Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Aritmetikai áramkörök

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Aritmetikai áramkörök"— Előadás másolata:

1 Aritmetikai áramkörök
Léptető (shifter): ábra, C=0: balra, 1: jobbra. Összeadók: Fél-összeadó (half adder, ábra), Teljes összeadó (full adder, ábra). - átvitel továbbterjesztő (ripple carry adder), - átvitel kiválasztó (carry select adder) eljárás. Aritmetikai-logikai egység: bitszelet (bit slice, ábra), ALU (Arithmetic Logic Unit, ábra). Az F0, F1 vezérlő jelektől függően ÉS, VAGY (+), NEGÁCIÓ vagy ÖSSZEADÁS. INC bemenet. Máté: Architektúrák 3. előadás

2 Nem kombinációs áramkörök
Óra (clock): ciklusidő (cycle time). Pl.: 500 MHz - 2 nsec. Finomabb felbontás eltolással: ábra. Memória: „Emlékszik” az utolsó bemenetre. Tároló: Szint vezérelt (level triggered). SR tároló (Set Reset latch), ábra. Stabil állapot: a két kimenet 0, 1 vagy 1, 0. S, R bemenet. Időzített (clocked) SR tároló (3.23. ábra). Időzített D-tároló (3.24. ábra). Mindkét SR tároló indeterminisztikussá válna, ha S = R = 1 egyszerre fordulna elő. Máté: Architektúrák 3. előadás

3 Az inverternek van egy pici (1-10 ns) késleltetése.
Pulzusgenerátor ábra. Az inverternek van egy pici (1-10 ns) késleltetése. Flip-flop: élvezérelt (edge triggered), D flip-flop: ábra. 3.27. ábra: Tárolók (a, b) és flip-flopok (c, d) :. CK: órajel. (a) CK=1, (b) CK=0 esetén írja be D-t, (c) CK emelkedő, (d) CK lefelé menő élénél. Sokszor S (PR), R (CLR) be- és Q# kimenet is van. 3.28. ábra: (a) 2 független D flip-flop, (b) közös CK-val vezérelt 8 D flip-flop: regiszter. Máté: Architektúrák 3. előadás

4 CS (Chip Select): lapka választás,
Memória szervezése Elvárás: szavak címezhetősége ábra: Négy db három bites szó. Nyolc bemenet: három a vezérléshez, kettő a címzéshez (dekódoló), három a bemenő adatoknak, három adat kimenet. CS (Chip Select): lapka választás, RD (ReaD): 1: olvasás, 0: írás választása, OE (Output Enable): kimenet engedélyezése. Az igazi memóriáknál a bemenet és kimenet közös (kevesebb lábra van szükség): Nem invertáló és invertáló pufferek (tri-state devices, ábra). Máté: Architektúrák 3. előadás

5 Előnyös, ha a szavak száma 2 hatvány.
Memórialapkák Előnyös, ha a szavak száma 2 hatvány. 4 Mbit-es memória kétféle szervezése: ábra. A jel beállított (asserted) vagy negált. ( vagy #). 512 K*8-as elrendezés: 19 cím, 8 adat vonal. 2048*2048*1-es elrendezés: 11 cím, 1 adat vonal: Bit kiválasztás egy sor- (RAS: Row Address Strobe) és egy oszlopindex CAS (Column ...) segítségével. Gyakran alkalmazzák nagyobb memóriáknál, bár a két cím megadása lassíthat. Nagyobb memóriáknál 1, 4, 8, 16 bites kimeneteket is használnak. Máté: Architektúrák 3. előadás

6 RAM (Random Access Memory, 3.32. ábra)
Statikus RAM (SRAM). D flip-flop elemekből épül fel. Amíg áram alatt van, tartja a tartalmát. Elérési idő: néhány nsec (cache-nek jók). Dinamikus RAM (DRAM): minden bit egy tranzisztor és egy kondenzátor: néhány msec-onként frissíteni kell, de nagyobb adatsűrűség érhető el. Elérési idő: néhány tíz nsec (főmemóriák). Szinkron: SDRAM (synchronous DRAM). Aszinkron működésű: - régi: FPM (Fast Page Mode) sor-, oszlopcím. - újabb: EDO (Extended Data Output) lehet új memóriahivatkozás, mielőtt az előző befejeződik. Máté: Architektúrák 3. előadás

7 ROM (Read-Only Memory)
ROM: gyárilag kialakított tartalom. PROM (Programmable ROM): a tartalom biztosítékok kiégetésével alakul ki (hasonlóan a PLA-khoz, ábra). EPROM (Erasable PROM): a biztosítékok speciális fénnyel kiolvaszthatók és „kijavíthatók”. EEPROM: elektromos impulzusokkal. Flash (fény ?) memória: törlés és újraírás csak blokkonként. Kb használat után „elkopnak”. Összefoglalás: ábra. Máté: Architektúrák 3. előadás

8 Az I8086/8088 utasítás rendszere
Jelőlések  : értékadás  : felcserélés op, op1, op2: tetszőlegesen választható operandus (közvetlen, memória vagy regiszter). op1 és op2 közül az egyik regiszter kell legyen! reg: általános, bázis vagy index regiszter mem: memória operandus ipr: (8 bites) IP relarív cím port: port cím (8 bites eltolás vagy DX) [op]: az op által mutatott cím tartalma A20 Máté: Architektúrák 3. előadás

9 Adat mozgató utasítások
Nem módosítják a flag-eket (kivéve POPF és SAHF) MOV op1, op2 ; op1  op2 (MOVe) XCHG op1, op2 ; op1  op2 (eXCHanGe), op2 sem ; lehet közvetlen operandus XLAT ; AL  [BX+AL] (trans(X)LATe), a ; BX által címzett maximum 256 byte- ; os tartomány AL-edik byte-jának ; tartalma lesz AL új tartalma LDS reg, mem ; reg  mem, mem+1 ; DS  mem+2, mem+3 (Load DS) LES reg, mem ; reg  mem, mem+1 ; ES  mem+2, mem+3 (Load ES) LEA reg, mem ; reg  mem effektív (logikai) címe ; (Load Effective Address) A20 Máté: Architektúrák 3. előadás

10 A veremmel (stack-kel) kapcsolatos adat mozgató utasítások:
PUSH op ; SP  SP-2; (SS:SP)  op PUSHF ; (PUSH Flags) ; SP  SP-2; (SS:SP)  STATUS POP op ; op  (SS:SP); SP  SP+2 POPF ; (POP Flags) ; STATUS  (SS:SP); SP  SP+2 Az Intel 8080-nal való kompatibilitást célozza az alábbi két utasítás: LAHF ; AH  STATUS alsó 8 bitje SAHF ; STATUS alsó 8 bitje  AH A21 Máté: Architektúrák 3. előadás

11 Aritmetikai utasítások
ADD op1, op2 ; op1  op1 + op2 (ADD) Pl.: előjeles/előjel nélküli számok összeadása MOV AX, -1 ; AX=-1 (=0FFFFH) ADD AX, 2 ; AX=1, C=1, O=0 ADC op1, op2 ; op1  op1 + op2 + C ; (ADD with Carry) Pl.: két szavas összeadás (előjeles/előjel nélkül) ADD AX, BX ADC DX, CX ; (DX:AX) = (DX:AX) + (CX:BX) INC op ; op  op + 1, C változatlan! (INCrement) A21-22 Máté: Architektúrák 3. előadás

12 SUB op1, op2 ; op1  op1 - op2 (SUBtraction)
CMP op1, op2 ; flag-ek op1 - op2 szerint (CoMPare) SBB op1, op2 ; op1  op1 - op2 – C: ; a több szavas kivonást segíti. DEC op ; op  op - 1, C változatlan (DECrement) NEG op ; op  -op (NEGate) A23 Máté: Architektúrák 3. előadás

13 Az összeadástól és kivonástól eltérően a szorzás és osztás
esetében különbséget kell tennünk, hogy előjeles vagy előjel nélküli számábrázolást alkalmazunk-e. További lényeges eltérés, hogy két 8 bites vagy 16 bites mennyiség szorzata ritkán fér el 8 illetve 16 biten, ezért a szorzás műveletét úgy alakították ki, hogy 8 bites tényezők szorzata 16, 16 biteseké pedig 32 biten keletkezzék: Ha op 8 bites AX  AL  op. Ha op 16 bites (DX:AX)  AX  op. Szorzásnál op nem lehet közvetlen operandus! MUL op ; előjel nélküli szorzás (MULtiplicate), IMUL op ; előjeles szorzás (Integer MULtiplicate), A23-24 Máté: Architektúrák 3. előadás

14 Osztásnál op nem lehet közvetlen operandus!
Ha op 8 bites: AL  AX/op hányadosa, AH  AX/op maradéka. Ha op 16 bites: AX  (DX:AX)/op hányadosa, DX  (DX:AX)/op maradéka. DIV op ; (DIVide) előjel nélküli osztás, IDIV op ; (Integer DIVide) előjeles osztás, ; A nem 0 maradék előjele megegyezik ; az osztóéval. Osztásnál túlcsordulás  azonnal elhal (abortál) a programunk! A24-25 Máté: Architektúrák 3. előadás

15 Előjel nélküli osztás előkészítése AH illetve DX nullázásával
történik. Előjeles osztás előkészítésére szolgál az alábbi két előjel kiterjesztő utasítás: CBW ; (Convert Byte to Word) ; AX  AL előjel helyesen CWD ; (Convert Word to Double word) ; (DX:AX)  AX előjel helyesen Pozitív számok esetén (az előjel 0) az előjel kiterjesztés az AH illetve a DX regiszter nullázását, negatív számok esetén (az előjel 1) csupa 1-es bittel való feltöltését jelenti. A24 Máté: Architektúrák 3. előadás

16 ; Két vektor skalár szorzata. 1. változat
code segment para public ’code’ assume cs:code, ds:data, ss:stack, es:nothing skalar proc far push ds ; visszatérési cím a verembe xor ax,ax ; ax  0 push ax ; visszatérés offset címe mov ax,data ; ds a data szegmensre mutasson mov ds,ax ; sajnos „mov ds,data” ; nem megengedett A26 Máté: Architektúrák 3. előadás

17 xor ch,ch ; cx = n szavasan xor dx,dx ; az eredmény ideiglenes helye
mov cl,n ; cl  n, 0  n  255 xor ch,ch ; cx = n szavasan xor dx,dx ; az eredmény ideiglenes helye JCXZ kesz ; ugrás a kesz címkére, ; ha CX (=n) = 0 xor bx,bx ; bx  0, ; bx-et használjuk indexezéshez A26 Máté: Architektúrák 3. előadás

18 ism: mov al,a[bx] ; al  a[0], később a[1], ...
imul b[bx] ; ax  a[0]b[0], a[1]b[1],... add dx,ax ; dx  részösszeg inc bx ; bx  bx+1, az index növelése ; B dec cx ; cx  cx-1, (vissza)számlálás JCXZ kesz ; ugrás a kész címkére, ha cx=0 jmp ism ; ugrás az ism címkére kesz: mov ax,dx ; a skalár szorzat értéke ax-ben ; C A26-27 Máté: Architektúrák 3. előadás

19 call hexa ; az eredmény kiírása ; hexadecimálisan
mov si,offset kvse ; kocsi vissza soremelés call kiiro ; kiírása ret ; vissza az Op. rendszerhez skalar endp ; a skalár eljárás vége ; D A27 Máté: Architektúrák 3. előadás

20 hexa proc ; ax kiírása hexadecimálisan
xchg ah,al ; ah és al felcserélése call hexa_b ; al (az eredeti ah) kiírása xchg ah,al ; ah és al visszacserélése call hexa_b ; al kiírása ret ; visszatérés hexa endp ; a hexa eljárás vége ; hexa_b proc ; al kiírása hexadecimálisan push cx ; mentés a verembe mov cl,4 ; 4 bit-es rotálás előkészítése ROR al,CL ; az első jegy az alsó 4 biten call h_jegy ; az első jegy kiírása ROR al,CL ; a második jegy az alsó 4 biten call h_jegy ; a második jegy kiírása pop cx ; visszamentés a veremből hexa_b endp ; a hexa_b eljárás vége A27 Máté: Architektúrák 3. előadás

21 h_jegy proc ; hexadecimális jegy kiírása push ax ; mentés a verembe
AND al,0FH ; a felső 4 bit 0 lesz, ; a többi változatlan add al,’0’ ; + 0 kódja cmp al,’9’ ;  9 ? JLE h_jegy1 ; ugrás h_jegy1 -hez, ha igen add al,’A’-’0’-0AH ; A-F hexadecimális jegyek ; kialakítása h_jegy1: mov ah,14 ; BIOS szolgáltatás előkészítése int 10H ; BIOS hívás: karakter kiírás pop ax ; visszamentés a veremből ret ; visszatérés h_jegy endp ; a hexa_b eljárás vége A27 Máté: Architektúrák 3. előadás

22 kiiro proc ; szöveg kiírás (DS:SI)-től push ax cld
ki1: lodsb ; ala következő karakter cmp al, 0 ; al =? 0 je ki2 ; ugrás a ki2 címkéhez, ha al=0 mov ah,14 ; BIOS rutin paraméterezése int 10H ; az AL-ben lévő karaktert ; kiírja a képernyőre jmp ki1 ; a kiírás folytatása ki2: pop ax ret ; visszatérés a hívó programhoz kiiro endp ; a kiíró eljárás vége ; code ends ; a code szegmens vége A27-28 Máté: Architektúrák 3. előadás

23 data segment para public ’data’ n db 3 a db 1, 2, 3 b db 3, 2, 1
kvse db 13, 10, 0 ; kocsi vissza, soremelés data ends ; a data szegmens vége ; ========================================== stack segment para stack ’stack’ dw 100 dup (?) ; 100 word legyen a verem stack ends ; a stack szegmens vége end skalar ; modul vége, ; a program kezdő címe: skalar A28 Máté: Architektúrák 3. előadás

24 Egyszerűsítési lehetőség: ; B dec cx ; cx  cx-1, (vissza)számlálás
JCXZ kesz ; ugrás a kész címkére, ha cx=0 jmp ism ; ugrás az ism címkére helyett: LOOP ism ; ugrás az ism címkére, ; ha kell ismételni A28 Máté: Architektúrák 3. előadás

25 Annak érdekében, hogy a skalárszorzatot kiszámító program ne rontson el regisztereket, kívánatos ezek mentése: ; A PUSH BX ; mentés PUSH CX PUSH DX és visszamentése: POP DX ; visszamentés POP CX POP BX ; C A28-29 Máté: Architektúrák 3. előadás

26 A paraméterek szabványos helyen történő átadása
; Két vektor skalár szorzata. 2. változat . . . ; A ; ELJÁRÁS HÍVÁS A PARAMÉTEREK ; SZABVÁNYOS HELYEN TÖRTÉNŐ ÁTADÁSÁVAL CALL SKAL ; ELJÁRÁS HÍVÁS ; eredmény az AX regiszterben call hexa ; az eredmény kiírása mov si,offset kvse ; kocsi vissza, soremelés call kiiro ; kiírása ; C ret ; vissza az Op. rendszerhez skalar endp ; a skalár eljárás vége A29-30 Máté: Architektúrák 3. előadás

27 SKAL PROC ; KÖZELI (NEAR) ELJÁRÁS ; KEZDETE PUSH BX ; MENTÉSEK PUSH CX
PUSH DX mov cl,n ; cl  n, 0  n  255 xor ch,ch ; cx = n szavasan xor dx,dx ; az eredmény ideiglenes helye jcxz kesz ; ugrás a kesz címkére, ha n=0 xor bx,bx ; bx  0, ; bx-et használjuk indexezéshez A30 Máté: Architektúrák 3. előadás

28 Csak az a és b vektor skalár szorzatát tudja kiszámolni!
ism: mov al,a[bx] ; al  a[0], később a[1], ... imul b[bx] ; ax  a[0]b[0], a[1]b[1],... add dx,ax ; dx  részösszeg inc bx ; bx  bx+1, az index növelése ; B LOOP ism ; ugrás az ism címkére, ; ha kell ismételni kesz: mov ax,dx ; a skalár szorzat értéke ax-ben POP DX ; VISSZAMENTÉSEK POP CX POP BX RET ; VISSZATÉRÉS A HÍVÓ ; PROGRAMHOZ SKAL ENDP ; A SKAL ELJÁRÁS VÉGE ; D Csak az a és b vektor skalár szorzatát tudja kiszámolni! A30 Máté: Architektúrák 3. előadás

29 A paraméterek regiszterekben történő átadása
; Két vektor skalár szorzata. 3. változat . . . ; A ; ELJÁRÁS HÍVÁS A PARAMÉTEREK ; REGISZTEREKBEN TÖRTÉNŐ ÁTADÁSÁVAL MOV CL, n ; PARAMÉTER BEÁLLÍTÁSOK XOR CH, CH ; CX = n, ÉRTÉK MOV SI,OFFSET a ; SI  a OFFSET CÍME MOV DI,OFFSET b ; DI  b OFFSET CÍME call skal ; eljárás hívás ; eredmény az ax regiszterben call hexa ; az eredmény kiírása mov si,offset kvse ; kocsi vissza, soremelés call kiiro ; kiírása ret ; visszatérés az Op. rendszerhez skalar endp ; a skalár eljárás vége A31 Máté: Architektúrák 3. előadás

30 skal proc ; Közeli (NEAR) eljárás kezdete push bx ; mentések push cx
push dx xor bx,bx ; bx  0, ; bx-et használjuk indexezéshez xor dx,dx ; az eredmény ideiglenes helye jcxz kesz ; ugrás a kesz címkére, ha n=0 A31 Máté: Architektúrák 3. előadás

31 Így csak kevés paraméter adható át!
ism: mov al,[SI+BX] ; FÜGGETLEN a-tól imul BYTE PTR [DI+BX]; FÜGGETLEN b-től ; csak „BYTE PTR”-ből derül ki, hogy 8 bites a szorzás add dx,ax ; dx  részösszeg inc bx ; bx  bx+1, az index növelése loop ism ; ugrás az ism címkére, ; ha kell ismételni kesz: mov ax,dx ; a skalár szorzat értéke ax-ben pop dx ; visszamentések pop cx pop bx ret ; visszatérés a hívó programhoz skal endp ; a skal eljárás vége ; D . . . Így csak kevés paraméter adható át! A31-32 Máté: Architektúrák 3. előadás

32 ; Két vektor skalár szorzata. 4. változat . . . ; A
; ELJÁRÁS HÍVÁS A PARAMÉTEREK ; VEREMBEN TÖRTÉNŐ ÁTADÁSÁVAL MOV AL,n ; AL-t nem kell menteni, mert XOR AH,AH ; AX-ben kapjuk az eredményt PUSH AX ; AX=n a verembe MOV AX,OFFSET a ; AX  a OFFSET címe PUSH AX ; a verembe MOV AX,OFFSET b ; AX  b OFFSET címe A verembe került: n értéke, a címe, b címe paraméterek A32 Máté: Architektúrák 3. előadás

33 call skal ; eljárás hívás ; eredmény az ax regiszterben
ADD SP,6 ; paraméterek ürítése a veremből ret ; visszatérés az Op. rendszerhez skalar endp ; a skalár eljárás vége A verembe került call skal hatására a visszatérési cím A32 Máté: Architektúrák 3. előadás

34 skal proc ; Közeli (near) eljárás kezdete
PUSH BP ; BP értékét mentenünk kell MOV BP,SP ; BP  SP, ; a stack relatív címzéshez PUSH SI ; mentések PUSH DI push bx push cx push dx A verem tartalma: n értéke, a címe, b címe paraméterek visszatérési cím, bp, si, di, bx, cx, dx mentett regiszterek A33 Máté: Architektúrák 3. előadás

35 n értéke, a címe, b címe paraméterek visszatérési cím,
A verem tartalma: n értéke, a címe, b címe paraméterek visszatérési cím, bp, si, di, bx, cx, dx mentett regiszterek (SS:SP) dx + 2 cx + 4 bx + 6 di + 8 si +10 bp (SS:BP) +12 visszatérési cím +14 b címe +16 a címe +18 n értéke . . . korábbi mentések A33 Máté: Architektúrák 3. előadás

36 MOV SI,6[BP] ; SI  az egyik vektor címe
MOV DI,4[BP] ; DI  a másik vektor címe MOV CX,8[BP] ; CX  a dimenzió értéke xor bx,bx ; bx  0, indexezéshez xor dx,dx ; az eredmény ideiglenes helye jcxz kesz ; ugrás a kesz címkére, ha n=0 ism: mov al,[si+bx] ; független a-tól imul byte ptr [di+bx] ; független b-től ; csak „byte ptr”-ből derül ki, hogy 8 bites a szorzás add dx,ax ; dx  részösszeg inc bx ; bx  bx+1, az index növelése loop ism ; ugrás az ism címkére, ; ha kell ismételni A33 Máté: Architektúrák 3. előadás

37 kesz: mov ax,dx ; a skalár szorzat értéke ax-ben
pop dx ; visszamentések pop cx pop bx POP DI POP SI POP BP ret ; visszatérés a hívó programhoz skal endp ; a skal eljárás vége ; D ADD SP,6 ; paraméterek ürítése a veremből helyett más megoldás: RET 6 ; visszatérés a hívó programhoz ; verem ürítéssel: SP = SP + 6 A33-34 Máté: Architektúrák 3. előadás

38 Lokális adat terület, rekurzív és re-entrant eljárások
Ha egy eljárás működéséhez lokális adat területre, munkaterületre van szükség, és a működés befejeztével a munkaterület tartalma felesleges, akkor a munkaterületet célszerűen a veremben alakíthatjuk ki. A munkaterület lefoglalásának ajánlott módja: . . . proc PUSH BP ; BP értékének mentése MOV BP,SP ; BP  SP, ; a stack relatív címzéshez SUB SP,n ; n a munkaterület byte-jainak száma ; további regiszter mentések A34-35 Máté: Architektúrák 3. előadás

39 Lokális adat terület (NEAR eljárás esetén)
(SS:SP) lokális + 2 adat terület – 2 bp (SS:BP) visszatérési cím paraméterek korábbi mentések A munkaterület negatív displacement érték mellett stack relatív címzéssel érhető el. (A verembe elhelyezett paraméterek ugyancsak stack relatív címzéssel, de pozitív displacement érték mellett érhetők el.) A35 Máté: Architektúrák 3. előadás

40 A munkaterület felszabadítása visszatéréskor a . . . ; visszamentések
MOV SP,BP ; a munkaterület felszabadítása POP BP ; BP értékének visszamentése ret ; visszatérés utasításokkal történhet. A35 Máté: Architektúrák 3. előadás

41 Rekurzív és re-entrant eljárások
Egy eljárás rekurzív, ha önmagát hívja közvetlenül, vagy más eljárásokon keresztül. Egy eljárás re-entrant, ha többszöri belépést tesz lehetővé, ami azt jelenti, hogy az eljárás még nem fejeződött be, amikor újra felhívható. A rekurzív eljárással szemben a különbség az, hogy a rekurzív eljárásban „programozott”, hogy mikor történik az eljárás újra hívása, re-entrant eljárás esetén az esetleges újra hívás ideje a véletlentől függ. Ez utóbbi esetben azt, hogy a munkaterületek ne keveredjenek össze, az biztosítja, hogy újabb belépés csak másik processzusból képzelhető el, és minden processzus saját vermet használ. A35 Máté: Architektúrák 3. előadás

42 Rekurzív és re-entrant eljárások
Ha egy eljárásunk készítésekor betartjuk, hogy az eljárás a paramétereit a vermen keresztül kapja, kilépéskor visszaállítja a belépéskori regiszter tartalmakat – az esetleg eredményt tartalmazó regiszterek kivételével –, továbbá a fenti módon kialakított munkaterületet használ, akkor az eljárásunk rekurzív is lehet, és a többszöri belépést is lehetővé teszi (re-entrant). A35 Máté: Architektúrák 3. előadás

43 Kezdetben: kevés, egyszerű utasítás.
Történeti áttekintés Kezdetben: kevés, egyszerű utasítás. Később: sok, egyre összetettebb utasítás. IBM 360-as család. Lefelé kompatibilis, csak a nagyobb gépek hajtják végre hardveresen az utasításokat (gyors), a kicsik interpretálnak (olcsó). Interpretálás előnyei: hibásan interpretált utasítások könnyű javítása, új utasítások egyszerű hozzáadása, strukturált felépítés; összetett utasítások hatékony fejlesztése. 58-59 Máté: Architektúrák 3. előadás

44 az első 8 bites processzorok:
Hetvenes évek vége: a csak olvasásra használható gyors memóriák (vezérlőtárak – ROM Read Only Memory) megjelenése és beépülése a CPU-ba. az első 8 bites processzorok: - Motorola egyszerű utasításokkal nagy interpretert épít (siker), - Zilog 8000 bonyolult hardver utasításokat (kudarc). 60 Máté: Architektúrák 3. előadás

45 A nyolcvanas évek elejétől:
A központi memória sebessége csaknem elérte a vezérlő tárak sebességét. RISC (Reduced Instruction Set Computer - csökkentett utasításkészletű számítógép): SPARC, DEC Alpha. Cél: minél gyorsabban indítani és átlapolni a gyors, egyszerű utasításokat. CISC (Complex Instruction Set Computer, összetett utasításkészletű számítógép): IBM nagy gépek, VAX, …. Összetett, és lassabb utasítások. 60-61 Máté: Architektúrák 3. előadás

46 hardveres (nem mikroprogramozott) utasítások,
Miért nem nyert a RISC? Kompatibilitás + az elveket az Intel is részben átveszi (486-tól RISC mag). RISC tervezési elvei hardveres (nem mikroprogramozott) utasítások, az utasítások indítási sebességének maximalizálása, könnyen dekódolható utasítások, memóriához fordulás csak betöltés (load) és tárolás (store) esetén. Sok regiszter kell! 62-63 Máté: Architektúrák 3. előadás


Letölteni ppt "Aritmetikai áramkörök"

Hasonló előadás


Google Hirdetések