Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

„New Hungary” Rural Development Programme 2007-2013 Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégia felülvizsgálata (LEADER.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "„New Hungary” Rural Development Programme 2007-2013 Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégia felülvizsgálata (LEADER."— Előadás másolata:

1 „New Hungary” Rural Development Programme 2007-2013 Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégia felülvizsgálata (LEADER RENDELETHEZ) AaAa

2 A LEADER rendelet megvalósítására rendelkezésre álló keret nem változott 873 ezer Euro – a rendelkezésre álló többletforrások a 4. tengelyben használhatók fel. Pontosításra került a kedvezménye zettek köre - ennek következménye, hogy a közhasznú fejlesztésben nem vehet részt vállalkozás és természetes személy. 2014. 07. 10.

3 Támogatandó tevékenységek (költségtípusok megnevezése) Itt források %-os megbontását csak a kötelezően előírt keretek között jelöltük Támogatási intenzitások - vállalkozásoknál követi a 3. tengelyt nem hátrányos telepü- lésen 60 %, hátrányos településen 65 % Terv, tanulmány jogcím megjelenése - 4 új HPME kidolgozása - 2 alternatív energia, 2 örökségvédelem körében Vállalkozási alapú fejlesztés esetén mindenkire azonos feltételek vonatkoznak a támogatás intenzitásnál. 2014. 07. 10.

4 Project jogcím: LEADER - Közhasznú fejlesztés PrioritásKedvezményezettek Támogat ási intenzitás JAVASOLT TÁMOGATANDÓ TEVÉKENYSÉGEK felsorolása, költség típusok százalékkal Támogatni kívánt kedvezmé- nyezettek száma Maximális projekt- méret (támogatás összegét tekintve) (Euro) Megoldási javaslathoz társított fejlesztési forrás mennyisége (Euro) 1. prioritás "A jövő alkotó műhelyei" 111 Fejlesztő kutató bázis kialakítása - nem hátrányos Önkormányzat önkormányzat ok társulásai, egyház, non- profit szervezetek 100% Építés felújítás, ingatlanhoz kapcsolódó kisléptékű infra.fejlesztés (12%), eszközbeszerzés, Vhr 31.§ alapján elszámolható egyéb kiadás (6%), marketing tevékenység, első készlet beszerzés 261408 112 Fejlesztő, kutató bázis kialakítása - hátrányos 100% Építés felújítás, ingatlanhoz kapcsolódó kisléptékű infra.fejlesztés (12%), eszközbeszerzés,Vhr 31.§ alapján elszámolható egyéb kiadás (6%), marketing tevékenység, első készlet beszerzés 125000

5 2014. 07. 10. Project jogcím: LEADER - Közhasznú fejlesztés Prioritás Kedvezménye zettek Támog atási intenzi tás JAVASOLT TÁMOGATANDÓ TEVÉKENYSÉGEK felsorolása, költség típusok százalékkal Támogatni kívánt kedvezmé- nyezettek száma Maximális projekt- méret (támogatás összegét tekintve) (Euro) Megoldási javaslathoz társított fejlesztési forrás mennyisége (Euro) 2. prioritás - élhetőbb települések 221 Kulturális és szabadidős szolgáltatások fejlesztése (infrastruktúra) Önkormány zat, önkormányz atok társulásai, egyház, non- profit szervezetek 100% Építés felújítás, ingatlanhoz kapcs. kisléptékű infr.fejlesztés, eszköz beszerzés (tradicionális eszköz beszerzés), Vhr 31.§ alapján elszámolható egyéb kiadás (6%) 152000070000 231 Generációk egységben (alternatív gyermekfelügyelet létrehozása) 100% Építés felújítás, ingatlanhoz kapcsolódó kisléptékű infra.fejlesztés (12%), eszközbeszerzés, Vhr 31.§ alapján elszámolható egyéb kiadás (6%), marketing tevékenység, első készlet beszerzés 320000 232 Generációk egységben ( Házi segítségnyújtás eszközfejlesztése) Hátrányos 100%Eszközbeszerzés 100%51000030000 251 Biztonságosabb kistérséget - nem hátrányos 100% Eszközbeszerzés, kiadványok készítése. Rendezvényszervezés 201000020000 252 Biztonságosabb kistérséget hátrányos 100% Eszközbeszerzés, kiadványok készítése, Rendezvényszervezés 201000020721

6 Project jogcím: LEADER - Közhasznú fejlesztés Prioritás Kedve zmén yezett ek Támogatási intenzitás JAVASOLT TÁMOGATANDÓ TEVÉKENYSÉGEK felsorolása, költség típusok százalékkal Támogat ni kívánt kedvezm é- nyezette k száma Maximális projekt- méret (támogatás összegét tekintve) (Euro) Megoldási javaslathoz társított fejlesztési forrás mennyisége (Euro) 3. prioritás "Zöld Házak" program. 314 "Helyi, megújuló energia" (minta projektek) nem hátrányos 100% Építés felújítás, ingatlanhoz kapcsolódó kisléptékű infr., eszköz beszerzés, végrehajtási rendelet 31.§ 6% 51500025000 315 "Helyi, megújuló energia " (minta projektek) hátrányos 100% Építés felújítás, ingatlanhoz kapcsolódó kisléptékű infr., eszközbeszerzés, végrehajtási rendelet 31.§ 6% 51500025000 5. Prioritás "Míves térség" vállalkozások fejlesztése 5210 Roma vállalkozói információs pont (2 ütemben) 100% Építés, felújítás, ingatlanhoz kapcsolódó kisléptékű infra.fejlesztés (12%), ingatlanbérlés (10%) eszközbeszerzés Vhr 31.§ alapján elszámolható egyéb kiadás (6%), kisértékű eszközök (irodaeszközök),kapcsolattartás, célcsoport számára képzés (25%) 21650033000 6. "Unokáink öröksége" 621 "Tiszta forrás" (hagyományokhoz kapcsolódó kiadványozás) nem hátrányos 100% kiadvány készítés marketing tevékenység, Vhr. egyéb elszámolható 6% 525007500 622 "Tiszta forrás" (hagyományokhoz kapcsolódó kiadványozás) hátrányos 100% kiadvány készítés marketing tevékenység, Vhr. egyéb elszámolható 6% 5250012500

7 2014. 07. 10. Projekt jogcím: LEADER -Vállalkozási alapú fejlesztés PrioritásKedvezményezettek Támogatási intenzitás JAVASOLT TÁMOGATANDÓ TEVÉKENYSÉGEK felsorolása, költség típusok százalékkal Támogatni kívánt kedvezmé- nyezettek száma Maximális projektméret (támogatás összegét tekintve) (Euro) Megoldási javaslathoz társított fejlesztési forrás mennyisége (Euro) 1. prioritás "A jövő alkotó műhelyei" 132 "Varázslat" - térségmarketing (helyi termék bolt és polc) nem hátrányos Önkormányzat, társulásaik, non- profit szervezetek, egyházak, vállalkozások és természetes személyek. 60% Építés, felújítás; kisléptékű infra.fejlesztés (12 %) Eszközbeszerzés. marketing tevékenység, első készlet beszerzés, Vhr 31.§ alapján elszámolható egyéb kiadás (6%) 102000030000 133 "Varázslat" - térségmarketing (helyi termék polc) - hátrányos 65% Eszközbeszerzés, marketing tevékenység (10%) 5200010000 4. prioritás - helyi turizmus fejlesztés 416 "Szívesen látjuk" rendezvény helyszín kialakítása 60% Építés felújítás, ingatlanhoz kapcsolódó kisléptékű infra.fejlesztés (12%), eszközbeszerzés, Vhr 31.§ alapján elszámolható egyéb kiadás (6%) 327000 421 "Dél-zala csalogat" Turisztikai programszolgáltat ás fejlesztés 60% Marketing tevékenység, kiadvány készítés (pl.: internetes turisztikai szolgáltató honlap kialakítása), eszköz beszerzés, végrehajtási rendelet 31. § 6% 32000030000

8 Projekt jogcím: LEADER -Vállalkozási alapú fejlesztés Prioritás Kedvezményeze ttek Támog atási intenzit ás JAVASOLT TÁMOGATANDÓ TEVÉKENYSÉGEK felsorolása, költség típusok százalékkal Támoga tni kívánt kedvezm é- nyezette k száma Maximális projektméret (támogatás összegét tekintve) (Euro) Megoldási javaslathoz társított fejlesztési forrás mennyisége (Euro) 5. Prioritás "Míves térség" vállalkozások fejlesztése 531 "Mi termékünk a Te terméked" (feldolgozó kapacítás fejlesztése) nem hátrányos Vállalkozók és természetes személyek, nonprofit szervezetek, önkormányzat ok, egyházak 60% Építés felújítás, ingatlanhoz kapcsolódó kisléptékű infra.fejlesztés, eszközbeszerzés, Vhr 31.§ alapján elszámolható egyéb kiadás (6%), marketing tevékenység, első készlet beszerzés 540000 euro52000 532 "Mi termékünk a Te terméked" (feldolgozó kapacítás fejlesztése) hátrányos 65% Építés felújítás, ingatlanhoz kapcsolódó kisléptékű infra.fejlesztés, eszközbeszerzés, Vhr 31.§ alapján elszámolható egyéb kiadás (6%), marketing tevékenység, első készlet beszerzés 540000 euro68000 534 "Mi termékünk a Te terméked" (zöldség, gyümölcs, gyógynövény, erdei termék fejlesztése) nem hátrányos 60% Építés felújítás, ingatlanhoz kapcsolódó kisléptékű infra.fejlesztés, eszközbeszerzés, Vhr 31.§ alapján elszámolható egyéb kiadás (6%), első készlet beszerzés (oltványok és egyéb ültetvény kialakításához szükséges dugványok beszerzése), állatkihelyezés költségei 51000035000 535 "Mi termékünk a Te terméked" (zöldség, gyümölcs, gyógynövény, erdei termék fejlesztése) hátrányos 65% Építés felújítás, ingatlanhoz kapcsolódó kisléptékű infra.fejlesztés, eszközbeszerzés, Vhr 31.§ alapján elszámolható egyéb kiadás (6%), első készlet beszerzés (oltványok és egyéb ültetvény kialakításához szükséges dugványok beszerzése), állatkihelyezés költségei 51000025000

9 Projekt jogcím: LEADER - Rendezvény PrioritásKedvezményezettek Támogatás i intenzitás JAVASOLT TÁMOGATANDÓ TEVÉKENYSÉGEK felsorolása, költség típusok százalékkal Támogatni kívánt kedvezmé- nyezettek száma Maximális projektméret (támogatás összegét tekintve) (Euro) Megoldási javaslathoz társított fejlesztési forrás mennyisége (Euro) 1. prioritás "A jövő alkotó műhelyei" 134."Varázslat" (Térségi vásár) Önkormányzat, társulásaik, non- profit szervezetek, egyházak, vállalkozások és természetes személyek. 60-100% Vhr 31.§ alapján elszámolható egyéb kiadás (6%), marketing tevékenység, rendezvényszervezés, 3666720000 2. prioritás - élhetőbb települések 222 Kulturális és szabadidős szolgáltatások fejlesztése (rendezvény) 60-100% Rendezvény szervezés, kapcsolattartás költségei, Vhr 31.§ alapján elszámolható egyéb kiadás 6% 30400040000 3. prioritás "Zöld Házak" program. 321"Helyi, megújuló energia " (rendezvények) nem hátrányos 60-100% Kiadvány készítés, rendezvény szervezés, Vhr. egyéb elszám. 6% 33000 322 "Helyi, megújuló energia " (rendezvények) hátrányos 65-100% Kiadvány készítés, rendezvény szervezés, Vhr. egyéb elszám. 6% 33000

10 Projekt jogcím: LEADER - Képzés PrioritásKedvezményezette k Támog atási intenzi tás JAVASOLT TÁMOGATANDÓ TEVÉKENYSÉGEK felsorolása, költség típusok százalékkal Támogat ni kívánt kedvezm é- nyezette k száma Maximális projektmé ret (támogatás összegét tekintve) (Euro) Megoldási javaslathoz társított fejlesztési forrás mennyisége (Euro) 1. prioritás "A jövő alkotó műhelyei" 121 A jövőalkotó műhelyei (képzések, ismeretszerzési tevékenység) - nem hátrányos Önkormányzat, társulásaik, non- profit szervezetek, egyházak, vállalkozások és természetes személyek. 60- 100% Képzés és oktatás költségei (Képzés ktg-ein belüli arányok: eszközbérlés, képzéshez kapcsolódó anyagktg. Max 40%, oktatás alatt biztosított étel ital fogyasztás max.20%, oktatási segédanyag max.40%), VHr. 31.§ alapján elszámolható egyéb kiadás (6%), eszközbeszerzés 61000020000 122 A jövőalkotó műhelyei (képzések, ismeretszerzési tevékenység) - hátrányos 65- 100% Képzés és oktatás költségei (Képzés ktg-ein belüli arányok: eszközbérlés, képzéshez kapcsolódó anyagktg. max40%, oktatás alatt biztosított étel ital fogyasztás max.20%, oktatási segédanyag max.40%), VHr. 31.§ alapján elszámolható egyéb kiadás (6%), eszközbeszerzés 450008000 2. prioritás - élhetőbb települések 241 - Nem mondunk le senkiről (Tanoda program) Hátrányos Önkormányzat, társulásaik, non- profit szervezetek, egyházak 100%projektmenedzsment költségei 12 % szakmai megvalósítók költségei (megbízási díjak, útiköltség), terembérlet, fejlesztőfoglalkozások kisértékű eszközei 10%, célcsoportnak nyújtott támogatások 20%(útiköltség, étkezés, anyagjellegű), nagyértékű eszköz 10% (pl. laptop) 320000 2014. 07. 10.

11 Projekt jogcím: LEADER - Térségen belüli együttműködés PrioritásKedvezményezette k Támogatási intenzitás JAVASOLT TÁMOGATANDÓ TEVÉKENYSÉGEK felsorolása, költség típusok százalékkal Támogatni kívánt kedvezmén yezettek száma Maximális projektmér et (támogatás összegét tekintve) Megoldási javaslathoz társított fejlesztési forrás mennyisége (Euro) 1. prioritás "A jövő alkotó műhelyei" 124 A jövő alkotó műhelyei (hálózatépítés)- nem hátrányos Önkormányzat, társulásaik, non- profit szervezetek, egyházak, vállalkozások és természetes személyek. Önkormányzatok és társulásaik: 100%; nonprofit szervezetek: 80%; vállalkozások, term. személy: 60% Végrehajtási rendelet (6%), kiadvány készítés, rendezvény szervezés (ezen belül belső korlát: étel-ital fogyasztás max.15%), képzés (Képzésen belüli értékhatár: eszközbérlés, képzéshez kapcsolódó anyagktg. max40%, oktatás alatt biztosított étel ital fogyasztás max.20%, oktatási segédanyag max.40%), kapcsolattartás, marketing tevékenység 51000030000 125 A jövő alkotó műhelyei (hálózatépítés)- hátrányos Önkormányzat, társulásaik, non- profit szervezetek, egyházak, vállalkozások és természetes személyek. Önkormányzatok és társulásaik: 100%; nonprofit szervezetek: 90%; vállalkozások, term. személy: 65% Végrehajtási rendelet, (6%), kiadvány készítés, rendezvény szervezés (ezen belül belső korlát: étel-ital fogyasztás max.15%), képzés (Képzésen belüli értékhatár: eszközbérlés, képzéshez kapcsolódó anyagktg. max40%, oktatás alatt biztosított étel ital fogyasztás max.20%, oktatási segédanyag max.40%)/, kapcsolattartás marketing tevékenység 51000020000 2014. 07. 10.

12 Projekt jogcím: LEADER - Térségek közötti és nemzetközi együttműködések PrioritásKedvezményezet tek Támog atási intenzi tás JAVASOLT TÁMOGATANDÓ TEVÉKENYSÉGEK felsorolása, költség típusok százalékkal Támogatni kívánt kedvezmé- nyezettek száma Maximális projektméret (támogatás összegét tekintve) Megoldási javaslathoz társított fejlesztési forrás mennyisége (Euro) 1. prioritás "A jövő alkotó műhelyei" 127 A jövőalkotó műhelyei (hálózatépítés térségen kívül és nemzetközi) Önkormányza t, társulásaik, non- profit szervezetek, egyházak, vállalkozások és természetes személyek. 60-80- 100% Rendezvény, képzés (Képzésen belüli belső korlát: eszközbérlés, képzéshez kapcsolódó anyagktg. max40%, oktatás alatt biztosított étel ital fogyasztás max.20%, oktatási segédanyag max.40%, kisértékű tárgyi eszköz max. 20%), kiadványkészítés, kapcsolattartás költségei, tanulmányút 55000 euro15000 2014. 07. 10.

13 Projekt jogcím: LEADER - TERV, Tanulmány PrioritásKedvezményezette k Támogatá si intenzitás JAVASOLT TÁMOGATANDÓ TEVÉKENYSÉGEK felsorolása, költség típusok százalékkal Támogatni kívánt kedvezmé- nyezettek száma Maximális projektméret (támogatás összegét tekintve) (Euro) Megoldási javaslathoz társított fejlesztési forrás mennyisége (Euro) 3. prioritás "Zöld Házak" program. ÚJ "Helyi megújuló energia" (tanulmány - közintézmények) nem hátrányos Önkormányza tok, civil szervezetek 80% Terv, tanulmány Vhr. 6% 112000 ÚJ "Helyi megújuló energia" (tanulmány - lakossági) hátrányos Önkormányza tok, civil szervezetek 85% Terv, tanulmány Vhr. 6% 117000 6. "Unokáink öröksége" ÚJ "Tiszta forrás" (néprajzi, építészeti, természeti értékek feltárása - tanulmány)nem hátrányos Önkormányza tok, önkormányzat ok társulásai, non-profit szervezetek, egyház 80% Terv, tanulmány, Vhr. 6% 350007500 ÚJ "Tiszta forrás" (néprajzi, építészeti, természeti értékek feltárása - tanulmány) Önkormányza tok, önkormányzat ok társulásai, non-profit szervezetek, egyház 85% Terv, tanulmány, Vhr. 6% 3500012500

14 KÖSZÖNÖM FIGYELMÜKET!


Letölteni ppt "„New Hungary” Rural Development Programme 2007-2013 Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégia felülvizsgálata (LEADER."

Hasonló előadás


Google Hirdetések