Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

5. évfolyam SDT- program beépítési lehetősége

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "5. évfolyam SDT- program beépítési lehetősége"— Előadás másolata:

1 5. évfolyam SDT- program beépítési lehetősége

2

3 A hosszú hajú királylány
mese Ősi elbeszélő műfaj. Csodás elemeket tartalmazó tréfás, tanulságos kitalált történet, gyakran gyermekek szórakoztatására szolgál. népmese A népköltészet körébe tartozó mese, sokszor csodás eseményeket és lényeket szerepeltető elbeszélő műfaj. A dombon álló palota A hosszú hajú királylány A délceg királyfi A mese a legősibb műfajok egyike. Igaz Hamis

4 Milyen műnembe sorolnád a meséket?
dráma líra epika Szereplői mindig változnak, nincsenek tipikus figurák Igaz hamis További fogalmak Műmese A mese műfajának olyan változata, melynek szerzője ismert személy, és a történet nem a nép ajkán terjed, hanem például könyvből olvasható.

5 Népmese: Aki kapzsi, pórul jár
Melyik városban játszódik a történet? Bagdad Isztanbul Irak Melyik szereplőre utal a mese címe? Milyen hangulata van a mese végének? szomorú tréfás tragikus Hány aranyat adott végül a kalifa? ezret-ezret mindkettőjüknek csak a nevettetőnek adott 3-3 aranyat nem adott

6 Mikszáth Kálmán: A néhai bárány
csűr Takarmány (pl. széna, kukorica,zab), termény (pl. búzamag, rozs) raktározására való szellős gazdasági épület. eszterhaj Nádból, szalmából készült háztető vagy eresz. Mikszáth Kálmán: A néhai bárány szerkezet

7 A Pál utcai fiúk

8 6. évfolyam SDT- program beépítési lehetősége

9

10 Attila halála isten ostora halottas menet Attila halála 2. (munkacím)
Attilának, a hunok királyának jelzője, arra utalhat, hogy Attila Isten által kiválasztott, isteni ítéletet végrehajtó személy. Attila halála 2. (munkacím) Attila halála 1. (munkacím) halottas menet A temetés előtti szertartásos, gyászos vonulás a holttesttel. Napszimbólum Holdszimbólum

11 Hun szokások

12

13

14

15 A bárdok tragédiájának történelmi háttere Ferenc József
Magyar király, dicshimnusz Gyakran gúnyos felhangú, áradozó, túlzó dicséret.

16

17 Kép egy 1930-as Toldi-kiadásból 1. (munkacím)
epizód Elbeszélő vagy drámai műben mellékes esemény. konfliktus Érdekellentétből vagy értékkülönbségből fakadó összeütközés. Toldi Miklós tulajdonságai Kép egy 1930-as Toldi-kiadásból 1. (munkacím) Toldi szobra Toldi a filmben

18 "Egy, csak egy van talpon a vidéken"
"Szörnyű vendégoldal reng vállán" "Pedig még legénytoll sem állán" "Széles országútra messze, , mintha más mezőkre vágyna e határrul" "Azt hinné az ember: élő

19 A verselemzés „Elsőként arról, hogy nem létezik tökéletes verselemzés. Mindenki mást láthat meg egy költeményben, mégha vannak is bizonyos dolgok, amik olvasásakor mindenki ugyanarra gondol. A verselemzés lényege, hogy megpróbáljuk úgy olvasni az adott szöveget, hogy közben úgyszólván a sorok közé nézünk, észrevesszük a költői képeket, a rejtett utalásokat, a rímek keltette játékot, és azt is, hogy mit akart a költő közölni a versével. Ha tisztában vagyunk a költő életének eseményeivel, akár azzal is elidőzhetünk, hogy a vers milyen életszakaszban, milyen hangulatban születhetett. A verselemzés játék, amiben néhány alapvető szabálytól eltekintve mindenki a saját játékát láthatja, és ami a legfőbb, saját magát adhatja, saját gondolatait fejezheti ki.” „Verselemzéskor mindenképpen érdekes azokkal a jegyekkel foglalkozni, ami miatt egy vers valóban vers. Azaz, a költői eszközökkel (hasonlattal, metaforával, alliterációval, megszemélyesítéssel), a rímekkel, időmértékes vers esetén a verslábakkal. Következő lépés lehet a vers eredeti környezetébe való visszahelyezkedés, azaz a szerző fejével gondolkodás. Nézzünk utána, mit csinált költőnk a vers írásakor. Szerelmes volt, szomorú, éppen külföldön tartózkodott, vagy feleségével nyaralt külföldön? Minden ilyen adat érdekes lehet, ha azt megfelelő formában szőjük bele az elemzésbe. Óvakodjunk attól, hogy a vers ne legyen olvasónapló, a strófák tartalmának egyszerű tolmácsolása, ugyanakkor ne legyen tele olyan gondolatokkal, amiket nem érzünk magunkénak. Ha egy tankönyv azt írja egy versről, hogy szomorú, de mi vidámnak érezzük, megfelelő érveléssel leírhatjuk ezt. Elvégre nincs tökéletes, de nincs két ugyanolyan verselemzés sem.”

20 verselemzés verstan A verselemzés lépései
Vers formai és tartalmi sajátosságainak értelmezése. verstan A vers formai sajátosságaival foglalkozó tudomány. A verselemzés lépései Tisza 1. (munkacím Petőfi Sándor Tisza 2. (munkacím) Tisza 3. (munkacím)

21 7. évfolyam SDT- program beépítési lehetősége

22

23 Időmértékes verselés: versrendszer; ritmusát a szótagok időtartama határozza meg, vagyis a rövid és a hosszúszótagok szabályos ismétlődése, váltakozása. Rövid a szótag, ha a benne előforduló magánhangzó rövid, és legfeljebb egy rövid mássalhangzó követi; jele: u —. Hosszú a szótag, ha magánhangzója hosszú, vagy ha a rövid magánhangzó után hosszú vagy több mássalhangzó áll; jele: - . Az időmértékes verselés ritmikai alapegysége a versláb: meghatározott számú és meghatározott sorrendű rövid, illetve hosszú szótag kapcsolata. jambus: u – (egy rövid, egy hosszú) trocheus: – u (egy hosszú, egy rövid) anapesztus: u u – (két rövid, egy hosszú) daktilus: – u u (egy hosszú, két rövid) Helyettesítő verslábakként használatosak: spondeus: – – (két hosszú)

24

25 Nyissatok meg egy dokumentumot a szövegszerkesztőben
Nyissatok meg egy dokumentumot a szövegszerkesztőben! Egy illusztrációkkal díszített albumot, útmutatót fogtok készíteni csoportmunkában. A ti feladatok a Daidalosz és Ikarosz történetében szereplő emberek bemutatása. Olvassátok el alaposan a történetet újra, és írjátok ki belőle a szereplőket! Mindegyikükhöz írjátok oda, ki ő és milyen szerepet töltött be a történetben! Az illusztrációkat a lentebb található hivatkozásokról tudjátok letölteni. Illesszétek be a szereplők leírásához! Ha tudjátok, nagyjából egyforma méretűre igazítsátok a képeket, hogy arányos és igényes legyen az útmutatótok! Ikarosz Minótaurosz Daidalosz Ikarosz Ikarosz

26

27 Hallottál már a palóc nyelvjárásról
Hallottál már a palóc nyelvjárásról? Hallgasd meg a következő szöveget, és figyeld meg jól! Miben különbözik attól, ahogyan a te környezetedben beszélnek? Északi - palóc nyelvjárás

28 Rendszerezzétek Zrínyi Miklós életútjáról szerzett ismereteiteket
Rendszerezzétek Zrínyi Miklós életútjáról szerzett ismereteiteket! Minden csoport készítsen bemutatót! A bemutatóba kerüljön kép, dokumentum, szöveg, animáció. Munkátok elkészítéséhez felhasználhatjátok a korábban elkészített családfát is. Támpontul az alábbi vázlatot használjátok: a. Zrínyi Miklós születési adatai, származása, családja, gyámja; b. tanulmányai, nyelvismerete, műveltsége, utazásai, kulturális kedvtelései; c. írói munkásságának eredményei; d. politikusi, hadvezéri tervei, tettei; e. halálának körülményei. Bemutatótokkal bizonyítsátok be társaitoknak, hogy Zrínyi Miklós neve méltán maradt fent századokon át!

29 Ady Endre Góg és Magóg…

30 Tóth Árpád Körúti hajnal


Letölteni ppt "5. évfolyam SDT- program beépítési lehetősége"

Hasonló előadás


Google Hirdetések