRGEZŐ (IVÓVÍZ) CSATORNÁZÁS, TÁPANYAGGAZDÁLKODÁS TOXIKUS SZ., HAVÁRIÁK IPARI BALESETEK, NÖVÉNYVÉDŐSZEREK, OLAJSZÁRMAZÉKOK MÉRGEZÉS, BIOAKKUMULÁCIÓ, ÉLŐVILÁG PUSZTULÁSA BIZTONSÁG JAVÍTÁSA, KOCKÁZATI TÉNYEZŐK CSÖKK, JOGI ESZKÖZÖK SAVASODÁS LÉGKÖRI EMISSZIÓK: SO 2, NO X PH CSÖKK., AL ÉS NEHÉZFÉM KIOLD., ÉLŐVILÁG PUSZT. LÉGSZENNYEZÉS CSÖKK. (KATALIZÁTOR, SO 2 ELTÁV.), MESZEZÉS KLÍMAVÁLTO- ZÁS ÜVEGHÁZ GÁZOK KIBOCS. NÖV., ERDŐIRTÁS FELMELEGEDÉS, SZÉLSŐSÉGES IDŐJÁRÁSI ESEMÉNYEK EMISSZIÓK CSÖKK. (???), MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK

61 IDŐIGÉNYES IDŐIGÉNYES SOK SZEREPLŐ SOK SZEREPLŐ A KIVÁLASZTÁS SZEMPONTJAI: ÉRDEKELLENTÉTEK A KIVÁLASZTÁS SZEMPONTJAI: ÉRDEKELLENTÉTEK A VÍZMINŐSÉGSZABÁLYOZÁS LÉPÉSEI 1.JELENLEGI ÁLLAPOT FELMÉRÉSE (VÍZMINŐSÉG, EMISSZIÓK) 2.CÉLÁLLAPOT (VÍZHASZNÁLATOK!) 3.ALTERNATÍVÁK ÉS AZOK ÉRTÉKELÉSE 4.MEGOLDÁS KIVÁLASZTÁSA (DÖNTÉSHOZÓK) 5.MEGVALÓSÍTÁS 6.MONITORING: TELJESÜLT A CÉLÁLLAPOT?

62 TÓ FOLYÓ VÍZMINŐSÉGSZABÁLYOZÁSI PÉLDA  C H3 Célállapot (befogadó határérték) Oldott oxigén koncentráció ChChChCh  C H2  C H2 - a 13 E 1 (1-X 1 ) - a 23 E 2 (1-X 2 ) ChChChCh C h, C 2, C 3 - jelen állapot (monitorozás) - a 12 E 1 (1-X 1 ) a 12 - átviteli tényező: az 1 helyen lévő emisszió hatása a 2 helyen. (emisszió  immisszió) 1 1. Település 2 2. Település 3 Fürdés (C H3 ) Ipari vízkivétel (határérték, C H2 )  X - hatásfok ( 0, 1 ) X1X1X1X1 X2X2X2X2 E - szervesanyag (BOI 5 ) emisszió E - szervesanyag (BOI 5 ) emisszió E1E1E1E1 E2E2E2E2  X 1, X 2 > X A  X 1, X 2 < X F ChChChCh C 2 = C h - a 12 E 1 C 3 = C h - a 13 E 1 – a 23 E 2 Feltételi egyenletek (tisztítás után): Jelen:

63 MEGOLDÁSOK KERESÉSE: MEGOLDÁSOK KERESÉSE: 1 1 x1x1 x2x2 xAxA xAxA xFxF xFxF min [K 1 (X 1 ) + K 2 (X 2 )] min [K 1 (X 1 ) + K 2 (X 2 )] CÉLFÜGGVÉNY CÉLFÜGGVÉNY min [k 1 X 1 + k 2 X 2 ] LINEÁRIS VÁLTOZAT LINEÁRIS VÁLTOZAT HELYES A KÖLTSÉG FÜGGVÉNY? 1. Legjobb technológia (BAT) – technológiai határérték 2. Egyenletes terhelés csökkentés: X 1 = X 2 3. Leggazdaságosabb megoldás: költség-minimum

64 MITŐL FÜGGENEK AZ (1) ÉS (2) FELTÉTELEK? JELENLEGI VÍZMINŐSÉG: - MINTAVÉTELEZÉSI ÉS ANALITIKAI HIBÁIK - MÉRTÉKADÓ ÁLLAPOT MEGHATÁROZÁSA - MÉRTÉKADÓ ÁLLAPOT MEGHATÁROZÁSA EMISSZIÓK MEGHATÁROZÁSA: - PONTFORRÁSOK: MÉRÉS, BECSLÉS - PONTFORRÁSOK: MÉRÉS, BECSLÉS - DIFFÚZ TERHELÉSK: KIS KONC., NAGY TERÜLET - DIFFÚZ TERHELÉSK: KIS KONC., NAGY TERÜLET CSAPADÉK HATÁSA, BECSLÉS: BIZONYTALAN CSAPADÉK HATÁSA, BECSLÉS: BIZONYTALAN ÁTVITELI TÉNYEZŐ: - KONZRVATÍV SZENNEZŐ: HÍGULÁS, ELKEVEREDÉS - NEM KONZERVATÍV: ÜLEPEDÉS, LEBOMLÁS - NEM KONZERVATÍV: ÜLEPEDÉS, LEBOMLÁS VÍZMINŐSÉGI MODELL! CÉLFÜGGVÉNY, KORLÁTOZÓ TÉNYEZŐ, DÖNTÉSI VÁLTOZÓ CÉLFÜGGVÉNY, KORLÁTOZÓ TÉNYEZŐ, DÖNTÉSI VÁLTOZÓ  OPTIMALIZÁLÁS ÉS LINEÁRIS PROGRAMOZÁS KÖLTSÉGEK MEGHATÁROZÁSA: SZENNYVÍZTISZTÍTÁS - FAJLAGOS KÖLTSÉG:TECHNOLÓGIA, TELEPMÉRET - FAJLAGOS KÖLTSÉG:TECHNOLÓGIA, TELEPMÉRET - BERUHÁZÁS ÉS ÜZEMELÉS, MŰKÖDÉS - BERUHÁZÁS ÉS ÜZEMELÉS, MŰKÖDÉS - NEM LINEÁRIS - NEM LINEÁRIS - CSATORNÁZÁS KÖLTSÉGE - CSATORNÁZÁS KÖLTSÉGE BIZONYTALANSÁGOK : BIZTOS, HOGY TUDJUK A MEGOLDÁST? BIZONYTALANSÁGOK : BIZTOS, HOGY TUDJUK A MEGOLDÁST? MIT KEZDJÜNK A BIZONYTALANSÁGOKKAL?


Letölteni ppt "VÍZMINŐSÉGSZABÁLYOZÁS (BMEEOVK AI11) ELŐADÁSOK: Hétfő 14 15 -16 45 RÉSZVÉTEL AJÁNLOTT GYAKORLATI ÓRÁK: Péntek 12 15 -13 45, 14 15 -15 45 (+,#) RÉSZVÉTEL."

Hasonló előadás


Google Hirdetések