Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

1 SzIT A szociális és munkaügyi szolgáltatások együttműködésének lehetősége, feltételei HEFOP 2.2.2. folytatás Bajka Gábor tanácsadó Közép-magyarországi.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "1 SzIT A szociális és munkaügyi szolgáltatások együttműködésének lehetősége, feltételei HEFOP 2.2.2. folytatás Bajka Gábor tanácsadó Közép-magyarországi."— Előadás másolata:

1 1 SzIT A szociális és munkaügyi szolgáltatások együttműködésének lehetősége, feltételei HEFOP 2.2.2. folytatás Bajka Gábor tanácsadó Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ Komáromi Róbert fejlesztési igazgató Foglalkoztatási és Szociális Hivatal HEFOP2.2.2. Sz akmai I rányító T estület tagja

2 2 Miért vagyunk itt? ‣ HEFOP 2.2.2. projekt eredményeinek bemutatása ‣ Hiszünk abban, hogy az ágazatok együttműködése, a szolgáltatások összehangolása egyéni és szervezeti szinten eredményesebb, mint az elkülönülés

3 3 Előzmények ‣ A munkanélküliségi, inaktivitási adatok az elmúlt évtizedekben nem mutatnak jelentős javulást ‣ A kirekesztettek, a kirekesztődéssel fenyegetett emberek száma, aránya nem csökken ‣ Gazdasági és társadalmi költségeket közösen viseljük

4 4 Előzmények ‣ Az európai tapasztalatok az együttműködés és/vagy az integráció irányába mutatnak ‣ Szolgáltatások tekintetében a két szervezetrendszer az ügyfelek szintjén nem volt összekapcsolva, míg a hatósági jellegű feladatok egy részében igen (pl. JPT) ‣ Napjainkra jogszabályban rögzített együttműködési kötelezettség (rehabilitációs járadék, rendszeres szociális járadék és segély)

5 5 A munkaügyi és szociális szolgáltatások együttműködésének gátjai ‣ Eltérően szervezett rendszerek ‣ Felülről vezéreltek, az ellátások és szolgáltatások tervezése nem az egyéni, területi szükségletek alapján történik, ‣ A szükségleteket és igényeket nem párosítják – rugalmatlanok a szolgáltatások ‣ Eltérő tudások, ismeretek, módszerek, ‣ Tömegesség képzete – nem személyorientált

6 6 A program eredményei ‣ A program keretében megtörtént az együttműködés/integráció modellezése ‣ A 7 modellhelyszínen bevont összes személy (751 fő) esetében elérték a meghatározott indikátorok valamelyikét ‣ Több mint 3500 emberről célcsoport-specifikus adatokkal, részletes információkkal rendelkezünk. ‣ Ez az információs bázis az inaktívakról – is – megalapozhat újabb, célzott felméréseket. ‣ Az adatok alapján szolgáltatási útvonalak fejleszthetők ki, amelyek visszacsatolhatók a szociális és munkaügyi ágazatba.

7 7  Kidolgozásra került az ügymenet-modell.  Elkészültek az ügymenet-modell dokumentumai, amelyek kiegészíthetők, változtathatók Szándéknyilatkozat, Adatlap, Együttműködési megállapodás EFSZT, Módszertani útmutatók  Megvalósult az ügymenetmodell informatikai támogatása.  A fentiekre alapozva elkészült a módszertani segédlet.  Elkészült a „Szociális és Munkaügyi fogalomtár A program eredményei

8 8 Szociális és munkaügyi szolgáltatások integrált szolgáltatási ügymenetmodelljének vázlata 1-3.) A szükségletfelmérés, szolgáltatási terv és a kommunikációs terv rendelkezésre áll. 4.) FELKUTATÁS, ELÉRÉS 5.) TÁJÉKOZTATÁS 6.) BEVONÁS Szándék- nyilatkozat 7.) KIVÁLASZTÁS Adatlap a kiválasztási folyamatban résztvevőkről Más intézmény- rendszerbe irányítás. Az AFSZ szolgáltató rendszerbe történő irányítás. A szociális ellátó rendszerbe történő irányítás. Integrált együttműködési megállapodás 8.) DIAGNÓZISKÉSZÍTÉS Megtörténik: a munkába helyezés és/vagy képzésbe helyezés és/vagy tartós betegség vagy egészségkárosodás kezelésre kerül és/vagy a munkába járás feltételei megteremtődnek és/vagy együttműködővé, motiválttá válik az egyéni fejlesztés végrehatásában. 9.) EGYÉNI FEJLESZTÉS Egyéni fejlesztési és szolgáltatási terv

9 9

10 10 Tanulságok A továbblépés irányai

11 11 ‣ Felismerés és közös akarat kell ‣ szolgáltatási hiányok,területi egyenlőtlenségek felszámolására ‣ jogszabályi háttér: szociális és foglalkoztatási joganyag integrált szemléletű módosítása ‣ adatbázisok egységesítésére, elérhetővé tételére, ‣ Hatékonyság, hatásosság és eredményesség szemléletének és követelményének érvényesítése mindkét ágazatban A továbblépést irányai

12 12 A továbblépést irányai ‣ Profiltisztítás, erőforrások racionalizálása, felkészítés, szemléletváltás szükséges, persze kapacitásfejlesztés is (pl. szolgáltatásvásárlás, nonprofit és forprofit szolgáltatók bevonása) ‣ Érintett szakképzés és felsőoktatás tananyagának felülvizsgálata, korrekciója, kiegészítése ‣ A szakmai továbbképzések, képzések rendszerébe kell a témát illeszteni

13 13 Prioritások megfogalmazása a célcsoporttal kapcsolatban ‣ Nem jó irány, ha egyszerre mindenkivel foglalkozni akarunk, ‣ Generációkon való átöröklődés megakadályozása ‣ Törekvés: a munka nélkül töltött időszak csökkentése ‣ Tranzitfoglalkoztatási lehetőségek kiépítése és a szociális gazdaság megerősítése ‣ A kimaradóknak szociális foglalkoztatás, közfoglalkoztatás, de a munka mentálisan és társadalmilag is presztízst jelentsen A továbblépést irányai


Letölteni ppt "1 SzIT A szociális és munkaügyi szolgáltatások együttműködésének lehetősége, feltételei HEFOP 2.2.2. folytatás Bajka Gábor tanácsadó Közép-magyarországi."

Hasonló előadás


Google Hirdetések