Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Hadtudományi- és Honvédtisztképző Kar

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Hadtudományi- és Honvédtisztképző Kar"— Előadás másolata:

1 NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Hadtudományi- és Honvédtisztképző Kar
Felvételi tájékoztató 2014. KOZÁKNÉ BODROGI BEÁTA mb. tanulmányi osztályvezető

2 Kik végeznek nálunk? biztonság- és védelempolitikai szakértők,
védelmi igazgatási szakértők, Honvéd tisztképzés Civil képzés katonai vezetők, katonai üzemeltetők, katonai logisztikusok,

3 HOGYAN TÖRTÉNIK A JELENTKEZÉS?
Elektronikus úton E-felvételi keretében, amelyet a honlapon, regisztráció után lehet igénybe venni ELŐNYE: Gyors, kényelmes, nem lehet hibázni! Papíralapon felsőoktatási jelentkezési lapon (1380 Budapest Pf címre kell beküldeni) (Educatio Nonprofit Kft-től, EMMI Kpi Ügyfélszolgálati Irodájában, valamint a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Megyei Tankerületi Igazgatóságain szerezhető be)

4 feltételek A tisztképzésre az a honvédtiszti pályára készülő személy vehető fel, aki: magyar állampolgár és cselekvőképes; a tanulmányai megkezdéséig (a felvétel évében szeptember 1-ig) betöltötte a 18. életévét, de a felvétel évében még nem tölti be a 25. életévét; érettségi bizonyítvánnyal rendelkezik; rendelkezik az előírt szintű nyelvvizsgával; az egészségügyi, pszichikai és fizikai alkalmassági vizsgán, valamint az alkalmassági vizsgálat részeként a pályaalkalmassági orientációs beszélgetésen megfelelt. A felvett státuszú jelentkező csak akkor létesíthet hallgatói jogviszonyt, ha a beiratkozáskor hatósági bizonyítvánnyal rendelkezik

5 Sorrendmódosítás egyszer lehetséges,
MEDDIG LEHET JELENTKEZNI? 2014. február 15. Sorrendmódosítás egyszer lehetséges, 2014. július 10-ig.

6 ELJÁRÁSI DÍJAK Alapdíj – Ft. (összesen 3 képzés, legfeljebb 5 jelentkezési hely) Kiegészítő díj – Ft. (jelentkezésenként, a 3 képzésen felül) FIZETÉSI HATÁRIDŐ: február 15. Alkalmassági vizsga – Ft.

7 A jelentkezési laphoz csatolandó dokumentumok
Érettségi bizonyítvány, érettségi tanúsítvány(ok), középiskolai bizonyítvány, (BSc) vagy Felsőfokú végzettséget igazoló oklevél (MSc) Nyelvvizsgát igazoló dokumentum(ok) Többletpontokat igazoló dokumentumok Az eljárási díj befizetésének igazolása KIZÁRÓLAG FÉNYMÁSOLATBAN!

8 HIÁNYPÓTLÁS A jelentkezési határidőt követően megszerzett dokumentumok, eredmények esetében: 2014. július 10.

9 NAPPALI ALAPKÉPZÉSBEN, OSZTATLAN KÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK
Meghirdetett képzés Önköltség / félév Képzési idő / félév Felvehető létszám Érettségi vizsgakövetel-mények Katonai vezetői támogatott 8 45 fő alkalmassági vizsga (Alk) és kettőt kell választani belügyi rendészeti ismeretek v. katonai alapismeretek v. magyar nyelv és irodalom v. matematika v. történelem Katonai üzemeltetés 50 fő Katonai logisztikai 35 fő Biztonság- és védelempolitikai Ft. 6 25 fő kettőt kell választani belügyi rendészeti ismeretek v. katonai alapismeretek v. magyar nyelv és irodalom v. matematika v. történelem

10 LEVELEZŐ ALAPKÉPZÉSBEN, OSZTATLAN KÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK
Meghirdetett képzés Önköltség / félév Képzési idő/félév Felvehető létszám Érettségi vizsgakövetel-mények Védelmi igazgatási (Ózd) Ft 6 40 fő kettőt kell választani: belügyi rendészeti ismeretek v. katonai alapismeretek v. magyar nyelv és irodalom v. matematika v. történelem

11 Specializálódás a képzés során
A jelentkezés és a felvétel szakra történik, a hallgatókat a 6. félév végén, a Magyar Honvédség igényeinek függvényében helyezzük specializációra Katonai vezetői alapképzési szak A potenciálisan választható specializációk: felderítő, harckocsizó, légvédelmi rakéta, lövész, műszaki, tüzér, vegyivédelmi. Katonai logisztika alapképzési szak A potenciálisan választható specializációk: haditechnikai, hadtáp, katonai közlekedési. Katonai üzemeltetés alapképzési szak A potenciálisan választható specializációk: híradó, katonai informatika, katonai repülőműszaki, rádióelektronika felderítő és elektronika hadviselés, repülésirányító.

12 Nyelvi követelmény a katonai szakokon
Angol nyelvből B2 (korábban középfokú „C” típusú) államilag elismert nyelvvizsga bizonyítvány megléte Beküldési határidő: február 15. Pótlás: július 10. Nyelvvizsga bizonyítvány kiállítása 6 hét!!!!

13 Pályaalkalmassági vizsgálat
Az egészségügyi, fizikai és pszichikai alkalmasság vizsgálat helye: Magyar Honvédség Honvédkórház Repülőorvosi- Alkalmasságvizsgáló és Kutató Intézet (Kecskemét) Katonai Alkalmasságvizsgáló Osztály Orientációs beszélgetés (helye még nem meghatározott) Ideje: behívás alapján 2014 április, május hónapokban

14 Pályaalkalmassági vizsgálat
A vizsgálatokra éhgyomorral, érvényes háziorvosi igazolással kell érkezni! Amit vinnie kell: a társadalombiztosítási azonosító jelét (TAJ-számát) igazoló hatósági bizonyítványt; 6 hónapnál nem régebbi mellkasröntgent; a háziorvos, vagy a házi gyermekorvos igazolását a jelentkező által ismert krónikus betegségéről, vagy annak hiányáról; nő jelentkező esetében 3 hónapnál nem régebbi nőgyógyászati szakorvosi vizsgálat, 1 éven belüli cytológiai vizsgálat eredményét. Az alkalmassági vizsgálatok célja a katonai szolgálatra jelentkező, a katona és a hallgató katonai szolgálatra való alkalmasságának elbírálása.

15 Pályaalkalmassági vizsgálat
Fizikai állapotfelmérés: A fizikai alkalmassági vizsgálat előtt belgyógyász és sebész szakorvos dönti el, hogy a páciens terhelhető-e. A fizikai alkalmasság vizsgálatára alkalmas mozgásformák: m síkfutás - fekvőtámasz - húzódzkodás - felülés gyakorlatcsoport A fizikai követelményrendszerről bővebben a honlapon: hhk.uni-nke.hu/oktatas/felvetelizoknek/katonai alapkepzes A felsorolt mozgásanyagból három mozgásforma teljesítését kell mérni. A 3200 m síkfutás sportöltözetben és felülés gyakorlatcsoport gyakorlatai kötelezőek, a fekvőtámasz és húzódzkodás között választani lehet.

16 Pályaalkalmassági vizsgálat
Fizikai állapotfelmérés: A 3200 m síkfutás maximális elérhető pontszáma 160 pont, az erő-állóképesség felmérő gyakorlatokért maximum pont adható. A három mozgásforma felmérésével megszerezhető legmagasabb pontszám 360 pont, a fizikai alkalmasság minimum követelménye 240 pont. „Alkalmas” az a jelentkező, aki a mellső fekvőtámaszban karhajlítás-nyújtás vagy húzódzkodás illetve a hanyattfekvésből felülés mozgásformáknál legalább pontot, a 3200 m-es síkfutásból legalább 80 pontot elér és az összesített pontszám tekintetében minimálisan 240 pontot teljesít. Az értékelés pontértékelési rendszerrel történik.

17 Pályaalkalmassági vizsgálat
Javaslatok: A felmérést megelőző napon ne végezzen kimerítő fizikai terhelést; Legalább 6-8 órát aludjon; Felmérés előtt 24 órában bőséges folyadék; 2 órával előtte ne étkezzen, ne dohányozzon; 2-3 órával a felmérés előtt könnyű szénhidrát fogyasztása; 48 órával előtte kerülje a mákos ételek fogyasztását!!!

18 Pályaalkalmassági vizsgálat
Egészségügyi vizsgálat Belgyógyászat; Sebészet; Neuro – psychológia; (Reflexek, tér,- időbeli orientáció, beszéd, mozgáskoordináció vizsgálata) Szemészet; Fül-orr-gége; Fogászat. Fellebbezés esetén II. fokú PAV vizsgálat.

19 Honvéd tisztjelöltként kettős jogállású hallgatók
Katonai felsőoktatás sajátosságai Honvéd tisztjelöltként kettős jogállású hallgatók - hallgatói jogviszony; - munkáltatói jogkört gyakorló MH ösztöndíjszerződés kötés után honvéd tisztjelölti szolgálati jogviszony

20 Katonai felsőoktatás sajátosságai
A honvéd tisztjelölt az ösztöndíjszerződés megkötésével vállalja, hogy honvédtiszti tanulmányait legjobb képességei szerint folytatja, továbbá a honvéd tisztjelölt a hivatásos állományba vételét követően, legalább a honvédtiszti alapképzés kétszeresének megfelelő időtartamban köteles a Magyar Honvédségnél szolgálatot teljesíteni.

21 Katonai felsőoktatás sajátosságai
A Magyar Honvédség az ösztöndíjszerződés megkötésével arra vállal kötelezettséget, hogy a honvéd tisztjelölt honvédtiszti tanulmányait támogatja, továbbá a tanulmányait eredményesen befejező honvéd tisztjelölt a Magyar Honvédség hivatásos tiszti állományába kerül felvételre, és őt a Magyar Honvédség megfelelő szolgálati beosztásban foglalkoztatja.

22 A honvéd tisztjelölt a vonatkozó jogszabály szerinti ellátásban
JUTTATÁSOK A honvéd tisztjelölt a vonatkozó jogszabály szerinti ellátásban ruházat, élelmezés, elhelyezés, orvosi ellátás stb.), rendszeres havi alapilletményben, a tanulmányi átlageredménytől függő tanulmányi- és egyéb pótlékban, a tanulmányokhoz szükséges tankönyv-, tanszer-támogatásban részesül.

23 A felvételi ponthatár kialakulásának alapját képzik:
felvételi összpontszámok, a jelentkezők által megjelölt jelentkezések, jelentkezési sorrendek, Az intézményre vonatkozó kapacitás A felvehető létszám. Az alkalmasság-vizsgálat eredménye „alkalmas” vagy „alkalmatlan” minősítés. Nem számít bele a pontszámba.

24 Jogszabályi minimum ponthatár
Az adott jelentkezési helyen alkalmazott pontszámítási rendszerben az emelt szintű érettségiért járó többletpontokkal együtt, de más jogcímen adható többletpontok nélkül számított pontszám 260 pont

25 Felvételi összpontszám
pontos rendszer tanulmányi pontok max. 200 pont (középiskolai eredmények max 100 pont) érettségi pontok max. 200 pont (a két érettségi tárgy százalékos eredményéből adódó pont) többletpontok max. 100 pont

26 Felvételi ponthatárok megállapítása
Valamennyi képzés esetében várhatóan: 2014. július 24.

27 Felvétel után Bevonulás, beiratkozás: augusztus végén
Ösztöndíjszerződés megkötése után Szentendrén már a tanulmányok részeként 3 hónapos katonai alapkiképzés December elején Hungária krt-i objektum

28


Letölteni ppt "NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Hadtudományi- és Honvédtisztképző Kar"

Hasonló előadás


Google Hirdetések