Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

VÍZMINŐSÉG- SZABÁLYOZÁS.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "VÍZMINŐSÉG- SZABÁLYOZÁS."— Előadás másolata:

1 VÍZMINŐSÉG- SZABÁLYOZÁS

2 VÍZMINŐSÉGSZABÁLYOZÁS (BMEEOVK AI11)
DR. CLEMENT ADRIENNE egy. docens KOVÁCS ÁDÁM SÁNDOR egy. tanársegéd ELŐADÁSOK: Hétfő RÉSZVÉTEL AJÁNLOTT GYAKORLATI ÓRÁK: Péntek , (+,#) RÉSZVÉTEL KÖTELEZŐ KÖVETELMÉNYEK: 1 ZÁRTHELYI (április 17.) + pótlás VIZSGA: ÍRÁSBELI ÉS SZÓBELI ELLENŐRZŐ DOLGOZATOK (5 ALKALOM, NEM KELL PÓTOLNI, VIZSGAJEGYBE BESZÁMÍT) SEGÉDANYAGOK: ELŐADÁSOK (PPT), PÉLDÁK, ÓRAVÁZLATOK, FELKÉSZÍTŐ KÉRDÉSEK

3 TÁRGY FELÉPÍTÉSE, TÉMAKÖRÖK
VÍZMINŐSÉGSZABÁLYOZÁS CÉLJA, FELADATA FŐBB VÍZMINŐSÉGI PROBLÉMÁK, VÍZMINŐSÉG SZABÁLYOZÁS FELADATA ÉS ESZKÖZEI, ÚJ FELADATOK: VÍZ KERETIRÁNYELV VÍZMINŐSÉG MEGHATÁROZÁSA, VÍZSZENNYEZŐK ÉS VÍZMINŐSÉGI JELLEMZŐK VÍZMINŐSÍTÉS (HAZAI, EU), VÍZMINŐSÉGI MONITORING, HAZAI VIZEK ÁLLAPOTA TRANSZPORT FOLYAMATOK VIZEKBEN SZENNYEZŐANYGOK TERJEDÉSE: TRANSZPORT (KONVEKCIÓ, DIFFÚZIÓ, TURBULENS DISZPERZIÓ) ANALITIKUS MEGOLDÁSOK, ELKEVEREDÉSI PÉLDÁK (2D, 1D CSÓVA SZÁMÍTÁS, SZENNYEZÉS HULLÁM LEVONULÁSA FOLYÓKBAN) VÍZFOLYÁSOK OXIGÉN HÁZTARTÁSA SZENNYVÍZBEVEZETÉSEK HATÁSÁNAK SZÁMÍTÁSA: STREETER-PHELPS MODELL ÉS TOVÁBBFEJLESZTÉSEI, PÉLDÁK OXIGÉN HÁZTARTÁS SZABÁLYOZÁSA (KÖLTSÉG-HATÉKONY EMISSZIÓ CSÖKKENTÉS, MEDERBELI ÖNTISZTULÁS JAVÍTÁSA KISVÍZFOLYÁSOKON) TAVAK, EUTROFIZÁLÓDÁS, TÓSZABÁLYOZÁS TAVAK JELLEMZŐI: MORFOLÓGIA, VÍZMÉRLEG, VÍZMOZGÁSOK, TÁPANYAGFORGALOM ÖSSZES P MODELL (VOLLENWEIDER), EUTROFIZÁCIÓS MODELLEK DIFFÚZ TERHELÉS MEGHATÁROZÁSA ÉS CSÖKKENTÉSÉNEK MÓDSZEREI VÍZMINŐSÉGSZABÁLYOZÁS JOGI ÉS GAZDASÁGI ESZKÖZEI HAZAI ÉS UNIÓS JOGSZABÁLYOK (EMISSZIÓS, IMMISSZIÓS NORMÁK) GAZDASÁGI ESZKÖZÖK, TÁMOGATÁSOK, FINANSZÍROZÁS SZENNYVÍZ-PROGRAM ÉS SZEREPE A VÍZMINŐSÉGVÉDELEMBEN DIFFÚZ SZENNYEZÉSEKKEL KAPCSOLATOS SZABÁLYOZÁSI ESZKÖZÖK ÉS HATÉKONYSÁGUK

4 FÖBB VÍZMINŐSÉGI PROBLÉMÁK ÉS A MEGOLDÁST SEGÍTŐ ESZKÖZÖK FEJLŐDÉSE
1850 ANGOL WC  NÖVEKVŐ VÍZFOGYASZTÁS  TÚLTERHELT EMÉSZTŐK  KOLERA, TÍFUSZ: VÍZZEL TERJEDŐ JÁRVÁNYOK (dr. Snow londoni orvos) 1900 CSATORNÁZÁS  SZENNYVIZEKET TISZTÍTÁS NÉLKÜL A FOLYÓKBA VEZETIK (SOK SZERVESANYAG)  OXIGÉN HÁZTARTÁSI PROBLÉMÁK (HALPUSZTULÁS) 1924 STREETER – PHELPS: ELSŐ VÍZMINŐSÉGI MODELL, KÖLTSÉG HASZON ELEMZÉSEN ALAPULÓ TERVEZÉS 1945 SZENNYVÍZTISZTÍTÁSI ISKOLÁK (BIOLÓGIAI, KÉMIAI) SZENNYVÍZTISZTÍTÁS ELTERJEDÉSE A GYAKORLATBAN, “Sanitary Engineer”: vízellátás-csatornázás-közegészségügy 1960 MEZŐGAZDASÁG (MŰTRÁGYÁK), TELEPÜLÉSI SZENNYVÍZ  NÖVEKVŐ TÁPANYAGTERHELÉS (N, P)  EUTROFIZÁCIÓ 1970 SZENNYVÍZTISZTÍTÁS: TÁPANYAGOK ELTÁVOLÍTÁSA IS! TERÜLETHASZNÁLAT SZABÁLYOZÁSA, TÁPANYAG GAZDÁLKODÁS (NEM PONTSZERŰ SZENNYEZÉS)

5 1960. FRISSSVÍZHŰTÉSŰ ERŐMŰVEK: HŐSZENNYEZÉS 
1960 FRISSSVÍZHŰTÉSŰ ERŐMŰVEK: HŐSZENNYEZÉS  KISEBB HŐLÉPCSŐ, ELKEVEREDÉS BIZTOSÍTÁSA 1970 TOXIKUS SZENNYEZÉSEK, HAVÁRIÁK: OLAJ MIKROSZENNYEZŐK (KÖRNYEZETI KOCKÁZAT FELISMERÉSE) 1970 USA: CLEAN WATER ACT („TISZTA VÍZTÖRVÉNY”) ELSŐ JOGI SZABÁLYOZÁS 1980 SAVASODÁS, NITRÁTOSODÁS (NITRÁT – MÉRGEZŐ!) HATÁSOK TÖBB KÖZEGBEN  HATÁSVIZSGÁLAT (KHT) NEMZETKÖZI EGYEZMÉNYEK AZ EMISSZIÓ CSÖKKENTÉS ÉRDEKÉBEN 1990 ÉGHAJLATVÁLTOZÁS  INFORMATIKA, MÉRÉSTECHNIKA: GLOBÁLIS KLÍMAMODELLEK, BIZONYTALANSÁGOK 2000 VÍZ KERETIRÁNYELV: AZ EURÓPAI UNIÓ EGYSÉGES VÍZ POLITIKÁJA, ÁTFOGÓ VÍMINŐSÉGSZABÁLYOZÁSI CSELEKVÉSI PROGRAM

6 VÍZMINŐSÉGI PROBLÉMÁK TRENDJE
Lépték GLOBÁLIS Járványok Eutrofizálódás Toxikus szennyezők Éghajlatváltozás O2 háztartás Arvíz, vízhiány Nitrátosodás Haváriák Hőszennyez. A globalizáció meglepetései Savasodás KONTINENTÁLIS REGIONÁLIS J Ö V Ő LOKÁLIS Év

7 VÍZMINŐSÉG-SZABÁLYOZÁS
GAZDÁLKODÁS KÖRNYEZET- GAZDÁLKODÁS VÍZMINŐSÉG-SZABÁLYOZÁS

8 TEVÉKENYSÉG HASZNÁLAT IGÉNY EMISSZIÓ SZENNYEZÉS MINÔSÉG ROMLÁS SZABÁLYOZÁS MODELL

9 SZABÁLYOZÁS ALAPEGYSÉGE: VÍZGYŰJTŐ
F

10 SZABÁLYOZÁS MŰSZAKI: JOGI GAZDASÁGI EMISSZIÓ CSÖKKENTÉSE
VÍZMINŐSÉG JAVÍTÁSA JOGI HATÓSÁGI ESZKÖZÖK GAZDASÁGI GAZDASÁGI ÖSZTÖNZŐK TÁMOGATÁSOK

11 AZ ÚJ KIHÍVÁS: EU Víz Keretirányelv
Vízgyűjtőszemlélet, integrált vízgazdálkodás Jó (ökológiai) állapot Direktívák/irányelvek Környezet és fenntartható fejlődés a központban

12 a Víz Keretirányelv keretében
Intézkedések a Víz Keretirányelv keretében Összes többi intézkedés koordinálása települési szennyvíz nitrátok IPPC & egyéb ipari kibocsátások vegyi anyagok (76/464) növényvédő- szerek biocidek lerakók szennyvíz- iszap ivóvíz fürdővíz

13 Az EU Víz Keretirányelvének (VKI) átültetése magyar jogszabályokba
Az VKI előírásait tartalmazó hazai rendeletek: A Kormány 221/2004. (VII.21.) Korm. rendelete a vízgyűjtő-gazdálkodás egyes szabályairól A Kormány 220/2004. (VII.21.) Korm. rendelete a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól A Kormány 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelete a felszín alatti vizek védelméről

14 A VKI BEVEZETÉSÉNEK FŐBB LÉPÉSEI
Tipológia. Víztestek kijelölése és besorolása. Referencia jellemzők, állapot, helyek. Minősítés Monitorozás. Víztestek jellemzése. Környezeti célkitűzések Vízgyűjtő Gazdálkodási Tervek. Jelentés az EU-nak. Lényeg: ciklikus folyamat biológiai validációval

15 LEGFONTOSABB HATÁRIDŐK (21.§)
2004. december 22 Emberi tevékenységek környezeti hatásainak elemzése Víztestek kijelölése és jellemzése Védett területek nyilvántartása Gazdasági elemzés 2006. december 22 Új monitoring üzembe állítása 2009.december 22 VGT közzététele a minisztérium hivatalos lapjában Intézkedési program kidolgozása 2010 Költség-visszatérülés elvének érvényesítése 2012. december 22 Intézkedési program végrehajtásának megkezdése 2015.december 22. Vizek jó állapotának elérése

16 Felszíni vizek minőségének meghatározója: 96% külföldi eredet
Folyók sokévi középvízhozama (m3/s)

17 Vizeink minősége az oxigén háztarás jellemzői (BOI5, KOI, O2) szerint
(Értékelés a 2000 évi törzshálózati vízminőségi adatok alapján az MSZ szerint) Osztály

18 Felszíni vizek minősége (osztályozás az MSZ 12749 szerint)
Oxigén háztartás Tápanyagok Bakteriológia Mikroszennyezők

19 WATER QUALITY CHANGES

20 Fotó: P. Pomogyi, F. Szilágyi

21 Karasica vízgyűjtő: vízminőségi állapot értékelése

22 Tápanyagterhelés miatt kockázatos vizek
2005-ös Nemzeti Jelentés: a felszíni víztestek (890 vízfolyás és 220 állóvíz) kétharmada, évi felülvizsgálata után: a víztestek több mint fele.

23 VÍZI KÖZMŰ INFRASTRUKTÚRA FEJLŐDÉSE (”KÖZMŰOLLÓ” ALAKULÁSA)
Lakosság %-a ~ 10% ~ 30% 100 90 Vízellátott lakosok a közkifolyós ellátással együtt 2015 80 70 Vízellátott lakosok 60 50 Csatornázott területen élők 40 30 20 Csatornázott lakosok 10 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

24 Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és Tisztítási Megvalósítási Program
686 db 2000 LEÉ feletti agglomeráció (1472 település) csatornázása További 840 db. kistelepülés sérülékeny területen Szennyvizek teljes biológiai tisztítás Érzékeny befogadóknál (Balaton, Velencei tó , Fertő tó) tápanyag eltávolítás 850 milliárt Ft beruházás, Megvalósulás: 2015-re 8 prioritási kategória a megvalósítás ütemezésére

25 EMISSZIÓ CSÖKKENÉS (A JELENLEGI %-ÁBAN)

26 SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEPEK SZÁMÁNAK ALAKULÁSA ÉS MÉRET SZERINTI MEGOSZLÁSA

27 Csatornázás költségei:
Csatornázás költségei: Egy lakosra eső csatornahossz és a laksűrűség kapcsolata

28 A VIZSGÁLT VÁLTOZATOK BERUHÁZÁSI KÖLTSÉGEI
(MILLIÁRD FT) ~ 300 Milliárd Ft ~ 200 milliárd Ft

29 KÖLTSÉG-HATÉKONYSÁG

30 Q/q < 100 Q/q < 100 Vízminőség romlás!
Szennyvíz hozam és a befogadó vízhozam arányától (hígulástól) függ a vízminőségi hatás Jelenlegi és jövőbeli szennyvíztisztító telepek száma 100 200 300 400 500 600 < 10 10 1 000 10 000 > Hígulás (Q/q) 2003 2015 Q/q < 100 Vízminőség romlás! Q/q < 100

31 KOMMUNÁLIS SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEPEK (2003)

32 KOMMUNÁLIS SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEPEK (2015)
New WWTP-s

33

34

35 ÖSSZES (SZERVETLEN) NITROGÉN JELENLEGI ÁLLAPOT
I.-II.o. III.o. IV.-V.o.

36 ÖSSZES (SZERVETLEN) NITROGÉN ELŐREJELZÉS: 2015
I.-II.o. III.o. IV.-V.o.

37 ÖSSZES FOSZFOR JELENLEGI ÁLLAPOT I.-II.o. III.o. IV.-V.o.

38 ÖSSZES FOSZFOR ELŐREJELZÉS: 2015 I.-II.o. III.o. IV.-V.o.

39 SZENNYEZŐDÉSEK ÁTHELYEZŐDÉSE
IDŐ TELEPÜLÉS HÁZTARTÁS BELTENGER ÓCEÁN FOLYÓ 10000 ÉV 1000 ÉV 100 ÉV 10 ÉV ÉV HÓNAP HÉT NAP ÓRA LÉPTÉK km

40 SZENNYEZŐDÉSEK ÁTHELYEZŐDÉSE
IDŐ TELEPÜLÉS HÁZTARTÁS BELTENGER ÓCEÁN FOLYÓ 10000 ÉV 1000 ÉV 100 ÉV 10 ÉV ÉV HÓNAP HÉT NAP ÓRA LÉPTÉK km

41 SZENNYEZŐDÉSEK ÁTHELYEZŐDÉSE
IDŐ TELEPÜLÉS HÁZTARTÁS BELTENGER ÓCEÁN FOLYÓ 10000 ÉV 1000 ÉV 100 ÉV 10 ÉV ÉV HÓNAP HÉT NAP ÓRA LÉPTÉK km

42 SZENNYEZŐDÉSEK ÁTHELYEZŐDÉSE
IDŐ TELEPÜLÉS HÁZTARTÁS BELTENGER ÓCEÁN FOLYÓ 10000 ÉV 1000 ÉV 100 ÉV 10 ÉV ÉV HÓNAP HÉT NAP ÓRA LÉPTÉK km

43 Víztakarékos háztartások vízforgalma és a visszaforgatás lehetősége a szürke szennyvíz újrahasznosításával

44 komposztálás, trágyázás
A JÖVŐ HÁZTARTÁSA 1 JELEN FEKETE 30 100 0.1 0.3 0.5 1 SZÜRKE komposztálás, trágyázás anaerob tisztítás biogáz egyszerű tisztítás öntözés másodlagos víz

45 A jövő vízi infrastruktúrája...
Fenntartható? Elfogadható? Oktatás-kutatás Tápanyag gazdálkodás a háztartások szintjén!

46 Szakszerű egyedi szennyvíz elhelyezés talajba

47 A HAGYOMÁNYOS SZENNYVÍZ ELHELYEZÉSI MEGOLDÁSOK ALKALMAZHATÓK
1432 TELEPÜLÉS

48 Önköltségi szennyvízdíjak (relatív összehasonlítás)
Szakszerű egyedi szennyvíz elhelyezés Csatornázás, természetközeli (gyökérmezős) szennyvíztisztító telep Csatornázás, hagyományos biológiai szennyvíztisztító telep Csatornázás, hagyományos biológiai szennyvíztisztító telep, P eltávolítással kiegészítve Csatornázás, hagyományos biológiai szennyvíztisztító telep, P eltávolítással és nitrifikációval kiegészítve Csatornázás, hagyományos biológiai szennyvíztisztító telep, P eltávolítással, nitrifikációval és denitrifikációval kiegészítve Egyedi Term. közeli Biol. Biol+P Biol+P+Nitr Biol+P+ Nitr+deN A_település-500fő 1,00 2,67 3,06 3,36 3,78 4,36 B_település-1000fő 2,47 2,98 3,23 3,61 4,10 C_település-2000fő 2,39 2,72 2,93 3,31 4,07 D_település-5000fő 2,00 2,18 2,31 2,54 2,99

49 DUNA VÍZGYŰJTŐ: 11 ORSZÁG
TÁPANYAGTERHELÉS FORRÁSOK SZERINTI MEGOSZLÁSA (1992)

50 EUTROFIZÁCIÓ: FEKETE-TENGER
DUNA Klorofill-a koncentráció © danubs.tuwien.ac.at

51 Diffuse N and P emissions from Hungary (1998-2000):
Duna vízgyűjtőre készített emisszió becslés (MONERIS, Behrendt et al, 2003) Danube Basin ( km2) Diffuse N and P emissions from Hungary ( ):

52 Source apportionment of nitrogen and phosphorus load in selected regions and catchments.
Source EEA Report No 7/2005

53 BALATON (2003)

54 A Balaton vízállásának alakulása – jelenlegi állapot,
80%-os biztonság

55 A Balaton vízállásának alakulása – éghajlatváltozás,
80%-os biztonság

56 A 30 CM ALATTI ÉVES VÍZSZINTEK ELŐFORDULÁSA 5000 ÉV ALATT

57 Belterületi lefolyás, terhelés
Lefolyás szennyezettsége a csapadék intenzitás függvényében

58 ÚJ KIHÍVÁSOK: A JÖVŐ PROBLÉMÁI
Évente több ezer újabb, jelentős részben perzisztens és toxikus vegyületet szintetizálnak, ezek többsége eljut a vizekbe: PESZTICIDEK, SZTEROIDOK, A HORMONHÁZTARTÁST BEFOLYÁSOLÓ ANYAGOK PARAZITÁK (Cryptosporidium, Giardia lamblia stb.) Kockázat-érzékenységünk nő, a határértékek szigorodnak, de valójában nem tudjuk, mit hoz a jövő. A teljes biztonság világa - részben ismereteink gyarapodása következtében - eltűnt.

59 PROBLÉMÁK OKOK TÜNETEK SZABÁLYOZÁS OXIGÉN HÁZTARTÁS BAKTERIOL. SZ.
SZENNYVÍZBEV., BIOLÓGIAILAG BONTHATÓ SZERVES A. OXIGÉNHIÁNY, HALPUSZTULÁS SZENNYVÍZTISZTÍTÁS: SZERVESANYAG ELTÁVOLÍTÁS BAKTERIOL. SZ. TISZTÍTATLAN SZV. FERTŐZŐKÉPESSÉG SZVT: FERTŐTLENÍTÉS HŐSZENNYEZÉS HŐTŐVÍZ VISSZAVEZETÉSE HŐSOKK, OLDOTT OXIGÉN CSÖKK. HŰTŐTORONY, HŐLÉPCSŐ CSÖKK., ELKEVEREDÉS JAV. EUTROFIZÁLÓ-DÁS SZENNYVIZEK P,N TARTALMA, DIFFÚZ TERHELÉS (MEZŐG.) ALGÁSODÁS, ESZTÉTIKA, TOXIKUS, IVÓVÍZ PROBL. SZVT.: TÁPANYAG ELTÁV. MEZŐGAZD: LEGJOBB GYAKORLAT, TÁPANYAGGAZD KOTRÁS,BIOMAN.,STB NITRÁTOSODÁS TÚLTRÁGYÁZÁS, SZV. SZIKKASZTÁS TALAJVÍZ MAGAS NITRÁT KONC., MÉRGEZŐ (IVÓVÍZ) CSATORNÁZÁS, TÁPANYAGGAZDÁLKODÁS TOXIKUS SZ., HAVÁRIÁK IPARI BALESETEK, NÖVÉNYVÉDŐSZEREK, OLAJSZÁRMAZÉKOK MÉRGEZÉS, BIOAKKUMULÁCIÓ, ÉLŐVILÁG PUSZTULÁSA BIZTONSÁG JAVÍTÁSA, KOCKÁZATI TÉNYEZŐK CSÖKK, JOGI ESZKÖZÖK SAVASODÁS LÉGKÖRI EMISSZIÓK: SO2, NOX PH CSÖKK., AL ÉS NEHÉZFÉM KIOLD., ÉLŐVILÁG PUSZT. LÉGSZENNYEZÉS CSÖKK. (KATALIZÁTOR, SO2 ELTÁV.), MESZEZÉS KLÍMAVÁLTO-ZÁS ÜVEGHÁZ GÁZOK KIBOCS. NÖV., ERDŐIRTÁS FELMELEGEDÉS, SZÉLSŐSÉGES IDŐJÁRÁSI ESEMÉNYEK EMISSZIÓK CSÖKK. (???), MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK

60 A VÍZMINŐSÉGSZABÁLYOZÁS LÉPÉSEI
JELENLEGI ÁLLAPOT FELMÉRÉSE (VÍZMINŐSÉG, EMISSZIÓK) CÉLÁLLAPOT (VÍZHASZNÁLATOK!) ALTERNATÍVÁK ÉS AZOK ÉRTÉKELÉSE MEGOLDÁS KIVÁLASZTÁSA (DÖNTÉSHOZÓK) MEGVALÓSÍTÁS MONITORING: TELJESÜLT A CÉLÁLLAPOT? IDŐIGÉNYES SOK SZEREPLŐ A KIVÁLASZTÁS SZEMPONTJAI: ÉRDEKELLENTÉTEK

61 VÍZMINŐSÉGSZABÁLYOZÁSI PÉLDA
1 1. Település 2 2. Település X - hatásfok ( 0 , 1 ) X1 X2 FOLYÓ E - szervesanyag (BOI5) emisszió E1 E2 Ch Ipari vízkivétel (határérték, CH2) 3 Fürdés (CH3) Jelen: Célállapot (befogadó határérték) Oldott oxigén koncentráció C2 = Ch - a12E1 C3 = Ch - a13E1 – a23E2 Ch, C2, C3 - jelen állapot (monitorozás) Feltételi egyenletek (tisztítás után): a átviteli tényező: az 1 helyen lévő emisszió hatása a 2 helyen. (emisszióimmisszió) Ch - a12E1(1-X1)  CH2 Ch - a13E1 (1-X1) - a23E2(1-X2)  CH3 X1, X2 > XA X1, X2 < XF

62 MEGOLDÁSOK KERESÉSE: x1 x2 1 xF xA
2. Egyenletes terhelés csökkentés: X1 = X2 1. Legjobb technológia (BAT) – technológiai határérték 3. Leggazdaságosabb megoldás: költség-minimum min [K1(X1) + K2(X2)] CÉLFÜGGVÉNY min [k1X1 + k2X2] LINEÁRIS VÁLTOZAT HELYES A KÖLTSÉG FÜGGVÉNY?

63 CÉLFÜGGVÉNY, KORLÁTOZÓ TÉNYEZŐ, DÖNTÉSI VÁLTOZÓ
 OPTIMALIZÁLÁS ÉS LINEÁRIS PROGRAMOZÁS BIZONYTALANSÁGOK: BIZTOS, HOGY TUDJUK A MEGOLDÁST? MITŐL FÜGGENEK AZ (1) ÉS (2) FELTÉTELEK? JELENLEGI VÍZMINŐSÉG: - MINTAVÉTELEZÉSI ÉS ANALITIKAI HIBÁIK - MÉRTÉKADÓ ÁLLAPOT MEGHATÁROZÁSA EMISSZIÓK MEGHATÁROZÁSA: - PONTFORRÁSOK: MÉRÉS, BECSLÉS - DIFFÚZ TERHELÉSK: KIS KONC., NAGY TERÜLET CSAPADÉK HATÁSA, BECSLÉS: BIZONYTALAN ÁTVITELI TÉNYEZŐ: - KONZRVATÍV SZENNEZŐ: HÍGULÁS, ELKEVEREDÉS - NEM KONZERVATÍV: ÜLEPEDÉS, LEBOMLÁS VÍZMINŐSÉGI MODELL! KÖLTSÉGEK MEGHATÁROZÁSA: SZENNYVÍZTISZTÍTÁS - FAJLAGOS KÖLTSÉG:TECHNOLÓGIA, TELEPMÉRET - BERUHÁZÁS ÉS ÜZEMELÉS, MŰKÖDÉS - NEM LINEÁRIS - CSATORNÁZÁS KÖLTSÉGE MIT KEZDJÜNK A BIZONYTALANSÁGOKKAL?


Letölteni ppt "VÍZMINŐSÉG- SZABÁLYOZÁS."

Hasonló előadás


Google Hirdetések