Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Mit kínál az RFH Zrt. a kis és közepes vállalkozásoknak?

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Mit kínál az RFH Zrt. a kis és közepes vállalkozásoknak?"— Előadás másolata:

1 Mit kínál az RFH Zrt. a kis és közepes vállalkozásoknak?
Komplex szolgáltatási csomag a vállalkozások tőkeerejének növelése érdekében Előadó: Csontosné Maleczki Ilona vezérigazgató 2012. November 8.

2 Az RFH Zrt. bemutatása 2000 óta működő, 100 %-ban állami tulajdonú pénzügyi szolgáltató és tanácsadó társaság Cél a vállalkozások erősítésén keresztül a térségi gazdaságfejlesztés KKV-k és Önkormányzatok számára biztosít fejlesztési forrásokat Országos, megyei szintű hálózattal rendelkezik Az RFH kirendeltségeken saját és MFB termékek is elérhetőek

3 RFH csoport tagjai Országos hatáskörű leányvállalatok
Regionális Fejlesztési Finanszírozó Zrt. Informatikai Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt. RFH Nonprofit Zrt. minden megyeszékhelyen (Régiónkban: Nyíregyháza, Debrecen, Szolnok) Regionális központok Nyugat-Pannon Regionális Fejlesztési Zrt. - Szombathely Közép-Pannon Regionális Fejlesztési Zrt. - Székesfehérvár Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Zrt. – Pécs ÉRF Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Zrt. – Nyíregyháza Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési Zrt. – Szeged KRF Észak-magyarországi Regionális Fejlesztési Zrt. – Salgótarján

4 Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Zrt.
A társaságot Északkelet-Magyarországi Regionális Fejlesztési Kft. néven március 16-án alapította: Magyar Befektetési és Fejlesztési Bank Rt., Állami Vagyonügynökség, Működési területen lévő 3 megyei és 23 települési önkormányzat. A Társaság január 1-től részvénytársaságként, 2009 évtől Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Zrt. néven működik. Jelenlegi tulajdonosi összetétele: Regionális Fejlesztési Holding Zrt. (92,44%), Magyar Állam (1,16 %) 19 önkormányzat (6,37%) és 3 vállalkozás, alapítvány (0,03%)

5 Az ÉRF Zrt. küldetése, célja
régió gazdasági, társadalmi fejlődésének előmozdítása vállalatok és önkormányzatok fejlesztéseinek kiszolgálása kis- és középvállalkozások forráslehetőségeinek kibővítése, tőkeerejének növelése a fejlesztés vagy a reorganizáció érdekében, önkormányzati és területfejlesztési projektek menedzselése, társfinanszírozása komplex projektfejlesztés

6 Komplex szolgáltatási csomag
Projektfejlesztés – projekt tervezés Pályázati tanácsadás Pályázati dokumentáció elkészítése-pályázatírás Forrás struktúra kialakítása, forrás kiegészítése Utógondozás Külső forrás bevonás: Tőkebefektetés és támogatás megelőlegező hitel egyéb: MFB hitellehetőségek közvetítetése,

7 A társaság tevékenységi körébe tartozik:
tőkebefektetés eszközértékesítés pályázatírás, projektmenedzsment tevékenységek forrásközvetítés kis- és középvállalkozások részére ingatlan biztosítása

8 Tőkebefektetés Társasági forma: Kft. Vagy Rt. formában működő KKV-k vagy nagyvállalatok, önkormányzati tulajdonban lévő társaságok Tőkebefektetés mértéke:ÉRF Zrt.:5-150 M forint. RFH Zrt.: M forint. Kihelyezés időtartama:5-7 év Tulajdonrész visszavásárlás:megállapodás szerint Elvárt hozam:jegybanki alapkamat+4-6% (kockázati besorolás alapján), de minimum az országos referencia ráta (03.01-én 7,48%)+4% Díjak:1 % (szerződéskötéskor) Biztosítékok köre:ügylettől függően a kockázathoz igazodó biztosítéki háttér, mely a szokásos bankári biztosítékok bármelyike kehet (ingatlan, ingóság stb.) Feltételek: 50% alatti tulajdon részesedés, menedzsmentjogok a magántulajdonosnál, Felügyelő Bizottsági tag delegálás

9 Nagykereskedelmi eszközértékesítés
A konstrukció lényege, hogy a partner által kiválasztott eszközt a kialkudott vételáron az eladótól az ÉRF Zrt. megvásárolja, majd a tulajdonába került eszközt, részletfizetési kedvezmény üzleti alapon történő biztosítása mellett eladja a partnervállalkozásnak. A konstrukció futamideje hó. Hozamelvárásunk a jegybanki alapkamat + 4-6%, de minimum az ország referencia ráta (03.01-én 7,48 %)+ 4%.

10 Pályázatírás, projektmenedzsment
potenciális pályázók felkutatása projektfejlesztés-projekt tervezés pályázati tanácsadás pályázati dokumentáció elkészítése-pályázatírás komplett projektmenedzsment tevékenység projekt szakmai és pénzügyi elszámolása, előrehaladási és zárójelentések elkészítése pályázatok monitoringozása, utánkövetése

11 Forrásközvetítés KKV pályázati támogatás-megelőlegező kölcsön közvetítése Önkormányzati pályázati támogatás-megelőlegező kölcsön közvetítése Fejlesztési hitel közvetítése Rövid lejáratú forgóeszköz hitel közvetítése Tartós forgóeszköz hitel közvetítése

12 Pályázati támogatás –megelőlegező kölcsön
Az ÉRF Zrt. segítséget nyújt a KKV-k és Önkormányzatok számára a már elnyert projektek finanszírozásában, a Regionális Fejlesztési Finanszírozó Zrt. és a Régió Finansz Zrt. pályázat megelőlegező kölcsön termékének közvetítésével. KKV pályázati támogatás-megelőlegező kölcsön Önkormányzati pályázati támogatás-megelőlegező kölcsön A Regionális Fejlesztési Holding-csoport terméke kedvező megoldást nyújt a KKV-k és önkormányzatok részére, hiszen a támogatás-megelőlegező kölcsönhöz szakszerű és gyors ügyintézés mellett néhány héten belül hozzá lehet jutni.

13 Pályázati támogatás-megelőlegező kölcsön
A Kölcsön kondíciói: Kölcsön összege: minimum 5 millió, maximum 500 millió forint Kamat: mindenkori jegybanki alapkamat + 3-6%/év Hitelbírálati díj: nincs Folyósítási jutalék: nincs Futamidő: kölcsönszerződés megkötésétől a támogatás lehívásáig, de legfeljebb 3 év Saját erő: a támogatásintenzitás alapján Fedezet:a hitelösszeg %-a Biztosíték:támogatás engedményezés és vagy banki gyakorlat szerint

14 Pályázati támogatás-megelőlegező kölcsön
Hitel igénylés feltételei: Megkötött támogatási/finanszírozási szerződés A hitelt igénylő ügyfélnek nem lehet lejárt köztartozása (NAV, TB, helyi adók) Döntési kompetenciától függően (taggyűlési, közgyűlési, testületi) jóváhagyás a hitel felvételéhez Hitelnyújtó által igényelt dokumentumok benyújtása

15 Fejlesztési hitel Beruházás finanszírozása és önerő, megelőlegezése a KKV-k számára Futamidő:1-10 év Kamatkondíció:jegybanki alapkamat %/év Kihelyezés nagysága:500 millió Ft-ig Fedezet:a hitelösszeg % Biztosíték:banki biztosíték Türelmi idő:legfeljebb 2 év Saját erő:legalább 20%

16 Rövid lejáratú forgóeszköz hitel
KKV-k és önkormányzatok (likviditási hitel) számára biztosított Futamidő:3 hónap - 1 év Kamatkondíció:jegybanki alapkamat +3-6%/év Kihelyezés nagysága:200 millió forintig Fedezet:a hitelösszeg %-a Türelmi idő:legfeljebb 2 év A kihelyezés lehet rulírozó hitelkeret is Bevételszerző működés finanszírozására vagy támogatáshoz szükséges önerő biztosításhoz

17 Tartós forgóeszköz hitel
KKV-k és önkormányzatok (likviditási hitel) számára biztosított Futamidő:1-3 év Kamatkondíció:jegybanki alapkamat +4-10%/év Kihelyezés nagysága:300 millió forintig Fedezet:a hitelösszeg %-a Türelmi idő:legfeljebb 2 év A kihelyezés lehet rulírozó hitelkeret is Bevételszerző működés finanszírozására vagy támogatáshoz szükséges önerő biztosítására

18 MFB Kisvállalkozói Hitel
2011. november 21-től ismét lehetőség van a Kisvállalkozói Hitellel kapcsolatos kérelmek befogadására. Hitelfelvevők köre: egyéni vállalkozás gazdasági társaság szövetkezet európai részvénytársaság, vagy fióktelep formájában működő mikro- és kisvállalkozások igényelhetik

19 MFB Kisvállalkozói Hitel
A Hitel felhasználása: Vállalkozási tevékenység végzésére szolgáló ingatlan beruházáshoz (vásárlás, építés, átalakítás) A vállalkozási tevékenység végzéséhez szükséges használt és új gépek, berendezések, felszerelések, járművek beszerzésére Vállalkozási tevékenység végzéséhez szükséges tárgyi eszköz működtetéséhez kapcsolódó szoftver vásárlása

20 MFB Kisvállalkozói Hitel
Hitelösszeg: Ügyletenként min.1 millió Ft-max. 50 millió Ft Saját erő: A beruházás nettó bekerülési értékének 10%-a Kamat: 3 havi EURIBOR (10.01-től 0,221%)+5 %/év Folyósítási jutalék: hitelösszeg egyszeri 1 %-a Kezelési költség: nem kerül felszámításra Előtörlesztés: nem kerül felszámításra Futamidő: Rendelkezésre tartási idő: szerződéskötéstől számított max. 2 év Lejárat: szerződéskötéstől számított max. 15 év Türelmi idő: szerződéskötéstől számított max. 2 év

21 MFB Kisvállalkozói Hitel
Fedezet: A biztosíték fedezeti értéke legalább a hitelösszeg és 1 éves kamatának 100%-a Biztosítékként ingatlan és ingó jelzálogjog, készpénzóvadék, a többségi tulajdonos készfizető kezességvállalása és a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. Kezességvállalása fogadható el Minden esetben szükséges a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. által nyújtott, a hitel tőkeösszegére és egy éves kamatára kiterjedő 80%-os kezességvállalás Törlesztés: Türelmi időt követően negyedéves egyenlő tőketörlesztő részletekben.

22 Az RFH Csoport kiemelt projektje ORIENTER Intermodális Ipari-Logisztikai központ
A Záhony térségben kialakított, kiemelt állami beruházásban létrejött ipari-logisztikai központ közvetlen kapcsolatot teremt a Távol-kelettel és a volt szovjet utódállamokkal. Jellemző adatok: Összközműves 136 hektár Rugalmas telekalakítás Széles és normál nyomtávú vasúti kapcsolat Nagy átrakó-kapacitás Kelet-nyugati kereskedelem kapuja

23 Elérhetőségek: Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Zrt.
Csontosné Maleczki Ilona Ling Imre vezérigazgató befektetési és stratégiai igazgató 20 / / Tisza Anita Batka Tímea projektmenedzser befektetési és pályázati referens 20 / / Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Zrt. 4400 Nyíregyháza, Szarvas u. 1-3. Tel.: (42) 420 645, Fax: (42) 420 641

24 Elérhetőségek: régióvezető vezető tanácsadó Bánki Zoltán
Dombi János Molnár Julianna régióvezető vezető tanácsadó 30/ , / 4025 Debrecen, Piac utca 77 Fsz Szolnok, Baross u. 1. Bánki Zoltán vezető tanácsadó 30/ 4400 Nyíregyháza, Szarvas u. 1-3.

25 Köszönöm megtisztelő figyelmüket!


Letölteni ppt "Mit kínál az RFH Zrt. a kis és közepes vállalkozásoknak?"

Hasonló előadás


Google Hirdetések