Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Keleti Károly Gazdasági Főiskolai Kar BSc. alapszakok.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Keleti Károly Gazdasági Főiskolai Kar BSc. alapszakok."— Előadás másolata:

1 Keleti Károly Gazdasági Főiskolai Kar BSc. alapszakok

2 Miért érdemes a KGK-t választani? A Magyar Akkreditációs Bizottság elismerően nyilatkozott a karon folyó képzésekről, megállapította, hogy a tananyag korszerű és gyakorlatorientált, valós munkaerőpiaci igényeket elégít ki; A Világgazdaság mellékletében megjelent rangsor szerint a gazdasági képzést folytató főiskolák között a képzés színvonalát – a hallgatók véleménye szerint – vizsgálva a második legjobb minősítést érte el a BMF KGK. Felkészült oktatók várják az érdeklődő hallgatókat; Lehetőség van vállalatokkal együttműködésben folytatott kooperatív tanulmányokra egy kiegészítő, nyolcadik félévben; Könyvtárak, számítógép-laborok állnak hallgatóink rendelkezésére; Az újonnan felépülő oktatási épület további korszerű előadótermekkel, tantermekkel és laborokkal segíti a hallgatók és oktatók munkáját; A kollégiumi elhelyezést igénylő hallgatók 75%-a beköltözhet a BMF valamely kollégiumába;

3 Új alapszakok a karon Műszaki menedzser alapszak Gazdálkodási és menedzsment alapszak

4 Műszaki menedzser Bsc. alapszak A műszaki menedzser szak műszaki menedzser végzettséget és gazdálkodási mérnök szakképzettséget ad. Az egyeztetett tantervnek köszönhetően ez országosan elismert szakképzettség és végzettség. Az alapszak elvégzésével lehetőség nyílik a tanulmányok folytatására bármely egyetemen a szaknak megfelelő MSc. vagy más képzés keretei között.

5 Műszaki menedzser Bsc alapszak Az első év végén választható szakirányok: ● Információtechnológia szakirány; ● Mérnök-üzletkötő szakirány; ● Minőségirányítási szakirány; ● Projektmenedzser szakirány; ● Szervező és informatika szakirány; ● Vállalatirányítási szakirány;

6 Műszaki menedzser BSc. alapszak A diploma birtokában a gazdálkodási mérnökök képesek, illetve alkalmasak: műszaki technológiai, gyártási, logisztikai, minőségbiztosítási és informatikai folyamatok irányítására, szervezésére, ellenőrzésére; üzleti tervek készítésére, döntés-előkészítési feladatok elvégzésére; innovációs stratégiák megvalósítására; munkahelyi csoportok irányítására, az emberi erőforrás menedzselésére a termelésmenedzsment operatív feladatainak ellátására, termelő és szolgáltató tevékenység nyújtására; a minőségi és hatékonysági mutatók meghatározására; számviteli rendszer áttekintésére; a versenytársak, a termékek, a piacra lépési lehetőségek elemzésére.

7 Műszaki menedzser BSc. alapszak Célunk, hogy a szakon végzettek rendelkezzenek együttműködő, kapcsolatteremtő képességgel, kommunikációs készséggel, idegen nyelvtudással, felelősségtudattal, a mérnöki munka vonatkozásában minőségtudattal, értékelési és önértékelési, analizáló és szintetizáló képességgel.

8 A műszaki menedzser BSc. alapszak tanterve Tantárgyak Heti összes Félév órakredit Természettudományi alapismeretek 3541 Matematika16 1-3. Fizika672. Kémia231. Anyagismeret232. Biológia alapjai232. Ökológia235. Műszaki mechanika333. Kötelezően választható tárgy I.233. Műszaki ábrázolás alapjai Villamosságtan alapjai

9 A műszaki menedzser BSc. alapszak tanterve Tantárgyak Heti összes Félév órakredit Gazdasági és humán ismeretek 29 Mikroökonómia441. Makroökonómia442. Vállalkozásgazdaságtan662-3. Biztonságtechnika, ergonómia221. Gazdaságstatisztika443. Számvitel alapjai553. Szociológia221. Pszichológia221.

10 A műszaki menedzser BSc. alapszak tanterve Tantárgyak Heti összes Félév órakredit Szakmai törzsanyag 7279 Menedzsment alapjai341. Államigazgatási és jogi ismeretek221. Gazdasági jog225. Térinformatika223. Marketing alapjai221. Pénzügyek alapjai333. Vállalkozások pénzügyei334. Műszaki ábrázolás234. Információ menedzsment226. Üzleti kommunikáció337.

11 A műszaki menedzser BSc. alapszak tanterve Tantárgyak Heti összes Félév órakredit Szakmai törzsanyag (folytatás) Informatika12 1-3. Termelési folyamatok334. Automatizált termelési folyamatok335. Kötelezően választható tárgy II.454. Villamosságtan Mechatronika Számítástudomány Méréselmélet

12 A műszaki menedzser BSc. alapszak tanterve Tantárgyak Heti összes Félév óra kredit Szakmai törzsanyag (folytatás) Kötelezően választható tárgy III.454. Digitális technika Gépszerkezetek Méréses adatgyűjtő rendszerek Controlling456. Termelésmenedzsment334. Minőségbiztosítás alapjai335. Logisztika224. Termékmenedzsment335. Emberi erőforrás menedzsment336. Környezetvédelem234. Gazdaságpolitika234.

13 A műszaki menedzser BSc. alapszak tanterve Tantárgyak Heti összes Félév órakredit Információtechnológia Méréstechnika455. Elektronika455. Információ feldolgozás módszerei336. Üzleti alkalmazások226. Menedzsment tréning446. Médiamarketing226. Később részletezendő projekt feladat, szabadon választható tárgyak és szakdolgozat3140

14 A műszaki menedzser BSc. alapszak tanterve Tantárgyak Heti összes Félév órakredit Mérnök-üzletkötő Méréstechnika455. Elektronika455. Energiaellátás336. Szigetelés- és kapcsolástechnika226. Menedzsment tréning446. Külkereskedelmi ismeretek226. Később részletezendő projekt feladat, szabadon választható tárgyak és szakdolgozat3140

15 A műszaki menedzser BSc. alapszak tanterve Tantárgyak Heti összes Félév órakredit Minőségirányítás Minőségirányítás enciklopédia455. Minőségirányítás785-6. Matematikai programozás225. Menedzsment tréning446. Termék- és árpolitika226. Később részletezendő projekt feladat, szabadon választható tárgyak és szakdolgozat3140

16 A műszaki menedzser BSc. alapszak tanterve Tantárgyak Heti összes Félév óra kredit Projektmenedzser Méréstechnika 455. Elektronika 455. Világítástechnika 336. Irodai informatika 226. Menedzsment tréning 446. Projektmenedzsment 226. Később részletezendő projekt feladat, szabadon választható tárgyak és szakdolgozat 3140

17 A műszaki menedzser BSc. alapszak tanterve Tantárgyak Heti összes Félév órakredit Szervező és informatika Ipari folyamatok455. Programozási ismeretek785. Üzleti informatika226. Döntéselőkészítő tréning446. Vállalkozásszervezés226. Később részletezendő projekt feladat, szabadon választható tárgyak és szakdolgozat 3140

18 A műszaki menedzser BSc. alapszak tanterve Tantárgyak Heti összes Félév órakredit Vállalatirányítás Integrált információs rendszerek895-6. Döntéstámogató rendszerek345. Matematikai programozás225. Menedzsment tréning446. Médiamarketing226. Később részletezendő projekt feladat, szabadon választható tárgyak és szakdolgozat3140

19 A műszaki menedzser BSc. alapszak tanterve Tantárgyak Heti összes Félév órakredit Szakirányú tárgyak 5061 Minden szakirányon, szakiránynak megfelelően Projekt feladat 413 5-6. Szabadon választható tárgyak I. (műszaki) 22 3. Szabadon választható tárgyak II. (műszaki)224. Szabadon választható tárgyak III. (műszaki)225. Szabadon választható tárgyak IV. (műszaki) 22 6. Szabadon választható tárgyak V. 227. Szabadon választható tárgyak VI. 227. Szakdolgozat 15 7.

20 A műszaki menedzser BSc. alapszak tanterve Tantárgy Heti összes órakredit Összes óraszám 186210 Idegen nyelv100 Testnevelés40 Követelmények szigorlat (s)0 vizsga (v)29 Félévközi teljesítmény (f)30 Összes követelmény59

21 Gazdálkodási és menedzsment BSc alapszak A közgazdász végzettséget adó Gazdálkodási és menedzsment BSc alapszak országosan egyeztetett tantervnek köszönhetően mindenhol elismert szakképzettséget ad. Az alapszak elvégzésével lehetőség nyílik a tanulmányok folytatására bármely egyetemen a szaknak megfelelő MSc képzés keretei között. A hallgatók az alapozó képzés mellett a következő szakmai modulokon keresztül szerezhetnek speciális ismereteket: marketing, üzleti informatika, vállalkozásszervezés.

22 Gazdálkodási és menedzsment BSc. alapszak A diploma birtokában a gazdálkodási és menedzsment alapszakon végzettek alkalmasak: a problémamegoldó technikák vállalati döntések előkészítésében való alkalmazására, idegen nyelven és az informatika segítségével is a hazai és a nemzetközi üzleti környezetben hatékony kommunikációra, a környezeti változásokhoz való alkalmazkodásra, az önálló karrier- építésre, tapasztalataik értékelése és folyamatos továbbképzés útján; önálló munka végzésére a vállalati rendszer különböző részterületein, a gazdálkodó szervezetek általános gazdálkodásához és szervezéséhez kapcsolódó munkakörökben vezetői feladatok ellátására.

23 A gazdálkodási és menedzsment BSc alapszak tanterve 3434 Tantárgyak Heti összes Félév órakredit Általános alapozó modul4150 A/1 Módszertani alapozó modul2023 Matematika8101-2. Operációkutatás233. Statisztika662-3. Informatika alapjai441. A/2 Elméleti gazdasági alapozó modul1317 Mikroökonómia451. Makroökonómia452. Nemzetközi gazdaságtan és int. Ism.234. Pénzügyek alapjai343.

24 A gazdálkodási és menedzsment BSc alapszak tanterve Tantárgyak Heti összes Félév órakredit A/3 Kötelezően választható tárgyak461., 4. Környezetgazdaságtan Gazdaságpolitika Munkaerőgazdaságtan Regionális gazdaságtan Gazdaságtörténet

25 A gazdálkodási és menedzsment BSc. alapszak tanterve Tantárgyak Heti összes Félév órakredit A/4 Szabadon választható tárgyak441., 2. Gazdaságföldrajz Filozófiatörténet Politológia Szociológia Pszichológia Tárgyalástechnika

26 A gazdálkodási és menedzsment BSc. alapszak tanterve Tantárgyak Heti összes Félév órakredit Üzleti alapozó modul4450 B/1 Egységes üzleti alapozó modul3238 Jog231. Vállalati gazdaságtan452. Menedzsment alapjai343. Marketing alapjai453. Adózás alapjai224. Számvitel alapjai454. Emberi erőforrás menedzsment333. Vállalkozások pénzügyei453. Gazdasági informatika442. Üzleti kommunikáció224.

27 A gazdálkodási és menedzsment BSc. alapszak tanterve Tantárgyak Heti összes Félév órakredit B/2 Idegen szaknyelvi modul881-2. B/3 Készségfejlesztő modul-szabadon választható tárgyak441., 2. Üzleti etikett és protokoll Karrierépítés Írás és prezentációs készségfejlesztés Tanulás és kutatás módszertan

28 A gazdálkodási és menedzsment BSc. alapszak tanterve Tantárgyak Heti összes Félév órakredit Alapszak modulja4150 C/1 Alapszak modulja2328 Stratégiai és üzleti tervezés455. Termelés menedzsment236. Döntéselmélet és módszertan454. Controlling456. Vezetői számvitel455. Vezetői információs rendszerek336. Üzleti etika225.

29 A gazdálkodási és menedzsment BSc. alapszak tanterve Tantárgyak Heti összes Félév órakredit C/2 Intézményi közös modul1822 Gazdasági jog344. Vállalkozásszervezés455. Projektmenedzsment345. Logisztika234. Minőségirányítás333. Válság és változásmenedzsment334.

30 A gazdálkodási és menedzsment BSc. alapszak tanterve Tantárgyak Heti összes Félév órakredit Differenciált szakmai modulok2230 D/1 Marketing modul2230 Tőke és pénzpiacok235. Külkereskedelmi ismeretek336. Piackutatás336. Termék és árpolitika236. Marketingkommunikáció236. Szolgáltatásmarketing235. Médiamarketing236.

31 A gazdálkodási és menedzsment BSc. alapszak tanterve Tantárgyak Heti összes Félév órakredit D/1 Marketing modul (folytatás) Szabadon választható szakirányú tárgyak465., 6. Nemzetközi marketing E-business Fogyasztásszociológia Üzleti szimulációs játék236.

32 A gazdálkodási és menedzsment BSc. alapszak tanterve Tantárgyak Heti összes Félév órakredit D/2 Üzleti informatika modul2230 Integrált információs rendszerek235. Számítógépes projektmenedzsment236. Programozási ismeretek336. E-business236. Üzleti számítógépes hálózatok236. Tudásmenedzsment235. Döntéstámogató rendszerek336. Multimédia alkalmazások236.

33 A gazdálkodási és menedzsment BSc. alapszak tanterve Tantárgyak Heti összes Félév órakredit D/2 Üzleti informatika modul (folytatás)2230 Szabadon választható szakirányú tárgyak465., 6. Mesterséges intelligencia CRM ügyfélkapcsolatok kezelése BPR Üzleti folyamatok újratervezése

34 A gazdálkodási és menedzsment BSc. alapszak tanterve Tantárgyak Heti összes Félév órakredit D/3 Vállalkozásszervező modul2230 EU vállalat és vállalkozás235. EU KKV menedzsment336. Adózás336. Stratégiai szövetségek az üzleti világban236. Vállalkozások munkaügyi szabályozása236. Pénzügyi vállalkozások235. Társadalombiztosítás a vállalkozásokban236.

35 A gazdálkodási és menedzsment BSc. alapszak tanterve Tantárgyak Heti összes Félév órakredit D/3 Vállalkozásszervező modul (folytatás)2230 Szabadon választható szakirányú tárgyak46 Controlling rendszerek szervezése Vezetői információs rendszerek II. Családi vállalkozások Vállalkozás alapítás23

36 A gazdálkodási és menedzsment BSc. alapszak tanterve Tantárgyak Heti összes Félév órakredit Szakmai gyakorlat0307. Testnevelés402-3. Összes óraszám és kredit148210 Követelmények szigorlat (s)0 vizsga (v)32 félévközi teljesítmény (f)19 Összes követelmény51

37 Keleti Károly Gazdasági Főiskolai Kar Út a sikerhez, út az érvényesüléshez. Köszönöm szíves figyelmét!


Letölteni ppt "Keleti Károly Gazdasági Főiskolai Kar BSc. alapszakok."

Hasonló előadás


Google Hirdetések