Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Garanciaintézmények szerepe Garantiqa Hitelgarancia Zrt.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Garanciaintézmények szerepe Garantiqa Hitelgarancia Zrt."— Előadás másolata:

1 Garanciaintézmények szerepe Garantiqa Hitelgarancia Zrt.
a vállalati finanszírozásban Nagy Balázs Garantiqa Hitelgarancia Zrt.

2 Tulajdonosi szerkezet
Magyar Köztársaság Kormánya (képv.: MFB): 50% + 1 szavazat Magyar Fejlesztési Bank Zrt.: 13,97% Fennmaradó rész tulajdonosai: kereskedelmi bankok, takarékszövetkezetek, vállalkozói érdekképviseletek A bankok szerepe kettős: tulajdonosok, ügyfelek, a Garantiqa szolgáltatásainak igénybe vevői.

3 A Garantiqa Hitelgarancia Zrt. szerepe, küldetése
A Garantiqa Hitelgarancia Zrt. stratégiai céljai a következők: A kezességvállalás igénybevételével minél több életképes, de gyengébb fedezeti háttérrel rendelkező vállalkozás jusson finanszírozási forráshoz, ezzel segítve versenyképességük megőrzését, a gazdaság növekedését. Tevékenysége erősítse a bankok hitelkínálatát a KKV szegmensben, a hitelezési kockázatok részbeni átvállalásán és a tőkeképzési követelmények enyhítésén keresztül. A KKV szektor finanszírozásának állami támogatása közvetítésének professzionális közvetítő szervezete. A Garantiqa Hitelgarancia Zrt. alaptevékenysége: a KKV-k különböző finanszírozási forrásaihoz kapcsolódóan készfizető kezesség vállalása.

4 Bank Kezességvállalás
A Garantiqa Hitelgarancia Zrt. kezességvállalásának folyamata Bank hitelkérelem Kezesi kérelem KKV Garantiqa hitelszerződés Kezességvállalás 4

5 Termékek – A kezesség vállalásának eljárásrendje
A Garantiqa Hitelgarancia Zrt. a hitelintézettel egyenértékű pénzügyi vállalkozásként saját kockázatelemzést végez. Standard eljárás, egyedi bírálat Nagyobb összegű hitelhez kapcsolódó kérelmek esetében a bank hiteldöntésétől függetlenül a Garantiqa is elemzi az adós- és ügyletkockázatokat. Egyszerűsített eljárás („csomagok”) Kisebb összegű hitelhez kapcsolódó kérelmek esetében (meghatározott banki termékek) a készfizető kezességet az adott bankkal megkötött kétoldalú megállapodás alapján, egyszerűsített eljárásban vállaljuk. Az egyszerűsített eljárást az teszi lehetővé, hogy a bankkal megkötött kétoldalú megállapodásban elfogadjuk a bank kockázatkezelési, hitelezési gyakorlatát, meghatározásra kerülnek az elfogadási kritériumok, a banki termék részletei. Előnye a gyors döntés, így a KKV-k a bank hiteldöntését követően rövid időn belül hozzájuthatnak a finanszírozási forrásokhoz.

6 Termékek - A kezességvállalással támogatható ügyletkör
A Garantiqa Hitelgarancia Zrt. KKV-k hiteleihez, állami viszontgarancia mellett vállal készfizető kezességet az alábbi hiteltermékek esetében: Hitelekhez, hitelkeretekhez (pl. vállalkozói hitelkeretekhez), Bankgaranciákhoz, bankgarancia-keretekhez, Faktoringhoz, Pénzügyi lízinghez. A garantálható hitelek típusa széles skálán mozog, pl. éven túli fejlesztési hitelek, éven belüli folyószámlahitelek, éven belüli v. éven túli forgóeszközhitelek stb. A portfolióban meghatározó részt képviselnek a megállapodás alapján vállalt kezességek (Széchenyi Kártya és egyéb banki termékekre kötött megállapodások: „csomagok”) Hitelgarancia Zrt. kezessége mellett).

7 Támogatás korlátozására vonatkozó szabályok alapján lehetséges maximális kezességvállalás
2006. dec. 15-ei 1998/2006/EK rendelet a de minimis támogatásról Általános esetben: maximum 200 ezer EUR támogatástartalom, maximum 2,5 millió EUR kezességvállalás (bankgarancia és faktoring ügylethez 1,5 millió EUR), amely az aktuális árfolyamon számítva 743 millió, ill. 446 millió HUF összegű kezességvállalást jelent. Közúti szállítási ág.: maximum 100 ezer EUR támogatástartalom, maximum 2,5 millió EUR kezességvállalás (bankgarancia és faktoring ügylethez 750 ezer EUR) 2007. dec. 20-ai 1535/2007/EK rendelet az agrár de minimis támogatásról maximum 7500 EUR támogatástartalom, maximum 2,5 millió EUR kezességvállalás (bankgarancia és faktoring ügyletekhez EUR) 2008. aug. 6-ai 800/2008/EK rendelet alapján csoportmentességi támogatás a támogatás intenzitás figyelembevételével max. 2,5 milliárd Ft kezességvállalás.

8 Elvárt fedezetek Azoknak az ügyleteknek, amelyeket garantálunk, kezességvállalásunkon kívül egyéb biztosítékkal is kell rendelkeznie. Éven túli ügyletek esetén a Ptk. XXIII. fejezetében meghatározott szerződést biztosító mellékkötelezettség valamelyikét ( óvadék, kezesség, zálogjog,) ki kell kötni. Kártyatípusú hiteleknél: a hitelezett cégben legalább 50 % tulajdonnal rendelkező magánszemély készfizető kezességvállalása; Ingatlan fedezet mellett kihelyezett hitelek (nem jelzáloghitel): legalább 67 %-os fedezettséget el kell érni – adósminősítéstől függően eltérő. Vegyes biztosítékú hitelek esetén: jellemző fedezeti követelmény ügyfélminősítéstől függően legalább 50 %. Egyedi bírálatra beküldött ügyletek esetén külön mérlegelés tárgya az elégséges fedezet meghatározása.

9 A növekedés és a válság hatása a Garantiqa Hitelgarancia Zrt
A növekedés és a válság hatása a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. portfoliójára Az elmúlt években a Társaság masszívan veszteségessé vált (2010-ben 6,7 milliárd, 2011-ben 3,5 milliárd, 2012-ben 2,7 milliárd Ft) alapvetően két okból: - a gazdasági válság hatására a bukási ráta a korábbi éveket jellemző 3%-ról 6% fölé emelkedett - a korábban kialakult közel 85 milliárd Ft-os saját kockázatú, tehát viszontgarancia nélküli, portfolió a múltbeli veszteségen túl jövőbeni nagy mértékű potenciális veszteséget hordoz.

10 A 2011. év közepén hozott állami intézkedések,
jelentősen változó feltételek A válság közepette a költségvetési viszontgarancia mértékének emelésére június 18-án hozott kormányzati intézkedés megfelelő, más országok lépéseivel azonos megoldást jelentett. Egyrészt a Garantiqa tőkehelyzetét stabilizálta, másrészt a banki partnerei számára csökkentette az ügyletek tőkelekötési terheit. a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. új készfizető kezességvállalásai mögött álló költségvetési viszontgarancia mértéke 70-ről 85%-ra emelkedett, a költségvetési viszontgaranciával vállalt portfoliónk esetében rögzített keretösszeg szintén emelkedett, a korábbi 500-ról 550 milliárd forintra (nem effektív korlát), A beruházási hitelek esetében lehetővé vált a JEREMIE források viszontgaranciaként történő igénybevétele.

11 További teendők: a KKV kezességvállalási díjak csökkentése
Az MFB Zrt májusában 3 milliárd Ft összegű tőkeemelés végrehajtását tervezi. A tőkeemelés az új kezességvállalások a díjmértékében - fenntartható módon - átlagosan 45 bázispont mértékű csökkentést tesz lehetővé. A csökkenő kamatkörnyezetben a KKV-k hitelezési forrásokhoz történő hozzáférését megkönnyítendő arra vonatkozó javaslatot tettünk az NGM felé, hogy végrehajtott díjcsökkentésen felül a garanciadíjakhoz adott támogatások valamennyi költségvetési viszontgaranciával vállalt kezességekre kerüljenek kiterjesztésére. Amennyiben a díjcsökkentésre, valamint az állami garanciadíjakhoz nyújtott támogatás kiterjesztésére együtt alkalmazva kerül sor, akkor a KKV-k által fizetendő, garantált összegre vetített díjak a jelenlegi 1,7-2,2% szintről 0,6-1% közötti szintre csökkenhetnek. Amennyiben a bemutatott intézkedésekkel a KKV-kat terhelő díjszint ilyen mértékű csökkentését sikerül elérni nincsen akadálya annak, hogy az MNB által április elején bejelentett Növekedési Hitelprogram keretében kihelyezett, kiváltott hitelekhez is Társaságunk készfizető kezességvállalása kapcsolódjon.

12 Növekedési Hitelprogram keretében kihelyezett
és egyéb forgóeszköz,fejlesztési, beruházási hitelekhez kapcsolódó kezességvállalás feltételei Társaságunk a bemutatott feltételek teljesülése esetén, a rendelkezésre álló jogi kereteken belül részt vesz a Növekedési Hitelprogram megvalósításában és egyéb forrásból kihelyezett forgóeszköz,fejlesztési, beruházási típusú hitelekhez is azonos feltételekkel vállal kezességet: költségvetési viszontgarancia igénybevétele mellett, általános esetben a de minimis szabályok adta korlátok, esetenként új ügyleteknél a csoportmentességi rendelet figyelembevételével, 0,5%-os hitelösszegre vetített díj - garanciadíj-támogatás igénybevételével, új hitelek nyújtása és meglévők kiváltása is lehetséges.


Letölteni ppt "Garanciaintézmények szerepe Garantiqa Hitelgarancia Zrt."

Hasonló előadás


Google Hirdetések