Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Educatio Kht. Országos Felsőoktatási Információs Központ (OFIK) Felsőoktatási felvételi 2009. szeptemberben induló képzések.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Educatio Kht. Országos Felsőoktatási Információs Központ (OFIK) Felsőoktatási felvételi 2009. szeptemberben induló képzések."— Előadás másolata:

1 Educatio Kht. Országos Felsőoktatási Információs Központ (OFIK) Felsőoktatási felvételi 2009. szeptemberben induló képzések

2 Felvételi eljárás 2009 menetrendje: szeptemberben induló képzések Felvételi meghirdetés publikálása: www.felvi.hu illetve Felvételi tájékoztató megjelenése:www.felvi.hu 2008. december 15. Tájékoztató hivatalos kiegészítésének megjelenése: 2009. január vége Jelentkezési határidő: 2009. február 15. (mivel munkaszüneti napra esik, ezért február 16.) E-felvételi esetében hitelesítési határidő: 2009. február 23. Regisztrációs adatok megtekinthetők / regisztrációs levél kézhezvétele : 2009. április végéig Dokumentumok benyújtási határidej e (pl. középiskolai bizonyítvány): 2009. június 3. Dokumentumok végső benyújtási határideje (érettségi, nyelvvizsga, felsőfokú végzettség), valamint a datmódosítás, egyszeri sorrendmódosítás határideje: 2009. július 9. Ponthatárok megállapítása, felvételi döntések kézhezvétele: 2009. július 23. Pótfelvételi eljárás (előreláthatólag): 2009. augusztus

3 Hogyan kezdjünk neki? Döntéselőkészítés, megalapozott pályaválasztás  szubjektív:önismeret (érdeklődés-képesség-motiváció) => www.felvi.hu/Pályaorientáció menüpont  objektív: anyagi perspektívák, elhelyezkedési lehetőségek, élethelyzet =>Felvi könyvek: Felvételi tájoló, HVG Diploma 2009 Felvi rangsorokkal Szakok, intézmények választása Szakleírások, rangsorok, intézményi nyílt napok, statisztikák =>www.felvi.hu, Felvételi tájoló, HVG Diploma 2009 Felvi rangsorokkal Jelentkezés benyújtása, rangsorolás =>www.felvi.hu =>Felsőoktatási felvételi tájékoztató – 2009. szeptemberben induló képzések (külön kötetek!) Megfelelő, hivatalos és aktuális tájékozódási csatornák aktív használata!

4 Az Én Felvim – belépés Felvételi információk Felvi fórum Pályaorientáció Kiadványaink online rendelés Statisztikák, rangsorok Szakleírások Egyetemek, főiskolák Szakkereső Felvi-rangsor

5 Jelentkezés benyújtása Hogyan lehet jelentkezni? 1)Elektronikus úton (e-felvételi), a www.felvi.hu weboldalon, regisztrációt követően.www.felvi.hu Jelentkezési határidő ebben az esetben az adatok rögzíthetőségét jelenti. vagy 2) Hagyományos jelentkezési lapon. Jelentkezési határidő ebben az esetben a postára adás határidejét jelenti. Korl á tlan sz á m ú helyre lehet jelentkezni!

6 E-felvételi folyamata I. 1.Regisztráció a www.felvi.hu honlapon => Az Én felvimwww.felvi.hu

7 E-felvételi folyamata II. 2.E-felvételi menüpont => biztonsági kód (a regisztrációkor megadott e- mail címre érkezik automatikusan az első bejelentkezés alkalmával)

8 E-felvételi folyamata III. 3.Adatok rögzítése (jelentkezési lap pontjainak megfelelően ellenőrzött felületeken – űrlapokon)

9 E-felvételi folyamata IV. 4.Dokumentumok feltöltése elektronikusan (nem kötelező elektronikusan) 5.Eljárási díj befizethető: folyószámláról történő banki átutalással, vagy interneten keresztül bankkártya segítségével (de postai készpénzátutalási megbízás, ún. „sárga csekk” is igényelhető, melyet a regisztrációs csomaggal együtt kap meg a jelentkező) 6.E-felvételi hitelesítése (2009. február 23-ig): =>ún. hitelesítő adatlap segítségével =>Ügyfélkapu segítségével (egyszeri okmányirodai regisztrációt igényel)

10 Jelentkezéskor mit kell benyújtani? Jelentkezéshez csatolni kell:  végzettséget igazoló dokumentum, pontszámításhoz szükséges, többletpontokat igazoló dokumentumokat  minden egyéb, adott felsőoktatási intézmény által kért dokumentumot:  egyszerű fénymásolatban  egy példányban  A4-es formátumban A jelentkezési határidőt követően megszerzett dokumentumok a felvételi eljárás folyamán pótolhatók legkésőbb 2009. július 9-éig!

11 Mire figyeljünk jelentkezéskor?  kötelezően kitöltendő mezőket mindenképp töltsük ki  A postacímen kívül egyéb elérhetőségeket igyekezzünk megadni (vonalas és/vagy mobiltelefonszám, e-mail cím – utóbbinak a jelentkezési időszak után is lehet jelentősége)  Pontosan és az aktuális meghirdetésekből tájékozódjunk a jelentkezési helyek megadásakor a teljes szaknevet adjuk meg!  Csak olyan meghirdetést választhatunk, amelyet adott eljárásban, adott intézmény valóban meg is hirdetett!  A kitöltési útmutatónak megfelelően töltsük ki a mezőket! (jelentkezési lap)

12 A jelentkezési sorrend  A képzés minden paraméterét pontosan kell megadni! intézmény,kar betűkódja, szak, képzési szint-munkarend-finanszírozási forma betűjele  A szak teljes nevét az esetleges (zárójeles kiegészítésekkel) együtt kell feltüntetni!  A sorrend saját preferencia-sorrendünket tükrözze!

13 A felvételi eljárási díj Legfeljebb 3 jelentkezés esetén 9000 Ft, ezen túl jelentkezésenként 2000 Ft, egy összegben, központilag kell befizetni Intézményi vizsgák esetén (FFT alapján) jelentkezésenként max 4000 Ft, felsőoktatási intézménynek kell befizetni

14 A felvételi pontok számítása: alapképzésen, egységes, osztatlan képzésen A jelentkező igazolt eredményeiből, a legkedvezőbb pontszámítási módszer alkalmazásával, történik a felvételi összpontszám kiszámítása. Felvételi összpontszám (max. 480 pont): Tanulmányi pontok (max. 200 pont) Érettségi pontok (max. 200 pont) Többletpontok (max. 80 pont)

15 A felvételi összpontszám számítási módjai: alapképzésen, egységes, osztatlan képzésen 1.) Tanulmányi pont és érettségi pont összege (max. 400 pont), hozzáadva a többletpontokat (max. 80 pont). 2.) Érettségi pont kétszerese (max. 400 pont), hozzáadva a többletpontokat (max. 80 pont). A fenti két számítási mód közül automatikusan a jelentkező számára kedvezőbb módon történik a pontszámítás. Művészet és művészetközvetítés képzési terület szakjain a gyakorlati vizsga (max. 200 pont) eredményének kétszerese, kivételesen tanulmányi pont+gyakorlati vizsga. Egyes szakokon kizáró jellegű alkalmassági vizsga (pl. művészeti képzési terület szakjai, tanító…stb.) szervezhető, amelynek eredménye „megfelelt” vagy „nem felelt meg” lehet.

16 Tanulmányi pont (max. 200 pont) A tanulmányi pont a középiskolai és érettségi eredményekből számolt pont a következő módon: 1. Középiskolai eredmények (max. 100 pont): Öt tantárgy (magyar nyelv és irodalom (átlaga kerekítés nélkül!), történelem, matematika, egy választott idegen nyelv és egy választott tárgy ) utolsó tanult két év végi eredménye ine k összege, majd annak kétszerese. Választott tárgy: bármely legalább két évig tanult tárgy lehet, jelentkezési lapon vagy később külön nyilatkozattal kell választani! 2. Érettségi eredmények (max. 100 pont): A négy kötelező és egy szabadon választott érettségi tárgy százalékos eredményéből számolt átlageredmény egész számra kerekítve. A 2005 előtti érettségi eredmények átszámolhatóak százalékos eredményekké.

17 Érettségi pont (max. 200 pont) Az azonos képzési területen képzést folytató felsőoktatási intézmények által a képzési területre (szakra) vonatkozóan meghatározott : KÉT érettségi tárgy százalékos eredménye (tárgyanként max. 100 pont) A előírt lehetséges, választható módon felsorolt tárgyak közül minden esetben a jelentkező számára kedvezőbb eredményekből történik a pontszámítás (l. felvételi meghirdetés 1. sz. táblázat, illetve intézményi meghirdetések). Emelt vagy középszint? Anglisztika, germanisztika, romanisztika szakok bizonyos meghirdetésein adott nyelvből emelt szintű érettségi a felvételi követelmény.

18 Felvételi pontszám érettségi pont kétszerezésével: 334 pont Egy példa Iskolai eredményekÉrettségi eredmények A két felvételi tárgy érettségi vizsgájának százalékos eredményeinek összege 5 tárgy utolsó két évének év végi eredményeinek összege x 2 92 pont 83 pont 167 pont Felvételi pontszám tanulmányi pont és érettségi pont összegzésével: 342 pont Tanulmányi pontok: 175 pontÉrettségi pontok: 167 pont 5 tárgy érettségi vizsgájának százalékos eredményének átlaga 82,8 egész számra kerekítve Jogász

19 Többletpontok A különböző jogcímeken elért többletpontok összege legfeljebb 80 pont lehet. A jelentkező számára abban az esetben is csak 80 többletpontot lehet figyelembe venni, ha a különböző jogcímek alapján elért többletpontjainak az összege ezt meghaladná. Jogszabály alapján minden szakon kötelező többletpontok:  nyelvtudásért (max. 50 többletpont)  emelt szintű érettségiért (max. 80 többletpont)  előnyben részesítés okán (max. 50 többletpont) Képzési területenként kötelezően adható többletpontok (1. sz. táblázat):  tanulmányi versenyen elért adott eredményért  művészeti versenyen elért eredményért  szakirányú, emelt szintű vagy felsőfokú szakképesítés alapján  sporteredményért

20 Kötelező többletpontok Nyelvtudás (max. 50 többletpont): Államilag elismert C típusú középfokú: 35 többletpont felsőfokú: 50 többletpont Két középfokú nyelvvizsgáért is csak 50 többletpont adható, a képzés nyelvéért nem jár! Emelt szintű érettségiért (max. 80 többletpont): Legalább 30%-os eredményű emelt szintű érettségi vizsgáért, amennyiben a jelentkező érettségi pontjait az emelt szinten teljesített vizsgaeredmény alapján számítják. Vizsgatárgyanként 40, maximum 80 többletpont számolható. Előnyben részesítés (max. 50 többletpont):  hátrányos helyzet (25 többletpont)  halmozottan hátrányos helyzet (50 többletpont)  fogyatékosság miatt (50 többletpont)  gyermekgondozás (50 többletpont) A többletpontra való jogosultságot megfelelő dokumentum másolatával igazolni kell (ld. Felvételi tájékoztató!)

21 Képzési területenként adható többletpontok I. 1. sz. táblázat a Tájékoztatóban ! Alábbi többletpontok csak abban az esetben járnak, ha a képzési terület intézményei erről közösen így döntöttek. Tanulmányi verseny 1. OKTV, SZÉTV, TUDOK versenyek esetében tárgyanként egy, ha érettségi pontot adó tárgyból ért el meghatározott helyezést. Tanulmányi verseny 2. Innovációs versenyeredmény Művészeti versenyeredmény alapján Szakirányú szakképesítés alapján OKJ szerinti emelt vagy felsőfokú (54, 55) szakképesítésért, vagy technikusi végzettségért Sporteredmény Olimpiai, paralimpiai, siketlimpiai és sakkolimpiai sportágban nemzetközi vagy országos bajnokságon elért legalább 3. helyezésért

22 Képzési területenként adható többletpontok II.

23 Felvételi pontok számítása: felsőfokú szakképzésen Felvételi összpontszám: 1. Tanulmányi és érettségi pontok összeadása + kötelező többletpont. 2. Érettségi pontok kétszerezése + kötelező többletpont. 3. Tanulmányi pontok kétszerezése + kötelező többletpont (csak felsőfokú szakképzés). Felsőfokú szakképzésben az érettségi pontok számítása a jelentkező által igazolt érettségi eredmények közül a bármelyik két legjobb érettségi vizsgaeredményből történik! Többletpont: emelt szintű érettségiért, nyelvtudásért, előnyben részesítésért kapható.

24 Felvételi pontok számítása: mesterképzésen A mesterképzésre jelentkezők rangsorolása a felvételi kormányrendeletben meghatározott keretfeltételeknek megfelelően, azonban nem központi feltételek alapján történik. A felsőoktatási intézmény saját hatáskörben dönt a mesterképzésre jelentkezők felvételéről szakonként egységes rangsorolás alapján. A jelentkező teljesítményét minden esetben 100 pontos rendszerben értékelik. Az értékelés független attól, hogy a jelentkező mely felsőoktatási intézményben szerezte korábbi oklevelét. Kötelező többletpontot adni előnyben részesítés okán, az intézmény által meghatározott mértékben maximum 10 pontig, egyéb jogcímeken az intézmény döntése alapján kapható többletpont.

25 További felvételi feltételek mesterképzésben (kreditvizsgálat) Szakonként meg van határozva, hogy milyen korábbi szakon szerzett oklevelek fogadhatók el, ezek az előzményként elfogadott szakok három csoportra oszthatók: 1. teljes kreditérték beszámítással, külön vizsgálat nélkül figyelembe vehető szakok, 2. a szaknál meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban figyelembe vehető szakok, 3. minden egyéb szak. 2. és 3. esetben a megszerzett oklevélhez teljesített ismereteket részletesen vizsgálja meg az az intézmény, amelybe mesterszakra jelentkezett (ún. kreditelismerési eljárás). A kreditelismerési eljárás következményei: 1. Teljesen elismerik, 2. felvételhez elismerik, de többlet-tanulmányokra kötelezik, 3. nem ismerik el, ezért nem vehető fel adott szakra. A kreditelismerési eljárást a jelentkezés előtt célszerű kezdeményezni annál a felsőoktatási intézménynél, amelybe jelentkezik!

26 Benyújtott jelentkezéshez kapcsolódó tájékozódás Az Én felvim-ben www.felvi.hu Szolgáltatásai:  jelentkezési funkciók (2008. decembertől a jelentkezési határidőig – 2009. február 15-ig, miután az munkaszüneti nap 2009. február 16-ig.) Jelentkezési határidő után április-májustól minden jelentkező számára:  adatokba betekintés, módosítás  dokumentumfeltöltés  feldolgozás nyomon követése, dokumentum-hiányok megtekintése  sorrendmódosítás  pontszámok, ponthatárok és besorolási döntés megtekintése A www.felvi.hu honlapon érhető el a felület regisztrációt követően.www.felvi.hu

27 Tájékozódási lehetőségek I.

28 Tájékozódási lehetőségek II. Educatio Nemzetközi Oktatási Szakkiállítás 2009 – 2009. január 23-24, Budapest, SYMA csarnok Telefonon Kormányzati Ügyféltájékoztatási Központ: 189, 6-os menüpont vagy Educatio Kht. Ügyfélszolgálata: 06 1 477 3131 E-mailben info@felvi.hu Személyesen Kempelen Farkas Hallgatói Információs Központ (HIK) 1088 Budapest, Reviczky u. 6. munkanapokon 8-16.30 óráig, szerdánként 8-18 óráig Felvi.hu Szakkereső, szakleírások, kalkulátorok, fórum OFIK jogász, pályaorientációs tanácsadás nyílt nap kereső a Felvi.hu-n

29 Educatio Kht. Országos Felsőoktatási Információs Központ www.felvi.hu info@felvi.hu Köszönöm a figyelmet !


Letölteni ppt "Educatio Kht. Országos Felsőoktatási Információs Központ (OFIK) Felsőoktatási felvételi 2009. szeptemberben induló képzések."

Hasonló előadás


Google Hirdetések