Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

TÖRTÉNELEM- TUDOMÁNY I. KRONOLÓGIAI ÁTTEKINTÉS. AZ ÓKORI FORRÁSANYAGOK (SZÖVEGEK) DIGITALIZÁLT VÁLTOZATAI.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "TÖRTÉNELEM- TUDOMÁNY I. KRONOLÓGIAI ÁTTEKINTÉS. AZ ÓKORI FORRÁSANYAGOK (SZÖVEGEK) DIGITALIZÁLT VÁLTOZATAI."— Előadás másolata:

1 TÖRTÉNELEM- TUDOMÁNY I. KRONOLÓGIAI ÁTTEKINTÉS

2 AZ ÓKORI FORRÁSANYAGOK (SZÖVEGEK) DIGITALIZÁLT VÁLTOZATAI

3 THESAURUS LINGUAE GRAECAE (TLG) Projektgazda: Kaliforniai Egyetem Cél: a Homérosztól Bizánc elestéig (1453) terjedő időszak valamennyi elérhető görög szövegének teljes feldolgozása. A TLG nem csupán egy szótár, hanem a görög szerzők művei elektronikus formában. Jelenlegi tartalom: 105 millió szó, 4000 szerző, 12 ezer mű, folyamatos frissítés. Gyarapítás: nemzetközi: 58 ország, 2000 intézménye Megjelenési forma: ig CD-ROM; 2004-től online fejlesztés Elérhetősége: Hozzáférés: teljes=előfizetéssel; válogatott TLG szabad hozzáférésű:

4 PACKARD HUMANITIES INSTITUTE programjai Cél: olyan eszközöket létrehozni, amelyek jól használhatók a múlt történetének, irodalmának és zenéjének kutatásában.

5 (PHI 5.3) – latin irodalmi szövegek Tartalom: Latin irodalom, Termék: PHI 5.3 adatbázis, ami a latin irodalom (ránk maradt) kezdeteitől az ezüstkorig tartalmaz szövegeket (válogatott) a latin szövegek populáris kultúrában való jelenléte is: filmek, tetoválások, feliratok, metszetek folytatása: CETEDOC-ban Elérhetősége:

6 (PHI 7) Greek Documentary Papyri and Inscriptions– görög feliratok és papiruszok fellelhető görög feliratszöveg és (nem irodalmi) papirusz digitalizálása. 2.A feldolgozás több párhuzamos projekt keretében történik. Pl. „Klasszikus” görög feliratokat a Cornell University kutatócsoportja dolgozta fel (Greek Epigraphy Project) Későantik és középkori görög és latin nyelvű feliratok Kopt nyelvű újszövetségi szövegek adatbázisa. Elérhetősége:

7 CETEDOC/Library of Latin Texts (CLCLT-5) Cetedoc Library of Christian Latin Texts Eredeti cél: a Kr.u. 2 és 15. közötti időszak valamennyi patrisztikus (latin) és középlatin szövege adatbázisának létrehozása később módosították: felvették a klasszikus és a neolatin irodalmat is. A jelenlegi verzió Library of Latin Texts címen érhető el. Jelenlegi cél: elektronikus formában összegyűjteni a teljes latin nyelvű irodalmat, az ókortól napjainkig. A jelenlegi verzió tartalmazza –a klasszikus antikvitás latin irodalmának teljes anyagát (6 milllió szó), –a patrisztikus és középkori szövegek mintegy milliószavas corpusát: –összesen 860 szerző 2800 művét.

8 Bibliotheca Teubneriana Latina (BTL–1 és BTL–2) Cél: a latin irodalom digitalizálása a köztársaság korától a késő antikvitásig (Kr.e. 300 – Kr.u. 800). A latin Teubner szövegkiadások elektronikus változata, de hiányoznak belőle a kiadások bevezetői és a kritikai apparátusok. Első kiadása, a BTL–1 CD-ROM 1999 szeptemberében jelent meg, mintegy 280 szerző 600 művét tartalmazta (több mint 66 millió szó). Ez gyakorlatilag a teljes klasszikus latin irodalom, továbbá a legfontosabb nem keresztény szerzők a Kr.u. 2. századtól a Karoling reneszánszig. A szövegek felvitelénél együttműködtek a CETEDOC adatbázis készítőivel. A jelenleg elérhető legfrissebb változat a BTL–2, ami 400 szerző 800 művét (8,5 millió szó) foglalja magába. Ez a BTL-1 szövegei mellett tartalmazza a'Grammatici Latini' és a 'Servius Grammaticus' teljes korpuszát. Az adatbázis bővítése folyamatos, a projekt honlapján az a célkitűzés olvasható,hogy afféle « referencia-adatbázisává » szeretnének válni a klasszikus és a későantik latin irodalomnak. Elérhetősége:

9 Patrologia Latina Database (PLD) Ld. a vallástudománynál

10 PERSEUS ADATBÁZIS Perseus Project: Cél: olyan gyűjtemény elkészítése amely a laikusabb közönség számára is elérhető formában tartalmaz dokumentumokat az archaikus és klasszikus görög világ, a Római Birodalom, továbbá a korai modern Európa és Észak-Amerika vonatkozásában. Tartalom: –görög és latin auctorok szövegei –ezek angol fordítását), –papiruszokat, –szótárakat, –szakkönyveket és kommentárokat, –hatalmas (kb fotóval illusztrált) régészeti anyag. Elérhetőség:

11 BIBLIOGRÁFIÁK AZ ÓKORTUDOMÁNY KÖRÉBŐL

12 L'ANNÉE PHILOLOGIQUE A nyomtatott kiadásban is megjelenő ókortudományi bibliográfia webváltozata. Jelenleg az közötti kötetekben kereshetünk több mint 400 ezer bibliográfiai tétel tartalmaz. A rendszer felépítése a nyomtatott kötetekhez hasonló. Az adatbázisban többféle szempont alapján kereshetünk: modern szerzők, ókori szerzők és művek, kulcsszó, címszó, kiadó, gyűjteményes kötet címe és folyóirat címe szerint.

13 Gnomon Online A Gnomon Online web-es változata a kurrens év bibliográfiai jegyzékét tartalmazza. CD-ROM-változata a Gnomon Bibliographische Datenbank, amelyet rendszeresen frissítenek. Az online bibliográfiában többféle szempont alapján kereshetünk: könyvek, cikkek szerzői, folyóiratok címe, kiadási helye, ideje, ókori nevek, tárgyszavak alapján.

14 A magyar ókortudomány bibliográfiája A bibliográfia tartalmazza valamennyi korábban nyomtatott változatban megjelent ókortudományi bibliográfia gyűjteményeit Az adatbázist az MTA TKI Ókortudományi Kutatócsoportja készítette. Lehetőség van egyszerű és összetett keresésre. Egyszerű keresést cím és szerző megadásával lehet végezni, összetett keresésnél a címen és a szerzőn kívül lehetőség van a tárgykör, a nyelv és a megjelenési év megadására. FELADAT: A FENTI URL-CÍMEN MÁR NEM ÉRHETŐ EL, KERESSÜK MEG!!!!!

15 FONTOSABB LINKGYŰJTEMÉNYEK AZ ÓKORTUDOMÁNY KÖRÉBŐL

16 Ókor.lap.hu, Internet Ancient History Guide g/ Ulrich Schmitzer’s KIRKE Katalog der Internet-Ressourcen für die klassische Philologie aus Erlangen berlin.de/ressourc/ressourc.html Altertumswissenschaft im Internet konstanz.de/fi/altertumswissenschaft/fachinfo rmation-altertumswissenschaft.html Virtual Library - Deutsche Datenquellen: Klassische Philologie, Mittel und Neulatein Byzantinistik

17 KÖZÉPKOR (MEDIEVISZTIKA)

18 KÖZÉPKORI EGYETEMES TÖRTÉNELEM

19 KÖZÉPKORI SZÖVEG- ÉS FORRÁSGYŰJTEMÉNYEK

20 Armarium Labyrinthi latin-lib.html latin-lib.html A középkori egyháztörténet, filozófia, skolasztika, patrisztika alkotásai, eredeti latin, és sok esetben modern angol nyelven: Tertullianus; Ravennai Agnellus; Szent Ágoston műveinek hypertextes kritikai kiadásához is elirányít egy link; A középkori egyetemek világának megismeréséhez kitűnő a grammatika curriculumának latin és angol nyelvű műveit tartalmazó gyűjtemény.

21 Electronic Text Center A Virginiai Egyetem, Charlottesville, USA elektronikus szövegtára. Tartalmaz Latin: Római és korakeresztény szerzők művei Angol: Középkori angol irodalom (Chaucer, Gower, Langland művei) Német : –a Trieri Egyetemmel együttműködésben középkori ófelnémet szövegek

22 IntraText Digitális szövegtár, eredeti nyelven olvasható és részben letölthető források, irodalmi alkotások. Több alszekciója van: Collections - Latina - Italiana - Religiosa - Scientifica - Varia

23 A legfontosabb linkgyűjtemények, webportálok a medievisztikához CAPITULUM: Középkori Egyháztörténeti Munkacsoport Linkgyűjteménye NETSERF The Internet Connection for Medieval Resources (ismeretterjesztő) Manchester Medieval Portal Manchester Medieval Sources Medieval History: Useful Links Oxfordi Egyetem Academic Info Medieval History Gateway - Directory of Online Resources Mittelalter: Allgemeine Links

24 BIBLIOGRÁFIÁK, BIBLIOGRÁFIAI SEGÉDLETEK

25 Brepolis Medieval Encyclopaedias and Bibliographies The International Medieval Bibliography IMB-Online A Brepolis Kiadó digitális adatbázisa, CD-ROM, vagy Az európai középkorra ( ) és a medievisztika tudományára vonatkozó interdiszciplináris bibliográfiai adatbázis (régészet, filozófia-,nyelv-, irodalom-, zene-, művészettörténet). előfizetéses, egyes hazai könyvtárak termináljairól elérhető.

26 A határtudományok szakterületeinek tematikus bibliográfiái Egyháztörténet Biographisch-bibliographisches Kirchenlexikon Filozófia Stanford Encyclopedia of Philosophy Középkori kéziratok bibliográfiája Institut de recherche et d'histoire des textes Research Bibliographies on the Political and Social History of Western Europe, City University New York

27 Referensz kiadványok, enciklopédiák, lexikonok

28 ORB Online Reference Book for Medieval Studies Az egyik legjobban használható medievisztikai referensz-mű-, enciklopédia-, bibliográfia- oldal. Teljes szövegű középkori forrásokat, forrásrészleteket és hasznos linkeket is tartalmaz Elérhetőség:

29 The Encyclopedia of World History A Bartleby Elektronikus Könyvtárban található e-book. Alapvetően kronologikus, és elsősorban személyekre koncentrál. Tartalmaz dinasztikus, genealógiai adatokat és családfákat is.

30 Brepolis Medieval Encyclopaedias and Bibliographies Lexikon des Mittelalters Brepolis CD-ROM, ill. LexMA-Online A Brepols kiadó digitális adatbázisa, a medievisztikában mindmáig meghatározó, német történettudomány által készített szakenciklopédia. Előfizetéses, egyes hazai könyvtárak termináljairól elérhető: Információ: Online elérhetősége: aspx?prod_id=IS aspx?prod_id=IS

31 Internetes folyóiratok, periodikumok elektronikus/ digitalizált változatai

32 AETAS A tanulmányok az 1996/1-es számtól teljes szöveggel olvashatóak, a legfrissebb számok pdf-formátumban.

33 História Archívum: az összes régi szám, tól tartalomjegyzék, az 1999/09-10-es számtól teljes szöveggel, html-ben.

34 Klió Történettudományi szemléző folyóirat között tartalomjegyzék, között teljes szöveggel olvashatóak a cikkek.

35 Mult-kor e-folyóirat Magazin

36 The Medieval Review https://scholarworks.iu.edu/dspace/ https://scholarworks.iu.edu/dspace/ Szemléző folyóirat, 1993-tól teljes szöveggel olvasható

37 Journal of Medieval History scription.cws_home/505591/description#de scription Előfizetéses

38 Mediaevistik ils.cfm&vjournal=83000&vlang=e

39 II. rész Üres lap

40 ÚJKORI EGYETEMES TÖRTÉNELEM

41 1. Webportálok, linkgyűjtemények Startlap: Múltkor: A 18. század története portál Az Oxfordi Egyetem Történeti Intézetének kora újkor portálja odern.htm odern.htm A BBC történelem portálja

42 2. BIBLIOGRÁFIÁK, BIBLIOGRÁFIAI SEGÉDLETEK

43 The Royal Historical Society Bibliography A Királyi Történeti Társaság bibliográfiája A bibliográfia csaknem tételt tartalmaz. Önálló tételként kereshetők cikkek és tanulmányok is. A bibliográfia 570 folyóirat vonatkozó anyagát gyűjti össze.

44 EUROPEAN HISTORY BIBLIOGRAPHY uropean/indexeurobib.html

45 3. Kézikönyvek, adattárak, lexikonok

46 Pándi Lajos: Köztes-Európa – térképgyűjtemény Az adatbázis térképei bemutatják Köztes-Európa 15 államalkotó nemzetét, A régió birodalmainak "felállását" között. Az és közötti nemzeti mozgalmak ábrázolásán kívül az I. világháború, illetve az annak eredményeként konszolidálódó nemzetállamokat ábrázolják. A későbbi időszakból a modern birodalmak koráról ( és között), Köztes-Európa második nemzeti forradalmáról és a területi változásokról adnak áttekintést.

47 Pándi Lajos: Köztes-Európa kronológia A kronológia a Köztes-Európa c. térképgyűjtemény mellékleteként készült. Fő fejezetei: 1. Köztes-Európa és a birodalmak ( ) 2. A nemzeti mozgalmak kontinentális győzelme és Köztes- Európa ( ) 3. A nemzetállami Európa megszilárdulása és Köztes- Európa ( ) 4. A köztes-európai ütközőzóna kialakulása ( ) 5. Köztes-Európa és a modern birodalmak ( ) 6. Köztes-Európa mint szovjetorosz védőzóna ( ) 7. A köztes-európai ütközőzóna restaurálása ( )

48 University of Texas Perry-Castaneda Könyvtár történelemi térképgyűjteménye Többségében 1 MB mérethatár alatti történelmi térképek igen gazdag gyűjteménye.

49 4. Forrásgyűjtemények

50 Internet Modern History Sourcebook html html A forrásgyűjtemény az Internet History Sourcebooks Projekt keretében tanárok és diákok számára kínál primer forrásokat az újkori Európa, Amerika, a nyugati civilizáció és a világkultúra területéről. A források angol nyelvre fordítva olvashatók (köztük a Nemzeti dal „The national Song of Hungary” is). A dokumentumok tematikus egységekbe szervezve találhatók. Az oldalról nemcsak szöveges, hanem multimédiás források is elérhetők (http://www.fordham.edu/halsall/mod/modmusic.html# MOVIES).http://www.fordham.edu/halsall/mod/modmusic.html# MOVIES

51 Selected Civil War Photographs Az amerikai polgárháború válogatott fényképgyűjteménye wphome.html wphome.html A Kongresszusi Könyvtár gazdag és jó minőségű fényképgyűjteménye az amerikai polgárháború időszakáról.

52 The Empire that Was Russia A birodalmi Oroszország – fényképgyűjtemény A Kongresszusi Könyvtár jó minőségű fényképgyűjteménye, főként a század fordulóján készült képekből.

53 Divattörténet A Braun&Schneider kiadó között készített divattörténetének online kiadása. A mintegy 500 színes rajz az antikvitástól kezdve a 19. századig mutatja be a divat változásait.

54 The African-American Mosaic A Kongresszusi Könyvtár gyűjteménye a rabszolgaság intézményéről.

55 XX. SZÁZADI EGYETEMES TÖRTÉNELEM

56 1. Legfontosabb linkgyűjtemények

57 20th Century History in the Yahoo! Directory /20th_Century/ /20th_Century/ A Yahoo! gyűjteménye több mint 5000 linket tartalmaz. Ezek között bármilyen 20. századi témával kapcsolatban kereshetünk dokumentumokat.

58 Google Directory – Twentieth Century Period/Twentieth_Century/ Period/Twentieth_Century/ A Google keresőprogram 20. századi linkgyűjteménye, témakörökre csoportosítva ad mintegy 6500 linket a korszak történetéhez. Tematikája: 24 féle témakör

59 Galaxy Directory – 20th Century A Galaxy linkgyűjteménye, mely az előbbiekhez hasonlóan, témakörökre csoportosítva tartalmaz linkeket. Kisebb a gyűjteménye, mint az előzőeknek

60 Dortmunder Linkkatalog zur Geschichtswissenschaft dortmund.de/links/ dortmund.de/links A Dortmundi Egyetem általános történettudományi linkgyűjteménye. Fontos kiindulópont nemcsak a 20. századi történelem, hanem minden periódusra vonatkozóan.

61 2. A 20. századi egyetemes történelemmel foglalkozó általános honlapok

62 Year by Year, és 2010 között minden év fontosabb világ-, amerikai politikai, gazdasági, sport, szórakozási és halálozási eseményét tartalmazza. Az adatbázist kiegészítik különböző tematikus gyűjtemények (almanachok): pl. életrajz, sport, poltika, kormányzás, művészetek stb.

63 Twentieth Century History Átfogó adatbázis a 20. századi történelemhez. Fő részei: Témakörök, ahol cikkeket és leírásokat találunk (az egyes évtizedek története, divat, híres bűnügyek és botrányok, az évszázad nagy eseményei, hősök és negatív szereplők, holokauszt, katasztrófák, felszabadítás és leigázás, orvostudományi előrelépések, tudományos felfedezések, háborúk és katonai konfliktusok). A honlap fontos erénye, hogy folyamatos feltöltés és bővítés alatt áll, és az egyes témákhoz hasznos linkek találhatók.

64 Wissen.de chte/index.html chte/index.html

65 3. Folyóiratok hozzáférése JSTOR – The Scholarly Journal Archive –on keresztül a History témakör kb folyóirata

66 4. Bibliográfiák, bibliográfiai segédletek

67 United States Naval History: A Bibliography /biblio1.htm /biblio1.htm Az amerikai haditengerészet történetéről szóló bibliográfia, mely általános műveket, kronológiákat és az amerikai haditengerészet korszakokra lebontott történetérőlszóló könyvek, tanulmányok listáját tartalmazza.

68 Vietnam War Bibliography y/facultypages/edmoise/bibliograph y.html y/facultypages/edmoise/bibliograph y.html Hatalmas és átfogó bibliográfia a vietnami háború történetéhez.

69 5. Forrásgyűjtemények

70 The Avalon Project Az Avalon a diplomácia- és jogtörténeti dokumentumok egyik legnagyobb, bibliográfiai segédlettel is rendelkező internetes gyűjteménye, mely a 20. és a 21. század történetéhez kapcsolódó legfontosabb források teljes szövegét tartalmazza. Az itt található dokumentumok között kutathatunk az egyes századokon belül betűrendes sorrendben, vagy témakörök között (Major Collections; ezen belül pl. hidegháború, hidegháborús diplomácia, Versailles-tól a NATO-ig, Népszövetség, a Közel-Kelet között, Megtalálhatók az Egyesült Államok és az európai országok diplomáciai kapcsolatairól szóló források is.

71 Vincent Ferraro eros-pg.htm eros-pg.htm Az előbbihez hasonló, mégis részletesebb tematikával bíró, hatalmas angol nyelvű forrásgyűjtemény. Témakörei: a nemzetközi kapcsolatok történetének dokumentumai az ókortól az első világháborúig, illetve az amerikai külpolitika a kzedeektől napjainkig. Előnye, hogy bizonyos témakörökben (pl. a nemzetközi kapcsolatok elmélete) neves történészek, politológus közgazdászok tanulmányai és cikkei is megtalálhatóak.

72 EuroDocs - Primary Historical Documents From Western Europe age age Andorrától a Vatikánig 24 európai ország történelmének legfontosabb forrásaihoz kapcsolódó linkeket tartalmazó gyűjtemény.

73 The World War I Document Archive Az egyik legfontosabb forrás- és linkgyűjtemény az első világháború kérdésköréhez. Tartalmaz: –korabeli dokumentumokat (levelek, egyezmények, békék), –naplók, visszaemlékezések és a korszakról szóló könyvek szövegét is. –Források a háború megelőző és az azt követő évekről. –életrajzgyűjtemény, –képarchívum, –Linkgyűjtemény.

74 Russian History istory.htm istory.htm Orosz (szovjet) történeti források és dokumentumok angol nyelven.

75 7. Térképgyűjtemények

76 Historical Atlas of the Twentieth Century A 20. század legnagyobb internetes történelmi atlasza. Tartalmaz: –gazdasági, –társadalmi, –népességi, –urbanizációs –háborús világtérképeket. A fontos és alapvető honlapot hasznos linkgyűjtemény és bibliográfia egészíti ki.

77 The Historical Atlas of Europe Európa történelmi atlasza, mely tól 2005-ig mutatja be a kontinens államainak területi változásait.

78 8. Egyéb tematikus portálok, honlapok

79 The World at War, History of WW w2.htm w2.htm Hatalmas második világháborús adatbázis. Tartalmaz: –térképeket, –eseményleírásokat, –az előzmények részletes bemutatását, – képeket – forrásokat is találunk.

80 GYAKORLÓ FELADATOK 1. Ókori színházi épületek összehasonlítása + térkép az ókori színházakról. 2. A Ferenc József Föld felfedezés története (térképpel szemléltetve). 3. A jugoszláv polgárháborúról szóló szakirodalom összegyűjtése. 4. A vietnami háború 1954 és 1964 közötti szakaszáról szóló oral history gyűjtése. 5. Az Alaszka eladására vonatkozó (Egyesült Államok – Oroszország) adásvételi szerződés eredeti szövege.


Letölteni ppt "TÖRTÉNELEM- TUDOMÁNY I. KRONOLÓGIAI ÁTTEKINTÉS. AZ ÓKORI FORRÁSANYAGOK (SZÖVEGEK) DIGITALIZÁLT VÁLTOZATAI."

Hasonló előadás


Google Hirdetések