Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az Európai Unió angol nyelv ű dokumentumainak lexikai sajátosságai - egy korpusz-alapú kutatás tükrében Trébits Anna ELTE BTK, Nyelvpedagógia PhD Program.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az Európai Unió angol nyelv ű dokumentumainak lexikai sajátosságai - egy korpusz-alapú kutatás tükrében Trébits Anna ELTE BTK, Nyelvpedagógia PhD Program."— Előadás másolata:

1 Az Európai Unió angol nyelv ű dokumentumainak lexikai sajátosságai - egy korpusz-alapú kutatás tükrében Trébits Anna ELTE BTK, Nyelvpedagógia PhD Program

2 EU angol: kinek? Miért? Az angol nyelv kiemelkedően fontos az európai kommunikációban is (McArthur, 2003), az EU intézmények dokumentumaiban használt EU angol tanítására egyre nagyobb igény mutatkozik: álláslehetőségek EU intézményekben, EU kérdésekkel foglalkozó hivatalok a különböző minisztériumokban, Magyarország felkészülése a 2011-es EU soros elnökségre, stb., a megjelenő EU szókinccsel foglalkozó szótárak, segédanyagok, internetes oldalak zömében szakkifejezéseket tartalmaznak (gyakran kontextusból kiragadva) vagy fordítói szempontból közelítik meg a témát, A kutatásom eredményei EU angol nyelvkönyvek, segédanyagok összeállításához járulhatnak hozzá.

3 A kutatás háttere Angol szaknyelvi oktatás (ESP) Az angol nyelv az EU dokumentumaiban Korpusz-alapú kutatások az angol nyelv oktatásában

4 Kutatási célok 1. Az EU-korpuszban előforduló leggyakrabban használt lexikai elemek feltárása. 2. A leggyakoribb önálló jelentéssel bíró szavak (content words) kollokációinak illetve nyelvhasználati mintáinak bemutatása. 3. A leggyakrabban előforduló többjelentésű szavak jelentéstani elemzése. 4. A fentiek pedagógiai relevanciájának bemutatása.

5 Az EU angol korpusz SZÖVEG EREDETE TÉMÁKKIADÁS ÉVESZAVAK SZÁMA 19 tájékoztató kiadvány az EU tevékeny- ségeivel kapcsolatban művészetek, költségvetés, fogyasztóvédelem, vámpolitika, gazdaság, bővítés, környezetvédelem, külpolitika, globalizáció és kereskedelem, információs társadalom, igazságszolgáltatás, pénzügyek, tudomány és kutatás, közlekedés, utazás, az EU és intézményrendszerének története, közérdekű információk az EU intézmények működéséről 2002-2007121.149 2006. évi éves jelentés mezőgazdaság, költségvetés, vámpolitika, gazdaság, oktatás, bővítés, környezetvédelem, globalizáció és kereskedelem, humanitárius segélyek, információs társadalom, igazságszolgáltatás, piac, mobilitás, közlekedés, az egyes intézmények működésének áttekintése, rendőrség 200681.979 Európai Felvételi Iroda (EPSO) tesztjei az EU története, az EU intézmények működése, érveléses, következtetéses, logikai feladatok, könyvvizsgálat, jog 20063.629 ÖSSZESEN 206.757

6 A vizsgálódás eszközei Szókincs profil és gyakoriság /Range/ program (Heatley, Nation & Coxhead, 2002), http:// www. vuw.ac.nz/lals/staff/Paul_Nation WORDSMITH 2.0 http://www.lexically.net/wordsmith/ WordNet 2.0 (Miller, 2003) http://www.cogsci.princeton.edu/wn/obtain.sht ml http://www.cogsci.princeton.edu/wn/

7 EREDMÉNYEK A leggyakrabban el ő forduló lexikai elemek néhány jellemz ő je 1. 10 lemma (the, and, of, to, in a, on, for, European, EU ) adja a korpuszban előforduló összes token 28%-át. Az EU korpuszban található kulcsszók összevetése az unió hivatalos internetes oldalán található szólistákéval (EU-Glossary, Euro-Jargon) kevés átfedést mutat. Az EU korpusz szókincsprofilját a BNC csoportjaival összevetve azt látjuk, hogy a nyelvi típusok közel fele nem szerepel a BNC 3000 leggyakoribb szava között.

8 EREDMÉNYEK A leggyakrabban el ő forduló lexikai elemek néhány jellemz ő je 2. Az EU korpuszban előforduló 20 leggyakoribb főnév, ige és melléknév összevetése a BNC adataival (pirossal láthatók az egyezések). FŐNEVEKIGÉKMELLÉKNEVEK EU, union, commission, countries,council, member, states, policy,trade, parliament, community,world, development, information,market, services, cooperation, program, security, action Be, have, work, adopt, use, support, set, make, help, take, need, do,ensure, provide, improve, aim, promote, become European, new, other,economic, national, common, social, international, public, single,general, political, free, particular, environmental, external, regional, joint, global, sustainable

9 EREDMÉNYEK A gyakori lexikai elemek vizsgálata kontextusban …otherwise wouldn’t have the chance to go abroad… … developed countries have free access to the EU market… …they also have a right to take part in the political process… ….and how you can have your say on issues of the day… Konkordancia listák (a have ige konkordanciájának részlete jobbra fent) Kollokációk keresése konkordanciával Nyelvhasználati minták feltárása (az EU rövidítés kollokációi – részlet, balra fent) Tőle balraEUTőle jobbra thecountry, countries all‘s eachhas, is

10 EREDMÉNYEK Jelentéstani elemzések A szavak előfordulásának gyakorisága mellett fontos információ a korpusz-alapú szókincs-kutatásokban a jelentéstani elemzés. A többjelentésű szavak esetében a konkordancia listák segítségével megvizsgálható, hogy a szavak melyik jelentése(i) fordulnak elő a korpuszban és, hogy ezeket milyen szövegkörnyezetben találhatjuk, hogyan használjuk. A trade szó jelentései az EU korpuszban:

11 ÖSSZEGZÉS Magyarország EU csatlakozása, felkészülése a soros elnökségre nagy kihívás az idegennyelv-tanárok és a nyelvtanulók számára. Ez a kutatás az EU dokumentumokból összeállított angol nyelvű korpusz lexikai jellemzőit vizsgálta azzal a céllal, hogy az eredményei az EU angol szaknyelvoktatásban felhasználhatók legyenek. A bemutatott elemzések a korpusz lexikai elemeinek bármelyikével elvégezhetők, kiválasztásukat a nyelvtanuló célközönség nyelvi szintje, igényei szerint érdemes meghatározni. A korpusz-alapú kutatások hasznossága általánosan elismert a nyelvpedagógia szakirodalmában (pl.: Frankenberg-Garcia, 2005).

12 Köszönöm a figyelmet! Trébits Anna ELTE BTK, Nyelvpedagógia PhD Program a.trebits@yahoo.com


Letölteni ppt "Az Európai Unió angol nyelv ű dokumentumainak lexikai sajátosságai - egy korpusz-alapú kutatás tükrében Trébits Anna ELTE BTK, Nyelvpedagógia PhD Program."

Hasonló előadás


Google Hirdetések