Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Emelt- vagy középszintű felkészítés? Szülői értekezlet Lovassy László Gimnázium 2013. február 20.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Emelt- vagy középszintű felkészítés? Szülői értekezlet Lovassy László Gimnázium 2013. február 20."— Előadás másolata:

1 Emelt- vagy középszintű felkészítés? Szülői értekezlet Lovassy László Gimnázium 2013. február 20.

2 Emelt- vagy középszintű felkészítés? Miért kell választani? Pályairány: informatika képzési terület mérnökinformatikus matematika kötelező és fizika vagy informatika emelt- vagy középszintű érettségi ? emelt- vagy középszintű képzés? www.felvi.hu www.lovassy.hu Intézményi kapacitások A képzések költségei Megfelelő szakmai tudás

3 Emelt- vagy középszintű felkészítés? Változó feltételek – nagyobb körültekintés  2012. január 1-tól ÚJ felsőoktatási szabályrendszer 2011. évi CCIV. évi törvény A nemzeti felsőoktatásról  423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet a felsőoktatási felvételi eljárásról

4 Emelt- vagy középszintű felkészítés? Az állami ösztöndíj és következményei Az állami ösztöndíjjal támogatott hallgató köteles:  meghatározott időn belül, de legfeljebb a képzési idő másfélszeresén belül megszerezni az oklevelet,  az oklevél megszerzését követő húsz éven belül az általa állami ösztöndíjjal folytatott tanulmányok ideje kétszeresének megfelelő időtartamban Magyarországon dolgozni,  a magyar államnak visszafizetni a magyar állam által folyósított állami ösztöndíj 50%-ának megfelelő összeget, ha nem végzi el a képzését időben.  visszafizetni az adott képzésére tekintettel a magyar állam által folyósított állami ösztöndíjnak a visszatérítés esedékessé válásának naptári félévét megelőző utolsó napon érvényes jegybanki alapkamatot három százalékponttal meghaladó kamattal megnövelt összegét, ha nem létesít megfelelő ideig Magyarországon jogviszonyt. A képzések költségei

5 Emelt- vagy középszintű felkészítés? Költségtérítések 2013-ban Szak2013-as költségtérítés BME-VIK mérnökinformatikus300.000 Ft PE-MIK villamosmérnöki 280.000 Ft BCE-KTK: alkalmazott közgazdaságtan 245.000 Ft BCE-GTK: nemzetközi gazdálkodás (magyarul) 295.000 Ft ELTE-TTK matematika300.000 Ft PTE-BTK germanisztika (német)130.000 Ft ELTE-ÁJK jogász247.000 Ft ELTE-PPK osztatlan tanár – 10 félév (matematikatanár-informatikatanár) 400.000 Ft A képzések költségei

6 Emelt- vagy középszintű felkészítés? Az érettségi rendszer  Nem válik szét az érettségi és a felvételi  Kétszintű az érettségi –Középszint: a hagyományos érettségi –Emelt szint: a felvételit váltotta fel (az eredeti tervek szerint)  A középszintű érettségit az iskola bonyolítja le  Az emelt szintű érettségit független bizottság előtt „idegen helyszínen” kell letenni.  Az emelt szintű vizsga mindig megelőzi a középszintűt.  Az érettségi bizonyítványt az iskola állítja ki a közép- és emeltszintű vizsgákról egyaránt. Megfelelő szakmai tudás

7 Emelt- vagy középszintű felkészítés? Pontszámítási rendszer (2013.02.20) Tanulmányi pontokÉrettségi pontokTöbbletpontok Összesen: 200 pont Összesen: 100 pont A. Középiskolai eredmények 1. magyar nyelv- és irodalom 2. matematika 3. történelem 4. idegen nyelv 5. választott természettudo- mányos tárgy eredményének kétszerese. Összesen max: 100 pont B. Érettségi bizonyítványban szereplő 4 kötelező és egy szabadon választott tárgy százalékos eredményének átlaga. Összesen max: 100 pont A felsőoktatási intézmény által előírt kettő érettségi tárgy százalékos eredményének összege. Összesen max: 100-100 pont 1. Legfeljebb 2 emelt szintű érettségiért 50-50 pont. 2. Nyelvvizsgért (max.: 40 p) középfokú: 28 pont felsőfokú: 40 pont 3., OKTV eredményért: 1-10. hely: 100 pont 11-20. hely:50 pont 21-30. hely:25 pont Összesen max: 100 pont Maximum: 500 pont vagy az érettségi pontok kétszerezésével + többletpontokkal: 500 pont ! ! Megfelelő szakmai tudás

8 Emelt- vagy középszintű felkészítés? Emelt szintű- vagy középszintű érettségi?  Van, amikor egyértelmű... Ha a felsőoktatási intézmény előírja (2013) 2014-től: Nincs további bővülés. 2015-től: Nem ismert.  Általában sajnos nem egyértelmű... A középszintű vizsga könnyebben teljesíthető Az emelt szintű vizsgáért jár a + 50 pont a legalább 45 %-os eredményért (ha ebből írja elő az érettségi vizsgát a felsőoktatási intézmény). Megfelelő szakmai tudás

9 Emelt- vagy középszintű felkészítés? 2013-tól megkövetelt emelt szintű érettségi  Agrár képzési terület –állatorvosi, erdőmérnöki osztatlan képzés  Bölcsészettudomány képzési terület –andragógia, anglisztika, germanisztika, keleti nyelvek és kultúrák, magyar, néprajz, ókori nyelvek és kultúrák, pedagógia, pszichológia, romanisztika, romológia, szabad bölcsészet, szlavisztika, történelem alapszakok  Jogi képzési terület –jogász osztatlan képzés  Gazdaságtudományok képzési terület –alkalmazott közgazdaságtan, gazdaságelemzés alapszakok Megfelelő szakmai tudás

10 Emelt- vagy középszintű felkészítés? 2013-tól megkövetelt emelt szintű érettségi  Orvos- és egészségtudomány képzési terület −általános orvos, fogorvos, gyógyszerész osztatlan képzés  Társadalomtudomány képzési terület −informatikus könyvtáros, kommunikáció és médiatudomány, kulturális antropológia, nemzetközi tanulmányok, politológia, szociális munka, szociálpedagógia, szociológia, társadalmi tanulmányok alapszakok  Műszaki képzési terület −építész osztatlan képzés −energetikai mérnöki, építészmérnöki alapképzés Megfelelő szakmai tudás  Tanárképzések (osztatlan) esetén −van olyan, ahol a szakpárból az egyik szak tantárgyából !

11 Emelt- vagy középszintű felkészítés? Az érettségi vizsga százaléka Érettségi pont (középszint) Érettségi pont többletponttal (emelt szint) 95-100100 150 90-9494 144 85-8989 139 80-8484 134 75-7979 129 70-7474 124 65-6969 119 60-6464 114 55-5959 109 50-5454104 45-494999 40-4444 35-3939 30-3434 25-2929 20-2424 0-1919 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Megfelelő szakmai tudás

12 Emelt- vagy középszintű felkészítés? Kurrens egyetemi szakok érettségi tárgyai Megfelelő szakmai tudás

13 Emelt- vagy középszintű felkészítés? Az előnyben részesítés elve  Hátrányos helyzetű felvételiző40 pont Akit középfokú tanulmányai során – családi körülményei, szociális helyzete miatt a jegyzõ védelembe vett – aki után rendszeres gyermekvédelmi támogatást folyósítottak, – rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult – állami nevelt volt  Fogyatékkal élők40 pont fogyatékossággal élő az a jelentkező, aki testi fogyatékos (gyakori jellemzője a bénulás, végtaghiány, görcsös túlmozgás), érzékszervi fogyatékos (hallássérült, látássérült), autista, beszédfogyatékos vagy megismerés- és viselkedésfejlődési rendellenességgel élő (teljesség igénye nélkül fontosabb és ismertebb részterületei: diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia, diszortográfia, hiperaktivitás, figyelemzavarok).  TGYÁS, GYES vagy GYED folyósítása esetén 40 pont

14 Emelt- vagy középszintű felkészítés? Felvételi pontszám összegzéssel: 340 pont Jogász-irány I. Iskolai eredményekÉrettségi eredmények A két felvételi tárgy érettségi vizsgájának százalékos eredményeinek összege 5 tárgy utolsó két évének év végi eredményeinek összege * 2 92 pont 81 pont 167 pont Tanulmányi pontok: 173 pontÉrettségi pontok: 167 pont 5 tárgy érettségi vizsgájának százalékos eredményének átlaga 80,8 egész számra kerekítve 12.13. Magyar45 Történelem55 Matematika34 Angol55 Biológia55 Magyar477 %K Történelem590 %E Matematika465 %K Angol582 %K Német590 %E Felvételi pontszám duplázással: 334 pont (forrás: OH)

15 Emelt- vagy középszintű felkészítés? Magyar477 %K Történelem590 %E Matematika465 %K Angol582 %K Német5100 %E Felvételi pontszám: 340 pont Jogász-irány II. Többletpont Nyelvvizsgáért: - középfokú C típusú nyelvvizsgáért 28 pont, - felsőfokú C típusú nyelvvizsgáért 40 pont, Összesen maximum 40 pont 50 pont 28 pont Többletpont: 78 pont Emelt szintű érettségiért: Egy vizsgáért 50 pont. - ha az érettségi pontot abból számolják Összesen maximum 100 pont ÖSSZPONTSZÁM: 418 pont (forrás: OH)

16 Emelt- vagy középszintű felkészítés? Felvételi pontszám összegzéssel: 316 pont Gépészmérnök I. Iskolai eredményekÉrettségi eredmények A két felvételi tárgy érettségi vizsgájának százalékos eredményeinek összege 5 tárgy utolsó két évének év végi eredményeinek összege * 2 92 pont 77 pont 147 pont Tanulmányi pontok: 169 pontÉrettségi pontok: 147 pont 5 tárgy érettségi vizsgájának százalékos eredményének átlaga 76,8 egész számra kerekítve 12.13. Magyar44 Történelem44 Matematika55 Német55 Fizika55 Magyar477 %K Történelem470 %K Matematika465 %K Informatika582 %K Német590 %E Felvételi pontszám duplázással: 294 pont (forrás: OH)

17 Emelt- vagy középszintű felkészítés? Felvételi pontszám: 316 pont Gépészmérnök II. Többletpont Nyelvvizsgáért: - középfokú C típusú nyelvvizsgáért 28 pont, - felsőfokú C típusú nyelvvizsgáért 40 pont, Összesen maximum 40 pont 0 pont 28 pont Többletpont: 28 pont Emelt szintű érettségiért: Egy vizsgáért 50 pont. - ha az érettségi pontot abból számolják Összesen maximum 100 pont ÖSSZPONTSZÁM: 344 pont (forrás: OH) Magyar477 %K Történelem470 %K Matematika465 %K Informatika582 %K Német5100 %E

18 Emelt- vagy középszintű felkészítés?  IGEN, ha a pályairány előírja;  IGEN, ha kurrens szak a cél;  IGEN, ha a pályairányt meghatározó tantárgyból megalapozottabb tudást szeretne;  IGEN, ha nemcsak bejutni szeretne az egyetemre;  IGEN... csak akkor, ha valóban tanulni szeretne. emelt szintű képzés  kötelező emelt szintű érettségi Megfelelő szakmai tudás

19 Emelt- vagy középszintű felkészítés? A Lovassy László Gimnázium kínálata  Mindenki 2 tárgyból választhat emelt szintű képzést.  De nem kötelező a kettő tárgyat választani!  Minden tantárgyból + 2 órát jelent hetente! (kivéve kémia, fizika a 13. évf.) –matematika: 12. évfolyamon heti 3+2 = 5 óra –magyar nyelv és irodalom: 12. évfolyamon heti 4+2 = 6 óra –biológia: 12. évfolyamon heti 2+2 = 4 óra –történelem: 12. évfolyamon heti 3+2 = 5 óra –fizika: 12. évfolyamon heti 2+2 = 4 óra –kémia: 12. évfolyamon heti 0+2 = 2 óra  Az emelt és középszint képzése külön válik (kivéve a biológia) Megfelelő szakmai tudás

20 Emelt- vagy középszintű felkészítés? A hagyományos párosítások a Lovassyban 1. sáv matematika biológia magyar nyelv és irodalom A plusz 2 óra: kedd 4. óra csütörtök 2. óra 2. sáv történelem fizika kémia A plusz 2 óra: hétfő 4. óra szerda 2. óra Megfelelő szakmai tudás

21 Emelt- vagy középszintű felkészítés? Az emelt szintű képzés jelentkezési rendje  2013. február 27. (szerda) osztálylista, melyen jelölni kell mindenkinek, hogy mit szeretne  2013. március 1. (péntek) –az osztálylista összesítésre kerül –azon igények megjelölése, amelyek NEM teljesíthetők –tanárok nevének megadása, akik várhatóan tanítanak az emelt szintű csoportokban  2013. március 21. (csütörtök) –az induló csoportok és a várhatóan a csoportokban tanító tanárok ismeretében a jelentkezések megerősítése esetleges, módosítása  2013. május 17. (péntek) a végleges, szülő által aláírt jelentkezési kérelem beadása Módosításra a későbbiekben NINCS lehetőség! Megfelelő szakmai tudás

22 Emelt- vagy középszintű felkészítés? Az emelt szintű képzés a két utolsó évben  A számonkérés szempontjából ugyanúgy kezelendő, mint a kötelező képzések, tantárgyak.  Évközben módosítási, leadási lehetőség csak külön igazgatói engedéllyel!  12. év végi lehetőség: 2014. május 20-ig: az iskola igazgatójához kérelemmel lehet fordulni a leadásról vagy a tantárgyváltásról (különbözeti vizsga!) emelt szintű képzés  kötelező emelt szintű érettségi Megfelelő szakmai tudás

23 Emelt- vagy középszintű felkészítés? Köszönjük a figyelmüket!


Letölteni ppt "Emelt- vagy középszintű felkészítés? Szülői értekezlet Lovassy László Gimnázium 2013. február 20."

Hasonló előadás


Google Hirdetések