Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az EQUAL közösségi kezdeményezés 2/D modul Ponácz György Márk SAKK-tréner.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az EQUAL közösségi kezdeményezés 2/D modul Ponácz György Márk SAKK-tréner."— Előadás másolata:

1

2 Az EQUAL közösségi kezdeményezés 2/D modul Ponácz György Márk SAKK-tréner

3 Az EQUAL Célja: olyan innovatív megközelítések és módszerek kidolgozása és elterjesztése, amelyek hozzájárulnak a munkaerőpiachoz kapcsolódó diszkrimináció és esgyenlőtlenségek megszüntetéséhez Témalistából választható prioritások = tematikus megközelítés Végrehajtása: Előkészítő szakasz: pályáztatás, fejlesztési társulások létrehozása és projektkidolgozás Végrehajtási szakasz: a projektek megvalósítása A tapasztalatok átadása és beépítése a szakpolitikákba

4 Az EQUAL története I. Az EU EQUAL Programjának célja olyan új foglalkoztatáspolitikai módszerek alkalmazása, amelyek segítenek a munkaerőpiacon tapasztalható hátrányos megkülönböztetés és egyenlőtlenség leküzdésében. 2002-ben első alkalommal pályázhattak kísérleti jelleggel magyar résztvevők az EU EQUAL programjában. Az EQUAL Program lehetőséget ad arra, hogy Magyarország felkészüljön az Európai Szociális Alap által nyújtott lehetõségek hatékony felhasználására, valamint részesüljön az Európai Unió tagállamaival együtt a transznacionális együttműködés és a közös stratégia kialakításának elõnyeiből.

5 Az EQUAL története II. A hazai EQUAL Program célja, hogy elõsegítse a hátrányos helyzetû társadalmi csoportok, elsõsorban a roma kisebbség bekapcsolódását, illetve visszatérését a munkaerõpiacra, megteremtse és fejlessze a roma kisebbség tartós foglalkoztatásához szükséges feltételeket, és hozzájáruljon a munkaerõpiacon tapasztalható hátrányos megkülönböztetés leküzdéséhez. A magyarországi EQUAL Program alapkoncepciója, hogy az elsõdleges munkaerõ-piaci igények szerinti gazdaságorientált, integrált programok megvalósításában meghatározó szerepe van a kistérségi és regionális együttmûködésnek, az erõforrások összpontosításának. A program kidolgozására és megvalósítására a HU-01.01 Phare- program harmadik alprogramjaként, "A roma kisebbség munkaerõ-piaci esélyeit növelõ kísérleti kezdeményezések" megnevezéssel került sor. Az EQUAL program összefogója és koordinátora magyar részrõl az Oktatási Minisztérium Phare programirodája.

6 Az EQUAL program Magyarországon, 2004-2006 Programozás háttérdokumentumai: CIP és CP Témakörök (prioritások): Hátrányos helyzetű emberek munkaerőpiacra való belépésének segítése Az egész életen át tartó tanulás segítése és a befogadó munkahelyi gyakorlatok kialakítása a munkaerő-piaci szempontból hátrányos helyzetű emberek munkavállalásának és munkában maradásának elősegítésére A nemek közötti munkaerő-piaci különbség és a foglalkoztatási szegregáció csökkentése Menedékkérők

7 Az EQUAL program működése Tematikus megközelítés Innovatív projektek kialakítása (innováció típusok) Részvételi elv a fejlesztési partnerségben Mainstreaming Fejlesztési partnerség: földrajzi vagy ágazati „Development Partnership Agreement – DPA” – Partnerségi Megállapodás (stratégia, ütemterv, pénzügyi terv, kötelezettségvállalások) Transznacionális Együttműködési Megállapodás – Európai Tematikus Csoportokhoz való kapcsolódás

8 A pályázók köre A program kedvezményezettjei a projektet partneri együttműködésben megvalósító, ún. Fejlesztési Partnerséget alakító, nemzetközi együttműködést vállaló szervezetek lehetnek. A Fejlesztési Partnerség tagjai lehetnek non-profit szervezetek, költségvetési szervek és intézményeik, valamint vállalkozások. Pártok nem pályázhatnak.

9 EQUAL Nemzeti Programiroda Az EQUAL Nemzeti Programirodát az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány saját szervezeti keretein belül hozta létre, miután a magyar Kormány 1218/2002. (XII.12.) sz. határozatában a magyar EQUAL Program végrehajtása során a szakmai segítségnyújtással kapcsolatos feladatokat ellátó szervezetként az Országos Foglalkoztatási Közalapítványt (OFA) jelölte meg.

10 Az EQUAL végrehajtása Négy szakasz (action) 1. szakasz: 6 hónap, a projekt kidolgozása, Transznacionális Együttműködési Megállapodás megkötése (elbírálás: IH) 2. szakasz: 18-36 hónap, megvalósítás 3. szakasz: (végig) tematikus hálózatépítés, a nemzeti, illetve európai szinten történő terjesztési és mainstreaming tevékenységek 4. szakasz: (végig) technikai segítségnyújtás

11 Az EQUAL adatbázisa Az EQUAL közös adatbázis, ECDB: www.europa.eu.int/comm/equal. Ez az adatbázis tartalmazza az összes EQUAL projekt tematikára, nemzeti partnerségre, feladatvállalásra és mainstreamingre vonatkozó adatait az EQUAL-alapelvek szerint. Az adatbázis kiváló eszköz transznacionális partnerek felkutatásához. Az adatbázishoz mindenki hozzáférhet.

12 Pályázati kiírás 2004-ben 3 szakasz: előkészítő szakasz, projektvégrehajtás szakasza, a tapasztalatok átadása A pályázat útján kiválasztott fejlesztési partnerségekkel az Irányító Hatóság külön-külön támogatási szerződést köt az előkészítő szakaszra (1. szerződés) és a projektvégrehajtás szakaszára (2. szerződés) vonatkozóan. A 2. szerződés megkötésére az előkészítő szakasz lezárásakor kerül sor. A projektek maximális időtartama 36 hónap, amely az előkészítést és végrehajtást egyaránt magában foglalja. Az előkészítő hossza fejlesztési partnerségenként eltérő lehet, de nem haladhatja meg a 6 hónapot.

13 Pénzügyi források

14 Pályázatra vonatkozó információk Támogatási összeg az előkészítő szakaszban: 4,5-12 Millió Ft Támogatási összeg a projektvégrehajtás időszakában: intézkedésenként változó, 63.750-382.500 Ezer Ft A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás. A támogatható pályázatok várható száma: 50-80. A projekt megvalósításához - a vállalkozásoknak nyújtható egyes támogatásokat kivéve - önerő biztosítása nem kötelező. A beruházásokra (pl. épületek felújítása, átalakítása) és beszerzésekre együttesen legfeljebb a projekt teljes költségvetésének legfeljebb 30%-a fordítható.

15 A pályázatok elbírálása A pályázatok értékelése és a nyertesek kiválasztása a Pályázati útmutatóban közzétett formai, szakmai és pénzügyi szempontok alapján történik. A pályázókat a támogatási döntésről az Irányító Hatóság írásban, a beadási határidőtől számított 3 hónapon belül értesíti.

16 A nyertes EQUAL pályázatok Az első nyertes pályázatokat 2005. január első hetében teszik közzé az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány honlapján: www.ofa.huwww.ofa.hu Országos Foglalkoztatási Közalapítvány 1037 Bp., Bécsi út 85. az udvarban Kerekes székkel megközelíthető a Bécsi út 85. és a Bokor u. 12. felől Postacím: 1301 Bp., Pf.: 84. tel.: +36/1/250-8105, +36/1/250-8106 fax: +36/1/388-1271 e-mail: equal@ofa.hu

17 EQUAL esettanulmány: „DIANE” Női esélyegyenlőség témakörben megvalósított projekt. Hazai partnerek: egyetemek, bankok, cégek, tréning szervezetek 10 nemzetközi partner 7 országból (hozzáadott érték) Alapvetően kutatási projekt, megvizsgálja a női mikrovállalkozások problémáit és a kitörési lehetőségeket (inkubátor programok, mentor programok, oktatás, tréningek, kampányok, hálózatok kialakítása stb.)

18 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Az EQUAL közösségi kezdeményezés 2/D modul Ponácz György Márk SAKK-tréner."

Hasonló előadás


Google Hirdetések