Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

„New Hungary” Rural Development Programme 2007-2013 Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégia felülvizsgálata (LEADER.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "„New Hungary” Rural Development Programme 2007-2013 Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégia felülvizsgálata (LEADER."— Előadás másolata:

1 „New Hungary” Rural Development Programme Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégia felülvizsgálata (LEADER RENDELETHEZ) AaAa

2 A LEADER rendelet megvalósítására rendelkezésre álló keret nem változott 873 ezer Euro – a rendelkezésre álló többletforrások a 4. tengelyben használhatók fel. Pontosításra került a kedvezménye zettek köre - ennek következménye, hogy a közhasznú fejlesztésben nem vehet részt vállalkozás és természetes személy

3 Támogatandó tevékenységek (költségtípusok megnevezése) Itt források %-os megbontását csak a kötelezően előírt keretek között jelöltük Támogatási intenzitások - vállalkozásoknál követi a 3. tengelyt nem hátrányos telepü- lésen 60 %, hátrányos településen 65 % Terv, tanulmány jogcím megjelenése - 4 új HPME kidolgozása - 2 alternatív energia, 2 örökségvédelem körében Vállalkozási alapú fejlesztés esetén mindenkire azonos feltételek vonatkoznak a támogatás intenzitásnál

4 Project jogcím: LEADER - Közhasznú fejlesztés PrioritásKedvezményezettek Támogat ási intenzitás JAVASOLT TÁMOGATANDÓ TEVÉKENYSÉGEK felsorolása, költség típusok százalékkal Támogatni kívánt kedvezmé- nyezettek száma Maximális projekt- méret (támogatás összegét tekintve) (Euro) Megoldási javaslathoz társított fejlesztési forrás mennyisége (Euro) 1. prioritás "A jövő alkotó műhelyei" 111 Fejlesztő kutató bázis kialakítása - nem hátrányos Önkormányzat önkormányzat ok társulásai, egyház, non- profit szervezetek 100% Építés felújítás, ingatlanhoz kapcsolódó kisléptékű infra.fejlesztés (12%), eszközbeszerzés, Vhr 31.§ alapján elszámolható egyéb kiadás (6%), marketing tevékenység, első készlet beszerzés Fejlesztő, kutató bázis kialakítása - hátrányos 100% Építés felújítás, ingatlanhoz kapcsolódó kisléptékű infra.fejlesztés (12%), eszközbeszerzés,Vhr 31.§ alapján elszámolható egyéb kiadás (6%), marketing tevékenység, első készlet beszerzés

5 Project jogcím: LEADER - Közhasznú fejlesztés Prioritás Kedvezménye zettek Támog atási intenzi tás JAVASOLT TÁMOGATANDÓ TEVÉKENYSÉGEK felsorolása, költség típusok százalékkal Támogatni kívánt kedvezmé- nyezettek száma Maximális projekt- méret (támogatás összegét tekintve) (Euro) Megoldási javaslathoz társított fejlesztési forrás mennyisége (Euro) 2. prioritás - élhetőbb települések 221 Kulturális és szabadidős szolgáltatások fejlesztése (infrastruktúra) Önkormány zat, önkormányz atok társulásai, egyház, non- profit szervezetek 100% Építés felújítás, ingatlanhoz kapcs. kisléptékű infr.fejlesztés, eszköz beszerzés (tradicionális eszköz beszerzés), Vhr 31.§ alapján elszámolható egyéb kiadás (6%) Generációk egységben (alternatív gyermekfelügyelet létrehozása) 100% Építés felújítás, ingatlanhoz kapcsolódó kisléptékű infra.fejlesztés (12%), eszközbeszerzés, Vhr 31.§ alapján elszámolható egyéb kiadás (6%), marketing tevékenység, első készlet beszerzés Generációk egységben ( Házi segítségnyújtás eszközfejlesztése) Hátrányos 100%Eszközbeszerzés 100% Biztonságosabb kistérséget - nem hátrányos 100% Eszközbeszerzés, kiadványok készítése. Rendezvényszervezés Biztonságosabb kistérséget hátrányos 100% Eszközbeszerzés, kiadványok készítése, Rendezvényszervezés

6 Project jogcím: LEADER - Közhasznú fejlesztés Prioritás Kedve zmén yezett ek Támogatási intenzitás JAVASOLT TÁMOGATANDÓ TEVÉKENYSÉGEK felsorolása, költség típusok százalékkal Támogat ni kívánt kedvezm é- nyezette k száma Maximális projekt- méret (támogatás összegét tekintve) (Euro) Megoldási javaslathoz társított fejlesztési forrás mennyisége (Euro) 3. prioritás "Zöld Házak" program. 314 "Helyi, megújuló energia" (minta projektek) nem hátrányos 100% Építés felújítás, ingatlanhoz kapcsolódó kisléptékű infr., eszköz beszerzés, végrehajtási rendelet 31.§ 6% "Helyi, megújuló energia " (minta projektek) hátrányos 100% Építés felújítás, ingatlanhoz kapcsolódó kisléptékű infr., eszközbeszerzés, végrehajtási rendelet 31.§ 6% Prioritás "Míves térség" vállalkozások fejlesztése 5210 Roma vállalkozói információs pont (2 ütemben) 100% Építés, felújítás, ingatlanhoz kapcsolódó kisléptékű infra.fejlesztés (12%), ingatlanbérlés (10%) eszközbeszerzés Vhr 31.§ alapján elszámolható egyéb kiadás (6%), kisértékű eszközök (irodaeszközök),kapcsolattartás, célcsoport számára képzés (25%) "Unokáink öröksége" 621 "Tiszta forrás" (hagyományokhoz kapcsolódó kiadványozás) nem hátrányos 100% kiadvány készítés marketing tevékenység, Vhr. egyéb elszámolható 6% "Tiszta forrás" (hagyományokhoz kapcsolódó kiadványozás) hátrányos 100% kiadvány készítés marketing tevékenység, Vhr. egyéb elszámolható 6%

7 Projekt jogcím: LEADER -Vállalkozási alapú fejlesztés PrioritásKedvezményezettek Támogatási intenzitás JAVASOLT TÁMOGATANDÓ TEVÉKENYSÉGEK felsorolása, költség típusok százalékkal Támogatni kívánt kedvezmé- nyezettek száma Maximális projektméret (támogatás összegét tekintve) (Euro) Megoldási javaslathoz társított fejlesztési forrás mennyisége (Euro) 1. prioritás "A jövő alkotó műhelyei" 132 "Varázslat" - térségmarketing (helyi termék bolt és polc) nem hátrányos Önkormányzat, társulásaik, non- profit szervezetek, egyházak, vállalkozások és természetes személyek. 60% Építés, felújítás; kisléptékű infra.fejlesztés (12 %) Eszközbeszerzés. marketing tevékenység, első készlet beszerzés, Vhr 31.§ alapján elszámolható egyéb kiadás (6%) "Varázslat" - térségmarketing (helyi termék polc) - hátrányos 65% Eszközbeszerzés, marketing tevékenység (10%) prioritás - helyi turizmus fejlesztés 416 "Szívesen látjuk" rendezvény helyszín kialakítása 60% Építés felújítás, ingatlanhoz kapcsolódó kisléptékű infra.fejlesztés (12%), eszközbeszerzés, Vhr 31.§ alapján elszámolható egyéb kiadás (6%) "Dél-zala csalogat" Turisztikai programszolgáltat ás fejlesztés 60% Marketing tevékenység, kiadvány készítés (pl.: internetes turisztikai szolgáltató honlap kialakítása), eszköz beszerzés, végrehajtási rendelet 31. § 6%

8 Projekt jogcím: LEADER -Vállalkozási alapú fejlesztés Prioritás Kedvezményeze ttek Támog atási intenzit ás JAVASOLT TÁMOGATANDÓ TEVÉKENYSÉGEK felsorolása, költség típusok százalékkal Támoga tni kívánt kedvezm é- nyezette k száma Maximális projektméret (támogatás összegét tekintve) (Euro) Megoldási javaslathoz társított fejlesztési forrás mennyisége (Euro) 5. Prioritás "Míves térség" vállalkozások fejlesztése 531 "Mi termékünk a Te terméked" (feldolgozó kapacítás fejlesztése) nem hátrányos Vállalkozók és természetes személyek, nonprofit szervezetek, önkormányzat ok, egyházak 60% Építés felújítás, ingatlanhoz kapcsolódó kisléptékű infra.fejlesztés, eszközbeszerzés, Vhr 31.§ alapján elszámolható egyéb kiadás (6%), marketing tevékenység, első készlet beszerzés euro "Mi termékünk a Te terméked" (feldolgozó kapacítás fejlesztése) hátrányos 65% Építés felújítás, ingatlanhoz kapcsolódó kisléptékű infra.fejlesztés, eszközbeszerzés, Vhr 31.§ alapján elszámolható egyéb kiadás (6%), marketing tevékenység, első készlet beszerzés euro "Mi termékünk a Te terméked" (zöldség, gyümölcs, gyógynövény, erdei termék fejlesztése) nem hátrányos 60% Építés felújítás, ingatlanhoz kapcsolódó kisléptékű infra.fejlesztés, eszközbeszerzés, Vhr 31.§ alapján elszámolható egyéb kiadás (6%), első készlet beszerzés (oltványok és egyéb ültetvény kialakításához szükséges dugványok beszerzése), állatkihelyezés költségei "Mi termékünk a Te terméked" (zöldség, gyümölcs, gyógynövény, erdei termék fejlesztése) hátrányos 65% Építés felújítás, ingatlanhoz kapcsolódó kisléptékű infra.fejlesztés, eszközbeszerzés, Vhr 31.§ alapján elszámolható egyéb kiadás (6%), első készlet beszerzés (oltványok és egyéb ültetvény kialakításához szükséges dugványok beszerzése), állatkihelyezés költségei

9 Projekt jogcím: LEADER - Rendezvény PrioritásKedvezményezettek Támogatás i intenzitás JAVASOLT TÁMOGATANDÓ TEVÉKENYSÉGEK felsorolása, költség típusok százalékkal Támogatni kívánt kedvezmé- nyezettek száma Maximális projektméret (támogatás összegét tekintve) (Euro) Megoldási javaslathoz társított fejlesztési forrás mennyisége (Euro) 1. prioritás "A jövő alkotó műhelyei" 134."Varázslat" (Térségi vásár) Önkormányzat, társulásaik, non- profit szervezetek, egyházak, vállalkozások és természetes személyek % Vhr 31.§ alapján elszámolható egyéb kiadás (6%), marketing tevékenység, rendezvényszervezés, prioritás - élhetőbb települések 222 Kulturális és szabadidős szolgáltatások fejlesztése (rendezvény) % Rendezvény szervezés, kapcsolattartás költségei, Vhr 31.§ alapján elszámolható egyéb kiadás 6% prioritás "Zöld Házak" program. 321"Helyi, megújuló energia " (rendezvények) nem hátrányos % Kiadvány készítés, rendezvény szervezés, Vhr. egyéb elszám. 6% "Helyi, megújuló energia " (rendezvények) hátrányos % Kiadvány készítés, rendezvény szervezés, Vhr. egyéb elszám. 6% 33000

10 Projekt jogcím: LEADER - Képzés PrioritásKedvezményezette k Támog atási intenzi tás JAVASOLT TÁMOGATANDÓ TEVÉKENYSÉGEK felsorolása, költség típusok százalékkal Támogat ni kívánt kedvezm é- nyezette k száma Maximális projektmé ret (támogatás összegét tekintve) (Euro) Megoldási javaslathoz társított fejlesztési forrás mennyisége (Euro) 1. prioritás "A jövő alkotó műhelyei" 121 A jövőalkotó műhelyei (képzések, ismeretszerzési tevékenység) - nem hátrányos Önkormányzat, társulásaik, non- profit szervezetek, egyházak, vállalkozások és természetes személyek % Képzés és oktatás költségei (Képzés ktg-ein belüli arányok: eszközbérlés, képzéshez kapcsolódó anyagktg. Max 40%, oktatás alatt biztosított étel ital fogyasztás max.20%, oktatási segédanyag max.40%), VHr. 31.§ alapján elszámolható egyéb kiadás (6%), eszközbeszerzés A jövőalkotó műhelyei (képzések, ismeretszerzési tevékenység) - hátrányos % Képzés és oktatás költségei (Képzés ktg-ein belüli arányok: eszközbérlés, képzéshez kapcsolódó anyagktg. max40%, oktatás alatt biztosított étel ital fogyasztás max.20%, oktatási segédanyag max.40%), VHr. 31.§ alapján elszámolható egyéb kiadás (6%), eszközbeszerzés prioritás - élhetőbb települések Nem mondunk le senkiről (Tanoda program) Hátrányos Önkormányzat, társulásaik, non- profit szervezetek, egyházak 100%projektmenedzsment költségei 12 % szakmai megvalósítók költségei (megbízási díjak, útiköltség), terembérlet, fejlesztőfoglalkozások kisértékű eszközei 10%, célcsoportnak nyújtott támogatások 20%(útiköltség, étkezés, anyagjellegű), nagyértékű eszköz 10% (pl. laptop)

11 Projekt jogcím: LEADER - Térségen belüli együttműködés PrioritásKedvezményezette k Támogatási intenzitás JAVASOLT TÁMOGATANDÓ TEVÉKENYSÉGEK felsorolása, költség típusok százalékkal Támogatni kívánt kedvezmén yezettek száma Maximális projektmér et (támogatás összegét tekintve) Megoldási javaslathoz társított fejlesztési forrás mennyisége (Euro) 1. prioritás "A jövő alkotó műhelyei" 124 A jövő alkotó műhelyei (hálózatépítés)- nem hátrányos Önkormányzat, társulásaik, non- profit szervezetek, egyházak, vállalkozások és természetes személyek. Önkormányzatok és társulásaik: 100%; nonprofit szervezetek: 80%; vállalkozások, term. személy: 60% Végrehajtási rendelet (6%), kiadvány készítés, rendezvény szervezés (ezen belül belső korlát: étel-ital fogyasztás max.15%), képzés (Képzésen belüli értékhatár: eszközbérlés, képzéshez kapcsolódó anyagktg. max40%, oktatás alatt biztosított étel ital fogyasztás max.20%, oktatási segédanyag max.40%), kapcsolattartás, marketing tevékenység A jövő alkotó műhelyei (hálózatépítés)- hátrányos Önkormányzat, társulásaik, non- profit szervezetek, egyházak, vállalkozások és természetes személyek. Önkormányzatok és társulásaik: 100%; nonprofit szervezetek: 90%; vállalkozások, term. személy: 65% Végrehajtási rendelet, (6%), kiadvány készítés, rendezvény szervezés (ezen belül belső korlát: étel-ital fogyasztás max.15%), képzés (Képzésen belüli értékhatár: eszközbérlés, képzéshez kapcsolódó anyagktg. max40%, oktatás alatt biztosított étel ital fogyasztás max.20%, oktatási segédanyag max.40%)/, kapcsolattartás marketing tevékenység

12 Projekt jogcím: LEADER - Térségek közötti és nemzetközi együttműködések PrioritásKedvezményezet tek Támog atási intenzi tás JAVASOLT TÁMOGATANDÓ TEVÉKENYSÉGEK felsorolása, költség típusok százalékkal Támogatni kívánt kedvezmé- nyezettek száma Maximális projektméret (támogatás összegét tekintve) Megoldási javaslathoz társított fejlesztési forrás mennyisége (Euro) 1. prioritás "A jövő alkotó műhelyei" 127 A jövőalkotó műhelyei (hálózatépítés térségen kívül és nemzetközi) Önkormányza t, társulásaik, non- profit szervezetek, egyházak, vállalkozások és természetes személyek % Rendezvény, képzés (Képzésen belüli belső korlát: eszközbérlés, képzéshez kapcsolódó anyagktg. max40%, oktatás alatt biztosított étel ital fogyasztás max.20%, oktatási segédanyag max.40%, kisértékű tárgyi eszköz max. 20%), kiadványkészítés, kapcsolattartás költségei, tanulmányút euro

13 Projekt jogcím: LEADER - TERV, Tanulmány PrioritásKedvezményezette k Támogatá si intenzitás JAVASOLT TÁMOGATANDÓ TEVÉKENYSÉGEK felsorolása, költség típusok százalékkal Támogatni kívánt kedvezmé- nyezettek száma Maximális projektméret (támogatás összegét tekintve) (Euro) Megoldási javaslathoz társított fejlesztési forrás mennyisége (Euro) 3. prioritás "Zöld Házak" program. ÚJ "Helyi megújuló energia" (tanulmány - közintézmények) nem hátrányos Önkormányza tok, civil szervezetek 80% Terv, tanulmány Vhr. 6% ÚJ "Helyi megújuló energia" (tanulmány - lakossági) hátrányos Önkormányza tok, civil szervezetek 85% Terv, tanulmány Vhr. 6% "Unokáink öröksége" ÚJ "Tiszta forrás" (néprajzi, építészeti, természeti értékek feltárása - tanulmány)nem hátrányos Önkormányza tok, önkormányzat ok társulásai, non-profit szervezetek, egyház 80% Terv, tanulmány, Vhr. 6% ÚJ "Tiszta forrás" (néprajzi, építészeti, természeti értékek feltárása - tanulmány) Önkormányza tok, önkormányzat ok társulásai, non-profit szervezetek, egyház 85% Terv, tanulmány, Vhr. 6%

14 KÖSZÖNÖM FIGYELMÜKET!


Letölteni ppt "„New Hungary” Rural Development Programme 2007-2013 Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégia felülvizsgálata (LEADER."

Hasonló előadás


Google Hirdetések