Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Hitelek, akár évi 4,5 %-ért, az Új Széchenyi Hitel Program keretében

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Hitelek, akár évi 4,5 %-ért, az Új Széchenyi Hitel Program keretében"— Előadás másolata:

1 Hitelek, akár évi 4,5 %-ért, az Új Széchenyi Hitel Program keretében
Farkas Mátyás értékesítési vezető Piac & Profit, Pénz, de honnan? Székesfehérvár,

2 Kik vagyunk? Pénzügyi vállalkozás;
MV-Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt. szerződött partnere ; Magyar, nagyvállalati tulajdonosi háttér; Kis, rugalmas, gyors szervezet; Jelentős banki, vállalati hitelezési szakmai tapasztalat; Professzionális, hitelezésre koncentrált működés. Magyarországon a JEREMIE Program Forráskezelő Szervezete

3 Mi az ÚSZH? A konvergenciát, a versenyképességet és a foglalkoztatást kívánja erősíteni az Európai Unió. Többéves Program (JEREMIE) keretében az Európai Unió (85%) és a Magyar Állam (15%) - többek között - a Green Credit Finance Zrt. közreműködésével kíván a mikro-, kis- és középvállalkozások számára jobb finanszírozáshoz való hozzáférést biztosítani. Az Európai Unió Tanácsa a kibővült Európai Unióban mind regionális szinten, mind az egyes tagállamok között megnövekedett gazdasági, társadalmi és területi egyenlőtlenségek mérséklése céljából erősíteni kívánja a konvergenciát, a versenyképességet és a foglalkoztatást célzó intézkedéseket az egész Közösségben. A kohéziós politika keretében a támogatást nyújtó eszköz az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA). A többéves Program keretében az Európai Unió és a Magyar Állam - többek között - a Green Credit Finance Zrt. közreműködésével kíván a mikro-, kis- és középvállalkozások számára jobb finanszírozáshoz való hozzáférést biztosítani. A JEREMIE – Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises (mikro-, kis- és középvállalkozásokat támogató közös európai források) – az Európai Bizottság által az Európai Beruházási Alappal (EBA) közösen létrehozott kezdeményezés. Olyan pénzügyi tervezési eszközök felhasználását ösztönzi, amelyek javítják a kkv-k finanszírozási forrásokhoz való hozzáférését a strukturális alapok tevékenységein keresztül.

4 Általános feltételek GOP KKV „De-Minimis”
Az ÚSZH(GOP) Program keretében azon Projektek támogathatók, amelyek megvalósítására Magyarország területén, a Közép-magyarországi régión - Budapest és Pest megyén - kívül kerül sor Devizabelföldinek minősülő, a Magyar Köztársaság területén székhellyel, illetve az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és a Magyar Köztársaság területén fiókteleppel rendelkező Mikro- Kis- és Középvállalatok. Tevékenysége nem esik a „de minimis” korlátozások alá. (De minimis támogatás  [bevezető szerkesztése] A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából De minimis támogatás a magyar jogrendszerben a vállalkozásoknak nyújtott állami támogatások tilalma alóli mentességek egységes rendjéről szóló 163/2001. (IX. 14.) Korm. rendelettel - a közösségi jog hatására - bevezetett csekély összegű állami támogatás. Mivel ez a támogatás nem befolyásolja a közösségi tagállamok közötti kereskedelmet, nem torzítja a versenyt, így nem vonatkozik rá az előzetes bejelentési kötelezettség. A szó eredete[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése] A de minimis latin kifejezés, jelentése: csekély mértékű, jelentéktelen. Jellemzői[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése] De minimis állami támogatásnak minősül minden olyan (központi költségvetési vagy önkormányzati) forrásból nyújtott támogatás vagy bevételkiesés (inkább bevételről való lemondás, elengedés), amelynek összege három egymást követő év alatt nem haladja meg a , illetve a közúti szállító ágazatban a  eurónak megfelelő forintösszeget, és amiről a támogatást nyújtó, vagy törvény kimondja, hogy de minimis támogatásnak minősül. A csekély összegű állami támogatás formája lehet például közvetlen támogatás, kedvezményes kamatozású hitel, adóalap- vagy adókedvezmény. Forrás[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése] a vállalkozásoknak nyújtott állami támogatások tilalma alóli mentességek egységes rendjéről szóló 163/2001. (IX. 14.) Korm. rendelet

5 Új Széchenyi Beruházási Hitel Új Széchenyi Forgóeszköz Hitel
Hiteltípusok Új Széchenyi Beruházási Hitel Új Széchenyi Forgóeszköz Hitel

6 Új Széchenyi Beruházási Hitel Új Széchenyi Forgóeszköz Hitel
Mire használhatóak? Új Széchenyi Beruházási Hitel Új Széchenyi Forgóeszköz Hitel Ingatlan vásárlásához; Gépek, berendezések, egyéb tárgyi-eszközök, illetve immateriális javak beszerzésének és egyéb beruházások finanszírozásához; Meglévő üzleti tulajdon vagy bérelt infrastruktúra bővítéséhez és/vagy fejlesztéséhez; Gazdasági tevékenység elindításához. Gazdasági tevékenység elindításához; Tevékenységbővítéshez szükséges forgóeszközök, vagy szolgáltatások beszerzésére, amelyek egy termelési ciklus során elhasználódnak, vagy értékük teljes egészében az előállított új termék részévé válik. Saját hasznosítás, vagy bérbeadás céljából történő ingatlan vásárlás; Gépek, berendezések, egyéb tárgyi-eszközök, illetve immateriális javak beszerzésének és egyéb beruházások finanszírozása; Meglévő üzleti tulajdon vagy bérelt infrastruktúra bővítése és/vagy fejlesztése; és/vagy Gazdasági tevékenység elindításához, tevékenységbővítéshez, vagy beruházáshoz kapcsolódó finanszírozások, ideértve az e feltételeknek megfelelő forgóeszköz-beszerzések finanszírozását is (ez max. 30%). Gazdasági tevékenység elindításához, Tevékenységbővítéshez szükséges forgóeszközök, vagy szolgáltatások beszerzése, amelyek egy termelési ciklus során elhasználódnak, vagy értékük teljes egészében az előállított új termék részévé válik. (i) készletek bővítése, (ii) új munkaerő alkalmazása, (iii) a nyújtott szolgáltatások bővítése, (iv) technológiakorszerűsítés (új, illetve 3 évnél nem régebbi eszköz beszerzése), (v) meglévő üzleti infrastruktúra bővítése (pl. új üzlethelység, iroda, raktár, új eszközök beállítása, stb.), (vi) új partnerrel (szállító/vevő) való együttműködés, (vii) új termék kialakítása, (viii) új földrajzi területen végrehajtott piacbővítés, (ix) új gazdasági tevékenység beindítása, (x) beruházás végrehajtása

7 Mire nem használhatóak?
A Kedvezményezett által visszaigényelhető általános forgalmi adó (ÁFA) finanszírozására; Fennálló hitel finanszírozására (refinanszírozás/hitelkiváltás); Üzletrész, részvény, illetve más társasági részesedés vásárlására; Bennfentesektől (pl. tulajdonos, vezető), vagy cégcsoporton belüli tárgyi eszköz, vagy immateriális javak megvásárlására; Nem részesíthetők Támogatásban az alábbi vállalkozások, illetve nem nyújthatók az alábbi célú támogatások: Halászati és akvakultúra ágazat vállalkozásai; Az EK Szerződés I. mellékletében felsorolt mezőgazdasági termékek elsődleges termeléséhez kapcsolódó tevékenységet végző vállalkozások; Olyan vállalkozások, amelyek legutolsó lezárt, teljes üzleti év nettó árbevételének több mint 50%-át mezőgazdasági tevékenység (TEÁOR ’08 szerint: – 03.22) teszi ki; Szállítóeszköz megvásárlására a közúti szállítási ágazatban tevékenykedő vállalkozások esetében; a Kedvezményezett által visszaigényelhető általános forgalmi adó finanszírozására; Fennálló hitel finanszírozására; Üzletrész, részvény, illetve más társasági részesedés vásárlására; illetve a hiteligénylő vállalkozás közvetlen vagy közvetett tulajdonosaitól, vezető tisztségviselőitől, vezető állású munkavállalójától, illetve (amennyiben alkalmazandó) e személyek közeli hozzátartozóitól történő, továbbá cégcsoporton belüli tárgyi eszköz vagy immateriális javak megvásárlására, illetve mindezen személyek visszterhes közreműködésével megvalósítandó Beruházás finanszírozására; az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. és 88. cikkelyének a csekély összegű (de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról szóló december 15.-i 1998/2006/EK bizottsági rendelet – HL L sorozat 379/ – alapján nem részesíthetők Támogatásban az alábbi vállalkozások, illetve nem nyújthatók az alábbi célú támogatások: halászati és akvakultúra ágazat (ahogyan azt a 104/2000/EK rendelet HL L 83/ meghatározza) vállalkozásai; az EK Szerződés I. mellékletében felsorolt mezőgazdasági termékek elsődleges termeléséhez kapcsolódó tevékenységet végző vállalkozások; az EK Szerződés I. mellékletében felsorolt mezőgazdasági termékek feldolgozásával vagy marketingjével kapcsolatos tevékenységet végző vállalkozások, amennyiben: a támogatás összege a piacon beszerzett vagy forgalmazott ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre, vagy az elsődleges termelőknek való teljes vagy részleges továbbítástól függ; olyan vállalkozások, amelyek legutolsó lezárt, teljes üzleti év nettó árbevételének (egyéni vállalkozók esetén a vállalkozói adóalapba beszámított bevételek) több mint 50%-át mezőgazdasági tevékenység (TEÁOR ’08 szerint: – 03.22) teszi ki; a széntermeléshez kapcsolódó iparág (szén: az Egyesült Nemzetek Európai Gazdasági Bizottsága által a szén tekintetében megállapított nemzetközi kodifikációs rendszer értelmében kiváló minőségű, közepes minőségű és gyenge minőségű A és B csoportba sorolt szén) vállalkozásai; szállítóeszköz megvásárlására a közúti szállítási ágazatban tevékenykedő vállalkozások esetében; nehéz helyzetben lévő vállalatok részére [8/2007. (III. 19.) MeHVM rendelet 12.§ (1) bekezdés j) pont].

8 Új Széchenyi Beruházási Hitel Új Széchenyi Forgóeszköz Hitel
Kondíciók Új Széchenyi Beruházási Hitel Új Széchenyi Forgóeszköz Hitel Beruházási Hitel összege M Ft Kamatláb (éves) 4,5 – 6,5 % (fix kamatozás) Futamidő hónap Türelmi idő max. 24 hónap Devizanem HUF Maradványérték max. 30% Elvárt önerő min. 10% Forgóeszköz Hitel összege M Ft Kamatláb (éves) 4,5 – 6,5 % (fix kamatozás) Futamidő hónap Türelmi idő - Devizanem HUF Maradványérték max. 30% Elvárt önerő min. 10%

9 Miért éri meg az ÚSZH? Adókedvezmény a megfizetett kamat 60%-ának erejéig; HUF hitelek devizaárfolyam-kockázat nélkül; Rendkívül kedvezményes (államilag támogatott) fix kamat; Előtörlesztési-, rendelkezésre tartási-, szerződéskötési-, folyósítási díjaktól mentes; Induló vállalkozás is finanszírozható (nem szükséges lezárt gazdasági évvel rendelkeznie a vállalkozásnak); Gazdasági tevékenység beindítása és kezdeti költségei finanszíroztathatóak; Más vissza nem térítendő pályázattal kombinálható; Ingatlan vásárlására, felújítására is igénybe vehető; Megvásárolt ingatlan bérbe adható. Kis- és középvállalkozások adókedvezménye: A kis- és középvállalkozásnak minősülő adózók hitelszerződés alapján tárgyi eszköz beszerzéséhez, előállításához pénzügyi intézménytől igénybe vett, és kizárólag e célra felhasznált hitelre (ideértve a pénzügyi lízinget is) tekintettel fizetett kamat után adókedvezményt vehetnek igénybe től az adókedvezmény összege a hitelre a tárgyévben fizetett kamat 60%-a, de csak ha a szerződést december 31-ét követően kötötték meg. A korábban kötött szerződések vonatkozásában a kedvezmény mértéke változatlanul a tárgyévben fizetett kamat 40%-a.  Az adókedvezmény összege egy adóévben nem haladhatja meg a 6 millió Ft-ot.  Az adókedvezményt legfeljebb a hitel visszafizetésének eredeti szerződés szerinti időpontjáig lehet igénybe venni, amennyiben a tárgyi eszköz az adott adóév utolsó napján a társaság tárgyi eszköz nyilvántartásában szerepel.  Az adókedvezményt késedelmi pótlékkal növelten kell visszafizetni, ha a hitelszerződés megkötésének évét követő négy éven belül a beruházást a társaság nem helyezi üzembe vagy a tárgyi eszközt az üzembe helyezés évében vagy az azt követő három évben elidegeníti.

10 AVHGA Amennyiben a vállalkozás nem rendelkezik a támogatott hitelek igénybevételéhez szükséges, elegendő mértékű tárgyi – elsősorban ingatlan – fedezettel, az Agrár - Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány (AVHGA) által vállalt készfizető kezesség segítségével erősítheti a hitelfelvételhez szükséges biztosítéki hátterét. Igénylése: A finanszírozón keresztül történik. Díja: A fennálló nem esedékes tőketartozás 0,5%-a (a futamidő alatt évente fizetendő).

11 Miért pont a Green Credit?
Magas finanszírozási arány – (60% AVHGA kiegészítő kezesség esetén); Megfizethető árazás (akár fix 4,5% éves kamat); Egyenletes (azonos összegű) havi törlesztés; Maradványérték is lehetséges; Gyors, rugalmas ügyintézés; Ingyenes előminősítés (hitelképesség és projekt). A hitel törlesztésének módja annuitásos (egyenletes) törlesztés. A hitel futamideje alatt havonta egyenlô összegû törlesztô részleteket kell az adósnak megfizetnie Kérhetô a tôke futamidô végén, egy összegben történô megfizetése – a hitelösszeg legfeljebb 30%-ának mértékéig. Ezt a lehetôséget azon ügyfeleinknek ajánljuk, akiknek: • a teljes tôketörlesztés a bevételeikhez képest túlzottan magas havi kötelezettséget jelentene; • a beruházás megtérülése hosszútávon, jellemzôen a futamidô végéhez közeledve várható; • az ingatlanvásárlás részben befektetési céllal történt, és az ingatlan a futamidô végén várhatóan értékesítésre kerül.

12 Kapcsolat Green Credit Finance Zrt Budapest, Csalogány u Tel.: (06 1) Fax: (06 1) Honlap:

13


Letölteni ppt "Hitelek, akár évi 4,5 %-ért, az Új Széchenyi Hitel Program keretében"

Hasonló előadás


Google Hirdetések