Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A Z E URÓPAI U NIÓ MIKROHITELEZÉSI GYAKORLATA A mikrohitel a magyar EU elnökség céljainak tükrében 1 Készítette: Bíró Ilona PPKE-BTK Nemzetközi Tanulmányok.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A Z E URÓPAI U NIÓ MIKROHITELEZÉSI GYAKORLATA A mikrohitel a magyar EU elnökség céljainak tükrében 1 Készítette: Bíró Ilona PPKE-BTK Nemzetközi Tanulmányok."— Előadás másolata:

1 A Z E URÓPAI U NIÓ MIKROHITELEZÉSI GYAKORLATA A mikrohitel a magyar EU elnökség céljainak tükrében 1 Készítette: Bíró Ilona PPKE-BTK Nemzetközi Tanulmányok BA III. évf. Nemzetközi Tanulmányok BA III. évf. Témavezető: Dr. Szigetvári Tamás, Phd Külső konzulens: Jászai Menyhért PRIMOM Alapítvány ügyvezető-igazgató XXX. Jubielumi OTDK 2011

2 DANUTA HÜBNER AZ EU MIKROHITEL STRATÉGIÁJÁRÓL „A mikrohitel az az eszköz, amelyik az európai növekedéshez, munkahelyteremtéshez, innovációhoz és szociális kohézióhoz vezet.” EUROFI Konferencia, 2oo6. június 6. Európai Parlament 2

3 A Z ELŐADÁS TARTALMA → Bevezetés, a téma aktualitása → EU 2020 stratégia és a magyar elnökség céljainak rövid bemutatása → A KKV-k és vállalkozásfejlesztés szerepe a gazdasági növekedésben → Az európai mikrohitelezés jellemzőinek bemutatása → Az európai mikrohitel szektor bemutatása → Közösségi szintű programok a mikrohitel fejlesztésére → Szociális és személyi mikrohitel → Következtetések, javaslattétel 3

4 A TÉMA AKTUALITÁSA Az EU gazdasági versenyképessége fokozatosan csökken: Gazdasági növekedés lelassult Nőtt a munkanélküliség Pénzügyi piacok összeomlottak Európai országok és az eurózóna válsága Tenni kell valami fontosat az európai gazdaság konszolidációja érdekében 4

5 A Z EU 2020 STRATÉGIA CÉLKITŰZÉSEI Foglalkoztatási ráta 75%-ra való növelése 20 millió ember kiemelése a szegénységből Termelékenység növelése Társadalmi kohézió erősítése 5 A MAGYAR ELNÖKSÉG PRIORITÁSAI Foglalkoztatási ráta növelése Munkahelyteremtés Gazdasági növekedés előmozdítása Társadalmi kohézió erősítése Roma integrációs stratégia Duna-régió stratégia Az Uniós gazdaság versenyképességének fenntartása és növelése EU 2020 stratégia és a magyar elnökség céljainak rövid bemutatása

6 A KKV- K ÉS VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉS SZEREPE A GAZDASÁGI NÖVEKEDÉSBEN 1. Munkahelyteremtés motorjai EU-s vállalati szektor munkahelyeinek 2/3-a (75 millió foglalkoztatott)! Unió GDP-jének 57%-át adják Unióban működő vállalkozások 99, 8%-a tartozik ebbe a kategóriába Kb. 21 millió ilyen típusú vállalkozás indul évente versenyképességük fenntartása fontos 6

7 A KKV- K ÉS VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉS SZEREPE A GAZDASÁGI NÖVEKEDÉSBEN 2. KKV szektor problémái: Adminisztratív terhek Megfelelő finanszírozási forráshoz jutás nehézsége Méretükből adódó versenyhátrány Piacra való kilépés problémái, gyenge alkupozíció Krónikus alultőkésítettség, likviditási problémák Csökkenő pályázati hajlandóság A problémákat fel kell számolni 7

8 A KKV- K ÉS VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉS SZEREPE A GAZDASÁGI NÖVEKEDÉSBEN 3. Dokumentumok: Európai Kisvállalkozásfejlesztési Charta Small Business Act Széchenyi Terv Programok: MAP-Multi Annual Programmes 2007-től CIP keretprogram EIP program része az Enterprise Europe Network 8

9 E URÓPAI MIKROHITELEZÉS JELLEMZŐINEK BEMUTATÁSA 1. A vállalkozásfejlesztési politikáknak, Az önfoglalkoztatás elősegítésének, A vállalkozók bankképessé tételének, Fekete gazdaság elleni küzdelemnek, Gazdaság dinamizálásának, EMELLETT a társadalmi integráció és szegénység elleni harc hatékony eszköze! 9

10 Nem egyenlő a kereskedelmi bankok vállalkozói hiteleivel Nem homogén! Jellemzői: Nem bankképes rétegek támogatása Munkanélküliek önfoglalkoztatóvá válása Hátrányos helyzetű társadalmi csoportok segítése Célcsoportok alapján: Vállalkozói Szociális Utóbbi években szociálpolitikai célok elérésének eszközeként kezd meghonosodni 10 Európai mikrohitelezés jellemzőinek bemutatása 2.

11 A MIKROHITELEZÉSI SZEKTOR SZEREPLŐI 11 Forrás: EMN Working Papers 2009 A mikrohitelezési szektor szereplői

12 12

13 13 A női mikrohitel ügyfelek aránya 2010 Forrás: EMN Working Papers 2009

14 K ÖZÖSSÉGI SZINTŰ PROGRAMOK A MIKROHITEL FEJLESZTÉSÉRE Az Unió is felismerte a mikrohitel fontosságát az EU 2020 stratégia és a magyar elnökség céljainak megvalósításában A mikrohitelt is fejleszteni kell, Közösségi szintű programokat dolgozott ki 14

15 JEREMIE (2007) lehetővé teszi az uniós országok számára azt, hogy az uniós strukturális alapokat kis- és mikrovállalkozások támogatására használják fel. JASMINE (2007) javítja a mikrohitel-szolgáltatók kapacitását, és segíti őket abban, hogy fenntartható és életképes szereplőkké váljanak a hitelpiacon. PROGRESS Microfinance Facility(2010-11) mikrokölcsönt nyújt azok számára, aki munkájukat elveszítették, és saját vállalkozást kívánnak indítani 15

16 D R. S ZABÓ A NTAL ENSZ EGB TANÁCSADÓ “A lakosság azon rétegét - elsősorban a szegényeket és a nőket -, amelyiknek nincs lehetősége ahhoz, hogy a formális pénzügyi szektorhoz forduljon, mikrohitelezési intézmények létrehozásával pénzügyi támogatásban kell részesíteni” 16

17 S ZOCIÁLIS ÉS SZEMÉLYI MIKROHITEL Szegénység és társadalmi kirekesztettség elleni küzdelem eszköze Romák integrálásának eszköze Európa legnagyobb etnikai csoportja  integrálni kell őket a munkaerőpiacra Olyan munkanélkülieket céloz meg, akik önálló vállalkozást szeretnének indítani, segítve ezzel önfoglalkoztatóvá válásukat (Progress) 17

18 K ÖVETKEZTETÉSEK A mikrohitel bizonyítottan hatékony eszköz a stratégia és az elnökség által kitűzött célok elérésében Nem elég egy válságkezelő mechanizmus megalkotása a gazdaság stabilitásának megőrzésére, szükség van a KKV szektor fejlesztésére és a társadalmi integrációra A mikrohitel tényleg elvezet az európai növekedéshez, munkahelyteremtéshez, innovációhoz és szociális kohézióhoz 18

19 J AVASLATOK A mikrohitel programok továbbfejlesztésével integrálni kell az inaktív társadalmi csoportokat a munkaerőpiacra A romák társadalmi integrálást célzó stratégiá(k)nak mindenképpen eszköznek kell tekinte a mikrohitelt Nemzeti szinten is kidolgozni a szegénység felszámolását célzó mikrohitel konstrukciót Egységes nemzeti üzletépítő hálózat létrehozása 19

20 A MIKROHITELEZÉSI SZEKTOR JÖVŐJE a fenntarthatóság elérése a szabályozási környezet merevsége a szektor szabványosítása, és szakszerűsítése a hiteligénylés folyamatának egyszerűsítése a mikrohitel programok hatékonyságának növelése 20

21 Köszönöm a megtisztelő figyelmüket! 21


Letölteni ppt "A Z E URÓPAI U NIÓ MIKROHITELEZÉSI GYAKORLATA A mikrohitel a magyar EU elnökség céljainak tükrében 1 Készítette: Bíró Ilona PPKE-BTK Nemzetközi Tanulmányok."

Hasonló előadás


Google Hirdetések