Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Latin-Amerika Készítette: Lakatos Anett. az amerikai kontinensnek az Egyesült Államok déli határától délre eső része az amerikai kontinensnek az Egyesült.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Latin-Amerika Készítette: Lakatos Anett. az amerikai kontinensnek az Egyesült Államok déli határától délre eső része az amerikai kontinensnek az Egyesült."— Előadás másolata:

1 Latin-Amerika Készítette: Lakatos Anett

2 az amerikai kontinensnek az Egyesült Államok déli határától délre eső része az amerikai kontinensnek az Egyesült Államok déli határától délre eső része ezen belül megkülönböztetjük a közép-amerikai és a dél-amerikai régiót ezen belül megkülönböztetjük a közép-amerikai és a dél-amerikai régiót köztük a határ: Panama déli határa köztük a határ: Panama déli határa

3 Gazdaságtörténet  gyarmatosítás, majd függetlenség (XIX. század eleje)  alapanyagok, feldolgozatlan termékek termelése  mezőgazdaság: monokultúrás termelés  se pénz, se szándék a technikai fejlesztésekre  gazdasági világválság  cél: protekcionizmus, önellátás megteremtése  importhelyettesítés: az ipari termelési bázis erőltetett ütemű létrehozása  az állami közvetlen szerepvállalás növekedése  külföldi hitelek igénybevétele  elkezdődött a térség eladósodása  magas vámokkal védték piacukat  államosítások  külföldi vállalatok elveszítették érdekeltségeiket a térségben  az állam közvetlen befolyása alatt volt a gazdaság nagyobbik része (mivel az államosítások a stratégiai fontosságú ágazatokra irányultak)

4 Gazdaságtörténet  a ’80-as évek elejéig erős államra épülő kapitalista rendszer=államkapitalizmus  kezdetben látványos sikerek, nagy gazdasági növekedés  továbbra is szükség volt a külföldi tőkére  az állam felvásárolta a csődbe ment vállalatokat, így hálózatuk nőtt, de ellenőrizni képtelen volt  eladósodtak a kölcsönkapott tőkét nem sikerült hatékonyan befektetni, mert a versenytől védett hazai piacon nem voltak képesek a termelékenység és a versenyképesség növelésére a kölcsönkapott tőkét nem sikerült hatékonyan befektetni, mert a versenytől védett hazai piacon nem voltak képesek a termelékenység és a versenyképesség növelésére az importhelyettesítés nem vált be, mert az exportszerkezet szerepe nem változott az importhelyettesítés nem vált be, mert az exportszerkezet szerepe nem változott exporttól való függés (monokultúrás termelés  túltermelés, azt pedig exportálni kell) exporttól való függés (monokultúrás termelés  túltermelés, azt pedig exportálni kell) a ’60 évek második fele változtatások, reformok: a ’60 évek második fele változtatások, reformok: földreformok földreformok az exportszerkezet átalakítása (bizonyos termékek, termékcsoportok támogatása, ösztönzése) az exportszerkezet átalakítása (bizonyos termékek, termékcsoportok támogatása, ösztönzése) átalakult a külföldi tőke beáramlásának szabályozása átalakult a külföldi tőke beáramlásának szabályozása

5 Gazdaságtörténet így a ’70-es években sikerült növekedést elérni így a ’70-es években sikerült növekedést elérni ez jellemzően a belső kereslet növekedése által valósult meg a térségben ez jellemzően a belső kereslet növekedése által valósult meg a térségben hátránya: növelte az importot hátránya: növelte az importot az export azonban nem tudta követni az importot az export azonban nem tudta követni az importot 1973-as olajárrobbanás  világgazdasági recesszió, árszínvonal-emelkedés 1973-as olajárrobbanás  világgazdasági recesszió, árszínvonal-emelkedés az olajexportőr országok nem tudtak belőle hasznot húzni (Venezuela) az olajexportőr országok nem tudtak belőle hasznot húzni (Venezuela) a legtöbb azonban olajimportőr volt  külkereskedelmi árindex drasztikus romlása (az általuk exportált áruk ára csökkent, míg az általuk importáltak ára nőtt)  külkereskedelmi hiány, fizetési mérleg hiányának emelkedése a legtöbb azonban olajimportőr volt  külkereskedelmi árindex drasztikus romlása (az általuk exportált áruk ára csökkent, míg az általuk importáltak ára nőtt)  külkereskedelmi hiány, fizetési mérleg hiányának emelkedése a ’70-es évek második felében így újabb hitelekhez kellett folyamodniuk a ’70-es évek második felében így újabb hitelekhez kellett folyamodniuk 1978-82 között kétszeresére nőtt a térség országainak összes adóssága 1978-82 között kétszeresére nőtt a térség országainak összes adóssága 1983-ra az exportbevételek 1/3-át tette ki az éves adósságszolgálati teher 1983-ra az exportbevételek 1/3-át tette ki az éves adósságszolgálati teher magas infláció, árnövekedés  leértékelések magas infláció, árnövekedés  leértékelések magas kamatok, a vállalatok nem működtek, a leértékelések növelték az adósságot magas kamatok, a vállalatok nem működtek, a leértékelések növelték az adósságot

6 Gazdaságtörténet a ’80-as évek elejére így sok ország kénytelen volt felfüggeszteni a kölcsönök törlesztését=hitelválság a ’80-as évek elejére így sok ország kénytelen volt felfüggeszteni a kölcsönök törlesztését=hitelválság akkora hitelállományt érintett, hogy az egész nemzetközi pénzpiacot felbolygatta akkora hitelállományt érintett, hogy az egész nemzetközi pénzpiacot felbolygatta könnyítések, kedvezmények könnyítések, kedvezmények IMF (International Monetary Found=Nemzetközi Valutaalap) segítsége IMF (International Monetary Found=Nemzetközi Valutaalap) segítsége Az IMF által megkövetelt gazdaságpolitikai programot kellett végrehajtaniuk Az IMF által megkövetelt gazdaságpolitikai programot kellett végrehajtaniuk restriktív, megszorító jellegű fiskális és monetáris politika restriktív, megszorító jellegű fiskális és monetáris politika vámvédelem gyors leépítése vámvédelem gyors leépítése privatizáció privatizáció a gazdaságpolitikát nem igazították az ország speciális helyzetéhez a gazdaságpolitikát nem igazították az ország speciális helyzetéhez  rövid távon visszaesés, a hazai termelés csökkenése, munkanélküliség  rövid távon visszaesés, a hazai termelés csökkenése, munkanélküliség

7 Gazdaságtörténet ’90-es évek: fejlődés, pozitív változások ’90-es évek: fejlődés, pozitív változások átlagosan évi 3-4%-os GDP növekedés a térségben átlagosan évi 3-4%-os GDP növekedés a térségben a ’90-es évek két ötéves ciklusra bontható a ’90-es évek két ötéves ciklusra bontható az elsőben megindultak a reformok, a privatizáció, a világgazdaság felé való nyitottság fokozása az elsőben megindultak a reformok, a privatizáció, a világgazdaság felé való nyitottság fokozása ekkor a mexikói válság miatt következett egy 1,5-2 éves visszaesés ekkor a mexikói válság miatt következett egy 1,5-2 éves visszaesés a 2. ötéves ciklus első három évét a növekedés, a reformok továbbvitele, a regionális kapcsolatok erősödése, a világgazdaságba való bekapcsolódás jellemezte a 2. ötéves ciklus első három évét a növekedés, a reformok továbbvitele, a regionális kapcsolatok erősödése, a világgazdaságba való bekapcsolódás jellemezte az ázsiai válság következtében felszínre kerültek a belső strukturális problémák az ázsiai válság következtében felszínre kerültek a belső strukturális problémák exportpiacok beszűkülése  jelentős árcsökkenés exportpiacok beszűkülése  jelentős árcsökkenés a befektetői bizalom megingása  külföldi források elérhetősége nehezebb lett a befektetői bizalom megingása  külföldi források elérhetősége nehezebb lett több ország esetében elkerülhetetlen volt a valuta leértékelése (1999. Brazília, Chile, Kolumbia, Ecuador) több ország esetében elkerülhetetlen volt a valuta leértékelése (1999. Brazília, Chile, Kolumbia, Ecuador)

8 Gazdaságtörténet 1999-ben a kontinens egészének GDP-je stagnált 1999-ben a kontinens egészének GDP-je stagnált 1999 utolsó negyedévében már a növekedés volt megfigyelhető (Brazília gyors talpra állása+USA gazdasági növekedése  kereslet a térség exportcikkei iránt) 1999 utolsó negyedévében már a növekedés volt megfigyelhető (Brazília gyors talpra állása+USA gazdasági növekedése  kereslet a térség exportcikkei iránt) A térség külkereskedelmi mérlegének alakulása: A térség külkereskedelmi mérlegének alakulása:  1998 -32 Mrd USD  2002 9 Mrd USD  2003 27 Mrd USD

9 Regionális integráció a regionális csoportosulások jelentősége megnőtt a regionális csoportosulások jelentősége megnőtt 1991-ben útjára indult a Mercosur 1991-ben útjára indult a Mercosur legjelentősebb, legnagyobb súlyú, tisztán latin-amerikai kezdeményezés legjelentősebb, legnagyobb súlyú, tisztán latin-amerikai kezdeményezés magas külső vámokkal működő vámunió magas külső vámokkal működő vámunió tagországok Argentína, Brazília, Paraguay és Uruguay tagországok Argentína, Brazília, Paraguay és Uruguay kereskedelem liberalizálása kereskedelem liberalizálása a demokratikus berendezkedés fenntartása és fejlődésének elősegítése a demokratikus berendezkedés fenntartása és fejlődésének elősegítése az USA, az EU és Japán után a 4. legnagyobb gazdasági egység a világon az USA, az EU és Japán után a 4. legnagyobb gazdasági egység a világon a négy ország közös GDP-je meghaladja az 1000 Mrd USD-t a négy ország közös GDP-je meghaladja az 1000 Mrd USD-t lehetőséget kínál a további terjeszkedésre, egy majdani közös dél-amerikai piac létrehozására lehetőséget kínál a további terjeszkedésre, egy majdani közös dél-amerikai piac létrehozására Chile és Bolívia már társult tagnak tekinthető, mivel szabadkereskedelmi megállapodás van érvényben velük Chile és Bolívia már társult tagnak tekinthető, mivel szabadkereskedelmi megállapodás van érvényben velük számos kisebb regionális szerveződés számos kisebb regionális szerveződés Andok Csoport Andok Csoport tagjai: Bolívia, Kolumbia, Ecuador, Peru és Venezuela tagjai: Bolívia, Kolumbia, Ecuador, Peru és Venezuela

10 Regionális integráció közösen lépnek fel a NAFTA további kibővítésének tekinthető FTAA (Free Trade Agreement of the Americas) tárgyalásain közösen lépnek fel a NAFTA további kibővítésének tekinthető FTAA (Free Trade Agreement of the Americas) tárgyalásain az USA viselkedése meghatározza a térség külpolitikai irányultságát (főleg Közép-Amerika) az USA viselkedése meghatározza a térség külpolitikai irányultságát (főleg Közép-Amerika) megoldandó problémák, feladatok: megoldandó problémák, feladatok:  a társadalmi egyenlőtlenség magas foka  szakképzett munkaerő relatív hiánya  termelés szerkezeti problémái  dominál az alacsony hozzáadott értéket hordozó termékek termelése és exportja  nemzetközi összehasonlításban csekély a termelés hatékonysága  döntő momentum, hogy milyen feltételekkel juthatnak hozzá a térség országai a fejlődéshez nélkülözhetetlen további külső forrásokhoz az argentin adósságválság negatív hatása az argentin adósságválság negatív hatása a térségen belüli különbségek várhatóan növekedni fognak a térségen belüli különbségek várhatóan növekedni fognak

11 Demokratizálódási folyamat demokratikus berendezkedés és az autoriter között valahol demokratikus berendezkedés és az autoriter között valahol társadalmi egyenlőtlenségek társadalmi egyenlőtlenségek korrupció, botrányok korrupció, botrányok a választók bizalmatlansága a választók bizalmatlansága erősödött a külső nyomás a demokratikus formák betartására, erősítésére erősödött a külső nyomás a demokratikus formák betartására, erősítésére azonban a demokrácia felé irányuló szándéknak belülről kell fakadnia, a külső tényezők csak ezután lehetnek jelentősek azonban a demokrácia felé irányuló szándéknak belülről kell fakadnia, a külső tényezők csak ezután lehetnek jelentősek először az oktatást kellene fejleszteni, valamint a lakosság életnívóját javítani először az oktatást kellene fejleszteni, valamint a lakosság életnívóját javítani

12 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Latin-Amerika Készítette: Lakatos Anett. az amerikai kontinensnek az Egyesült Államok déli határától délre eső része az amerikai kontinensnek az Egyesült."

Hasonló előadás


Google Hirdetések