Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

2007. 09. 29MÉRTÉK Turizmus Környezetvédelem 1 Szerzők: Német Béla, egyetemi docens, PTE Fizikai Intézet Borhidi Attila, MTA rendes tagja emeritusz professzor.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "2007. 09. 29MÉRTÉK Turizmus Környezetvédelem 1 Szerzők: Német Béla, egyetemi docens, PTE Fizikai Intézet Borhidi Attila, MTA rendes tagja emeritusz professzor."— Előadás másolata:

1 2007. 09. 29MÉRTÉK Turizmus Környezetvédelem 1 Szerzők: Német Béla, egyetemi docens, PTE Fizikai Intézet Borhidi Attila, MTA rendes tagja emeritusz professzor Sánta Imre, egyetemi docens, DDKKK Innovációs Zrt. vezérig. Gábriel Róbert, egyetemi tanár, PTE rektora Gondolkodj globálisan, cselekedj lokálisan Előadás címe: A melléktermékként megjelenő, és az energetikai célból termelt biomassza formák, mint energiaforrások széleskörű felhasználása decentralizált energetikai rendszerekben a mezőgazdaságban, a feldolgozóiparban és a településeken. Vidékfejlesztés = mint a vidék és a város újszerű gazdasági kapcsolatrendszere.

2 2007. 09. 29MÉRTÉK Turizmus Környezetvédelem 2 Tartalomjegyzék Biomassza FOGALMA. Tudományos ALAPELVEK. Magyarország LEHETŐSÉGEI Megújítható és Kimeríthetetlen energiaforrásokból. Mezőgazdaság, erdészet energetikai célra MEGENGEDHETŐ része FELJESZTÉSI MODULOK. - Szilárd biomassza tüzelőanyag előállítása és tüzelése. - Biogáz, biometán, biotrágya előállítása és felhasználása. - A keményítő és cukor bázisú bio- tüzelő és hajtóanyagok előállítása és felhasználása. (nyersszesz, bioetanol, biobutanol,..) - Az olajos magvú növényekből nyers-, és észterezett növényi tüzelő és hajtóanyagok előállítása és felhasználása. (olaj, biodízel) JAVASLATOK nagy beruházók (kisebb beruházók), önkormányzatok és tudásközpontok együttműködésére. CÉL: VIDÉKFEJLESZTÉS Várható EREDMÉNYEK, JÖVŐKÉP

3 2007. 09. 29MÉRTÉK Turizmus Környezetvédelem 3 Biomassza fogalom (Megjegyzés: a biomassza alatt most csak a rönkfát értjük) (Környezetvédelmi lexikon): Biológiai eredetű szerves-anyag tömeg egy biotársulásban, - a szárazföldön vagy vízben található élő és nemrég elhalt szervezetek (növények, állatok, mikroorganizmusok) testtömege; - a biotechnológiai iparok termékei; - a különböző transzformációk (ember, állatok, feldolgozó iparok, stb. ) összes biológiai eredetű terméke, hulladéka, mellékterméke. A növényi biomassza a fitomassza, az állati biomassza a zoomassza. Az ember testtömegét nem szokás a biomassza fogalmába vonni.

4 2007. 09. 29MÉRTÉK Turizmus Környezetvédelem 4 Tudományos alapelvek 1 Az Élelmiszer-, a Takarmány-, az ipari Nyersanyag és az Energetikai célú felhasználásban egyensúlyt kell tartani. 2. Energetikai szempontból elsősorban a mezőgazdaságban és az erdészetben a hulladékok felhasználására kell törekedni. 3. A hulladék felhasználást lehet kiegészíteni az energetikai célú termesztéssel. 4. A feldolgozások további melléktermékeit is fel kell használni. 5. Csak magas hatásfokú, energia hatékony rendszereket szabad használni. 6. A hazai kutatás-fejlesztést, termelésbe állítást folyamatossá kell tenni 7. A termelői egységeket modulokból, megfelelő üzemméretben kell felépíteni. 8. Meg kell szervezni a termelői és a fogyasztói egységek együttműködését. 9. Kistérségi, regionális együttműködéssel ki kell védeni a piaci változásokat. 10. Ki kell dolgozni minden szinten az egyes-, és a teljes rendszer fenntarthatóságát. 11. Az új eredményeket minél gyorsabban „munkába kell állítani”, ezzel is növelni a foglalkoztatást. 12. Új dolgok, ismeretek folyamatos képzését biztosítani kell minden szinten.

5 2007. 09. 29MÉRTÉK Turizmus Környezetvédelem 5 Rendelkezésre áll-e nem fosszilis energia kellő mennyiségben? IGEN! Magyarország energetikai lehetőségei nem fosszilis, azaz Megújítható (biomassza), Kimeríthetetlen (napsugárzás, kőzethő) forrásokból (2006-ban országunk 1140 PJ energiát fogyasztott) EnergiaforrásÉves energia1140 PJ: 100 % Biomassza279 PJ24,5 % Napsugárzás130 PJ (elérhető)11,5 % Ausztriában 2006-ban a beépített kollektor felület 4 millió m 2 = 400 ha; (ez Magyarország 0,00005 része=0,005 %); Napsugárzás éves dózisa: 900 kWh/m2/év= 3,2 GJ/m2/év; (Lehetne ennek tízszerese tíz év múlva = ez a terület 0,05 %).

6 2007. 09. 29MÉRTÉK Turizmus Környezetvédelem 6 1. Erdészeti primer produkcióból tüzeléshez felhasználható rész Megnevezés(Mt/év) (PJ) Faipar és mellékterméke4,01,015,0 Rönk tűzifa2,0 24,0 Vágástéri hulladék2,01,012,0 Összesen8,04,051,0

7 2007. 09. 29MÉRTÉK Turizmus Környezetvédelem 7 2. Mezőgazdasági primer produkcióból tüzeléshez felhasználható rész Megnevezés(Mt/év) (PJ) Szalmafélék 5,52,027,0 Kukoricaszár6,02,025,0 Kukoricacsutka0,80,46,0 Napraforgó héj, szár0,80,46,0 Nyesedék Gyüm.fa, szőlő1,3 13,0 Összesen14,46,177,0

8 2007. 09. 29MÉRTÉK Turizmus Környezetvédelem 8 3. Energia növény ültetvényről tüzeléshez felhasználható rész Megnevezés(Mt/év) (PJ) Energiafa (100 ezer ha)2,0 22,0 Energiafű (100 ezer ha)1,2 15,0 Összesen3,2 37,0

9 2007. 09. 29MÉRTÉK Turizmus Környezetvédelem 9 4. Primer mezőgazdasági produkcióból folyékony energiahordozónak Megnevezés(Mt/év) (PJ) Búza5,2 Kukorica7,51,818,0 Olajnövények1,00,45,0 Egyéb ipari3,3 Szálas takarmány7,0 Zöldség2,0 Összesen2,223,0

10 2007. 09. 29MÉRTÉK Turizmus Környezetvédelem 10 5. Szekunder (háziállatok), tercier (állati trágya) mezőgazdasági produkció SzámaSúlyaTrágyaEnergiája (Ezer db)(kt/év)(Mt/év)(PJ/év) Szarvasmarha8006404,040 Sertés40005604,0*40 Juh1100800,66 Baromfi20 000800,55 Összesen9,191,0

11 2007. 09. 29MÉRTÉK Turizmus Környezetvédelem 11 Javasolt modulok 1. Szilárd, biomassza alapú tüzelőanyag előállítása és tüzelése 1. Növényi tüzelőanyagok (apríték, pellet, brikett) előállítás technológia 2. Biomassza tüzelésű kazán (BTK, fás és lágyszárú melléktermékek aprítékait használja) 3. BTK kazán tüzelésű szemes termény szárító 4. BTK kazán fűtésű melegházak 5. BTK kazán fűtésű lakótelepek

12 2007. 09. 29MÉRTÉK Turizmus Környezetvédelem 12 Javasolt modulok 2. Biogáz, biotrágya, biometán előállítása és felhasználása 6. BTK kazán tüzelésű termofil fermentor, biogáz előállítás 7. Biogáz tisztítás, hálózatra feladás, palackozás 8. Biogáz, biometán blokkfűtőműves felhasználása CCHP módon (lakótelepek, középületek) 9. Biogáz, biometán mikroturbinás felhasználása CCHP módon 10. Biogáz üzemű tömegközlekedési eszközök (buszok,)

13 2007. 09. 29MÉRTÉK Turizmus Környezetvédelem 13 Javasolt modulok 3. Keményítő és cukorbázisú Bio tüzelő-, és hajtóanyagok előállítása és felhasználása 11. Növények és termesztésűk folyékony biotüzelő-, és hajtóanyagok számára 12. BTK kazántüzelésű nyersszesz üzem, szeszmoslék feldolgozás 13. Pervaporációs (membrános) finomítás, bioetanol, biobutanol. 14. Mikroturbinás felhasználása CCHP módon 15. Alkohol üzemű tömegközlekedési eszközök (buszok)

14 2007. 09. 29MÉRTÉK Turizmus Környezetvédelem 14 Javasolt modulok 4. Olajos magvú növényekből Nyers és észterezett növényi tüzelő-, és hajtóanyagok előállítása és felhasználása 16. Olajos magvú növények termesztése folyékony biotüzelő, és hajtóanyagok számára 17. Sajtolás préselményeinek tüzelés útján történő felhasználása 18. Préselt olaj, biodízel felhasználása mezőgazdasági munkagépekben. 19. Biodízel blokkfűtőműves felhasználása CCHP módon 20. Biodízel üzemű folyami közlekedési eszközök

15 2007. 09. 29MÉRTÉK Turizmus Környezetvédelem 15 1. A VIDÉKFEJLESZTÉS mezőgazdasági oldala: intézményeink (DDKKK Innovációs Zrt.; Pécsi Tudományegyetem) javaslata vállalkozás csoportra: AgroEnergetikai Park és ezek rendszere Egy vállalkozás csoportba javasoljuk szervezni - a primer biomassza előállítását, - annak feldolgozását, - a mezőgazdaságban a saját, és a városi lakókörzetben élőkkel együtt, „flottában” történő felhasználását, korszerű, hatékony fűtési, használati melegvíz és elektromos energia előállító, szolgáltató berendezéseket alkalmazva.

16 2007. 09. 29MÉRTÉK Turizmus Környezetvédelem 16 -A vidékfejlesztés hatékony megvalósítására tett javaslat: Autonóm ellátás a mezőgazdasági termelő körzet és a városi települések között. -Milyen területen? A hő és részben az elektromos energiaszolgáltatáshoz felhasználható biomassza energiaforrások területén, valamint az élelmiszer-, és vízellátás területén. -Milyen szinten? Családi, kisközösség, mikrotérségi, kistérségi, regionális, országos, EU. - A biomassza formák mindegyikének figyelembe vételével mindig a legésszerűbb energetikai rendszert tudjuk javasolni pályázati források (GOP, KEOP, TÁMOP, DDOP) tudásközpontok (Szeged, Gödöllő, Veszprém, Debrecen) összekapcsolásával. 2. A VIDÉKFEJLESZTÉS települési és forrás oldala

17 2007. 09. 29MÉRTÉK Turizmus Környezetvédelem 17 3. A VIDÉKFEJLESZTÉS a nagy méretű, tervezett erőművek és a nagy bioetanol üzemek beruházóival Javaslat a nagy méretű, tervezett erőművek (Szerencs, Vép, Pécs, Baja?, Bonyhád?, Kaposvár-Toponári?..), valamint a nagy bioetanol üzemek (Marcali, Csurgó, Mohács, Hódmezővásárhely,...) beruházói számára a tervük alternatívájaként: - Gazdasági céljainak nyereséges megvalósítása érdekében összehangolt tevékenységet folytassanak a (széleskörű regionális célokat megvalósító) városi, kistérségi önkormányzatokkal, a régió Fejlesztési Tanácsával és tudásközpontokkal. - A centralizált, csak erőművi, vagy bioetanol előállító rendszer helyett egy decentralizált egységekből álló, a biomassza források széles spektrumát alkalmazó rendszert valósítsanak meg, mely gazdaságosabb, biztonságosabb és támogatások nélkül is fenntartható.

18 2007. 09. 29MÉRTÉK Turizmus Környezetvédelem 18 A komplex biomassza és napenergia program várható EREDMÉNYEI, JÖVŐKÉPE: Elérhető (4-6 éven belül) - a teljes regionális élelmiszer ellátás, - az összenergia fogyasztás legalább 18-20 %-nak megtermelése, - a környezetterhelés jelentős mértékű csökkentése, - nagyszámú, új, nagy hatásfokú, decentralizált energia termelő berendezés és gazdasági rendszer alkalmazása, kiépítése. Létrehozhatók és elterjeszthetők - új bio-üzemanyagok alkalmazására fejlesztett mikroturbinás, vagy motoros rendszerek, - újszerű üzemanyagokat alkalmazó járművek, - új típusú elektromos energiatermelő berendezések: ORC, Stirling motor, Spilling motor, - energia cella, - felkészülhetünk a hidrogén gazdaságra.

19 2007. 09. 29MÉRTÉK Turizmus Környezetvédelem 19 Baranya megye

20 2007. 09. 29MÉRTÉK Turizmus Környezetvédelem 20 Köszönöm a figyelmet


Letölteni ppt "2007. 09. 29MÉRTÉK Turizmus Környezetvédelem 1 Szerzők: Német Béla, egyetemi docens, PTE Fizikai Intézet Borhidi Attila, MTA rendes tagja emeritusz professzor."

Hasonló előadás


Google Hirdetések