Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Keleti Károly Gazdasági Főiskolai Kar

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Keleti Károly Gazdasági Főiskolai Kar"— Előadás másolata:

1 Keleti Károly Gazdasági Főiskolai Kar
BSc. alapszakok

2 Miért érdemes a KGK-t választani?
A Magyar Akkreditációs Bizottság elismerően nyilatkozott a karon folyó képzésekről, megállapította, hogy a tananyag korszerű és gyakorlatorientált, valós munkaerőpiaci igényeket elégít ki; A Világgazdaság mellékletében megjelent rangsor szerint a gazdasági képzést folytató főiskolák között a képzés színvonalát – a hallgatók véleménye szerint – vizsgálva a második legjobb minősítést érte el a BMF KGK. Felkészült oktatók várják az érdeklődő hallgatókat; Lehetőség van vállalatokkal együttműködésben folytatott kooperatív tanulmányokra egy kiegészítő, nyolcadik félévben; Könyvtárak, számítógép-laborok állnak hallgatóink rendelkezésére; Az újonnan felépülő oktatási épület további korszerű előadótermekkel, tantermekkel és laborokkal segíti a hallgatók és oktatók munkáját; A kollégiumi elhelyezést igénylő hallgatók 75%-a beköltözhet a BMF valamely kollégiumába;

3 Új alapszakok a karon Műszaki menedzser alapszak
Gazdálkodási és menedzsment alapszak

4 Műszaki menedzser Bsc. alapszak
A műszaki menedzser szak műszaki menedzser végzettséget és gazdálkodási mérnök szakképzettséget ad. Az egyeztetett tantervnek köszönhetően ez országosan elismert szakképzettség és végzettség. Az alapszak elvégzésével lehetőség nyílik a tanulmányok folytatására bármely egyetemen a szaknak megfelelő MSc. vagy más képzés keretei között.

5 Műszaki menedzser Bsc alapszak
Az első év végén választható szakirányok: Információtechnológia szakirány; Mérnök-üzletkötő szakirány; Minőségirányítási szakirány; Projektmenedzser szakirány; Szervező és informatika szakirány; Vállalatirányítási szakirány;

6 Műszaki menedzser BSc. alapszak
A diploma birtokában a gazdálkodási mérnökök képesek, illetve alkalmasak: műszaki technológiai, gyártási, logisztikai, minőségbiztosítási és informatikai folyamatok irányítására, szervezésére, ellenőrzésére; üzleti tervek készítésére, döntés-előkészítési feladatok elvégzésére; innovációs stratégiák megvalósítására; munkahelyi csoportok irányítására, az emberi erőforrás menedzselésére a termelésmenedzsment operatív feladatainak ellátására, termelő és szolgáltató tevékenység nyújtására; a minőségi és hatékonysági mutatók meghatározására; számviteli rendszer áttekintésére; a versenytársak, a termékek, a piacra lépési lehetőségek elemzésére.

7 Műszaki menedzser BSc. alapszak
Célunk, hogy a szakon végzettek rendelkezzenek együttműködő, kapcsolatteremtő képességgel, kommunikációs készséggel, idegen nyelvtudással, felelősségtudattal, a mérnöki munka vonatkozásában minőségtudattal, értékelési és önértékelési, analizáló és szintetizáló képességgel.

8 A műszaki menedzser BSc. alapszak tanterve
Tantárgyak Heti összes Félév óra kredit Természettudományi alapismeretek 35 41 Matematika 16 1-3. Fizika 6 7 2. Kémia 2 3 1. Anyagismeret Biológia alapjai Ökológia 5. Műszaki mechanika 3. Kötelezően választható tárgy I. Műszaki ábrázolás alapjai Villamosságtan alapjai

9 A műszaki menedzser BSc. alapszak tanterve
Tantárgyak Heti összes Félév óra kredit Gazdasági és humán ismeretek 29 Mikroökonómia 4 1. Makroökonómia 2. Vállalkozásgazdaságtan 6 2-3. Biztonságtechnika, ergonómia 2 Gazdaságstatisztika 3. Számvitel alapjai 5 Szociológia Pszichológia

10 A műszaki menedzser BSc. alapszak tanterve
Tantárgyak Heti összes Félév óra kredit Szakmai törzsanyag 72 79 Menedzsment alapjai 3 4 1. Államigazgatási és jogi ismeretek 2 Gazdasági jog 5. Térinformatika 3. Marketing alapjai Pénzügyek alapjai Vállalkozások pénzügyei 4. Műszaki ábrázolás Információ menedzsment 6. Üzleti kommunikáció 7.

11 A műszaki menedzser BSc. alapszak tanterve
Tantárgyak Heti összes Félév óra kredit Szakmai törzsanyag (folytatás) Informatika 12 1-3. Termelési folyamatok 3 4. Automatizált termelési folyamatok 5. Kötelezően választható tárgy II. 4 5 Villamosságtan Mechatronika Számítástudomány Méréselmélet

12 A műszaki menedzser BSc. alapszak tanterve
Tantárgyak Heti összes Félév óra  kredit Szakmai törzsanyag (folytatás) Kötelezően választható tárgy III. 4 5 4. Digitális technika Gépszerkezetek Méréses adatgyűjtő rendszerek Controlling 6. Termelésmenedzsment 3 Minőségbiztosítás alapjai 5. Logisztika 2 Termékmenedzsment Emberi erőforrás menedzsment Környezetvédelem Gazdaságpolitika

13 A műszaki menedzser BSc. alapszak tanterve
Tantárgyak Heti összes Félév óra kredit Információtechnológia Méréstechnika 4 5 5. Elektronika Információ feldolgozás módszerei 3 6. Üzleti alkalmazások 2 Menedzsment tréning Médiamarketing Később részletezendő projekt feladat, szabadon választható tárgyak és szakdolgozat 31 40

14 A műszaki menedzser BSc. alapszak tanterve
Tantárgyak Heti összes Félév óra kredit Mérnök-üzletkötő Méréstechnika 4 5 5. Elektronika Energiaellátás 3 6. Szigetelés- és kapcsolástechnika 2 Menedzsment tréning Külkereskedelmi ismeretek Később részletezendő projekt feladat, szabadon választható tárgyak és szakdolgozat 31 40

15 A műszaki menedzser BSc. alapszak tanterve
Tantárgyak Heti összes Félév óra kredit Minőségirányítás Minőségirányítás enciklopédia 4 5 5. 7 8 5-6. Matematikai programozás 2 Menedzsment tréning 6. Termék- és árpolitika Később részletezendő projekt feladat, szabadon választható tárgyak és szakdolgozat 31 40

16 A műszaki menedzser BSc. alapszak tanterve
Tantárgyak Heti összes Félév óra kredit Projektmenedzser Méréstechnika 4 5 5. Elektronika Világítástechnika 3 6. Irodai informatika 2 Menedzsment tréning Projektmenedzsment Később részletezendő projekt feladat, szabadon választható tárgyak és szakdolgozat 31 40

17 A műszaki menedzser BSc. alapszak tanterve
Tantárgyak Heti összes Félév óra kredit  Szervező és informatika Ipari folyamatok 4 5 5. Programozási ismeretek 7 8 Üzleti informatika 2 6. Döntéselőkészítő tréning Vállalkozásszervezés Később részletezendő projekt feladat, szabadon választható tárgyak és szakdolgozat 31 40

18 A műszaki menedzser BSc. alapszak tanterve
Tantárgyak Heti összes Félév óra kredit Vállalatirányítás Integrált információs rendszerek 8 9 5-6. Döntéstámogató rendszerek 3 4 5. Matematikai programozás 2 Menedzsment tréning 6. Médiamarketing Később részletezendő projekt feladat, szabadon választható tárgyak és szakdolgozat 31 40

19 A műszaki menedzser BSc. alapszak tanterve
Tantárgyak Heti összes Félév óra kredit  Szakirányú tárgyak 50 61 Minden szakirányon, szakiránynak megfelelően Projekt feladat 4 13 5-6. Szabadon választható tárgyak I. (műszaki) 2 3. Szabadon választható tárgyak II. (műszaki) 4. Szabadon választható tárgyak III. (műszaki) 5. Szabadon választható tárgyak IV. (műszaki) 6. Szabadon választható tárgyak V. 7. Szabadon választható tárgyak VI. Szakdolgozat 15

20 A műszaki menedzser BSc. alapszak tanterve
Tantárgy Heti összes óra kredit Összes óraszám 186 210 Idegen nyelv 10 Testnevelés 4 Követelmények szigorlat (s) vizsga (v) 29 Félévközi teljesítmény (f) 30 Összes követelmény 59

21 Gazdálkodási és menedzsment BSc alapszak
A közgazdász végzettséget adó Gazdálkodási és menedzsment BSc alapszak országosan egyeztetett tantervnek köszönhetően mindenhol elismert szakképzettséget ad. Az alapszak elvégzésével lehetőség nyílik a tanulmányok folytatására bármely egyetemen a szaknak megfelelő MSc képzés keretei között. A hallgatók az alapozó képzés mellett a következő szakmai modulokon keresztül szerezhetnek speciális ismereteket: marketing, üzleti informatika, vállalkozásszervezés.

22 Gazdálkodási és menedzsment BSc. alapszak
A diploma birtokában a gazdálkodási és menedzsment alapszakon végzettek alkalmasak: a problémamegoldó technikák vállalati döntések előkészítésében való alkalmazására, idegen nyelven és az informatika segítségével is a hazai és a nemzetközi üzleti környezetben hatékony kommunikációra, a környezeti változásokhoz való alkalmazkodásra, az önálló karrier-építésre, tapasztalataik értékelése és folyamatos továbbképzés útján; önálló munka végzésére a vállalati rendszer különböző részterületein, a gazdálkodó szervezetek általános gazdálkodásához és szervezéséhez kapcsolódó munkakörökben vezetői feladatok ellátására.

23 A gazdálkodási és menedzsment BSc alapszak tanterve
4 3 4 3 Tantárgyak Heti összes Félév óra kredit Általános alapozó modul 41 50 A/1 Módszertani alapozó modul 20 23 Matematika 8 10 1-2. Operációkutatás 2 3 3. Statisztika 6 2-3. Informatika alapjai 4 1. A/2 Elméleti gazdasági alapozó modul 13 17 Mikroökonómia 5 Makroökonómia 2. Nemzetközi gazdaságtan és int. Ism. 4. Pénzügyek alapjai

24 A gazdálkodási és menedzsment BSc alapszak tanterve
Tantárgyak Heti összes Félév óra kredit A/3 Kötelezően választható tárgyak 4 6 1., 4. Környezetgazdaságtan Gazdaságpolitika Munkaerőgazdaságtan Regionális gazdaságtan Gazdaságtörténet

25 A gazdálkodási és menedzsment BSc. alapszak tanterve
Tantárgyak Heti összes Félév óra kredit A/4 Szabadon választható tárgyak 4 1., 2. Gazdaságföldrajz Filozófiatörténet Politológia Szociológia Pszichológia Tárgyalástechnika

26 A gazdálkodási és menedzsment BSc. alapszak tanterve
Tantárgyak Heti összes Félév óra kredit Üzleti alapozó modul 44 50 B/1 Egységes üzleti alapozó modul 32 38 Jog 2 3 1. Vállalati gazdaságtan 4 5 2. Menedzsment alapjai 3. Marketing alapjai Adózás alapjai 4. Számvitel alapjai Emberi erőforrás menedzsment Vállalkozások pénzügyei Gazdasági informatika Üzleti kommunikáció

27 A gazdálkodási és menedzsment BSc. alapszak tanterve
Tantárgyak Heti összes Félév óra kredit B/2 Idegen szaknyelvi modul 8 1-2. B/3 Készségfejlesztő modul-szabadon választható tárgyak 4 1., 2. Üzleti etikett és protokoll Karrierépítés Írás és prezentációs készségfejlesztés Tanulás és kutatás módszertan

28 A gazdálkodási és menedzsment BSc. alapszak tanterve
Tantárgyak Heti összes Félév óra kredit Alapszak modulja 41 50 C/1 Alapszak modulja 23 28 Stratégiai és üzleti tervezés 4 5 5. Termelés menedzsment 2 3 6. Döntéselmélet és módszertan 4. Controlling Vezetői számvitel Vezetői információs rendszerek Üzleti etika

29 A gazdálkodási és menedzsment BSc. alapszak tanterve
Tantárgyak Heti összes Félév óra kredit C/2 Intézményi közös modul 18 22 Gazdasági jog 3 4 4. Vállalkozásszervezés 5 5. Projektmenedzsment Logisztika 2 Minőségirányítás 3. Válság és változásmenedzsment

30 A gazdálkodási és menedzsment BSc. alapszak tanterve
Tantárgyak Heti összes Félév óra kredit Differenciált szakmai modulok 22 30 D/1 Marketing modul Tőke és pénzpiacok 2 3 5. Külkereskedelmi ismeretek 6. Piackutatás Termék és árpolitika Marketingkommunikáció Szolgáltatásmarketing Médiamarketing

31 A gazdálkodási és menedzsment BSc. alapszak tanterve
Tantárgyak Heti összes Félév óra kredit D/1 Marketing modul (folytatás) Szabadon választható szakirányú tárgyak 4 6 5., 6. Nemzetközi marketing E-business Fogyasztásszociológia Üzleti szimulációs játék 2 3 6.

32 A gazdálkodási és menedzsment BSc. alapszak tanterve
Tantárgyak Heti összes Félév óra kredit D/2 Üzleti informatika modul 22 30 Integrált információs rendszerek 2 3 5. Számítógépes projektmenedzsment 6. Programozási ismeretek E-business Üzleti számítógépes hálózatok Tudásmenedzsment Döntéstámogató rendszerek Multimédia alkalmazások

33 A gazdálkodási és menedzsment BSc. alapszak tanterve
Tantárgyak Heti összes Félév óra kredit D/2 Üzleti informatika modul (folytatás) 22 30 Szabadon választható szakirányú tárgyak 4 6 5., 6. Mesterséges intelligencia CRM ügyfélkapcsolatok kezelése BPR Üzleti folyamatok újratervezése

34 A gazdálkodási és menedzsment BSc. alapszak tanterve
Tantárgyak Heti összes Félév óra kredit D/3 Vállalkozásszervező modul 22 30 EU vállalat és vállalkozás 2 3 5. EU KKV menedzsment 6. Adózás Stratégiai szövetségek az üzleti világban Vállalkozások munkaügyi szabályozása Pénzügyi vállalkozások Társadalombiztosítás a vállalkozásokban

35 A gazdálkodási és menedzsment BSc. alapszak tanterve
Tantárgyak Heti összes Félév óra kredit D/3 Vállalkozásszervező modul (folytatás) 22 30 Szabadon választható szakirányú tárgyak 4 6 Controlling rendszerek szervezése Vezetői információs rendszerek II. Családi vállalkozások Vállalkozás alapítás 2 3

36 A gazdálkodási és menedzsment BSc. alapszak tanterve
Tantárgyak Heti összes Félév óra kredit Szakmai gyakorlat 30 7. Testnevelés 4 2-3. Összes óraszám és kredit 148 210 Követelmények szigorlat (s) vizsga (v) 32 félévközi teljesítmény (f) 19 Összes követelmény 51

37 Keleti Károly Gazdasági Főiskolai Kar
Út a sikerhez, út az érvényesüléshez. Köszönöm szíves figyelmét!


Letölteni ppt "Keleti Károly Gazdasági Főiskolai Kar"

Hasonló előadás


Google Hirdetések