Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Metaadat-kultúra életre keltése Az Irodalomtörténeti Közlemények EPA-tartalomjegyzékének munkálatai bibliográfusok és egyetemi hallgatók együttműködésével.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Metaadat-kultúra életre keltése Az Irodalomtörténeti Közlemények EPA-tartalomjegyzékének munkálatai bibliográfusok és egyetemi hallgatók együttműködésével."— Előadás másolata:

1 Metaadat-kultúra életre keltése Az Irodalomtörténeti Közlemények EPA-tartalomjegyzékének munkálatai bibliográfusok és egyetemi hallgatók együttműködésével Dudás Anikó PPKE BTK, Piliscsaba NyME, SEK, Szombathely MKE Vándorgyűlése. Bibliográfiai Szekció. Baja, 2010. VII. 16.

2 2010. VII. 16. MKE Vándrogyűlése. Bibliográfiai szekció Buđenje kulture metadata Pripremanje sadržaja časopisa „Bilten iz oblasti povijesti literature” u Elektroničnoj arhivi periodike u suradnji bibliografa i studenata Aniko Dudaš PPKE BTK, Piliščaba NyME, SEK, Sambotel

3 EPA ItK digitalizálása 2008-ban a MEK Egyesület megbízásából, az Internet Szolgáltatók Tanácsának támogatásával, digitalizálásra került az Irodalomtörténeti Közlemények 1891 és 2003 között megjelent, közel 400 db. füzete.

4

5

6 Az ItK 1891- MTA irodalomtörténeti szakosztálya Periodicitás: eleinte változó, 1960-tól kéthavonként Szünetelt: 1946-1947; 1949-1952 Első főszerkesztő: Ballagi Aladár Jelenleg: Szörényi László; felelős szerk. Kecskeméti Gábor, szerk. bizottsággal működik

7 ItK -- profilja Irodalomtudományi, irodalomtörténeti szakfolyóirat Témája (hagyományosan):  régi magyar irodalom  felvilágosodás- és reformkor  1849-et követő és a 20. század derekáig tartó mintegy egy évszázad irodalma Újabban:  XVII. század  medievisztika  mérsékelten: XX. század második felének irodalma

8 ERIH listán: C C -- Jelentős európai helyi/regionális tudományos folyóirat, elsősorban a hazai tudományos közösség számára készül, ismert a kiadó országon kívül is (esetenként a kiadó országon kívül is idézik).

9 OSZK katalógustétel Összefoglaló szintű bibliográfiai tétel Cool URI http://nektar.oszk.hu/hu/manifestation/1002149 http://nektar.oszk.hu/hu/manifestation/1002149

10

11 EPA Teljes szöveg, nyílt hozzáférés OSZK e-dok.szolgáltatás Bibliográfiai tétel Hozzáférés megtagadva OSZK pont? Baja Ady Endre Városi Kvt. Linkek

12 Repertórium -- tartalomjegyzék Éves tartalommutató, az utóbbi évekből nincs Kumulált nem készült Az MTA ITI-ben voltak/vannak(?) valamilyen előkészületek – szándék EPA tartalomjegyzék:  Tartalomszolgáltatás velejárója  Keresőgépek  Az ItK kumulált repertóriumának előmunkálataihoz hozzájárul  Amíg nem készül el, pótlólagos szerepe van

13 MTA ITI – valami készül…

14 Hogyan vágtunk bele? EPA felhívás, útmutató EPA felhívás, útmutató 2008-ban a MEK Egyesület megbízásából, az Internet Szolgáltatók Tanácsának támogatásával, digitalizálásra került az Irodalomtörténeti Közlemények 1891 és 2003 között megjelent, közel 400 db. füzete. Az Országos Széchényi Könyvtár várja mindazok jelentkezését, akik szöveges fájlban (TXT, RTF, DOC stb.) szívesen elküldenék az ItK egy vagy több archivált füzetének tartalomjegyzékét.

15 Érdeklődők, együttműködők Egyetemi oktatás  Szegedi Tudományegyetem: Irodalom/tudomány és a net (L.G., magyar szakosok)  PPKE BTK: Könyvtárinformatika (bölcsészhallgatók, D.A. és G.B.)  NYME: A feldolgozás modern módszerei (könyvtáros hallgatók MA, D.A.) MTA ITI – repertórium készítése

16 Elvárás: EPA útmutatóEPA útmutató A tartalomjegyzékeket az alábbi formázással és kiegészítő karakterekkel ellátva kell begépelni: Folyóiratcím,év,évfolyam,szám szerző1Családnév--szerző1Keresztnév/szerző2Családnév-- szerző2Keresztnév:Cím : alcím*oldalszám * URL szerző1Családnév--szerző1Keresztnév/szerző2Családnév-- szerző2Keresztnév:Cím : alcím*oldalszám * URL @ rovatcím szerző1Családnév--szerző1Keresztnév/szerző2Családnév-- szerző2Keresztnév:Cím : alcím*oldalszám * URL szerző1Családnév--szerző1Keresztnév/szerző2Családnév-- szerző2Keresztnév:Cím : alcím*oldalszám * URL

17 Egy cikk xml metaadatai Kacziány Géza : A magyar vers-alakok Erdősiig 1-20A magyar vers-alakok Erdősiig hu itk_1891_01_001-020.pdf Kacziány Géza A magyar vers-alakok Erdősiig 1-20 http://epa.oszk.hu/00000/00001/00014/pdf/index.xml

18 Kinek hogyan jó? EPA: XML-re könnyen konvertálható forma Feldolgozó diákok: Jó, ha megismerik az informatikai hátteret A jelölőnyelvre való kézi átültetés viszont reménytelen Oktató: Lehetetlen vállalni a javítást

19 Megoldás: W2… (félig-meddig)

20 Munkamegosztás „Foglalás” táblázat

21 Feldolgozás alatt lévő füzetek táblázata, lista-frissítés problémája

22 Webes segédlet Munkamenet rögzítése Útmutató Nappalis, levelezős diákok Hiányzók, lemaradók, táv-tanulók Gyakori kérdések Típusjelenségek Típushibák

23 Mi készült el? Összesen 208 füzet diákok által készített tartalomjegyzék konvertálása XML-be (valamivel több készült, de a végére lett átfedés) Ebből  SZTE: 75 füzet (magyar szakosok)  PPKE BTK: 83 füzet (bölcsész, szociológia)  NymE SEK: 50 füzet (könyvtáros hallgatók) A 208 füzetben összesen 4769 cikk található

24 Mire jó mindez az oktatás szempontjából? Könyvtári és szöveg-feldolgozási informatikai alapismeretek Metaadatok szerepe az információkeresésben; típusai Bibliográfiai alapadatok megismerése Tartalomszolgáltatás megismerése Filológiai készségek: pontosság, szöveggondozás Magyar könyvészet 1901—1910. Szerkesztette Parik Géza. A M. T. Akadémia támogatásával kiadja a Magyar Könyvkereskedők Egyesülete. I—IV. füzet (Aba János—Flammarion Kamill). Budapest, 1915. Legn. 8-r. 320 1. Császár Elemér, 1916/1, 124. o.

25 Filológia. Korrektúra Görg >> György kritikai rovat >> Kritikai rovat szóközök, betűk igazítása: H.Sas Judit, Bp.1965.magyar Helikon A XVII. Század külföldi szakirodalmáról >> helyesen és valójában: A XVIII. század... Bibliografie československé hungaristikv za léta 1966-1968 >> Bibliografie československé hungaristiky za léta 1966–1968 Györffy György- Kurcz Ágnes:István király emlékezete... >> Györffy György – Kurcz Ágnes: István király emlékezete... Peregrinuslevelek,1711-1750.Külföldön tanuló diákok levele Teleki Sándornak. >> Peregrinuslevelek, 1711–1750. Külföldön tanuló diákok levele Teleki Sándornak

26 Könyvtáros hallgatók: tartalomjegyzék mint „bibliográfiai” leírási műfaj Minimális adatok Szöveghű közlés EPA nem szabott meg szigorú szabályokat Nincs egyeztetés, feloldás, egységesítés, igazítás, azonosítás (autorizálás) – csak automatikus indexelés Névkiegészítők, rang, rövidítés: Dr., ifj., gróf (Báró Eötvös József) Monogram: (B.A. = Ballagi Aladár) Titlonima: „A szerkesztő” (= Ballagi Aladár) Régies írásmód: „A franczia romanticismus korszaka”

27 Mélylinkek, linkek típusai http://epa.oszk.hu/00000/00001/00017/pdf// http://epa.oszk.hu/00000/00001/00017/pdf/itk_1891_04epa.pdf Cikkre mutató link Füzet tartalomjegyzéke A teljes füzet

28 ItK munkálatok jelenleg Szövegpótlások (kimaradt számok, lapszámok) A feldolgozást az EPA munkatársai fejezik be Cikkekre szeletelés – tartalomjegyzék linkadatai megváltoztak A diákok munkáját nem biztos, hogy felhasználják (hivatásos katalogizálók: ellenőrzés vs. inkább újbóli feldolgozás) A diákok sok apróságot észrevettek (hiányok, felcserélődések stb.)

29 További kísérletek, hasznosulás Ingyenes xml-szerkesztő alkalmazása A célnak megfelelő beviteli űrlap programoztatása (EPA) Ki-mit csinál – EPA koordinálásával, vállalniuk kell ennek nyilvántartását Átkerülhetnek-e más adatbázisokhoz, szüretelő szolgáltatásokhoz az adatok (MATARKA, Europeana, NDA) Egységesített adatokkal működő rendszerek felé való átjárhatóság nem problémamentes A keresőszolgáltatásoknál jól érvényesül: kereshetőség, web-láthatóság

30 Tanulságok EPA, Csáki Zoltánnal egyeztetve: Táblázatból xml-be konvertálás és a helyi szolgáltatási adatok beillesztése sok munkát jelent az EPÁ-nak Irodalomtörténeti Közlemények 1913. 23. évf. 4. füzet epa.oszk.hu 00001 00420/pdf epa.oszk.hu Nehezen kezelhető a nagy adatmennyiség Kisebb adagokat érdemes feldolgozni Oktató: ellenőrzés 8-) Diákok: metaadat-praktikum Az oktatáshoz, a metaadat kultúra fölélesztéséhez kiváló lehetőség ez az együttműködés

31 Metaadat-kultúra életre keltése Dudás Anikó MKE Vándorgyűlése. Bibliográfiai Szekció. Baja, 2010. VII. 16.

32 Buđenje kulture metadata Aniko Dudaš Društvo bibliotekara Mađarske. Sekcija za bibliografiju. U Baji, 16 07 2010 g. Zahvaljujem na pažnji!


Letölteni ppt "Metaadat-kultúra életre keltése Az Irodalomtörténeti Közlemények EPA-tartalomjegyzékének munkálatai bibliográfusok és egyetemi hallgatók együttműködésével."

Hasonló előadás


Google Hirdetések