Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Emelt- vagy középszintű felkészítés? Szülői értekezlet Lovassy László Gimnázium 2012. február 22.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Emelt- vagy középszintű felkészítés? Szülői értekezlet Lovassy László Gimnázium 2012. február 22."— Előadás másolata:

1 Emelt- vagy középszintű felkészítés? Szülői értekezlet Lovassy László Gimnázium 2012. február 22.

2 Emelt- vagy középszintű felkészítés? Miért kell választani? Pályairány: informatika képzési terület mérnökinformatikus matematika kötelező és fizika vagy informatika emelt- vagy középszintű érettségi ? emelt- vagy középszintű képzés? www.felvi.hu www.lovassy.hu Keretszámok A képzések költségei Megfelelő szakmai tudás

3 Emelt- vagy középszintű felkészítés? Változó feltételek – nagyobb körültekintés  2012. január 1-tól ÚJ felsőoktatási szabályrendszer 2011. évi CCIV. évi törvény A nemzeti felsőoktatásról  1007/2012. (I. 20.) Korm. határozat a 2012-ben a felsőoktatásban felvehető, államilag támogatott hallgatói létszámkeretről  2/2012. (I. 20.) Korm. rendelet a magyar állami ösztöndíjas és magyar állami részösztöndíjas hallgatókkal kötendő hallgatói szerződésről

4 Emelt- vagy középszintű felkészítés? Államilag támogatott keretszámok változása I. Képzési terület2011-es államilag támogatott keretszám 2012-es állami ösztöndíjas keretszám 2012-es állami részösztöndí- jas keretszám 2014-es keretszám Agrár18171460100??? Bölcsész38102700??? Gazdaságtudományok4489250??? Informatika480336004600??? Jogi és igazgatási1376300??? Műszaki917083607600??? Művészeti736900??? Művészetközvetítés326350??? Nemzetvédelmi és katonai 78-???

5 Emelt- vagy középszintű felkészítés? Államilag támogatott keretszámok változása II. Képzési terület2011-es államilag támogatott keretszám 2012-es állami ösztöndíjas keretszám 2012-es állami részösztöndí- jas keretszám 2014-es keretszám Orvos és egészségtudomány 38334600100??? Pedagógus17971600??? Sporttudomány456450??? Társadalomtudomány19051000??? Természettudomány406640003150??? Közigazgatási, rendészeti és katonai -1017??? Forrás: 1007/2012. (I. 20.) Korm. határozat és HVG 2012.I.16.

6 Emelt- vagy középszintű felkészítés? Állami ösztöndíjas, állami részösztöndíjas I. Az állami ösztöndíjjal vagy állami részösztöndíjjal támogatott hallgató köteles:  meghatározott időn belül, de legfeljebb a képzési idő másfélszeresén belül megszerezni az oklevelet,  az oklevél megszerzését követő húsz éven belül az általa állami ösztöndíjjal vagy állami részösztöndíjjal folytatott tanulmányok ideje kétszeresének megfelelő időtartamban Magyarországon dolgozni,  a magyar államnak visszafizetni a magyar állam által folyósított állami ösztöndíj vagy állami részösztöndíj 50%- ának megfelelő összeget, ha nem végzi el a képzését időben.

7 Emelt- vagy középszintű felkészítés? Állami ösztöndíjas, állami részösztöndíjas II. Az állami ösztöndíjjal vagy állami részösztöndíjjal támogatott hallgató köteles:  visszafizetni az adott képzésére tekintettel a magyar állam által folyósított állami ösztöndíjnak vagy állami részösztöndíjnak a visszatérítés esedékessé válásának naptári félévét megelőző utolsó napon érvényes jegybanki alapkamatot három százalékponttal meghaladó kamattal megnövelt összegét, ha nem létesít megfelelő ideig Magyarországon jogviszonyt.

8 Emelt- vagy középszintű felkészítés? Költségtérítések változása – példákon keresztül Szak2011-es költségtérítés /félév 2012-es költségtérítés 2012-es állami részösztöndí- ja költsége 2014-es költségtérí- tés BME-VIK mérnökinformatikus 279.000 Ft 300.000 Ft150.000 Ft??? PE-MIK villamosmérnöki 230.000 Ft 280.000 Ft140.000 Ft BCE-KTK: alkalmazott közgazdaságtan 195.000 Ft 215.000 FtNINCS!??? BCE-GTK: nemzetközi gazdálkodás (magyarul) 225.000 Ft 295.000 FtNINCS!??? ELTE-TTK matematika 210.000 Ft 105.000 Ft??? PTE-BTK germanisztika-német 130.000 Ft NINCS!??? ELTE-ÁJK jogász 230.000 Ft 237.000 FtNINCS!???

9 Emelt- vagy középszintű felkészítés? Az érettségi rendszer változásai 2005-től  Nem válik szét az érettségi és a felvételi  Kétszintű az érettségi –Középszint: a hagyományos érettségi –Emelt szint: a felvételit váltja fel (az eredeti tervek szerint)  A középszintű érettségit az iskola bonyolítja le  Az emelt szintű érettségit független bizottság előtt „idegen helyszínen” kell letenni.  Az emelt szintű vizsga mindig megelőzi a középszintűt.  Az érettségi bizonyítványt az iskola állítja ki a közép- és emeltszintű vizsgákról egyaránt.

10 Emelt- vagy középszintű felkészítés? Pontszámítási rendszer 2012-tól Tanulmányi pontokÉrettségi pontokTöbbletpontok Összesen: 200 pont Összesen: 100 pont A. Középiskolai eredmények 1. magyar nyelv- és irodalom 2. matematika 3. történelem 4. idegen nyelv 5. választott természettudo- mányos tárgy eredményének kétszerese. Összesen max: 100 pont B. Érettségi bizonyítványban szereplő 4 kötelező és egy szabadon választott tárgy százalékos eredményének átlaga. Összesen max: 100 pont A felsőoktatási intézmény által előírt kettő érettségi tárgy százalékos eredményének összege. Összesen max: 100-100 pont 1. Legfeljebb 2 emelt szintű érettségiért 50-50 pont. 2. Nyelvvizsgért (max.: 40 p) középfokú: 28 pont felsőfokú: 40 pont 3., OKTV eredményért: 1-10. hely: 80 pont 11-20. hely:40 pont 21-30. hely:20 pont Összesen max: 100 pont Maximum: 500 pont vagy az érettségi pontok kétszerezésével + többletpontokkal: 500 pont ! !

11 Emelt- vagy középszintű felkészítés? Emelt szintű- vagy középszintű érettségi?  Van, amikor egyértelmű... Ha a felsőoktatási intézmény előírja: 2011-ig csak a Bölcsész II. szakcsoport és az Orvostudományi képzési ág. A jogszabály szerint 2013-tól jelentős bővülés volt! A 2014-es esetleges bővülés még NEM ismert.  Általában sajnos nem egyértelmű... A középszintű vizsga könnyebben teljesíthető Az emelt szintű vizsgáért jár a + 50 pont a legalább 30 %-os eredményért (ha ebből írja elő az érettségi vizsgát a felsőoktatási intézmény).

12 Emelt- vagy középszintű felkészítés? 2013-tól megkövetelt emelt szintű érettségi  Agrár képzési terület –állatorvosi, erdőmérnöki osztatlan képzés  Bölcsészettudomány képzési terület –andragógia, anglisztika, germanisztika, keleti nyelvek és kultúrák, magyar, néprajz, ókori nyelvek és kultúrák, pedagógia, pszichológia, romanisztika, romológia, szabad bölcsészet, szlavisztika, történelem alapszakok  Jogi és igazgatási képzési terület –jogász osztatlan képzés  Gazdaságtudományok képzési terület –alkalmazott közgazdaságtan, gazdaságelemzés alapszakok

13 Emelt- vagy középszintű felkészítés? 2013-tól megkövetelt emelt szintű érettségi  Orvos- és egészségtudomány képzési terület −általános orvos, fogorvos, gyógyszerész osztatlan képzés  Társadalomtudomány képzési terület −informatikus könyvtáros, kommunikáció és médiatudomány, kulturális antropológia, nemzetközi tanulmányok, politológia, szociális munka, szociálpedagógia, szociológia, társadalmi tanulmányok alapszakok  Műszaki képzési terület −építész osztatlan képzés −energetikai mérnöki, építészmérnöki alapképzés

14 Emelt- vagy középszintű felkészítés? Az érettségi vizsga százaléka Érettségi pont (középszint) Érettségi pont többletponttal (emelt szint) 95-100100 150 90-9494 144 85-8989 139 80-8484 134 75-7979 129 70-7474 124 65-6969 119 60-6464 114 55-5959 109 50-5454104 45-494999 40-444494 35-393989 30-343484 25-2929 20-2424 0-1919 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

15 Emelt- vagy középszintű felkészítés? Az előnyben részesítés elve  Hátrányos helyzetű felvételiző20 pont Akit középfokú tanulmányai során – családi körülményei, szociális helyzete miatt a jegyzõ védelembe vett – aki után rendszeres gyermekvédelmi támogatást folyósítottak, – rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult – állami gondozott volt  A szülő iskolai végzettsége alapján+ 20 pont Ha a jelentkezõ törvényes képviseletet ellátó szülõje/szülei tanulmányát legfeljebb az iskola nyolcadik évfolyamán folytatott tanulmányával fejezte be. Csak akkor jár, ha a hátrányos helyzetért is járt a többletpont!  Fogyatékkal élők40 pont –a hallás-, a látás- és a mozgássérült, a beszédfogyatékos, pszichés fejlõdési zavarai miatt a tanulási folyamatban tartósan és súlyosan akadályozott (diszlexia, diszgraphia stb.), valamint autista –Fogyatékosságra tekintettel akkor lehet valaki többletpontra jogosult, ha az a tanulási folyamat tartós és súlyos akadályozásához vezet.  TGYÁS, GYES vagy GYED folyósítása esetén 40 pont

16 Emelt- vagy középszintű felkészítés? Felvételi pontszám összegzéssel: 340 pont Jogász-irány I. Iskolai eredményekÉrettségi eredmények A két felvételi tárgy érettségi vizsgájának százalékos eredményeinek összege 5 tárgy utolsó két évének év végi eredményeinek összege * 2 92 pont 81 pont 167 pont Tanulmányi pontok: 173 pontÉrettségi pontok: 167 pont 5 tárgy érettségi vizsgájának százalékos eredményének átlaga 80,8 egész számra kerekítve 12.13. Magyar45 Történelem55 Matematika34 Angol55 Biológia55 Magyar477 %K Történelem590 %E Matematika465 %K Angol582 %K Német590 %E Felvételi pontszám duplázással: 334 pont (forrás: OH)

17 Emelt- vagy középszintű felkészítés? Magyar477 %K Történelem590 %E Matematika465 %K Angol582 %K Német5100 %E Felvételi pontszám: 340 pont Jogász-irány II. Többletpont Nyelvvizsgáért: - középfokú C típusú nyelvvizsgáért 28 pont, - felsőfokú C típusú nyelvvizsgáért 40 pont, Összesen maximum 40 pont 50 pont 28 pont Többletpont: 78 pont Emelt szintű érettségiért: Egy vizsgáért 50 pont. - ha az érettségi pontot abból számolják Összesen maximum 100 pont ÖSSZPONTSZÁM: 418 pont (forrás: OH)

18 Emelt- vagy középszintű felkészítés? Felvételi pontszám összegzéssel: 316 pont Gépészmérnök I. Iskolai eredményekÉrettségi eredmények A két felvételi tárgy érettségi vizsgájának százalékos eredményeinek összege 5 tárgy utolsó két évének év végi eredményeinek összege * 2 92 pont 77 pont 147 pont Tanulmányi pontok: 169 pontÉrettségi pontok: 147 pont 5 tárgy érettségi vizsgájának százalékos eredményének átlaga 76,8 egész számra kerekítve 12.13. Magyar44 Történelem44 Matematika55 Német55 Fizika55 Magyar477 %K Történelem470 %K Matematika465 %K Informatika582 %K Német590 %E Felvételi pontszám duplázással: 294 pont (forrás: OH)

19 Emelt- vagy középszintű felkészítés? Felvételi pontszám: 316 pont Gépészmérnök II. Többletpont Nyelvvizsgáért: - középfokú C típusú nyelvvizsgáért 28 pont, - felsőfokú C típusú nyelvvizsgáért 40 pont, Összesen maximum 40 pont 0 pont 28 pont Többletpont: 28 pont Emelt szintű érettségiért: Egy vizsgáért 50 pont. - ha az érettségi pontot abból számolják Összesen maximum 100 pont ÖSSZPONTSZÁM: 344 pont (forrás: OH) Magyar477 %K Történelem470 %K Matematika465 %K Informatika582 %K Német5100 %E

20 Emelt- vagy középszintű felkészítés?  IGEN, ha a pályairány előírja;  IGEN, ha kurrens szak a cél;  IGEN, ha a pályairányt meghatározó tantárgyból megalapozottabb tudást szeretne;  IGEN, ha nemcsak bejutni szeretne az egyetemre;  IGEN... csak akkor, ha valóban tanulni szeretne. emelt szintű képzés  kötelező emelt szintű érettségi

21 Emelt- vagy középszintű felkészítés? A Lovassy László Gimnázium kínálata  Mindenki 2 tárgyból választhat emelt szintű képzést.  De nem kötelező a kettő tárgyat választani!  Minden tantárgyból + 2 órát jelent hetente! (kivéve kémia, fizika a 13. évf.) –matematika: 12. évfolyamon heti 3+2 = 5 óra –magyar nyelv és irodalom: 12. évfolyamon heti 4+2 = 6 óra –biológia: 12. évfolyamon heti 2+2 = 4 óra –történelem: 12. évfolyamon heti 3+2 = 5 óra –fizika: 12. évfolyamon heti 2+2 = 4 óra –kémia: 12. évfolyamon heti 0+2 = 2 óra  Az emelt és középszint képzése külön válik (kivéve a biológia)

22 Emelt- vagy középszintű felkészítés? A hagyományos párosítások a Lovassyban 1. sáv matematika biológia magyar nyelv és irodalom A plusz 2 óra: kedd 4. óra csütörtök 2. óra 2. sáv történelem fizika kémia A plusz 2 óra: hétfő 4. óra szerda 2. óra

23 Emelt- vagy középszintű felkészítés? Az emelt szintű képzés jelentkezési rendje  2012. február 24. (péntek) osztálylista, melyen jelölni kell mindenkinek, hogy mit szeretne  2012. február 27. (hétfő) –az osztálylista összesítésre kerül –azon igények megjelölése, amelyek NEM teljesíthetők  2012. március 19. (hétfő) –az induló csoportok és a várhatóan a csoportokban tanító tanárok ismeretében a jelentkezések megerősítése esetleges, módosítása –tanárok nevének megadása, akik várhatóan tanítanak az emelt szintű csoportokban  2012. május 14. (hétfő) a végleges, szülő által aláírt jelentkezési kérelem beadása Módosításra a későbbiekben NINCS lehetőség!

24 Emelt- vagy középszintű felkészítés? Az emelt szintű képzés a két utolsó évben  A számonkérés szempontjából ugyanúgy kezelendő, mint a kötelező képzések, tantárgyak.  Évközben módosítási, leadási lehetőség nincsen!  12. év végi lehetőség: 2013. május 20-ig: az iskola igazgatójához kérelemmel lehet fordulni a leadásról vagy a tantárgyváltásról (különbözeti vizsga!) emelt szintű képzés  kötelező emelt szintű érettségi

25 Emelt- vagy középszintű felkészítés? Köszönjük a figyelmüket!


Letölteni ppt "Emelt- vagy középszintű felkészítés? Szülői értekezlet Lovassy László Gimnázium 2012. február 22."

Hasonló előadás


Google Hirdetések