Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Kosztrub Tibor B-A-Z Megyei Vezető Koordinátor

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Kosztrub Tibor B-A-Z Megyei Vezető Koordinátor"— Előadás másolata:

1 Kosztrub Tibor B-A-Z Megyei Vezető Koordinátor
Észak-Magyarországi Régió Kosztrub Tibor B-A-Z Megyei Vezető Koordinátor 2009. November 30.

2 Regionális pályázati lehetőségek az ÉMOP keretein belül
Észak-Magyarországi Régió Regionális pályázati lehetőségek az ÉMOP keretein belül

3 Rendelkezésre álló forrás: 5 109, 8 millió Ft
Észak-Magyarországi Régió 1.1.1/G Komplex programmal segítendő leghátrányosabb helyzetű kistérségek üzleti infrastruktúra fejlesztéséhez Rendelkezésre álló forrás: , 8 millió Ft Támogatás mértéke: maximum 70% Támogatott pályázatok várható száma: 35 db Pályázati időszak:

4 Észak-Magyarországi Régió
1.1.1/G Komplex programmal segítendő leghátrányosabb helyzetű kistérségek üzleti infrastruktúra fejlesztéséhez A pályázat célja: A leghátrányosabb helyzetű térségek támogatásához készült Komplex Térségfejlesztési Program átfogó célja az, hogy megállítsa a leghátrányosabb helyzetű, a külső és belső perifériákon elhelyezkedő térségek leszakadásának folyamatát, sőt, megfordítsa azt, esélyt adjon eme térségek gazdasági és társadalmi integrációjára, a folyamatok ilyen irányú elmozdulására. Specifikus cél a leghátrányosabb helyzetű kistérségek gazdasági teljesítményének növelése. A vállalkozások világában a leghátrányosabb helyzetű kistérségek felzárkóztatására irányuló zászlóshajó program is a versenyképesség és annak egyik fő elemeként a termelékenység fokozását célozza, többek között a foglalkoztatási kapacitások fenntarthatósága ill. mérsékelt bővítése érdekében.

5 „B” pályázati cél: Ipari területek fejlesztése részcél
Észak-Magyarországi Régió 1.1.1/G Komplex programmal segítendő leghátrányosabb helyzetű kistérségek üzleti infrastruktúra fejlesztéséhez Részcélok: „A” pályázati cél: „Ipari park” címmel rendelkező területek infrastrukturális fejlesztése részcél „B” pályázati cél: Ipari területek fejlesztése részcél „C” pályázati cél: Vállalkozói inkubátorházak fejlesztése részcél „D” pályázati cél: Ipartelepítés részcél „E” pályázati cél: Vállalkozások telephelyfejlesztése részcél

6 3.1.1. Szociális célú városrehabilitáció
Észak-Magyarországi Régió Szociális célú városrehabilitáció Rendelkezésre álló forrás: 1,267 Mrd Ft Támogatás mértéke: max 85% Támogatott pályázatok várható száma: 3-6 db Pályázati időszak:

7 3.1.1. Szociális célú városrehabilitáció
Észak-Magyarországi Régió Szociális célú városrehabilitáció A támogatás célja: A támogatás alapvető célja a városok leromlott vagy leszakadó városrészeinek leromlását okozó folyamatok megállítása és megfordítása. A rehabilitáció célja az, hogy a helyi hátrányos helyzetű lakosság életminősége és esélyei javuljanak, az épített környezete minőségi változáson menjen át, a program gazdája az adott városrészben valósítson meg felzárkóztató programokat a társadalmi helyzet tekintetében.

8 3.1.1. Szociális célú városrehabilitáció
Észak-Magyarországi Régió Szociális célú városrehabilitáció Kedvezményezettek köre: Fő pályázó: az Észak-magyarországi régióban lévő városi önkormányzatok, kivéve megyei jogú városok

9 3.1.1. Szociális célú városrehabilitáció
Észak-Magyarországi Régió Szociális célú városrehabilitáció Támogatható tevékenységek köre Lakó funkció megerősítését szolgáló fejlesztések; Gazdasági funkciót szolgáló tevékenységek Közösségi funkciókat szolgáló tevékenységek Közterületek fejlesztése (városi funkció) Közszféra funkcióinak megerősítését szolgáló fejlesztések

10 3.2.1/D Térségi jelentőségű vízrendszerek fejlesztése
Észak-Magyarországi Régió 3.2.1/D Térségi jelentőségű vízrendszerek fejlesztése Rendelkezésre álló forrás: 3,96 Mrd Ft Támogatás mértéke: 100% max Támogatott projektek várható száma: 17 db Pályázati időszak:

11 3.2.1/D Térségi jelentőségű vízrendszerek fejlesztése
Észak-Magyarországi Régió 3.2.1/D Térségi jelentőségű vízrendszerek fejlesztése A támogatás célja: A település- és térségfejlesztés érdekében a regionális jellegű vízfolyások, tavak, holtágak, mellékágak esetében kiemelt jelentőségű a vízkárelhárítás biztonságának növelése valamint a „jó állapot” elérése, fenntartása, a hatékony vízgazdálkodás, összhangban az EU Víz Keretirányelvével.

12 3.2.1/D Térségi jelentőségű vízrendszerek fejlesztése
Észak-Magyarországi Régió 3.2.1/D Térségi jelentőségű vízrendszerek fejlesztése Kedvezményezettek köre: területileg illetékes Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóságok, helyi önkormányzatok a helyi önkormányzati társulások

13 3.2.1/D Térségi jelentőségű vízrendszerek fejlesztése
Észak-Magyarországi Régió 3.2.1/D Térségi jelentőségű vízrendszerek fejlesztése Támogatható tevékenységek köre: Meder és mellékág rekonstrukció Térségi jelentőségű tározó, záportározó, szükségtározó építése, rekonstrukciója, rehabilitációja Holtágak rehabilitációja. Belvízzel való gazdálkodás fejlesztése Térségi vízpótlás, vízátvezetés, vízvisszatáplálás Bel- és külterületen belvíz és csapadékvíz elvezető vízfolyások és fő művi csatornák Vízfolyások, vízkár-elhárítási fejlesztései

14 Támogatás mértéke: max. 95%
Észak-Magyarországi Régió 4.3.1./A-B Közoktatás térségi sajátosságokhoz igazodó szervezése és infrastrukturális fejlesztése Keretösszeg: 4,00 Mrd Ft Támogatás mértéke: max. 95% Támogatható projektek várható száma: db Pályázati időszak:

15 Észak-Magyarországi Régió
4.3.1./A-B Közoktatás térségi sajátosságokhoz igazodó szervezése és infrastrukturális fejlesztése A támogatás célja: A közoktatási intézmények szervezeti keretei között működő óvodai feladatellátási helyek férőhelybővítése, valamint célirányos beruházásainak (infrastruktúra és eszközfejlesztés) támogatása a minőségi nevelés megteremtéséhez szükséges feltételek biztosítása érdekében. A közoktatási intézmények fejlesztésével cél a települések népességmegtartó képességének, a települések fiatal, képzett munkaerőt megtartó lehetőségeinek növelése, a helyi szükségletekre és településszerkezetre épülő közszolgáltatások racionális és költséghatékony működésének kialakítása.

16 Észak-Magyarországi Régió
4.3.1./A-B Közoktatás térségi sajátosságokhoz igazodó szervezése és infrastrukturális fejlesztése Kedvezményezettek köre: A közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény szerinti nevelési-oktatási intézmények alábbi jogi formában működő fenntartói nyújthatnak be pályázatot: helyi önkormányzatok, kisebbségi önkormányzatok (KSH 32), illetve ezek társulásai (KSH 366; KSH 95)1 ; központi költségvetési szervek (KSH 311) 2008. június 01. előtt létrejött és legalább szeptember 01. előtt működési engedéllyel rendelkező alábbi szervezetek: Egyesület (KSH 52) Egyház (KSH 55) Alapítvány (KSH 56) Közhasznú társaság (KSH 57), átalakulással július 1. után létrejövő közhasznú nonprofit gazdasági társaság (KSH 11, 21) Egyéb, non-profit szervezet (KSH 11, 21,59).

17 Észak-Magyarországi Régió
4.3.1./A-B Közoktatás térségi sajátosságokhoz igazodó szervezése és infrastrukturális fejlesztése Támogatható tevékenységek köre: Energiatakarékos és korszerű közoktatási intézmények kialakítása, Épület/rész akadálymentes építése, felújítása (fizikai állagjavítás), korszerűsítése (műszaki színvonal emelése), átépítése, bővítése; Intézménylétesítéshez kapcsolódó infrastrukturális fejlesztés kizárólag az alábbi esetekben támogatható: az új intézmény jelenleg működő intézmények összevonását követően, azok jogutódjaként jön létre. az új intézmény 8-12 jelenleg működő intézmény összevonását követően, azok jogutódjaként, többcélú intézményként jön létre (az igényelhető támogatás összege millió Ft, kollégiumi fejlesztést is magában foglaló beruházások esetén millió Ft). óvoda létesítése, amennyiben az adott település nem rendelkezik óvodával.

18 Keretösszeg: 2,50 Mrd Ft (2009-2010) Támogatás mértéke: max. 95 %
Észak-Magyarországi Régió Térségi közigazgatási és közszolgálati rendszerek informatikai fejlesztése Keretösszeg: 2,50 Mrd Ft ( ) Támogatás mértéke: max. 95 % Támogatható pályázatok várható száma: Pályázati időszak:

19 Észak-Magyarországi Régió
Térségi közigazgatási és közszolgálati rendszerek informatikai fejlesztése A támogatás célja: Olyan önkormányzati elektronikus szolgáltató központok (ASP) kialakítása, amelyek az önkormányzatok széles köre számára lehetővé teszik e-közigazgatási szolgáltatások nyújtását, és a fejlesztések eredményeként, a lakosság, illetve gazdasági szereplők lehető legszélesebb köre számára elérhetővé válik az elektronikus önkormányzati szolgáltatások igénybe vétele.

20 Kedvezményezettek köre:
Észak-Magyarországi Régió Térségi közigazgatási és közszolgálati rendszerek informatikai fejlesztése Kedvezményezettek köre: Helyi önkormányzatok, illetve ezek társulásai, Önkormányzati feladatokat ellátó szervezetek és intézményeik (pl. non profit szervezetek)

21 Észak-Magyarországi Régió
Térségi közigazgatási és közszolgálati rendszerek informatikai fejlesztése Támogatható tevékenységek köre: Helyi közintézmények, közszolgáltatások integrált (összehangolt igazgatási és ellátási rendszerek), hálózati elvű és minőségi – így az elektronikus ügyintézés, regionális adatbázis készítése – fejlesztése, megújítása, tartalomszolgáltatásuk fejlesztése. Közösségi célú szolgáltatási pontok működtetéséhez szükséges fejlesztések

22 NORDA Ügyfélszolgálat
Észak-Magyarországi Régió NORDA Ügyfélszolgálat Telefon: Kistérségi Koordinációs Hálózat (KKH) Miskolc: / , / Eger: / Salgótarján: /

23 Köszönöm megtisztelő figyelmüket!
Észak-Magyarországi Régió Köszönöm megtisztelő figyelmüket! Kosztrub Tibor B-A-Z Megyei Vezető Koordinátor


Letölteni ppt "Kosztrub Tibor B-A-Z Megyei Vezető Koordinátor"

Hasonló előadás


Google Hirdetések