Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Abonyi-Tóth Andor, ELTE IK

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Abonyi-Tóth Andor, ELTE IK"— Előadás másolata:

1 Abonyi-Tóth Andor, ELTE IK
HTML alapok Abonyi-Tóth Andor, ELTE IK

2 Fontos szabványok

3 HTTP protokoll Protokoll = szabályrendszer HTTP
HyperText Transfer Protocol (Hiperszöveg Átviteli Protokoll) a webböngésző (kliens) adatokat kérhet le a kiszolgálóról (szerver), illetve adatokat küldhet a kiszolgálóra A kérést a kliens kezdeményezi

4 HTTPS protokoll A https séma szintaktikailag megegyezik a http sémával, de jelzi a böngészőnek, hogy használni kell az SSL/TSL titkosító réteget az adatforgalom védelme érdekében.

5 URL, URN, URI, stb.. Hálózati erőforrásokra (weboldalakra, címekre, letölthető fájlokra, stb.) az URL-ek (Uniform Resource Locator - Egységes erőforrás helymeghatározó) segítségével hivatkozunk. Tartalmazza: eléréshez szükséges kommunikációs protokoll nevét (pl. HTTP, HTTPS, FTP, MAILTO, NEWS, TELNET) számítógép, vagy tartomány nevét (vagy IP címét), egy hálózati port számot, amelyen az adott szolgáltatás elérhető, és azt az elérési utat, amelyen az erőforrás megtalálható. URL: protokoll://tartománynév:portszám/elérési_útvonal

6 URL példák http://www.elte.hu/ https://etr.elte.hu/etrweb/login.asp
ftp://ftp.externet.hu/.lib/disk5/pub/win/ssh/putty. exe

7 URN Ne csak hálózati erőforrásoknak legyen azonosítója, hanem absztrakt erőforrásoknak is (könyv, folyóirat, stb.) URN (Uniform Resource Name - Egységes erőforrás név) Gondok az URL-el Állandóan változhatnak Az URL tartalma is változhat

8 URN Példa: urn:isbn:0-520-02356-0 A név nem változik
A név világviszonylatban egyedi Az URN kiadása ellenőrzött folyamat Az URL-re továbbra is szükség van

9 URI URI: Uniform Resource Identifier (Egységes erőforrás azonosító)
URL+URN=URI Az URI1 az erőforrást kétféleképp azonosíthatja: hely szerint (URL) vagy név szerint (URN). URI URL URN 1:

10 A HTML nyelv HyperText Markup Language - Hiperszöveg jelölőnyelv
SGML (Standard Generalized Markup Language - szabványos, kiterjesztett jelölő nyelv) –en alapul (1986-os szabvány) Szöveges állomány .html vagy .htm kiterjesztéssel Tartalmaz Tag (formázóutasítás) pl. <b>félkövér</b> Objektumhivatkozásokat pl. "../kepek/logo.gif” A weboldalon megjelenő szöveget formázatlanul

11 HTML történet 1995 november: HTML 2.0 HTML 3.0 1997 január: HTML 3.2
képek szöveggel történő körbefolyatása, táblázatok, matematikai képletek használata. nem lett belőle hivatalos szabvány (túl komplex) 1997 január: HTML 3.2 1997 december: HTML 4.0 kliens oldali scriptnyelvek (pl. javascript) Stíluslapok használata 1999 december: HTML 4.01 Javításokat tartalmaz Ez az utolsó (SGML-en alapuló) verzió HTML 5: jelenleg fejlesztés alatt !!!

12 XHTML Igény: webes adatbázisok közti kommunikációt lehetővé tévő, bővíthető nyelv => XML (eXtensible Markup Language - Bővíthető jelölőnyelv) XHTML A HTML 4.01 XML alapokon történő megvalósítása 2000. január: XHTML 1.0 2001. május: XHTML 1.1 XHTML 2.0: leállt a fejlesztés, az erőforrásokat a HTML 5 fejlesztésére fordítják !!!

13 A táblázatnak ugyanaz a kódja, a CSS dönti el a kinézetét
Baj a HTML-el A dokumentum tartalmának leírására lenne jó Összemosódik a tartalom és a megjelenés Megoldás: CSS - Cascading Style Sheets (lépcsőzetes stíluslapok) Szétválasztható a tartalom és a megjelenés A táblázatnak ugyanaz a kódja, a CSS dönti el a kinézetét

14 Dokumentum típus (DTD)
HTML Struktúra Dokumentum típus (DTD) <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd"> <html> <head> <title>Oldalcím</title> </head> <body> tartalom </body> </html> Fej Törzs

15 HTML példa <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd"> <html> <head>    <title>Első weblapom</title> </head> <body> <p>Ez az első próbálkozásom. <b>Remélem sikerül!</b></p> </body> </html>

16 Néhány gyakran használt HTML tag
Bekezdés létrehozás: <p> </p> Sortörés: <br> 1-es szintű címsor: <h1> </h1> Erősen kiemelt szöveg: <strong> </strong> Hiperhivatkozás: <a href="…"> </a> Kép beszúrása: <img src="…">

17 HTML 4.01 dokumentumtípusok
HTML 4.01 Strict Ezt akkor ajánlatos használni, amikor tiszta (prezentációs lehetőségektől mentes) kódot állítunk elő, és stíluslapokat használunk. A szükséges kód: <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN"

18 HTML 4.01 dokumentumtípusok
HTML 4.01 Transitional (Loose) Ha ki akarjuk használni a HTML prezentációs lehetőségeit, vagy amikor olyan böngészőre fejlesztünk, amely nem ismeri a stíluslapokat, ezt a dokumentumtípust használhatjuk. A szükséges kód: <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML Transitional//EN"

19 HTML 4.01 dokumentumtípusok
HTML 4.01 Frameset A nevéből is következik, hogy ezt akkor használjuk, ha az ablakot több keretre (frame) akarjuk felosztani. Ezzel majd a keretekről szóló fejezetben foglalkozunk. A szükséges kód: <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML Frameset//EN"  "http://www.w3.org/TR/html4/frameset.dtd"> M E n ü Tar- ta- lom

20 Validálás Ellenőrizhető, hogy az oldalunk megfelel-e a szabványnak => validálás (érvényesség vizsgálat) Ellenőrzés:

21 Validálás a Firefox böngészőprogramban
Telepítsük a HTML validator kiterjesztést a címről! (rövidített url: Ezek után a böngészőprogram jobb alsó sarkában látjuk, hogy a megtekintett oldal valid-e. Nem mindig ugyanazt az eredményt adja, mint a W3C validátora!

22 Elavult tagek, paraméterek
A HTML 4.01 szabványban sok tag/paraméter elavultként van megjelölve Ezek kiválthatók a stíluslapok alkalmazásával <p align="left">Szia</p> <p style="text-align: left;"> Szia </p> Részlet a Web-fejlesztés I. tananyagból

23 Stílusok külső állományban
A stílusok kivihetők külső állományba Teljesen szétválasztható a HTML kód és a megjelenés Később részletesen megnézzük

24 Honlapszerkesztés eszközei
szövegszerkesztő program (egyszerű szövegként (txt) képes menteni)

25 Honlapszerkesztés eszközei
Kódszintű szerkesztőprogram

26 Honlapszerkesztés eszközei
WYSIWYG (alakhű) programok

27 Ajánlott szerkesztőprogram
Notepad asztali és hordozható változata is van

28 Fejlesztőkörnyezet kialakítása (ha szerveroldali technológiákra is szükség van)
XAMPP telepítőcsomag Multiplatform XAMPP tartalmazza Apache MySQL 5.5.8 PHP 5.3.5 phpMyAdmin 3.3.9 FileZilla FTP Server Tomcat 7.0.3

29 XAMPP portable Nem kell telepíteni, pendriveról is működik Lépések
Mappa létrehozása XAMPP ZIP változatának letöltése, kitömörítése a mappába setup_xampp.bat elindítása xampp-control.exe elindítása és a vezérlőpulton elindítható a kívánt szolgáltatás

30 HTML és XHTML különbségei

31 XHTML XHTML (XML+HTML „házasság”)
Mindkét szabvány erősségeit magában foglalja, bővíthető, az XML miatti megkötések miatt jobban kell figyelnie a web-fejlesztőknek A tartalmat bármilyen XML kompatibilis program képes megjeleníteni, feldolgozni

32 XHTML XHTML: eXtensible HTML Előnyök
Az XHTML dokumentumok XML alapúak, könnyen áttekinthetők, szerkeszthetők, érvényesíthetők (validálhatók) standard XML eszközökkel. Az XHTML oldalak a HTML 4.0 szabványt támogató szerkesztőprogramokkal is szerkeszthetők. Az XHTML dokumentumban használhatunk olyan alkalmazásokat (appletek, szkriptek), amelyek futtatásához szükséges a HTML Document Object Model (DOM) vagy az XML DOM. Az XHTML "család" fejlődésével az XHTML 1.0 kritériumainak megfelelő dokumentumok egyre inkább együtt tudnak működni egymással a különböző XHTML környezetekben.

33 !!!

34 HTML, XHTML különbségek
Az elemek egymásbaágyazásánál ügyelnünk kell a sorrendre <b><u>Vastag, aláhúzott szöveg</b></u> <b><u>Vastag, aláhúzott szöveg</u></b>

35 HTML, XHTML különbségek
Jól formázott (well formed) dokumentumot kell létrehozni minden elemet a <html> elemen belül kell elhelyezni. Minden elemnek lehetnek további beágyazott elemei. Ezek az elemek páronként kerülnek megadásra, és ügyelni kell arra, hogy a szülő elembe szabályosan kerüljön beágyazásra

36 HTML, XHTML különbségek
A tag neveket kis betűkkel kell írnunk. az XML szabvány megkülönbözteti a kis- és nagybetűket a <br> és <BR> tag két különböző dolgot jelölhet

37 HTML, XHTML különbségek
Minden XHTML elemet kötelező lezárni. <p>Első bekezdés <p>Második bekezdés <p>Első bekezdés</p> <p>Második bekezdés</p> Azon elemek végére, amelyeknek a HTML szabványban nincs záró párjuk (area, base, bgsound, br, col, frame, hr, img, input, isindex, keygen, link, meta, option, param), / karaktert kell tennünk. <br> <br /> <img src="kep.gif"> <img src="kep.gif" /> Ahhoz, hogy a dokumentum kompatibilis legyen a jelenlegi böngészőkkel, space karakter kell a / jel elé

38 HTML, XHTML különbségek
A paramétereket kis betűvel kell írni. <table WIDTH="250"> <table width="250">

39 HTML, XHTML különbségek
A paraméterek értékeit "" jelek közé kell zárnunk <table WIDTH=250> <table width="250">

40 HTML, XHTML különbségek
Az attribútumok minimalizálása, rövidítése tiltott <input checked> <input checked="checked" /> HTML és XHTML attribútumok HTML XHTML  compact compact="compact" ismap ismap="ismap" checked checked="checked" nohref nohref="nohref" declare declare="declare" noshade noshade="noshade" readonly readonly="readonly" nowrap nowrap="nowrap" disabled disabled="disabled" multiple multiple="multiple" selected selected="selected" noresize noresize="noresize"

41 HTML, XHTML különbségek
A name attribútumok helyett id attribútumot kell használni <img src="kep.gif" name="kep1" /> <img src="kep.gif" id="kep1" /> A régebbi böngészők miatt érdemes egy ideig mindkét attribútumot szerepeltetni, ugyanazon értékkel. <img src="kep.gif" name="kep1" id="kep1" />

42 HTML, XHTML különbségek
Az xml:lang elem szerepeltetése <div lang="hu" >Hajrá Magyarok</div> <div lang="hu" xml:lang="hu">Hajrá Magyarok</div>

43 HTML, XHTML különbségek
Kötelező XHTML elemek Minden XHTML dokumentumnak rendelkezni kell DOCTYPE deklarációval. A html, head és body elemeknek szerepelniük kell, a title elemnek pedig a head elemen belül kell elhelyezkednie. <!DOCTYPE ide jön a dokumentumtípus> <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> <head> <title>Oldalcím</title> </head> <body> Ide jön a tartalom. </body> </html>

44 DOCTYPE XHTML 1.0 Strict XHTML 1.0 Transitional XHTML 1.0 Frameset
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">   <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Frameset//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-frameset.dtd">

45 HTML -> XHTML konverzió?
HTML Tidy Parancsmódban használható program tidy -help Paraméter Magyarázat -out file a kimeneti állomány megadása -modify az eredeti állományt módosítja -asxhtml a HTML állományt jól formázott XHTML állománnyá konvertálja - f file a feldolgozás során jelentkező hibák kiírása a megadott állományba -latin1 ISO karakterkódolás használata -utf8 UTF8 karakterkódolás használata -utf16 UTF16 karakterkódolás használata

46 HTML -> XHTML konverzió?
tidy -f hiba.txt -asxhtml -utf8 -o pelda2.html pelda.html Eredeti kód Konvertált kód <html> <head> <meta http-equiv="Content-Language" content="hu"> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1250"> </head> <body> <p>Csak az teszteljük,<br> hogy mi történik az átalakítás során....</p> </body> </html>   <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd"> <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> <head> <meta name="generator" content= "HTML Tidy for Windows (vers 1st December 2004), see /> <meta http-equiv="Content-Language" content="hu" /> <meta http-equiv="Content-Type" content= "text/html; charset=utf-8" /> <title></title> </head> <body> <p>Csak az teszteljďż˝k,<br /> hogy mi tďż˝rtďż˝nik az ďż˝talakďż˝tďż˝s sorďż˝n....</p> </body> </html>

47 VÉGE


Letölteni ppt "Abonyi-Tóth Andor, ELTE IK"

Hasonló előadás


Google Hirdetések