Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Linux/UNIX tanfolyam UNIX shell scriptek (½ rész)

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Linux/UNIX tanfolyam UNIX shell scriptek (½ rész)"— Előadás másolata:

1 Linux/UNIX tanfolyam UNIX shell scriptek (½ rész)
Tar József (Szüri) 2005. november 7.

2 Héjak(shellek) A UNIX rendszerek legalapvetőbb munkakörnyezete
Közönséges felhasználói program Sokféle héj létezik sh csh ksh tcsh ash vsh zsh bash

3 Héjak(shellek) Legfontosabb tulajdonságok:
Parancsértelmező, mely a parancsokat a standard bemenetről(stdin) vagy fájlból olvassa Egyszerűen kialakíthatók az ún. shell sriptek(parancsállományok) A shell scripteket ugyanúgy paraméterezhetem akárcsak a programokat Ez egy programnyelv, mely string változókra és hatékony vezérlési szerkezetekre épül. Lehetővé teszi a B/K átirányítását, csővezetékezést, processzek kezelését Könnyű konfigurálhatóság, stb.

4 Parancssor,argumentumok,B/K
Egy parancssor legegyszerűbb formája: parancs arg1 arg2 … argn pl. grep pista /etc/passwd A paraméter lehet: egyszerű karakterlánc állománynév karakterlánc joker(helyettesítő) karakterekkel Egy újabb parancs, ez a parancshelyettesítés Be/Kivitel átirányítása stdin (0) stdout (1) stderr (2)

5 B/K átirányítás stdin stdout hozzáfűzés stdout-al (>>) stderr
pl.: cat < file1 vagy cat 0< file1 stdout pl.: ls > file2 vagy cat 1> file3 hozzáfűzés stdout-al (>>) Pl.: cat >> file4 stderr find / -name "*" -print find / -name "*" -print 2> /dev/null

6 Csővezeték(pipe) Speciális állomány ami egy FIFO-t valósít meg.
A csővezeték mérete véges A stdin és stdout is csővezetékbe irányítható. pl. sort file1 | wc –w >file2 Vagy pl. ls | pr A FIFO-nak nem kell nagynak lennie(csak 8Kb) hiszen az egyes parancsok párhuzamosan futnak. Az eredmény a cső végén még azelőtt megjelenhet, mielőtt az első program az összes bemenetét feldolgozná.

7 Parancshelyettesítés
Egy programnak paraméterként egy másik program eredményét adjuk át. Pl.: more `grep –l halacska *` A különbség a csővezeték és a parancshelyettesítés között az, hogy míg a csővezetéknél az adatok a stdin-ről jönnek azok párhuzamosan is végrehajtódhatnak, addig itt az aposztrófok közé szorított parancsnak ki kell teljesen értékelődnie mielőtt eredménye átadódhatna.

8 Parancssorozatok,Joker karakterek
Pontosvesszővel elválasztás: pl.: date ; ls Egy parancs végrehajtása után hátrahagy egy kilépési értéket(exit status). || és && használata, feltételesen végrehajtódó sorozat parancs1 || parancs2 parancs1 && parancs2 Joker karakterek: * nulla vagy tetszőleges számú tetszőleges karakter ? Pontosan egy tetszőleges karakter [abd] Az „a” avgy „b” vagy „c” karakterek egyike [a-z] Az a-z intervallumból egy karakter

9 Szinkronizáció, background
Eddig a kiadott parancsaink egymás után szinkronban futottak le. Lehetőség van azokat egyszerre, egymással aszinkron állapotban is futtatni. pl.: date & Vagy pl. cc source > program & Parancskiadásakor egy a parancshoz rendelt folyamat jön létre azonosítóval együtt. megszakítás(CTRL-Z), újraindítás(fg) jobs parancs kiadásával megtekinthetjük a felfüggesztett folyamatokat

10 Shell script(parancsállomány)
Egy shell script egy szöveges fájl, mely parancsokat és vezérlési szerkezeteket tartalmaz. Legyen egy ilyen shell scriptünk most a my_script nevű. Tartalma: #!/bin/bash echo Hello World A shell maga is egy program ahogy azt már említettük, vagyis rekurzíve újra lefuttatható. Egy shell scriptet így egy shellből a következőképpen futtathatok: sh my_scipt

11 Bourne Shell(változók)
Irjuk be a parancssorba: ora=24 Ezután egy parancsfájlba azt hogy echo Egy nap $ora órából áll A rendszer válasza: Egy nap órából áll Ez gáz. Ilyenkor exportálnunk kell. (export ora)

12 Bourne Shell(változók)
Speciális változók: $0 parancsállomány neve $# indítási paraméterek száma $* összes indítási paraméter $1, $2,…,$n az első második n-edik paraméter $$ processz szám $HOME home katalógus neve $PATH keresési út Stb.

13 Legfontosabb belső parancsok
break Kilép a while, until, for vagy select hurokból continue A while, until, for vagy select következõ ciklusát kezdi el eval [Argumentum ...] Beolvassa az Argumentumokat shell inputként, és az eredményként létrejövõ parancso(ka)t végrehajtja exit A shell befejezi futását és az n értékkel tér vissza let Kifejezés ... Kiértékeli a megadott atritmetikai kifejezést read [Var] Beolvas egy sort a standard bemenetrõl a Var változóba shift [n] Átszámozza a pozíciós paramétereket n+1-tõl kezdve 1, re.

14 Legfontosabb belső parancsok
A feltételeket a test, az [ és ] illetve a [[ és ]] parancspárral adhatjuk ki, állományok jellemzõinek vizsgálatára, számok, stringek összehasonlítására [-a File] Igaz, ha a File létezik [-n String] Igaz, ha a String nem nulla hosszúságú [File1 -nt File2] Igaz, ha File1 létezik és újabb, mint File2. [String = Minta] Igaz, ha a String egyezik a Mintával [String1 > String2] Igaz, ha String1 a String2 után következik könyvtári sorrendben [Kifejezés1 -eq Kifejezés2] Igaz, ha a Kifejezés1 egyenlõ Kifejezés2-vel. [Kifejezés1 -lt Kifejezés2] Igaz, ha a Kifejezés1 kisebb, mint Kifejezés2 [Kifejezés1 -ge Kifejezés2] Igaz, ha Kifejezés1 nagyobb vagy egyenlõ, mint Kifejezés2

15 Vezérlési szerkezetek
If feltétel: If parancsok then parancsok else parancsok fi For ciklus: for i in s1 s2 … do parancsok done If test $1=‘alma’ then echo ‘$1=alma’ fi for i in alma körte do echo $i done

16 Vezérlési szerkezetek
While ciklus: while parancsok do parancsok done Until ciklus: until parancsok C=0 while [ $C -lt 10 ]; do echo The counter is $C C=`expr $C + 1` done C=20 until [ $C -lt 10 ]; do echo C $C C=`expr $C - 1`

17 Vezérlési szerkezetek
Case szerkezet: Case word in minta1) parancsok ;; minta2) parancsok ;; esac case $# in 1) echo 1 ;; 2) echo 2 ;; *) echo sok esac

18 Egyszerű scriptek #!/bin/bash echo Kérlek add meg a neved read NAME
echo "Hi $NAME!" tar -cZf /var/my-backup.tgz /home/me/ if test $# -le 5   then echo Az argumentumok szama kisebb vagy egyenlo mint 5.   else echo Az argumentumok szama nagyobb mint 5. fi

19 Számok összege 1-től a megadottig.
#!/bin/bash sum=0 i=1 while [ $i -le $1 ]; do sum=`expr $sum + $i` i=`expr $i + 1` done echo $sum

20 Milyen nap van ma? #!/bin/bash Mon=hetfo Tue=kedd Wed=szerda
Thu=csutortok Fri=pentek Sat=szombat Sun=vasarnap nap=`date +%a` # date +%a csak annyit ír ki, hogy Mon vagy Tue stb. eval echo Ma \$$nap van.

21 n! kiszámítása ciklussal
#!/bin/bash i=$1 # kezdő érték beállítása fac=1 while [ $i -gt 0 ] do fac=`expr $fac \* $i` # kell a per jel a szorzásjel előtt, különben # syntax errort kapunk i=`expr $i - 1` done # eredmény visszaírása echo $fac

22 Két sztring összehasonlítása
#!/bin/bash S1='string' S2='String' if [ $S1!=$S2 ]; then echo "S1('$S1') nem egyenlő S2('$S2')-vel" fi if [ $S1=$S1 ]; then echo "S1('$S1') egyenlő S1('$S1')-vel"

23 Hány Anna nevû user van összesen és ezek közül hányan nincsenek bejelentkezve?
#!/bin/bash x1=`cat /etc/passwd | grep Anna | wc -l` x2=`finger | grep Anna | wc -l` x3=`expr $x1 - $x2` echo $x3

24 Linkek http://elmfiz.elte.hu/fizinf/OpRendszerek/bash.html

25 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Linux/UNIX tanfolyam UNIX shell scriptek (½ rész)"

Hasonló előadás


Google Hirdetések