Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Észak-Magyarországi Régió Kosztrub Tibor B-A-Z Megyei Vezető Koordinátor 2009. November 30.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Észak-Magyarországi Régió Kosztrub Tibor B-A-Z Megyei Vezető Koordinátor 2009. November 30."— Előadás másolata:

1 Észak-Magyarországi Régió Kosztrub Tibor B-A-Z Megyei Vezető Koordinátor 2009. November 30.

2 Észak-Magyarországi Régió Regionális pályázati lehetőségek az ÉMOP keretein belül

3 Észak-Magyarországi Régió 1.1.1/G Komplex programmal segítendő leghátrányosabb helyzetű kistérségek üzleti infrastruktúra fejlesztéséhez Rendelkezésre álló forrás: 5 109, 8 millió Ft Támogatás mértéke: maximum 70% Támogatott pályázatok várható száma: 35 db Pályázati időszak: 2009. 09. 30.- 2009. 12. 15.

4 Észak-Magyarországi Régió 1.1.1/G Komplex programmal segítendő leghátrányosabb helyzetű kistérségek üzleti infrastruktúra fejlesztéséhez A pályázat célja: A leghátrányosabb helyzetű térségek támogatásához készült Komplex Térségfejlesztési Program átfogó célja az, hogy megállítsa a leghátrányosabb helyzetű, a külső és belső perifériákon elhelyezkedő térségek leszakadásának folyamatát, sőt, megfordítsa azt, esélyt adjon eme térségek gazdasági és társadalmi integrációjára, a folyamatok ilyen irányú elmozdulására. Specifikus cél a leghátrányosabb helyzetű kistérségek gazdasági teljesítményének növelése. A vállalkozások világában a leghátrányosabb helyzetű kistérségek felzárkóztatására irányuló zászlóshajó program is a versenyképesség és annak egyik fő elemeként a termelékenység fokozását célozza, többek között a foglalkoztatási kapacitások fenntarthatósága ill. mérsékelt bővítése érdekében.

5 Észak-Magyarországi Régió 1.1.1/G Komplex programmal segítendő leghátrányosabb helyzetű kistérségek üzleti infrastruktúra fejlesztéséhez Részcélok: „A” pályázati cél: „Ipari park” címmel rendelkező területek infrastrukturális fejlesztése részcél „B” pályázati cél: Ipari területek fejlesztése részcél „C” pályázati cél: Vállalkozói inkubátorházak fejlesztése részcél „D” pályázati cél: Ipartelepítés részcél „E” pályázati cél: Vállalkozások telephelyfejlesztése részcél

6 Észak-Magyarországi Régió Rendelkezésre álló forrás: 1,267 Mrd Ft Támogatás mértéke: max 85% Támogatott pályázatok várható száma: 3-6 db Pályázati időszak: 2010. 01.05.-2010.02. 28. 3.1.1. Szociális célú városrehabilitáció

7 Észak-Magyarországi Régió A támogatás célja: A támogatás alapvető célja a városok leromlott vagy leszakadó városrészeinek leromlását okozó folyamatok megállítása és megfordítása. A rehabilitáció célja az, hogy a helyi hátrányos helyzetű lakosság életminősége és esélyei javuljanak, az épített környezete minőségi változáson menjen át, a program gazdája az adott városrészben valósítson meg felzárkóztató programokat a társadalmi helyzet tekintetében. 3.1.1. Szociális célú városrehabilitáció

8 Észak-Magyarországi Régió Kedvezményezettek köre: Fő pályázó: az Észak-magyarországi régióban lévő városi önkormányzatok, kivéve megyei jogú városok 3.1.1. Szociális célú városrehabilitáció

9 Észak-Magyarországi Régió Támogatható tevékenységek köre Lakó funkció megerősítését szolgáló fejlesztések; Gazdasági funkciót szolgáló tevékenységek Közösségi funkciókat szolgáló tevékenységek Közterületek fejlesztése (városi funkció) Közszféra funkcióinak megerősítését szolgáló fejlesztések 3.1.1. Szociális célú városrehabilitáció

10 Észak-Magyarországi Régió 3.2.1/D Térségi jelentőségű vízrendszerek fejlesztése Rendelkezésre álló forrás: 3,96 Mrd Ft Támogatás mértéke: 100% max Támogatott projektek várható száma: 17 db Pályázati időszak: 2009.09.30-2009. 12.15.

11 Észak-Magyarországi Régió 3.2.1/D Térségi jelentőségű vízrendszerek fejlesztése A támogatás célja: A település- és térségfejlesztés érdekében a regionális jellegű vízfolyások, tavak, holtágak, mellékágak esetében kiemelt jelentőségű a vízkárelhárítás biztonságának növelése valamint a „jó állapot” elérése, fenntartása, a hatékony vízgazdálkodás, összhangban az EU Víz Keretirányelvével.

12 Észak-Magyarországi Régió 3.2.1/D Térségi jelentőségű vízrendszerek fejlesztése Kedvezményezettek köre: területileg illetékes Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóságok, helyi önkormányzatok a helyi önkormányzati társulások

13 Észak-Magyarországi Régió 3.2.1/D Térségi jelentőségű vízrendszerek fejlesztése Támogatható tevékenységek köre: Meder és mellékág rekonstrukció Térségi jelentőségű tározó, záportározó, szükségtározó építése, rekonstrukciója, rehabilitációja Holtágak rehabilitációja. Belvízzel való gazdálkodás fejlesztése Térségi vízpótlás, vízátvezetés, vízvisszatáplálás Bel- és külterületen belvíz és csapadékvíz elvezető vízfolyások és fő művi csatornák Vízfolyások, vízkár-elhárítási fejlesztései

14 Észak-Magyarországi Régió Keretösszeg: 4,00 Mrd Ft Támogatás mértéke: max. 95% Támogatható projektek várható száma: 40-45 db Pályázati időszak: 2009.10.26.-2010.01.08. 4.3.1./A-B Közoktatás térségi sajátosságokhoz igazodó szervezése és infrastrukturális fejlesztése

15 Észak-Magyarországi Régió A támogatás célja: A közoktatási intézmények szervezeti keretei között működő óvodai feladatellátási helyek férőhelybővítése, valamint célirányos beruházásainak (infrastruktúra és eszközfejlesztés) támogatása a minőségi nevelés megteremtéséhez szükséges feltételek biztosítása érdekében. A közoktatási intézmények fejlesztésével cél a települések népességmegtartó képességének, a települések fiatal, képzett munkaerőt megtartó lehetőségeinek növelése, a helyi szükségletekre és településszerkezetre épülő közszolgáltatások racionális és költséghatékony működésének kialakítása. 4.3.1./A-B Közoktatás térségi sajátosságokhoz igazodó szervezése és infrastrukturális fejlesztése

16 Észak-Magyarországi Régió Kedvezményezettek köre: A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény szerinti nevelési-oktatási intézmények alábbi jogi formában működő fenntartói nyújthatnak be pályázatot: helyi önkormányzatok, kisebbségi önkormányzatok (KSH 32), illetve ezek társulásai (KSH 366; KSH 95)1 ; központi költségvetési szervek (KSH 311) 2008. június 01. előtt létrejött és legalább 2008. szeptember 01. előtt működési engedéllyel rendelkező alábbi szervezetek: Egyesület (KSH 52) Egyház (KSH 55) Alapítvány (KSH 56) Közhasznú társaság (KSH 57), átalakulással 2007. július 1. után létrejövő közhasznú nonprofit gazdasági társaság (KSH 11, 21) Egyéb, non-profit szervezet (KSH 11, 21,59). 4.3.1./A-B Közoktatás térségi sajátosságokhoz igazodó szervezése és infrastrukturális fejlesztése

17 Észak-Magyarországi Régió Támogatható tevékenységek köre: Energiatakarékos és korszerű közoktatási intézmények kialakítása, Épület/rész akadálymentes építése, felújítása (fizikai állagjavítás), korszerűsítése (műszaki színvonal emelése), átépítése, bővítése; Intézménylétesítéshez kapcsolódó infrastrukturális fejlesztés kizárólag az alábbi esetekben támogatható: az új intézmény jelenleg működő intézmények összevonását követően, azok jogutódjaként jön létre. az új intézmény 8-12 jelenleg működő intézmény összevonását követően, azok jogutódjaként, többcélú intézményként jön létre (az igényelhető támogatás összege 500-1000 millió Ft, kollégiumi fejlesztést is magában foglaló beruházások esetén 500-1200 millió Ft). óvoda létesítése, amennyiben az adott település nem rendelkezik óvodával. 4.3.1./A-B Közoktatás térségi sajátosságokhoz igazodó szervezése és infrastrukturális fejlesztése

18 Észak-Magyarországi Régió Keretösszeg: 2,50 Mrd Ft (2009-2010) Támogatás mértéke: max. 95 % Támogatható pályázatok várható száma: Pályázati időszak: 2009.12.15- 2010.01.25 4.3.2.Térségi közigazgatási és közszolgálati rendszerek informatikai fejlesztése 4.3.2. Térségi közigazgatási és közszolgálati rendszerek informatikai fejlesztése

19 Észak-Magyarországi Régió 4.3.2.Térségi közigazgatási és közszolgálati rendszerek informatikai fejlesztése 4.3.2. Térségi közigazgatási és közszolgálati rendszerek informatikai fejlesztése A támogatás célja: Olyan önkormányzati elektronikus szolgáltató központok (ASP) kialakítása, amelyek az önkormányzatok széles köre számára lehetővé teszik e-közigazgatási szolgáltatások nyújtását, és a fejlesztések eredményeként, a lakosság, illetve gazdasági szereplők lehető legszélesebb köre számára elérhetővé válik az elektronikus önkormányzati szolgáltatások igénybe vétele.

20 Észak-Magyarországi Régió 4.3.2.Térségi közigazgatási és közszolgálati rendszerek informatikai fejlesztése 4.3.2. Térségi közigazgatási és közszolgálati rendszerek informatikai fejlesztése Kedvezményezettek köre: Helyi önkormányzatok, illetve ezek társulásai, Önkormányzati feladatokat ellátó szervezetek és intézményeik (pl. non profit szervezetek)

21 Észak-Magyarországi Régió Támogatható tevékenységek köre: Helyi közintézmények, közszolgáltatások integrált (összehangolt igazgatási és ellátási rendszerek), hálózati elvű és minőségi – így az elektronikus ügyintézés, regionális adatbázis készítése – fejlesztése, megújítása, tartalomszolgáltatásuk fejlesztése. Közösségi célú szolgáltatási pontok működtetéséhez szükséges fejlesztések 4.3.2.Térségi közigazgatási és közszolgálati rendszerek informatikai fejlesztése 4.3.2. Térségi közigazgatási és közszolgálati rendszerek informatikai fejlesztése

22 Észak-Magyarországi Régió Telefon: E-mail: emopinfo@norda.huemopinfo@norda.hu Kistérségi Koordinációs Hálózat (KKH) NORDA Ügyfélszolgálat Miskolc: +36-46/504-481, +36-46/533-315 Eger: +36-36/333-315 Salgótarján: +36-32/422-319

23 Észak-Magyarországi Régió Köszönöm megtisztelő figyelmüket! Kosztrub Tibor B-A-Z Megyei Vezető Koordinátor kosztrub.tibor@norda.hu tibor.kosztrub@umpont.hu


Letölteni ppt "Észak-Magyarországi Régió Kosztrub Tibor B-A-Z Megyei Vezető Koordinátor 2009. November 30."

Hasonló előadás


Google Hirdetések