Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

25. Távközlő Hálózatok előadás 2005. dec. 7.. 2 Ami kimaradt: hard/soft state protokollok Cél: két kommunikáló entitás konzisztens állapotba kerüljön.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "25. Távközlő Hálózatok előadás 2005. dec. 7.. 2 Ami kimaradt: hard/soft state protokollok Cél: két kommunikáló entitás konzisztens állapotba kerüljön."— Előadás másolata:

1 25. Távközlő Hálózatok előadás 2005. dec. 7.

2 2 Ami kimaradt: hard/soft state protokollok Cél: két kommunikáló entitás konzisztens állapotba kerüljön pl. elküldök a szomszéd csomópontnak egy hívásfelépítő/bontó üzenetet, és ő valóban megkapja Hard state („kemény állapot”) protokollok felépítéskor és bontáskor: üzenet, nyugtázok, nyugtázom a nyugtát, időzítők, stb. kapcsolat alatt: semmi jelzésforgalom ötlet: „bombabiztos” üzenetcsere TH filozófia Soft state („puha állapot”) protokollok félépítéskor: egyetlen üzenet kapcsolat alatt: ezt periodikusan ismétlem kapcsolat fenntartása, amíg rendszeresen jön üzenet bontáskor: bontó üzenet, vagy semmi ötlet: nem baj, ha elveszik, majd a következő megérkezik új útvonal automatikus lekezelése SzgH/Internet filozófia

3 3 1 Az információközlő hálózatok alapismeretei 2 Az információközlő hálózati technológiák áttekintése 3 Távközlő hálózati technológiák 4 Szemelvények a fizikai rétegből 5 Jelátviteli és forgalmi követelmények 6 Az információközlő hálózatok felépítésének elvei 7 Távközlési szoftverek Az információközlő hálózatok felépítésének elvei

4 4 1 Az információközlő hálózatok alapismeretei 2 Az információközlő hálózati technológiák áttekintése 3 Távközlő hálózati technológiák 4 Szemelvények a fizikai rétegből 5 Jelátviteli és forgalmi követelmények 6 Az információközlő hálózatok felépítésének elvei 6.1 Az elektronikus hírközlő hálózatok osztályozása 6.2 Az információközlő hálózatok topológiai modellezése 6.3 Az információközlő hálózatok összekapcsolása (technológiai modellezés) 6.4 Az információközlő hálózatok funkcionális modellezése 6.5 Együttműködő hálózatok funkcionális modellezése 7 Távközlési szoftverek Az elektronikus hírközlő hálózatok osztályozása

5 5 Az egész fejezethez: Henk-Németh jegyzet 3. fejezet (az bővebb!) „Elektronikus”: lehet optikai is... Megjegyzés: routing magyarul: forgalomirányítás, útvonalválasztás, útválasztás

6 6 1 Az információközlő hálózatok alapismeretei 2 Az információközlő hálózati technológiák áttekintése 3 Távközlő hálózati technológiák 4 Szemelvények a fizikai rétegből 5 Jelátviteli és forgalmi követelmények 6 Az információközlő hálózatok felépítésének elvei 6.1 Az elektronikus hírközlő hálózatok osztályozása 6.2 Az információközlő hálózatok topológiai modellezése 6.3 Az információközlő hálózatok összekapcsolása (technológiai modellezés) 6.4 Az információközlő hálózatok funkcionális modellezése 6.5 Együttműködő hálózatok funkcionális modellezése 7 Távközlési szoftverek Az információközlő hálózatok topológiai modellezése

7 7 Topológiai modellezés Különböző szinteken 3 alsó OSI szinten: fizikai: fizikai hálózat adatkapcsolati: adatkapcsolati hálózat hálózati: forgalmi hálózat Mindig az ott megjelenő eszközöket Mindig azt használjuk, amelyik a legcélszerűbb Megj.: TH-ban nincs OSI, de lesz hasonló (6.4. fej.) Csak homogén (azonos technológiájú) hálózatra!

8 8 Fizikai hálózat Vezetékes hálózat(rész): merre mennek a vezetékek, mik kapcsolódnak hozzájuk Vezetéknélküli hálózat(rész): adó/vevő térbeli helye minden más, ami az átvitelt befolyásolja

9 9 Fizikai hálózat Útszakasz irányított közeg egy adótól egy vevőig osztott közeg: egy adótól sok vevőig Csomópont minden ami a vezetékhez/adó-vevőhöz csatlakozik pl. csatlakozó, kábelrendező, jelerősítő, ill. magasabb rendű eszközök: híd, útválasztó, nyaláboló, kapcsoló, végberendezés Fontos a térbeli elhelyezkedés célszerű feltüntetni pl. kábelalagutakat, -aknákat bár ezek nem részei a fizikai hálózatnak

10 10 Adatkapcsolati hálózat TH esetén: szállító/transzport hálózat név is használatos Csomópontok: 2. rétegbeli feldolgozást végző elemek pl. SzgH: hidak, útválasztók, végberendezések pl. TH: nyalábolók, rendezők, kapcsolók, végberendezések Csomópontok helye nem számít, csak az, hogy mi mivel áll közvetlen kapcsolatban

11 11 Forgalmi hálózat OSI hálózati szint: forgalmi v. logikai hálózat Csomópontok: csak 3. rétegbeli feldolgozást végző eszközök pl. útválasztó, kapcsoló Útszakaszok: ezek közötti összeköttetések

12 12 Forgalmi hálózat Alsóbb rétegbeli „útszakasz” leképezése forgalmi hálózati „útszakaszra”:

13 13 Példák a különböző hálózatmodellekre 1. példa: kis cég számítógép-hálózata A fizikai hálózat:

14 14 Példák a különböző hálózatmodellekre Az adatkapcsolati hálózat:

15 15 Példák a különböző hálózatmodellekre A forgalmi hálózat:

16 16 Példák a különböző hálózatmodellekre 2. példa: (fiktív) távbeszélő-hálózat részlet A forgalmi hálózat:

17 17 Példák a különböző hálózatmodellekre Az adatkapcsolati hálózat:

18 18 Példák a különböző hálózatmodellekre A fizikai hálózat:

19 19 Az információközlő hálózatok összekapcsolása 1 Az információközlő hálózatok alapismeretei 2 Az információközlő hálózati technológiák áttekintése 3 Távközlő hálózati technológiák 4 Szemelvények a fizikai rétegből 5 Jelátviteli és forgalmi követelmények 6 Az információközlő hálózatok felépítésének elvei 6.1 Az elektronikus hírközlő hálózatok osztályozása 6.2 Az információközlő hálózatok topológiai modellezése 6.3 Az információközlő hálózatok összekapcsolása (technológiai modellezés) 6.4 Az információközlő hálózatok funkcionális modellezése 6.5 Együttműködő hálózatok funkcionális modellezése 7 Távközlési szoftverek

20 20 Az információközlő hálózatok összekapcsolása Összekapcsolás előnyei: sok kis hálózatból nagyot Internet eleve ilyen különböző szolgáltatók ügyfelei kommunikálhatnak inkrementális fejlesztés lehetséges pl. IPv4  IPv6, analóg  digitális telefon gazdasági előny, pl. VoIP stb., stb. Ennek nézzük az elvi műszaki hátterét

21 21 Hordozó és távszolgáltató hálózatok Hordozó hálózat (bearer network) : Def: két vagy több pont közötti átlátszó – a hálózat által nem értelmezett, nem feldolgozott – adatátvitelt biztosít nincs végberendezés nincs alkalmazás önmagában nem fordul elő a szolgáltatás neve: hordozó szolgáltatás pl. 64 kb/s átlátszó adatátvitel Távszolgáltató hálózat (teleservice network) : létezik végberendezés létezik alkalmazás az átvitt információ ennek megfelelő, a hálózat a jelet módosíthatja, amíg az alkalmazásnak ez megfelelő a szolgáltatás neve: távszolgáltatás pl. távbeszélő szolgáltatás

22 22 Hálózatok és összekapcsolásuk SzgH és TH is lehet hordozó, távszolgáltató is Két féle összekapcsolás lehetséges: egyenrangú hierarchikus

23 23 Hálózatok egyenrangú összekapcsolása Egyenrangú együttműködés 2 távszolgáltató vagy 2 hordozó hálózat között E: SzgH: átjárónak (gateway) is nevezik FTH: kb. hálózat - (végberendezés + együttműködtető egység) Egyszerűbb jelölés:

24 24 Hálózatok egyenrangú összekapcsolása Legfőbb okok: technológiai vagy igazgatási eltérés Technológiai eltérés, pl.: (egy tulajdonban lévő) vezetékes és mozgó távbeszélő hálózat Igazgatási eltérés, pl.: két telefontársaság céges Intranet és Internet. Ekkor átjáró pl. a tűzfal Persze lehet a két eltéréstípus együtt is, pl: külön tulajdonban lévő vezetékes és mozgó távbeszélő hálózat

25 25 Hálózatok hierarchikus összekapcsolása Hierarchikus együttműködés Egy távszolgáltató és egy hordozó vagy 2 hordozó hálózat között Mindkét oldalon FTH1! Felső ráépített, alsó alaphálózat Egyszerűbb jelölés:

26 26 Hálózatok hierarchikus összekapcsolása Ok: technológiai eltérés (Igazgatási eltérés is lehetséges, ezen felül) példák: PDH SDH felett SDH: nagy adatsebesség, jól menedzselhető PDH: 64 kb/s közvetlenül felhasználható IPv6 IPv4 felett IPv6 szigetek összekötése IPv4-gyel „alagutazás/tunneling” sok variáció lehetséges, pl.:

27 27 Összekapcsolások kombinálása A különböző típusú összekapcsolások kombinálhatóak. Pl.: IP hálózat adatainak átvitele egy SDH rendszer felett, amely két szolgáltatóhoz tartozik: azaz:

28 28 Technológiai modellezés A hierarchikus összekapcsolás tulajdonképpen felfogható rétegmodellnek: minden réteg csak a szomszédaival kommunikál persze egy technológiai réteg több OSI réteget tartalmazhat, ezekről majd később Pl.:

29 29 Az információközlő hálózatok funkcionális modellezése 1 Az információközlő hálózatok alapismeretei 2 Az információközlő hálózati technológiák áttekintése 3 Távközlő hálózati technológiák 4 Szemelvények a fizikai rétegből 5 Jelátviteli és forgalmi követelmények 6 Az információközlő hálózatok felépítésének elvei 6.1 Az elektronikus hírközlő hálózatok osztályozása 6.2 Az információközlő hálózatok topológiai modellezése 6.3 Az információközlő hálózatok összekapcsolása (technológiai modellezés) 6.4 Az információközlő hálózatok funkcionális modellezése 6.5 Együttműködő hálózatok funkcionális modellezése 7 Távközlési szoftverek

30 30 Funkcionális modellezés a megvalósított feladatok szerinti bontás Rétegmodell az egyes rétegek a szomszédokkal kommunikálnak csak Az ISO OSI rétegmodell csak csomag alapú hálózatokra csak homogén hálózatokra referenciának jó, megvalósítani kevésbé Az információközlő hálózatok funkcionális modellezése

31 31 A tiszta Internet rétegmodell Már beszéltünk róla, csak a teljesség kedvéért TCP-ben van a torlódásvédelem

32 32 A TH rétegmodell Fizikai réteg kb. mint az OSI 2/4 huzalos átalakítás is Átviteli réteg kapcsolni képes csomópontok (3. rétegbeliek) közötti átvitel rendezés pl. ide tartozik vezérelhető digitális rendezők: forgalomirányítás is, ezért ez átnyúlik az OSI hálózati rétegébe

33 33 A TH rétegmodell Kapcsolási réteg kapcsolás útválasztás, forgalomirányítás torlódásvédelem (a kapcsolatfelépítési kérésekre) Illesztési réteg 3. réteg szolgáltatásainak illesztése az alkalmazásokhoz Főleg ATM-ben. Pl.: adatfolyam cellákká tördelése és visszaállítása hiba jelzés/javítás időzítési információk küldése/feldolgozása nyalábolás/bontás

34 34 A TH rétegmodell Alkalmazási réteg kb. mint az Internet-modell esetében jóval kevesebb feladat (egyszerűbb végberendezések) Pl.: beszédkódolás

35 35 Együttműködő hálózatok funkcionális modellezése 1 Az információközlő hálózatok alapismeretei 2 Az információközlő hálózati technológiák áttekintése 3 Távközlő hálózati technológiák 4 Szemelvények a fizikai rétegből 5 Jelátviteli és forgalmi követelmények 6 Az információközlő hálózatok felépítésének elvei 6.1 Az elektronikus hírközlő hálózatok osztályozása 6.2 Az információközlő hálózatok topológiai modellezése 6.3 Az információközlő hálózatok összekapcsolása (technológiai modellezés) 6.4 Az információközlő hálózatok funkcionális modellezése 6.5 Együttműködő hálózatok funkcionális modellezése 7 Távközlési szoftverek

36 36 Egyenrangú együttműködés: nincs probléma, hiszen a funkcionális modell a két részhálózatban egyértelmű kivéve: együttműködtető egység, itt a két protokollrendszer egymás mellett szerepel Hierarchikus együttműködés: nehezebb kérdés egy példán keresztül nézzük meg: TCP/IP kapcsolat távbeszélő hálózat felett, modemes összeköttetéssel: háromféle nézőpont lehetséges Együttműködő hálózatok funkcionális modellezése

37 37 Relatív szemléletű modell az IP hálózat nézőpontjából Hierarchikus együttműködés funkcionális modellezése Relatív szemléletű modell a távbeszélő- hálózat nézőpontjából Abszolút szemléletű modell

38 38 Hierarchikus együttműködés funkcionális modellezése Abszolút szemléletű modell IP hálózat távbeszélő hálózat forgalomirányítás két helyen!


Letölteni ppt "25. Távközlő Hálózatok előadás 2005. dec. 7.. 2 Ami kimaradt: hard/soft state protokollok Cél: két kommunikáló entitás konzisztens állapotba kerüljön."

Hasonló előadás


Google Hirdetések