Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A dokumentumellátás hazai rendszeréről 1 Dávid Boglárka.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A dokumentumellátás hazai rendszeréről 1 Dávid Boglárka."— Előadás másolata:

1 A dokumentumellátás hazai rendszeréről 1 Dávid Boglárka

2 Miről lesz szó? Fogalmak, meghatározások Törvényi, rendeleti szabályozás Közös katalogizálás, lelőhely-nyilvántartás: MOKKA – ODR ODR-kereső Az ODR a könyvtárközi dokumentumellátásban (felépítése, könyvtárnyilvántartó, kérésadminisztráció, olvasói funkciók) 2

3 Fogalmak (CXL. törvény 1. sz. melléklete) Könyvtárközi dokumentumellátás: - a dokumentumok lelőhelyének nyilvántartása és adatszolgáltatás a nyilvántartásból az igénylők részére, - a könyvtárközi kölcsönzés szolgáltatása függetlenül attól, hogy a dokumentum milyen formában és módon kerül az igénylőhöz, - a könyvtárak gyűjteményéből kivont dokumentumok hasznosítása a könyvtári rendszer számára. Könyvtárközi kölcsönzés: valamely dokumentum szolgáltatása egyik könyvtárból a másikba, beleértve az eredeti dokumentum kölcsönzését, a másolatok szolgáltatását, valamint a könyvtárközi dokumentumszolgáltatásra vonatkozó kérések közvetítését is. 3

4 Elméleti kérdések A megnövekedett dokumentumtermés és a csökkenő anyagi keret miatt a könyvtárközi együttműködés szerepe felértékelődött. Komoly mérlegelést igényel a beszerzés: a dokumentumok szolgáltatásánál a „just-in-case” elvet felváltja a „just-in-time” nézet; szemléletváltás. Modellek (Ferenczy Endréné, Sonnevend Péter In Könyvtárosok kézikönyve, 3.):  Centralizált dokumentumszolgáltatás, tárolókönyvtár (BLDSC),  Közvetítő központok, szakkönyvtárak, koordinált decentralizált ellátás (skandináv, német modell),  Nem koordinált decentralizált modell (OCLC, PICA),  Profitorientált vállalatok 4

5 Törvényi, rendeleti szabályozás 1997. évi CXL. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről „Az információs társadalom és a demokratikus jogállam működésének alapfeltétele a könyvtári rendszer, amelyen keresztül az információk szabadon, bárki számára hozzáférhetők. A könyvtári ellátás fenntartása és fejlesztése az állampolgárok és a társadalom egésze szempontjából szükséges, a könyvtári és információs szolgáltatás állami fenntartása stratégiai jelentőségű. A könyvtári rendszernek az állampolgárok érdekeit kell szolgálnia.” „59. § (1) A miniszter a nyilvános könyvtári ellátás érdekében országos dokumentumellátási rendszert alakít ki, amely magában foglalja:  a) a könyvtárközi dokumentumellátást,  b) a könyvtári dokumentumok lelőhelynyilvántartását,  c) a könyvtárak gyűjteményéből kivont dokumentumok hasznosítását a könyvtári rendszer számára.” 5

6 Finanszírozás: „71. § (1) A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztérium fejezetéből kell támogatni a nyilvános könyvtári ellátási rendszer működtetésének alábbi feladatait: […]  b) a könyvtári dokumentumok vásárlása,  c) a kulturális örökség részét képező könyvtári dokumentumok állományvédelme,  d) a könyvtárközi dokumentumellátás postaköltsége […] 72. § A Magyar Köztársaság költségvetéséről szóló törvényben a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztérium fejezetében kell gondoskodni az országos dokumentumellátási rendszer létrehozásának és fenntartásának feltételeiről.” 6

7 73/2003. (V. 28.) Kormányrendelet az Országos Dokumentumellátási Rendszerről „1. § Az Országos Dokumentumellátási Rendszer (a továbbiakban: ODR) a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma (a továbbiakban: minisztérium) által kialakított olyan szolgáltatási rendszer, amely az országos lelőhely- nyilvántartás segítségével a könyvtárakon keresztül biztosítja könyvtárhasználók számára a könyvtári dokumentumok (a továbbiakban: dokumentumok) hozzáférhetőségét.” A „kérés gazdája” a kérő könyvtár A szolgáltató könyvtár –elsősorban az illetékes megyei könyvtár – haladéktalanul szolgáltatja a kért dokumentumot eredetiben, másolatban, elektronikus vagy más egyéb formátumban, illetve értesíti a kérés teljesítésének akadályáról. 7

8 „A kérő könyvtár felelőssége a szolgáltató könyvtárral szemben az eredetiben megkapott dokumentumért az átvételtől a szolgáltató könyvtárba való visszaérkezéséig terjed. A kérő könyvtár haladéktalanul a könyvtárhasználó rendelkezésére bocsátja a megérkezett dokumentumot, és felhívja a könyvtárhasználó figyelmét a szolgáltató könyvtár által az adott dokumentum használatára meghatározott különleges, egyedi előírások betartására. 4. § (1) A szolgáltató könyvtár a gyűjteményében lévő dokumentumokat - a szolgáltatásukra vonatkozó előírásokkal együtt - bejelenti az országos lelőhely-nyilvántartásba.” „A szolgáltató könyvtár az eredetiben nyújtott dokumentumszolgáltatásért díjat nem számíthat föl.” „6. § (1) A minisztérium fejezeti kezelésű előirányzata terhére évente támogatja a szolgáltató könyvtárak ODR-ben nyújtott szolgáltatásait, továbbá az országos lelőhely-nyilvántartás fejlesztését és működtetését.” 8

9 MOKKA (Magyar Országos Közös Katalógus) http://www.mokka.hu http://www.mokka.hu „Célja az volt, hogy létrehozza a magyar országos közös katalogizálás alapjául szolgáló közös katalógust és a funkcionális eszközöket.” MOKKA Egyesület 1996, a 15 legnagyobb könyvtár tagsága. Dynix -- Dataware 2002- OSZK-ban, 2003. március: nyilvános átadás 2012: TÁMOP-3.2.4 pályázat MOKKA-ODR 9

10 TÁMOP - nyertesek: e-Corvina Kft. - Monguz Kft., +ODR-kereső WebLib Kft. MOKKA és az ODR fejlesztés végrehajtói is, ez biztosítja a folyamatos együttdolgozást, integrációt, a duplán elvégzett fejlesztés elkerülését (pl. könyvtárnyilvántartó), párhuzamos feladatokat a két rendszer megosztva illetve közös eljárásokat használva közösen végzi; egypontos betöltés Partnerek: Országos Széchényi Könyvtár, Miskolci Egyetem Könyvtár, Levéltár, Múzeum, SZTE Könyvtára, Pannon Egyetem Egyetemi Könyvtár és Levéltár 10

11 MOKKA-fejlesztések Feldolgozott adatok (2011. 09.30.) A bibliográfiai rekordok száma: 3 981 905 db A feldolgozott rekordok száma: 6 141 194 db A példányok száma: 8 373 681 db Bővült a könyvtárak köre (MOKKA+ODR+TÁMOP) Többféle feltöltési mód Kb. 40.000 NPA-rekord áttöltése (magyarok is!) Példányadatok fogadása Tájékoztatás a feltöltésekről Új eszközök: rekordellenőrzéshez, duplumszűréshez, átalakításokhoz, törléshez Újdonságok a keresésnél: autocomplete funkció, facetták, keresési lehetőségek bővítése, találatok szűkítése, kereséstörténet, előző keresés visszatöltése, keresési felhő, lelőhelyek, link a rekordhoz Megjelenítés: lépegetés a találatokon, többféle megjelenítési forma, letölthetőség, dokumentumtípusonként változó, közvetlenül áttöltés RIS formátumba Web 2.0 funkciók: kedvencek, megjegyzés, címkézés, megosztás 11

12 12

13 ODR (Országos Dokumentumellátási Rendszer) http://www.odrportal.hu http://www.odrportal.hu 1999-, CXL. törvény, ODR-rendelet Vocal-tagkönyvtárak (Voyager/Corvina)+ rekordfeltöltés (KELLÓ, ISBN) 2003. április 1.774.000 rekord 2001 végén: 198, 2002: 299, 2007: 967, 2012: 1240 regisztrált könyvtár 2003. október 1. új felület 2012. TIOP-1.2.3 és TÁMOP-3.2.4 megújult felület 13

14 Az ODR és a könyvtárközi nyilvántartás kapcsolata 2003-2011 14 ODR webes felület Kéréstovábbítás Könyvtárnyilvántartás Bibliográfiai adatbázis ISBN, KELLO Vocal E-mail Könyvtárközi kölcsönzés Kérő Olvasó Könyvtár Könyvtáros Kölcsönzés ODR DEENK

15 Könyvtár- és gyűjtemény-nyilvántartás: saját adatok karbantartása Bibliográfiai adatbázis: Vocal, KELLO, ISBN-feltöltés Statisztika készítése: Ki milyen kérést kapott? Ki milyen kérést küldött? Könyvtárközi kérések továbbítása E-mail címre Könyvtárközi programba (DEENK) Csak a kérést továbbítja, annak teljesüléséről nem tud – korlátozott statisztika 15 ODR http://odr.lib.unideb.hu 2003-2011 http://odr.lib.unideb.hu

16 Kérésszámok alakulása - ODR 16

17 Az ODR fejlesztése az országos fejlesztésekhez hozzáférés, ezekre épít (OSZK, ME, SZTE, PE, DEENK) olvasói szolgáltatásokat is nyújt, egy kezdőpont ezek eléréséhez, átlépési lehetőség pl. antikváriumokhoz, saját könyvtárhoz integráció a MOKKA rendszerrel illetve más kapcsolódó adatbázisokkal (pl. Cikkarchívum), biztosítva a továbbfejleszthetőséget, amely egyrészt további külső adatszolgáltató rendszerbe integrálását, másrészt újabb szolgáltatások fejlesztését jelenti integráció az ODR és az egyes integrált könyvtári rendszerek között is, hogy a könyvtárosok a saját helyi rendszerükből is elérhessék az ODR funkciókat részletes statisztikák szolgáltatása a résztvevő könyvtárak nagyobb fokú bevonása és felelőssége az igényfelmérés eredményeinek figyelembe vételével 17

18 Felépítés Építve a MOKKA által biztosított bibliográfiai adatbázisra és adatfeltöltő mechanizmusokra a rendszer az alábbi csomópontok köré szerveződik: példánytár és lelőhely-adatbázis könyvtárakat és szolgáltatásaikat nyilvántartó adatbázis könyvtárközi kérésadminisztrációs rendszer felhasználó-azonosítás és nyilvántartás mindezeket átfogó portál 18

19 Az ODR struktúrája 2012- ODR-kereső 19 Kérésadminisztráció Könyvtárnyilvántartó MOKKA bibliográfiai adatbázis+példánytár Online, batch betöltések, OAI Helyi kölcsönzés E-mail Webes felület Cikkarchívum, WorldCat, repozitóriumok, NDA, + jövőben pl. antikvárium, könyvkereskedés

20 Példánytár és lelőhely-adatbázis a bibliográfiai és példányadatok gyűjtését és fogadását a MOKKA végzi, a példány- és lelőhelytárhoz szükséges adatokat, folyóirat információkat továbbítja az ODR felé „nekem is megvan” funkció egységes, egypontos adatkapcsolat épül ki az IKR-ek és a központi rendszer között feltöltés, illetve központilag szervezett aratás révén. a MOKKA felületén indított keresésekből át lehet lépni az ODR szolgáltatásokhoz, az ODR felületén pedig a MOKKA katalógus részletezettségének megfelelő keresésre nyílik lehetőség. Folyóiratok esetén részletes állományadatok: év, teljesség példánytípus megadása: megmutatja, hogy az adott típusú példányokra a tulajdonos könyvtár milyen szolgáltatásokat vállal 20

21 Könyvtárakat és szolgáltatásaikat nyilvántartó adatbázis könyvtárak, szolgáltatási pontok és gyűjteményeik adatainak (elérhetőségek, tájékoztató információk) nyilvántartása könyvtárközi kérések leadásához és menedzseléséhez szükséges adatok nyilvántartása (pl. tarifák, szolgáltatások) a központi katalógushoz kapcsolódó példánytárban tárolt adatok beviteléhez és szolgáltatásához (pl. kódfeloldás) törzsadatlisták nyilvántartása jogosultságkezelési szolgáltatás: funkciók, szerepkörök más nyilvántartások számára is tud adatot átadni 21

22 Könyvtárközi kérésadminisztrációs rendszer kérések továbbítása az olvasótól annak „saját könyvtára” felé, a rendszerben megtalált, illetve meg nem talált dokumentumokra (Üres kérőlapos kérés), a korábbi funkciók (könyvtáros által indított kérések) megőrzése mellett a kérések útjának folyamatos végigkövetése státuszváltozásokkal az olvasó és a könyvtáros számára egyaránt, kommunikáció a rendszeren belül teljes értékű saját könyvtárközi nyilvántartásként funkcionál (saját kérésszámozás, sablonok, statisztikák) testreszabhatóság a használat teljességét illetően 22

23 Felhasználó- azonosítás és nyilvántartás az olvasók hiteles azonosítása – mely könyvtárba van beiratkozva olvasói profil létrehozásának lehetősége – az olvasó „saját könyvtára/i”, kedvenc könyvtára/i, kérései és azok státusza, statisztika, alert szolgáltatás, saját megjelenítési formátum 23

24 24

25 25

26 Kérésindítás MOKKA-ODR-ből 26

27 27

28 Üres űrlapos kérés 28

29 Olvasói kérés 29

30 ODR-kereső http://www.odrportal.hu/kereso/http://www.odrportal.hu/kereso/ 30 Elektronikus dokumentumok, egyéb adatbázisok bevonása a szolgáltatásba

31 31 Illeszthető keresőbe, honlapba

32 További lelőhelyforrások, kérésirányítás könyvtár.hu, Unitas, Szikla, HUNKAT, múzeumi könyvtárak… Idegennyelvű könyvek, 1952 előtti magyar nyelvűek: OSZK Könyvek Központi Katalógusa (kkk1@oszk.hu, folyamatban részleges online feldolgozása), folyamatos retrospektív konverzió: OPAC-okbankkk1@oszk.hu 1952-1978: megyei könyvtárak + kötelespéldány-rendeletek alapján (volt KLTE, KSH, OSZK) + országos szakkönyvtárak 1978- :SZO1, P1, M2, SZ1, D1 + megyei könyvtárak + országos szakkönyvtárak Pontosítás: RMK, könyvészetek, szakbibliográfiák 32

33 33 Köszönöm a figyelmet! Dávid Boglárka bdavid@lib.unideb.hu


Letölteni ppt "A dokumentumellátás hazai rendszeréről 1 Dávid Boglárka."

Hasonló előadás


Google Hirdetések