Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Linux/UNIX tanfolyam UNIX shell scriptek (½ rész) Tar József (Szüri) 2005. november 7.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Linux/UNIX tanfolyam UNIX shell scriptek (½ rész) Tar József (Szüri) 2005. november 7."— Előadás másolata:

1 Linux/UNIX tanfolyam UNIX shell scriptek (½ rész) Tar József (Szüri) szurilo@sch.bme.hu 2005. november 7.

2 Héjak(shellek) A UNIX rendszerek legalapvetőbb munkakörnyezete Közönséges felhasználói program Sokféle héj létezik –sh –csh –ksh –tcsh –ash –vsh –zsh –bash

3 Héjak(shellek) Legfontosabb tulajdonságok: –Parancsértelmező, mely a parancsokat a standard bemenetről(stdin) vagy fájlból olvassa –Egyszerűen kialakíthatók az ún. shell sriptek(parancsállományok) –A shell scripteket ugyanúgy paraméterezhetem akárcsak a programokat –Ez egy programnyelv, mely string változókra és hatékony vezérlési szerkezetekre épül. –Lehetővé teszi a B/K átirányítását, csővezetékezést, processzek kezelését –Könnyű konfigurálhatóság, stb.

4 Parancssor,argumentumok,B/K Egy parancssor legegyszerűbb formája: parancs arg1 arg2 … argn pl. grep pista /etc/passwd A paraméter lehet: –egyszerű karakterlánc –állománynév –karakterlánc joker(helyettesítő) karakterekkel –Egy újabb parancs, ez a parancshelyettesítés Be/Kivitel átirányítása –stdin (0) –stdout (1) –stderr (2)

5 B/K átirányítás stdin –pl.: cat < file1 –vagy cat 0< file1 stdout –pl.: ls > file2 –vagy cat 1> file3 hozzáfűzés stdout-al (>>) –Pl.: cat >> file4 stderr –find / -name "*" -print –find / -name "*" -print 2> /dev/null

6 Csővezeték(pipe) Speciális állomány ami egy FIFO-t valósít meg. A csővezeték mérete véges A stdin és stdout is csővezetékbe irányítható. pl. sort file1 | wc –w >file2 Vagy pl. ls | pr A FIFO-nak nem kell nagynak lennie(csak 8Kb) hiszen az egyes parancsok párhuzamosan futnak. Az eredmény a cső végén még azelőtt megjelenhet, mielőtt az első program az összes bemenetét feldolgozná.

7 Parancshelyettesítés Egy programnak paraméterként egy másik program eredményét adjuk át. Pl.: more `grep –l halacska *` A különbség a csővezeték és a parancshelyettesítés között az, hogy míg a csővezetéknél az adatok a stdin- ről jönnek azok párhuzamosan is végrehajtódhatnak, addig itt az aposztrófok közé szorított parancsnak ki kell teljesen értékelődnie mielőtt eredménye átadódhatna.

8 Parancssorozatok,Joker karakterek Pontosvesszővel elválasztás: pl.: date ; ls Egy parancs végrehajtása után hátrahagy egy kilépési értéket(exit status). || és && használata, feltételesen végrehajtódó sorozat –parancs1 || parancs2 –parancs1 && parancs2 Joker karakterek: * nulla vagy tetszőleges számú tetszőleges karakter ? Pontosan egy tetszőleges karakter [abd] Az „a” avgy „b” vagy „c” karakterek egyike [a-z] Az a-z intervallumból egy karakter

9 Szinkronizáció, background Eddig a kiadott parancsaink egymás után szinkronban futottak le. Lehetőség van azokat egyszerre, egymással aszinkron állapotban is futtatni. pl.: date & Vagy pl. cc source > program & Parancskiadásakor egy a parancshoz rendelt folyamat jön létre azonosítóval együtt. –megszakítás(CTRL-Z), újraindítás(fg) –jobs parancs kiadásával megtekinthetjük a felfüggesztett folyamatokat

10 Shell script(parancsállomány) Egy shell script egy szöveges fájl, mely parancsokat és vezérlési szerkezeteket tartalmaz. Legyen egy ilyen shell scriptünk most a my_script nevű. Tartalma: #!/bin/bash echo Hello World A shell maga is egy program ahogy azt már említettük, vagyis rekurzíve újra lefuttatható. Egy shell scriptet így egy shellből a következőképpen futtathatok: sh my_scipt

11 Bourne Shell(változók) Irjuk be a parancssorba: ora=24 Ezután egy parancsfájlba azt hogy echo Egy nap $ora órából áll A rendszer válasza: Egy nap órából áll Ez gáz. Ilyenkor exportálnunk kell. (export ora)

12 Bourne Shell(változók ) Speciális változók: –$0 parancsállomány neve –$# indítási paraméterek száma –$* összes indítási paraméter –$1, $2,…,$n az első második n-edik paraméter –$$ processz szám –$HOME home katalógus neve –$PATH keresési út –Stb.

13 Legfontosabb belső parancsok break Kilép a while, until, for vagy select hurokból continue A while, until, for vagy select következõ ciklusát kezdi el eval [Argumentum...] Beolvassa az Argumentumokat shell inputként, és az eredményként létrejövõ parancso(ka)t végrehajtja exit A shell befejezi futását és az n értékkel tér vissza let Kifejezés... Kiértékeli a megadott atritmetikai kifejezést read [Var] Beolvas egy sort a standard bemenetrõl a Var változóba shift [n] Átszámozza a pozíciós paramétereket n+1-tõl kezdve 1, 2...-re.

14 Legfontosabb belső parancsok A feltételeket a test, az [ és ] illetve a [[ és ]] parancspárral adhatjuk ki, állományok jellemzõinek vizsgálatára, számok, stringek összehasonlítására [-a File] Igaz, ha a File létezik [-n String] Igaz, ha a String nem nulla hosszúságú [File1 -nt File2] Igaz, ha File1 létezik és újabb, mint File2. [String = Minta] Igaz, ha a String egyezik a Mintával [String1 > String2] Igaz, ha String1 a String2 után következik könyvtári sorrendben [Kifejezés1 -eq Kifejezés2] Igaz, ha a Kifejezés1 egyenlõ Kifejezés2-vel. [Kifejezés1 -lt Kifejezés2] Igaz, ha a Kifejezés1 kisebb, mint Kifejezés2 [Kifejezés1 -ge Kifejezés2] Igaz, ha Kifejezés1 nagyobb vagy egyenlõ, mint Kifejezés2

15 Vezérlési szerkezetek If feltétel: If parancsok then parancsok else parancsok fi For ciklus: for i in s1 s2 … do parancsok done If test $1=‘alma’ then echo ‘$1=alma’ fi for i in alma körte do echo $i done

16 Vezérlési szerkezetek While ciklus: while parancsok do parancsok done Until ciklus: until parancsok do parancsok done C=0 while [ $C -lt 10 ]; do echo The counter is $C C=`expr $C + 1` done C=20 until [ $C -lt 10 ]; do echo C $C C=`expr $C - 1` done

17 Vezérlési szerkezetek Case szerkezet: Case word in minta1) parancsok ;; minta2) parancsok ;; esac case $# in 1) echo 1 ;; 2) echo 2 ;; *) echo sok esac

18 Egyszerű scriptek #!/bin/bash echo Kérlek add meg a neved read NAME echo "Hi $NAME!" #!/bin/bash tar -cZf /var/my-backup.tgz /home/me/ #!/bin/bash if test $# -le 5 then echo Az argumentumok szama kisebb vagy egyenlo mint 5. else echo Az argumentumok szama nagyobb mint 5. fi

19 Számok összege 1-től a megadottig. #!/bin/bash sum=0 i=1 while [ $i -le $1 ]; do sum=`expr $sum + $i` i=`expr $i + 1` done echo $sum

20 Milyen nap van ma? #!/bin/bash Mon=hetfo Tue=kedd Wed=szerda Thu=csutortok Fri=pentek Sat=szombat Sun=vasarnap nap=`date +%a` # date +%a csak annyit ír ki, hogy Mon vagy Tue stb. eval echo Ma \$$nap van.

21 n! kiszámítása ciklussal #!/bin/bash i=$1 # kezdő érték beállítása fac=1 while [ $i -gt 0 ] do fac=`expr $fac \* $i` # kell a per jel a szorzásjel előtt, különben # syntax errort kapunk i=`expr $i - 1` done # eredmény visszaírása echo $fac

22 Két sztring összehasonlítása #!/bin/bash S1='string' S2='String' if [ $S1!=$S2 ]; then echo "S1('$S1') nem egyenlő S2('$S2')-vel" fi if [ $S1=$S1 ]; then echo "S1('$S1') egyenlő S1('$S1')-vel" fi

23 Hány Anna nevû user van összesen és ezek közül hányan nincsenek bejelentkezve? #!/bin/bash x1=`cat /etc/passwd | grep Anna | wc -l` x2=`finger | grep Anna | wc -l` x3=`expr $x1 - $x2` echo $x3

24 Linkek http://www.gnu.org/software/bash/bash.html http://www.tldp.org/LDP/abs/html/ http://en.wikipedia.org/wiki/Bash http://elmfiz.elte.hu/fizinf/OpRendszerek/bash.html http://www.inf.u-szeged.hu/~bmse/unix/unix3.html http://progkor.inf.elte.hu/200506.1/unix.html http://home.fazekas.hu/~egmont/unix/shell.html http://www.ibiblio.org/pub/Linux/docs/HOWTO/translations/hu/Bash- Prog-Intro-HOWTO-hu.txthttp://www.ibiblio.org/pub/Linux/docs/HOWTO/translations/hu/Bash- Prog-Intro-HOWTO-hu.txt http://shell-script-programing.sync.hu/SHELL_PROGRAMOZAS.htm http://heather.cs.ucdavis.edu/~matloff/UnixAndC/Unix/CShellII.html

25 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Linux/UNIX tanfolyam UNIX shell scriptek (½ rész) Tar József (Szüri) 2005. november 7."

Hasonló előadás


Google Hirdetések