Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

R ÖVID ELŐADÁS A K OLLÉGIUMI B IZOTTSÁG MUNKÁSSÁGÁRÓL Völgyesi Gábor Kollégiumi Bizottság vezető Gépészkari Hallgatói Képviselet.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "R ÖVID ELŐADÁS A K OLLÉGIUMI B IZOTTSÁG MUNKÁSSÁGÁRÓL Völgyesi Gábor Kollégiumi Bizottság vezető Gépészkari Hallgatói Képviselet."— Előadás másolata:

1 R ÖVID ELŐADÁS A K OLLÉGIUMI B IZOTTSÁG MUNKÁSSÁGÁRÓL Völgyesi Gábor Kollégiumi Bizottság vezető Gépészkari Hallgatói Képviselet

2 M IRŐL LESZ SZÓ ? Férőhely osztás és ami mögötte van Hogyan osztunk kollégiumot? Irányelvek, avagy az Üzemeltető közbeszól Kérdések 2

3 F ÉRŐHELY OSZTÁS ÉS AMI MÖGÖTTE VAN Férőhelyeink és ezen számok meghatározása A Férőhely elosztást első körben az Egyetemi Hallgatói Képviselet határozza meg az előző féléves létszámstatisztikák alapján. Az EHK által javasolt módosítások után a Külső Kollégiumi Bizottság (továbbiakban KKB) tagjai belátásuk szerint cserélik el a férőhelyeket. Így alakulhat ki, hogy minden kar a „saját” kollégiumába kerül. Az EHK a KKB által módosított táblázatot elfogadja. Ezt követően kialakul egy táblázat mely magában foglalja az összes kar és kollégium elosztását. 3

4 2010/11/02 ( TAVASZI ) FÉLÉV Kollégiumi férőhely osztás 2010/2011 II. félév KarFérőhelyBercsényiVásárhelyiWignerKármánBarossMartosSchönherzNagytétény ÉPK378278350001640 ÉMK5460544000200 GTK50008029012001000 TTK155003710600012 GPK77902307560000 KSK35712800321007 VBK3800700037300 VIK1199040204992181 NOK2000000 00 4

5 F ÉRŐHELYEINK ALAKULÁSA AZ ELMÚLT ÉVEKBEN 5 Terminus-os idők

6 H OTEL T ERMINUS – AKI NEM TAPASZTALTA MEG … 6

7 A K ÁRMÁN T ÓDOR K OLLÉGIUM FELOSZTÁSA A KÖVETKEZŐ FÉLÉVBEN 7

8 K OLIOSZTÁS ÉS AMI MÖGÖTTE VAN Alapelveink a férőhely osztással kapcsolatban: Minden Gépész a Kármánba kerüljön, a jól tanuló hallgatóknak biztos férőhely, a rászoruló hallgatók segítése, a közösségi élet erősítése Ezeknek megfelelni és a megfelelő arány megtalálása a kategóriák között. 8

9 N ÉZZÜNK EGY PÉLDÁT SZEMLÉLTETÉSKÉNT A TAVASZI FÉLÉVRE Férőhelyszám779 Msc-s gólyaNem elsős hallgatók (nem most tavasszal kezdők) 10%90% BentmaradókBekerülők 50% TanulmányiSzociális+Közösségi 80%20% Összes férőhely százaléka 10%45%36%9% Elhelyezettek száma 7835128070 9

10 F ONTOS MEGEMLÍTENI ! Az elmúlt félévekben a hallgatók teljesítménye folyamatosan javul. Ennek következtében nő a kollégiumi felvételhez szükséges átlag is. De a férőhelyeink száma sajnos változatlan. 10

11 B EKERÜLÉS, B ENNMARADÁS Jogos kérdés: mit és miért különböztetünk meg? Bennmaradás: Azon hallgatók segítése (a biztos férőhellyel) akik tanulmányi eredménye a legjobban teljesítők között van (~45%) Miért az előző félévet nézzük? 2009/10 ősz: 2,6-al bennmaradás, 3,5-el bekerülés, Eredmény: 80% maradt, 20% új. Váltanunk kellett, hogy előre lássuk a bennmaradók számát, tudjuk szabályozni a „versenyt”. 11

12 G ÉPÉSZ M ECHÁS KÉT JÓ BARÁT, MÉRT NEM ISSZA EGYÜTT BORÁT ? Két csoport (gépész, energetikus – mecha, termék) Eddigi rendszerben 0.8-as szorzó a második csoport esetében, „Régi” HK döntés, ami tapasztalaton alapult, Elfogadott elv maradt, amivel megbarátkoztak az emberek. A magas átlagok esetében ez a különbség már számottevő, ezért változtattunk… 12

13 A K ÉPLET KKI x max(min(0,8+0,1(KKI-3); 1); 0,8) 13

14 KKI? Mi ez? korrigált kreditindex: egy félévben a (megszerzett kredit / felvett kredit) x (megszerzett kredit x érdemjegy) / 30. Miért? Egyetemi törekvés, általános bevezetése folyamatban, A hallgatók által felvett, de nem teljesített (pl.: szab.vál.) tárgyak súlyának erősítése, Jobban árnyalhatóak az átlagok, A mostani félévtől mi is erre térünk át. 14

15 H OGYAN OSZTUNK KOLLÉGIUMOT ? Kollégiumi jelentkezési felület: kfr.sc.bme.hu 15

16 KFR 2.0 16

17 A JELENTKEZÉS LEZÁRULTA UTÁN … Listák, jelentkezettek Teljes lista 1. Bennmaradók 2. Bekerüléshez egységes átlag számítása, vonalhúzás 3. Szociális pontok hozzárendelése, vonalhúzás 4. Közösségi pontok hozzárendelése, vonalhúzás Eredmények kihírdetése Felszólalási lehetőség Eljárási hiba esetén Rengeteg szociális alapú érkezik 17

18 A JELENTKEZÉS LEZÁRULTA UTÁN … Szobafoglalás és ami mögötte van: Nyilatkozat a KFR-ben Minden jelentkező kötelezően nyilatkozik Ez alapján elkészül az első lista Aki nincsenek szobához rendelve, lehetőségük van szobát választani a következő félévre (szerencsejáték?) Kolireg.ktk.bme.hu (indul: január 25. 20:00) Szobáslista kialakulása A szobajelentkezés lezárulta után elkészül a lista Mindenkit beosztunk (random-generátor) 18

19 I RÁNYELVEK : ÉS AZ Ü ZEMELTETŐ KÖZBESZÓL Időpontok elérhetőek a ghk.ktk.bme.hu-n 19

20 K I - ÁT - BEKÖLTÖZÉSI IDŐSZAKOK Akinek 2011. január 31-én tartozása van BME KO felé az csak BME KO engedéllyel költözhet. A napi költözésekre elektronikusan (kfr.sc.bme.hu) kell jelentkezni. Az a kollégista, aki akadályoztatás miatt nem tud eleget tenni költözési kötelezettségének, meghatalmazott segítségével is kiköltözhet, de Kollégiumi Bentlakási Megállapodást csak személyesen írhat alá (minden kollégistának kell) 20

21 N E FELEJTS EL JELENTKEZNI ! Határidő: 2011.01.24. 20:00 21

22 K ÉRDÉSEK És akkor most jöhetnek a kérdések… 22

23 K ÖSZÖNÖM A FIGYELMET ! Budapest, 2011.01.19. 23


Letölteni ppt "R ÖVID ELŐADÁS A K OLLÉGIUMI B IZOTTSÁG MUNKÁSSÁGÁRÓL Völgyesi Gábor Kollégiumi Bizottság vezető Gépészkari Hallgatói Képviselet."

Hasonló előadás


Google Hirdetések