Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Nemes Nagy Ágnes Élete, munkássága. Nemes Nagy Ágnes (1922. január 3. - 1991. augusztus 23.) Élete  Született: 1922. január 3., Budapest  1944 áprilisában.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Nemes Nagy Ágnes Élete, munkássága. Nemes Nagy Ágnes (1922. január 3. - 1991. augusztus 23.) Élete  Született: 1922. január 3., Budapest  1944 áprilisában."— Előadás másolata:

1 Nemes Nagy Ágnes Élete, munkássága

2 Nemes Nagy Ágnes (1922. január 3. - 1991. augusztus 23.) Élete  Született: 1922. január 3., Budapest  1944 áprilisában kötött házasságot Lengyel Balázs író– szerkesztő–kritikussal.  1958-ban elváltak, de munkatársi, szellemi életközösségük a további évtizedekben is megmaradt.  Diákkorától kezdve írt verseket, folyóiratokban 1945-től publikált.  A kemény diktatúra éveiben Nemes Nagy Ágnes szinte csak műfordítóként és a gyermekirodalom művelőjeként publikálhatott.,  1991. Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia tagja  Több ízben képviselte hazája irodalmát külföldi felolvasó esteken és nemzetközi írótalálkozókon (Belgium, Franciaország, Németország, Anglia, Írország, Izrael)  1979-ben pedig négy hónapot töltött Iowában (USA), az egyetem nemzetközi írótáborában. „Nagyanyám, anyám, én 1925-ben(?), Szatmáron vagy Pesten”

3 Iskolái  1939-ben a Baár–Madas Református Leánylíceumban kitüntetéssel érettségizett. Így emlékezik vissza ott töltött éveire: "Egzisztenciálisan volt fontos a Baár-Madas. Fél-bentlakó voltam, ami annyit jelentett, hogy reggel 8-ra bementem az iskolába, és este 7- kor mentem haza. Háromnegyed 8-ra, 8-ra hazaértem. Életemnek döntő részét az iskolában, illetőleg az internátusban töltöttem. Fontos volt az önképzőkör, fontosak voltak a tanárok, hiszen nemcsak Áprily határozta meg a Baár-Madas légkörét és arculatát, hanem a kitűnő tanári kar is, például a magyar tanárom, Papi Bíró Izabella".  Ezt követően a Pázmány Péter Tudományegyetem magyar–latin– művészettörténet szakos hallgatója, s itt szerzett diplomát 1944-ben.  Egyetemi éveiben munkakapcsolatba került Szerb Antallal és Halász Gáborral.  1947 őszétől 1948 augusztusáig ösztöndíjjal a Római Magyar Akadémián, illetve Párizsban tartózkodott tanulmányúton.

4 Munkássága  Első verseskötete Kettős világban címen 1946-ban jelent meg.  Ez évben alapította – férjével közösen – az Újhold című irodalmi folyóiratot, amely csak 1948 őszéig jelenhetett meg, de betiltották.  Elsőrendűen francia és német nyelvű műveket fordított (így Corneille, Racine, Molière drámáit, Victor Hugo, Saint-John Perse verseit, Rilke és Bertolt Brecht műveit)  1946-tól a Köznevelés című pedagógiai folyóirat munkatársa volt  1954-től pedig négy éven át a budapesti Petőfi Sándor Gimnázium tanára.  1958-tól szabad szellemi foglalkozású íróként dolgozott.

5 Munkássága  Második kötetének, a Szárazvillámnak a megjelenésétől (1957) folyamatosan jelen volt az irodalmi nyilvánosságban, de mindvégig távol tartotta magát a kultúrpolitikai hivatalosságtól.  Új verseit az 1967-es Napfordulóban, majd pedig három gyűjteményes kötetének egy-egy új ciklusában adta közre. (1969: A lovak és az angyalok; 1981: Között; 1986: A Föld emlékei.)  Költői munkája mellett a magyar esszéirodalom kimagasló művelője volt.  1975-től kezdődően több kötetben publikálta esszéit, verselemzéseit és a vele készült interjúkat.  Önálló kötetet szentelt Babits Mihály költői portréjának (1984: A hegyi költő).

6 Munkássága  Műelemzései, a költészet rendeltetéséről, a vers belső természetéről szóló írásai a szakszerűség és az érzékletes, sőt élvezetes eleven szemléletesség példái, a tárgyszerűség és személyesség finom ötvözetének mintái.  Az 1970-es, 80-as években mértékadó és meghatározó személyisége lett a magyar irodalmi életnek.  1986-ban Lengyel Balázzsal közösen – almanach formában – újraindították az Újholdat (Újhold- Évkönyv, évente kétszer 1986–1991).  Versei külföldi folyóiratokban, antológiákban és önálló fordításkötetekben is megjelentek – angol, német, francia és olasz nyelven.

7 Díjai Az író díjat, kitüntetést keveset kapott. Fiatalon, első kötetével elnyerte a Baumgarten-díjat (1948), első válogatott kötetéért kapta a József Attila-díjat (1969) és életművének elismerésére a Kossuth-díjat (1983). Halála után, 1997-ben Lengyel Balázzsal közösen megkapta Izrael Állam „Yad Vashem” kitüntetését, mert a Holocaust idején azon bátrak és igazak közé tartozott, akik biztonságuk kockáztatásával védték, bújtatták és mentették az üldözötteket.  1948 – Baumgarten-díj  1969 – József Attila-díj  1982 – a Munka Érdemrend arany fokozata  1983 – Kossuth-díj  1985 – Az Év Könyve-jutalom  1997 – Yad Vashem-díj – Jeruzsálem  1998-ban a Pro Renovada Cultura Hungariae Alapítvány Nemes Nagy Ágnes Emlékdíjat alapított a magyar esszéirodalom legjobbjainak elismerésére, a díjat először 1999-ben ítélték oda három személynek.

8 Nemes Nagy Ágnes ars poeticája  A versírás a létezés intellektuális birtokbavételének egy módja.  A vers a megismerés, megértés és tudatosítás eszköze.  A vers kimond és elrejt egyszerre.  A vers nyelvezete, képei így nem egyszerűen a képes beszéd részei, hanem egy másként létre nem hozható közlés eszközei.


Letölteni ppt "Nemes Nagy Ágnes Élete, munkássága. Nemes Nagy Ágnes (1922. január 3. - 1991. augusztus 23.) Élete  Született: 1922. január 3., Budapest  1944 áprilisában."

Hasonló előadás


Google Hirdetések