Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Programozás I. 3.1. Függvények általános jellemzői Rendszer és Szoftvertechnológia Tanszék.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Programozás I. 3.1. Függvények általános jellemzői Rendszer és Szoftvertechnológia Tanszék."— Előadás másolata:

1 Programozás I. 3.1. Függvények általános jellemzői Rendszer és Szoftvertechnológia Tanszék

2 PTE PMMFK Számítástechnika TanszékPécs, 2003. 3.1. Függvények általános jellemzői Problémaosztályok előadáson elhangzottakat átnézni ! Eljárás, szubrutin: meghatározott tevékenységsorozat végrehajtását jelenti. Függvény: Olyan szubrutin, amely meghatározott tevékenységs orozat végrehajtását jelenti, melynek eredményeként a függvény egy értéket állít elő és ad vissza a hívási pontra. A C-ben és a C++-ban a programok építőkövei a függvények. Példa: y = sin (x) + cos (x); z = sqrt (y);

3 PTE PMMFK Számítástechnika TanszékPécs, 2003. 3.1. Függvények általános jellemzői A függvények általános alakja: visszatérési_típus függvénynév (paraméterlista) { függvénytörzs } Visszatérési típus: visszatérési érték típusa. (Alapért.: egész típus) Függvénynév: az egyszerű változó nevével kapcs. szabályokat... Paraméterlista: azon – típussal és névvel megadott – változó k felsorolása (vesszővel elválasztva), amelyekkel az átadott paraméterekre hivatkozhatunk a függvényen belül. Ha nincs paraméter: void (C-ben kötelező) Függvénytörzs: deklarációk, utasítások

4 PTE PMMFK Számítástechnika TanszékPécs, 2003. 3.1. Függvények általános jellemzői A függvényen belül a végrehajtás végét az utolsó zárójel jelenti, ekkor a hívó eljárás visszakapja a vezérlést. Ennél korábbi visszatérést a return utasítással kényszeríthetünk ki. Egy nem void-ként deklarált függvény visszatérési értékként a return utasítás mögött álló kifejezés értéké t kapja meg. Egy függvényen belül tetszőleges számú return utasítás elhelyezhető.

5 PTE PMMFK Számítástechnika TanszékPécs, 2003. 3.1.1. feladat Készítsen egy olyan függvényt, amely valamilyen üdvözlő szöveget ír ki a képernyőre, véletlenszerűen választva 5 letárolt üzenetből. Hívja meg a függvényt háromszor egymás után. void koszon (void); // A koszon fgv.prototípusa void main (void) { int i; randomize (); for (i=1; i<4; i++) koszon (); //a fv hívása getch(); }

6 PTE PMMFK Számítástechnika TanszékPécs, 2003. 3.1.1. feladat

7 PTE PMMFK Számítástechnika TanszékPécs, 2003. 3.1.2. feladat Készítsen egy olyan függvényt, amely adott sorszámú üzenetet ír ki a képernyőre. Hívja meg a függvényt ötször, öt különböző sorszámú üzenet kiírásához. Megoldás: A függvénynek egy paramétere van, a kiírandó üzenet sorszáma, visszatérési értéke 0, ha nincs az átadott paraméternek megfelelő üzenet és 1, ha az üzenet kiírása sikeres volt.

8 PTE PMMFK Számítástechnika TanszékPécs, 2003. 3.1.2. feladat #include int uzen (int); // A z uzen függv. prototípusa void main (void) { int i, ok; clrscr (); //meghívjuk az uzen függvényt hatszor for (i=1; i<7; i++) { ok = uzen (i); //Az uzen függvény hívása printf (" ** %2d **", ok); }

9 PTE PMMFK Számítástechnika TanszékPécs, 2003. 3.1.2. feladat int uzen (int sorszam) //Az uzen fv definíciója { switch (sorszam) { case 1: printf("\nElső üzenet"); return 1; case 2: printf("\nMásodik üzenet"); return 1; case 3: printf("\nHarmadik üzenet"); return 1; case 4: printf("\nNegyedik üzenet"); return 1; case 5: printf("\nÖtödik üzenet"); return 1; default: return 0; }

10 PTE PMMFK Számítástechnika TanszékPécs, 2003. 3.1. Függvények általános jellemzői A függvényen belül a végrehajtás végét az utolsó zárójel jelenti, ekkor a hívó eljárás visszakapja a vezérlést. Ennél korábbi visszatérést a return utasítással kényszeríthetünk ki. Egy nem void-ként deklarált függvény visszatérési értékként a return utasítás mögött álló kifejezés érté két kapja meg. Egy függvényen belül tetszőleges számú return utasítás elhelyezhető.

11 PTE PMMFK Számítástechnika TanszékPécs, 2003. Függvények definíciója és deklarációja A saját függvényeinket mindig definiálni kell. A definíciót csak egyszer lehet megadni. A definíció C programon belül bárhol elhelyezkedhet, de ha a függvény hívás után helyezzük el (pl. a main függvény után), akkor kötelező a prototípus megadása a hívási pont előtt. Ha a definíció megelőzi a hívás (felhasználás) helyét, akkor ez egyben a függvény deklarációja is. Tilos a függvényeket egymásba ágyazni !

12 PTE PMMFK Számítástechnika TanszékPécs, 2003. Függvények definíciója Általános alak: Visszatérési érték típusa függvénynév (f. param. l.) /* Függvényfej, melyet nem zár le pontosvessző ! */ { /* A függvény törzse */ lokális definíciók és deklarációk utasítások }

13 PTE PMMFK Számítástechnika TanszékPécs, 2003. Függvények prototípusa Általános alak: Visszatérési érték típusa függvénynév (formális paraméterek típusainak felsorolása); C++-ban csak a prototípus használható. (Könyvtári függvények: prototípus az include állományokban …)

14 PTE PMMFK Számítástechnika TanszékPécs, 2003. Függvények prototípusa, példák float sum ( int, float ); fgvnév: sum paraméter: 2 db, int és float típusú vissz.ért.típus: float uj ( int, long ); fgvnév: uj paraméter: 2 db, int és long vissz.ért.típus: int ( default )

15 PTE PMMFK Számítástechnika TanszékPécs, 2003. A függvények paraméterei Függvény definíció, paraméterlista: minden paraméter előtt ott áll a paraméter típusa. FORMÁLIS PARAMÉTEREK: Példa: int uzen (int sorszam) { if (sorszam < 0) return 0; } A deklarált paramé terek a függvényen belül mint a függvény lokális változói használhatók, a függvényen kívülről azonban nem érhetők el. Prototípus: csak a típusok felsorolása, de a sorrend azonos kell legyen ! A deklarált paraméterek a függvényen belül mint a függvény lok ális változói használhatók, a függvényen kívülről nem érhetők el.

16 PTE PMMFK Számítástechnika TanszékPécs, 2003. A függvényhívás menete A függvényhívás során a vezérlés átadódik a hívó függvénytől az aktivizált függvényhez. A paraméterek (ha vannak) szintén átadódnak a meghívott függvénynek. A már bemutato tt return utasítás végrehajtásakor, vagy a függvénytörzs utolsó utasításának végrehajtása után a vezérlés visszakerül a hívás helyére. Ha a függvény típusa nem void, akkor kötelező a return utasítás használata, s ekkor a return utasításban szereplő kifejez és értéke, mint függvényérték (visszatérési érték) jelenik meg. A függvény hívásnál megadott paramétereket AKTUÁLIS PARAMÉTEReknek nevezzük.

17 PTE PMMFK Számítástechnika TanszékPécs, 2003. 3.1. Függvények általános jellemzői Paraméter átadási módok: Érték szerinti Cím szerinti A gyakorlatokon csak az érték szerinti paraméterátadást használjuk.

18 PTE PMMFK Számítástechnika TanszékPécs, 2003. Érték szerinti paraméterátadás -1 A formális paraméter számára lefoglal ódik egy megfelelő méretű memóriaterület. A: 5Az A aktuális paraméter értéke 5 Ide átmásolódik az aktuális paraméter értéke. Lehet kifejezés is az aktuális paraméter, ekkor a kifejezés értéke kerül másolásra. F: 5Az F formális param., megfeleltetve az A akt. paraméternek A rutinban ezen a külön memóriaterületen dolgozunk a formális paraméter értékének módosításakor. A: 5 F: 5 módosítás F: 3 A rutin végén a formális paraméterek számára lefoglalt memóriaterület felszabadul. A: 5 F: 3

19 PTE PMMFK Számítástechnika TanszékPécs, 2003. Érték szerinti paraméterátadás - 2 int szamol (int fparam) { fparam = fparam + 5; return fparam; } void main (void) { int aparam = 10; printf (”\na fv. visszaadott értéke:%3d”, szamol (aparam)); printf (”\n aparam értéke: %5d”,aparam); }

20 PTE PMMFK Számítástechnika TanszékPécs, 2003. Érték szerinti paraméterátadás - 3 A paraméter értéke a rutin szempontjából csak bemenő, input érték. A rutin során nem történhet olyan értékadás, amely az algoritmust az eljáráson kívül befolyásolja. Hátránya: a másolat egy új helyen kerül tárolásra.

21 PTE PMMFK Számítástechnika TanszékPécs, 2003. Cím szerinti paraméterátadás - 1 Az aktuális paraméter címe rendelődik a formális paraméterhez. Nincs külön memóriafoglalás, ugyanaz a memóriaterülete az aktuális és a formális paraméternek. A rutinban módosítva a formális paraméter értékét, az aktuális paraméter értéke is megváltozik. A rutin végén a formális paraméter hozzárendelése a memóriaterülethez megszűnik.

22 PTE PMMFK Számítástechnika TanszékPécs, 2003. Cím szerinti paraméterátadás - 2 A paraméter értéke a rutin szempontjából kimenő, output érték is lehet! A paraméternek a rutinban történő módosítása hatással van az algoritmusra a rutinon kívül.

23 PTE PMMFK Számítástechnika TanszékPécs, 2003. Aktuális és formális paraméterek Az aktuális és a formális paraméterek megfeleltetése balról jobbra, a felsorolás sorrendjében történik. Az aktuális és a formális paramétereknek (típusban), sorrendben és darabszámban egyezniük kell. C-ben csak érték szerinti paraméterátadás van. A paraméterek cím szerint történő átadásáról nekünk kell gondoskodni.

24 PTE PMMFK Számítástechnika TanszékPécs, 2003. 3.1.3. feladat Készítsen programot, amely bekér egy természetes számot, majd kiírja a faktoriálisát.A faktoriális meghatározására készítsünk függvényt! Írjunk egy billentyűre váró eljárást is! // n faktoriális számítása unsigned long fakt(int); void bill(void); void main(void) { int n; printf("Kérem n értekét!"); scanf("%d",&n); printf("\nA faktoriális értéke : %lu", fakt(n)); bill(); } // main

25 PTE PMMFK Számítástechnika TanszékPécs, 2003. 3.1.3. feladat void bill() { //tetszőleges billentyű leütésére vár... gotoxy(1,24); printf("Bármely billentyűre tovább...."); getch(); } // bill

26 PTE PMMFK Számítástechnika TanszékPécs, 2003. 3.1.3. feladat unsigned long fakt(int n) { //paraméter: egész szám //visszatérési érték: a szám faktoriálisa int i ; unsigned long f=1; for (i=1 ; i<=n ; i++) f *= i; return f; } // fakt

27 PTE PMMFK Számítástechnika TanszékPécs, 2003. A main függvény paraméterei és visszatérési értéke A C programon belül a main függvénynek kitüntetett szerepe van, mivel kijelöli a program belépési pontját. A main függvénynek nulla, egy vagy két paramétere is lehet. (ld. Szakirodalom). A main visszatérési értékét, mely általában int típusú, a main függvényen belüli return utasításban, vagy a program tetszőleges pontján az exit könyvtári függvény argumentumában adhatjuk meg.

28 PTE PMMFK Számítástechnika TanszékPécs, 2003. Változók érvényességi köre A függvények alkalmazása felveti azt a kérdést, hogy egy adott változó milyen érvényességi körrel (láthatósággal) rendelkezik. Globális változók: a függvényeken kívül deklaráljuk, többnyire a main előtt. Ezek a változók a teljes program futása alatt fennmaradnak és a program valamennyi függvényében “láthatók”. Lokális változók: egy adott függvényben deklaráljuk, tehát a függvény hívásakor “keletkeznek” és a függvényből való kilépéskor “megszűnnek”. Ezek a változók csak az adott függvényen belül “láthatók”. Lehetőleg kerülni kell a globális változók használatát !

29 PTE PMMFK Számítástechnika TanszékPécs, 2003. Címszerinti paraméterátadás a C-ben A függvény meghívásakor az aktuális paraméterlistában a megfelelő változó címét kell elhelyezni az & címoperátort használva. A formális paraméterlistában a megfelelő típusra mutató pointert kell deklarálni. A függvénytörzsben az indirekció * operátorát használva hivatkozunk a változóra. ( Használjuk az ökölszabályt! )

30 PTE PMMFK Számítástechnika TanszékPécs, 2003. Címszerinti paraméterátadás a C-ben 3.1.5. feladat Beolvasunk két egész számot. A CSEREL eljárás segítségével felcseréljük a két változó tartalmát, majd kiírjuk őket. void main(void) { int a,b; void cserel(int *,int *);//cserel prototípusa printf("\nKérem a két számot"); scanf("%d%d",&a,&b); cserel(&a,&b);//cserel hívása printf("\n\nMegcserélve %d - %d",a,b); getch(); } // main

31 PTE PMMFK Számítástechnika TanszékPécs, 2003. Címszerinti paraméterátadás a C-ben 3.1.5. feladat Beolvasunk két egész számot. A CSEREL eljárás segítségével felcseréljük a két változó tartalmát, majd kiírjuk őket. void cserel(int *x,int *y)//cserel definíciója { int s; s=*x; *x = *y; *y = s; } // cserel

32 PTE PMMFK Számítástechnika TanszékPécs, 2003. 3.1.8. feladat Készítsen programot, amely egy 2003-as dátumról (hónap, nap) megmondja, hogy az az évnek hányadik napja és milyen napra esik. 1. részfeladat: ellenőrzött adat bevitel: int típusú szám beolvasása, amely adott (h1, h2) határok közé esik. prototípus: int adatbe (int, int); 2. részfeladat: szökőév ellenőrzés fv. prototípus: int szokoev (evszam); a visszatérési érték = 1, ha szökőév, egyébként nulla 3. részfeladat: nap sorszáma éven belül fv. prototípus: int napsorszam (ho, nap); 4. részfeladat: fv. prototípus: void napnevek (sorszam, eltolas);

33 PTE PMMFK Számítástechnika TanszékPécs, 2003. 1.6.7. Pointer operátorok A C nyelvben kiemelt szerepe van egy olyan speciális változónak, amely más objektumok címét tárolja, ez a mutató (pointer): Amikor deklaráljuk a mutatót, meg kell adnunk a nevét, és azt, hogy milyen típusú változóra fog mutatni. A C nyelvben két speciális egyoperandusú művelet van, melyeket a mutatókkal kapcsolatosan használunk.  A " címe" (&) művelet eredménye az operandusként megadott memóriaobjektum címe: int a, *pa; pa = &a;  A másik mutató operátor (*) az indirekt hivatkozás elvégzéséhez szükséges: *pa = *pa + 5; A *pa kifejezés a pa pointer által mutatott objektumot jelenti, a fenti példában az a változót.

34 PTE PMMFK Számítástechnika TanszékPécs, 2003. Pointer aritmetika A mutató léptetése a szomszédos elemre többféle módon is elvégezhető: int *p, *q, j; p = p + 1; p += 1; p++; ++p;

35 PTE PMMFK Számítástechnika TanszékPécs, 2003. Pointer aritmetika Az előző elemre visszalépésre szintén többféle lehetőség van: p = p - 1; p -= 1; p--; --p; Két mutató különbsége valójában a két mutató között elhelyezkedő elemek számát jelenti: j = p - q; A léptető és az indirektség operátorok együttes alkalmazásához kellő óvatosság szükséges, mivel ez a két operátor azonos precedenciával rendelkezik.

36 PTE PMMFK Számítástechnika TanszékPécs, 2003.


Letölteni ppt "Programozás I. 3.1. Függvények általános jellemzői Rendszer és Szoftvertechnológia Tanszék."

Hasonló előadás


Google Hirdetések