Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Széchenyi István Gimnázium

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Széchenyi István Gimnázium"— Előadás másolata:

1 Széchenyi István Gimnázium
OM – azonosító:

2 Elérhetőség: H - 5005 Szolnok , Pf. 42
5000 Szolnok, Széchenyi István körút 16. H Szolnok , Pf. 42  (56) , , (20)  (56)

3 KÉPZÉSI FORMÁK 11 irodalmi, drámai képzés
12 képzőművészeti (rajz) képzés 21 biológia – idegen nyelv (angol) emelt szintű képzés 22 testnevelés emelt szintű képzés Választható idegen nyelv: angol, német, francia, orosz. 51 nyelvi előkészítő évfolyam (angol nyelv) 52 nyelvi előkészítő évfolyam (német nyelv)

4 Az emelt szintű irodalmi, drámai képzés programja
Létszám: évfolyamonként fél osztály (16-18 fő) Célja: személyiségfejlesztés a drámapedagógia eszközeivel; az empátiakészség, a kommunikációs készség, az önismeret, az önbizalom erősítése szerepjátékokon keresztül a világ megismerése, a konfliktuskezelés módjának gyakorlása a humán műveltség magasabb szintű elsajátítása

5 Képzési program: Gyakorlati képzés:
9. évfolyam: alapozás – közösségformálás, bizalomerősítés, kisebb szerepjátékok, etűdök évfolyam: a tanév végén egy-egy színdarab bemutatója évfolyamon beszédtechnikai képzés 9-10. évfolyamon kötelező, évfolyamon választható ének-zenei képzés

6 Képzési program: Elméleti képzés:
9-12. évfolyamon heti 1,5 órában drámaelmélet a világ drámairodalmának, színház- és drámatörténetének megismerése A tantárgy neve együtt: drámajáték; érettségi vizsgán választható tárgy, 2005-től középszintű érettségire készítünk belőle.

7 A képzést színesíti: kapcsolat a Szigligeti Színházzal
előadások megtekintése bejárás részvétel dramaturgiai folyamatban a 9. évfolyam végén alkotótábor külföldi kapcsolat Riihimäki ifjúsági színházával lehetőség angol nyelvű színjátszásra

8

9

10 Az emelt szintű képzőművészeti képzés programja
Létszám: évfolyamonként fél osztály (16-18 fő) Célja: a tehetséges tanulók megismertetése különböző képzőművészeti technikákkal alapos elméleti képzés (művészettörténet, színelmélet)

11 A képzés programja: 9. évfolyam: 3 rajzóra + 2 óra kismesterségek (szövés, nemezelés, bőrözés) 10. évfolyam: 3 rajzóra + 2 óra kismesterségek (korongozás, agyagozás); számítógépes grafika 11. évfolyam: 3 rajzóra + 1 óra számítógépes grafika 12. évfolyam: 3,5 rajzóra

12 A képzést színesíti: kapcsolat a Damjanich János Múzeummal
interaktív tárlatvezetés betekintés a restaurátori és az ásatási munkálatokba kapcsolat a Művészteleppel ismerkedés a festészet és szobrászat mesterségével a 9. évfolyam végén alkotótábor az iskola aulájában és kerengőjében folyamatosan kiállításra kerülnek az elkészült munkák rendszeres részvétel pályázatokon, versenyeken évfolyamon szakköri keretben: divattervezési ismeretek

13

14

15 Az emelt szintű biológia-idegen nyelv képzés programja
Létszám: évfolyamonként fél osztály (15-16 fő) Célja: biológia iránt érdeklődő diákok képzése, akik nyitottak a biológia tudományának ismeretei, újdonságai iránt felkészítés biológiai alapismerteket igénylő szakokon a továbbtanulásra, nyelvvizsgára, emelt szintű érettségire biológiából és az első idegen nyelvből

16 A képzés programja: Gyakorlati képzés: Kísérletek:
növényélettani, (9. évf.), állatélettani,(10. évf.), sejtbiológiai (11. évf. ), emberélettani, ökológiai (12. évf.) élőlények tenyésztése (például óriás amőba, papucsállatka, baktériumok) 9., 10. évf.

17 A képzés programja: Gyakorlati képzés: Tanulmányi kirándulások:
A növényrendszertani és állatrendszertani terepgyakorlatokon fajismeret. Nemzeti parkok, vadas parkok, állatkert megismerése. (9., 10. évf.) Az ökológiai kirándulásokon vízvizsgálat, környezet- és természetvédelem (11. évf.) Az emberszervezet-tani ismeretek elmélyítését segíti az Anatómiai Múzeum megtekintése. (12. évf.)

18 A képzést színesíti: Biesel programhoz való csatlakozás /vízvizsgálati program/(11. évf.) A Magyar Madártani Egyesület Szolnoki csoportja előadásokat és szakkört tart. Kirándulásokat szervez az iskolánkkal közösen. Kapcsolat a NEFAG Zrt-vel előadások megtekintése természet- és környezetvédelmi táborok A diákok részt vesznek a KUTDIÁK mozgalomban, itt segítséggel tudományos munkát végezhetnek. Tanulmányi versenyeken vesznek részt: Kitaibel Pál Középiskolai Biológiai és Környezetvédelmi verseny, OKTV

19

20

21 Az emelt szintű testnevelés képzés programja
Létszám: évfolyamonként a sportiskolai képzésben résztvevő tanulókkal együtt egy fél osztály ( fő) Célja: A tanulók a testkultúra eszközeinek segítségével váljanak az egészséget saját értékrendjükben kiemelt helyen kezelő személyiséggé. Váljanak képessé a fair play betartására, ill. ismerjék a sporttörténet legfontosabb eseményeit. Egyesületben való sportolás támogatása Továbbtanulásra való felkészítés

22 A képzés programja: Speciális foglalkozások: 9. évfolyamon:
úszás 10. évfolyam: sportegészségtan 11. évfolyam: sportszervezés 12. évfolyam: emelt szintű érettségire felkészítés

23 Sportiskolai képzés A képzés lényege:
Kimagasló eredményeket elért sportolóknak speciális képzési program biztosítása az edzések, a versenyek és a tanulás összehangolására. Csak egyesületben igazolt sportolók vehetnek részt a programban, ha az edzések és a versenyek heti 8-12 óra elfoglaltságot jelentenek számukra.

24 A képzés programja: Testnevelésből elméleti órák (pl. sportági ismeretek, sportpszichológia) A dolgozatok, számonkérések ütemezésénél igazodunk a tanulók versenyeihez. A sportiskolai képzésben résztvevő diákok számára: heti két órában lehetőséget biztosítunk egyéni felzárkóztatásra, tehetséggondozásra énekből és rajzból felmentést kapnak

25 A jelentkezés módja: Jelentkezni a képzésre az emelt szintű testnevelés kódjával lehet. Ha valaki a sportiskolai képzésre jelentkezik a jelentkezési lap Megjegyzés rovatában ezt jelezni kell. A jelentkezési laphoz csatolni kell: 1. igazolást eddigi sporteredményeiről ( az edző vagy a testnevelő tanár aláírásával) 2. nyilatkozatot arról, hogy melyik egyesületben sportol, hogyan szeretné folytatni sportpályafutását ( a szülő és a tanuló aláírásával)

26 A bejutás feltétele: A felvételi pontok számítása ugyanúgy történik, a sportiskolai képzésnél, mint az emelt szintű testnevelés tagozaton. Amennyiben a sportiskolai képzés feltételeinek nem felel meg a tanuló, de az emelt szintű testnevelés feltételeinek igen, akkor a testne-velés emelt szintű csoportba nyerhet felvételt.

27 Diákolimpiai országos döntőkön elért eredmények alapján a 2010/11-es tanévben a középiskolák között intézményünk 6. helyezést ért el.

28

29 A nyelvi előkészítő osztály (5 évfolyamos gimnáziumi képzés) programja
az első évfolyamán (9. osztály) intenzív nyelvi és emelt óraszámú informatikai képzés folyik, valamint a tanulási képességek fejlesztése másodiktól ötödik évfolyamon ( osztály) gimnáziumi általános tehetséggondozó program: emelt óraszámú idegen nyelv, informatika; 12. osztálytól igény szerint emelt szintű érettségire készítés

30 A 9. évfolyam óraterve: Angol vagy német nyelv (általános iskolában tanult nyelv) óra Második idegen nyelv: német vagy angol óra Informatika óra Testnevelés óra Osztályfőnöki, tanulásmódszertan, önismeret óra

31 Humán blokk Nyilvános beszéd Anyanyelv
(hangos megnyilvánulás, beszédszerkesztés) 1 óra Anyanyelv (az idegen nyelv hatékony tanulásához szükséges nyelvi kompetenciák fejlesztése, pl. alaktan, szófajtan, szövegszerkesztés, kommunikáció) 2 óra Állampolgári ismeretek, társadalomismeret 1 óra Művészetek (képzőművészet, zene, irodalom, film) 1 óra

32 Reál blokk Matematika Természetismeret
(logikai készség fejlesztése, szinten tartás) óra Természetismeret fizika, kémia (kísérletek, tapasztalatok gyűjtése) biológia (egészségtan, mentálhigiéné) földrajz (térképhasználat, magyar országismeret, népismeret) óra

33

34 Iskolánk külföldi kapcsolatai
Célunk: idegen nyelvek gyakorlása élő nyelvi környezetben, kulturális, testvérvárosi kapcsolatok ápolása

35 Németország két iskolával állunk csere-kapcsolatban:
Reutlingen Korschenbroich tanévenként szervezünk csereprogramot: kiutazás német diákok vendéglátása családoknál időtartam: 8-10 nap

36 Anglia utazási iroda segítségével szervezünk londoni utat
időtartam: 7-8 nap minden esetben iskolánk angoltanárai kísérik a csoportot

37 Finnország Riihimäki Ifjúsági Színhá-zával áll kapcsolatban a dráma tagozat Színdarabokat mutatnak be művészeti fesztiválok keretében: Spotti Fesztivál (Finnország), Globe Fesztivál (Szolnok) 2-3 évenként utazik ki csoportunk A kapcsolattartás nyelve: angol

38 Pénziránytű iskolahálózat
„Pénziránytű iskola” hálózat és cím – Magyar Nemzeti Bank, Oktatási Minisztérium Gazdasági nevelés, pénzügyi ismeretterjesztés, szemléletformálás szakköri formában Cél: megfontolt, tudatos döntések pénzügyek terén

39 Innováció TÁMOP-3.1.4 pályázat
Cél: a kompetencia alapú oktatás elterjesztése Kompetenciaterületek: szövegértési, matematikai, szociális és életviteli Infrastrukturális és szakmai fejlesztések

40 Fejlesztések Intézményünk SMART referencia iskolaként működik 2010 februárjától.

41 Az idegen nyelvi projektek támogatására kialakítottunk
egy 22+1 fős nyelvi labort.

42 Tanulói laptop program (TÁMOP 3.1.4 pályázat)

43 Futópálya-avatás

44 „Legyél te is természettudós” TÁMOP-3.1.3-10/2
Az országban 11 iskola kapott lehetőséget arra, hogy modern természettudományos labort alakítson ki.

45 Pályaválasztási rendezvények
Nyílt nap: 2011. nov. 23. szerda – 12.00 Pályaválasztási tájékoztató: 2011. nov. 28. hétfő Felvételire előkészítő foglalkozások (térítéses): 2012. jan. 6., 13., 20. péntek tól Jelentkezés: dec. 15-ig külön jelentkezési lappal.

46 A felvételi vizsgák időpontja:
Központi írásbeli: 2012. jan Pótnap: jan Jelentkezés: dec. 10-ig Idegen nyelv : 2012. febr Pótnap: márc. 5. Szóbeli vizsga nyelvi előkészítő évfolyamra Alkalmassági vizsgák: 2012. febr. 29. Pótnap: márc. 5. Külön nem kell jelentkezni, a kezdés időpontjáról az általános iskolákon keresztül küldünk értesítést.

47 A vidéki tanulóknak a Szolnok Városi Kollégiumban tudunk helyet biztosítani.
Jelentkezés az iskolába: központi jelentkezési lappal febr. 17-ig.

48 12 képzőművészeti (rajz) képzés
ALKALMASSÁGI VIZSGÁK 12 képzőművészeti (rajz) képzés 1. Tárgycsoportról vonalas, perspektivikus rajz készítése 2. Modellről kroki rajzolása grafittal. 3. Megadott műből illusztráció készítése színesben, szabadon választott technikával. Az eszközökről (a rajzlap kivételével) a felvételizőnek kell gondoskodni.

49 11 irodalmi, drámai képzés
ALKALMASSÁGI VIZSGÁK 11 irodalmi, drámai képzés 1. Vers- illetve prózamondás, beszédkultúra A felvételiző szabad választása szerint két neki tetsző verset vagy próza-, illetve drámarészletet tudjon könyv nélkül elmondani. 2. Két ének (népdal vagy műdal), vagy egy ének és egy hangszerszóló előadása. A helyszínen zongorát és szintetizátort tudunk biztosítani. 3. Közös játék - szituációs játékban mérjük a felvételiző kapcsolatteremtő készségét, mozgáskultúráját.

50 ALKALMASSÁGI VIZSGÁK 22 testnevelés emelt szintű képzés, közoktatási típusú sportiskolai képzés Hozni kell: - sportfelszerelést (váltócipő - edzőcipő) - igazolást rendszeres sporttevékenységről - orvosi igazolást arról, hogy a tanuló nem szenved mozgásszervi vagy belgyógyászati betegségben Feladatok 1. Általános képességfelmérés: kötélmászás, fekvőtámasz, labdapasszolás,helyből távolugrás, ingafutás 2. Labdajátékok: röplabda, kosárlabda, kézilabda, labdarúgás (kettőt kell választani) 3. Torna: összefüggő gyakorlat bemutatása A feladatok részletes leírása megtalálható az iskola honlapján; nyílt napon, ill. felvételi előkészítőn a gyakorlatokat bemutatjuk.

51 KÖZPONTI ÍRÁSBELI VIZSGA VIZSGA IDEGEN NYELVBŐL
FELVÉTELI VIZSGÁK CSOPORT KÖZPONTI ÍRÁSBELI VIZSGA ALKALMASSÁGI VIZSGA SZÓBELI VIZSGA IDEGEN NYELVBŐL 51,52 Nyelvi előkészítő van nincs 11 Irodalmi, drámai 12 Képzőművészeti (rajz) 21 Biológia-idegen nyelv 22 Testnevelés

52 Magyar nyelv és irodalomból (átlag) Matematikából
A hozott pontok számítása a felvételi szempontjából az általános iskolai eredmények alapján (51), (52) nyelvi előkészítő évfolyam 7. év végi és 8. félévi osztályzat összege Magyar nyelv és irodalomból (átlag) Történelemből Matematikából Egy idegen nyelvből (két idegen nyelv esetén a leghosszabb ideig iskolai keretben tanult nyelvből) Összesen 40 pont

53 A hozott pontok számítása a felvételi szempontjából az általános iskolai eredmények alapján
(11) irodalmi, drámai csoport (12) képzőművészeti (rajz) csoport (21) biológia-idegen nyelvi csoport (22) testnevelés csoport, sportiskolai képzés: 7. év végi és 8. félévi osztályzat összegének 1,25-szöröse (magyar, tört., mat.,id. nyelv) Összesen 50 pont

54 A felvételi eljárás során szerzett pontok
(51) , (52) nyelvi előkészítő évfolyam (5 éves képzés): központi írásbeli matematikából 25 pont központi írásbeli magyar nyelvből 25 pont szóbeli meghallgatás idegen nyelvből 10 pont Összesen 60 pont (11) irodalmi, drámai csoport,(12) képzőművészeti (rajz) csoport, (21) biológia – idegen nyelvi csoport, (22) testnevelés csoport, sportiskolai képzés: központi írásbeli magyarból 25 pont Összesen 50 pont

55 Az általános iskolai eredmények és a felvételi eljárás során szerzett pontok
Ált.isk., hozott pont Kp-i felv. Matematika Magyar Szóbeli Idegen nyelvből Összes pontszám Dráma (11) 50 25 100 Rajz (12) Biol. (21) Testn. (22) Nyek.(51,52) 40 10

56 Alkalmassági vizsgák A követelmények legalább 50 %-os teljesítése esetén alkalmas, azaz rangsorolható a tanuló rajzból és drámából, 70%-tól testnevelésből A kapott pontszám a vizsgapontokba nem számítható be. A testnevelés csoportba csak orvosi igazolással alkalmasnak ítélt tanuló vehető fel. Az alkalmassági vizsgák anyaga és értékelése megtekinthető az iskola honlapján

57 Köszönöm a figyelmet! Deák László igazgató Elérhetőség: 56/


Letölteni ppt "Széchenyi István Gimnázium"

Hasonló előadás


Google Hirdetések