Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Lua script Szécsi László. ScriptedApp – Scene::ManagedApp-ból származik – Game-et ebből származtathatjuk – scriptből hívható metódusokat tartalmaz egyelőre.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Lua script Szécsi László. ScriptedApp – Scene::ManagedApp-ból származik – Game-et ebből származtathatjuk – scriptből hívható metódusokat tartalmaz egyelőre."— Előadás másolata:

1 Lua script Szécsi László

2 ScriptedApp – Scene::ManagedApp-ból származik – Game-et ebből származtathatjuk – scriptből hívható metódusokat tartalmaz egyelőre színtérépítéshez leszármaztatott osztályok ezekhez hozzátehetnek LuaTable – Lua táblázat formájában adott paraméterek feldolgozásához – EnumReflectionMap enum típusú paraméterekhez

3 www.lua.org teljes programnyelv nincs main – majd a C++ programból hívunk bele nem erősen típusos x = 3 x = "valami szöveg"

4 tablazat = { [1]=2, ["kulcs"]=4, [5]="ertek" } {} között,-vel elválasztott mezők, minden mező [kulcs]=ertek típusú, a kulcs és az érték is bármilyen típusú lehet ["valami"] helyett írható: valami így fogjuk haszálni (pl. anyag attirbútumai): {name='spotted', technique='textured', pass='textured'}

5 tablazat = { [1]=2, ["kulcs"]=4, [5]="ertek" } elem elérése: mivanbenne = tablazat[5] mivanitt = tablazat["kulcs"] utóbbi így is írható: mivanitt = tablazat.kulcs

6 a függvény is egy típus valtozoaminekfggverteketadok = function(elsoparam, masodikparam) csinaldezt(elsoparam) megezt(masodikparam) end ezután a fggv meghívása valtozoaminekfggverteketadok(1, 2)

7 nincs objektum-orientáltság de szerephetnek tablázatban értékként függvények, a kulcsuk meg a nevük objektum = {metodus=function(self, masikparam) dosmthg() end } a metódus meghívása objektum.metodus(objektum, 2) de ugyanez rövidebben is írható: objektum:metodus(2)

8 C++ objektum -> Lua táblázat Lua fggv meghívása -> C++ metódus hívódjon + C++-ból tudjunk Lua metódust hívni, Lua táblázatból elemeket kivenni

9 module(luaState) [ class_ ("ScriptedApp").def("Material", &ScriptedApp::addMeshMaterial) ]; a lua „virtuális gép” C++ class neve lua-ban metódusra mutató pointer (pointer-to-member) metódus neve lua-ban

10 O:IndexedMesh(_, {name='giraffe', file='giraffe.obj'} ) ehhez a tojás alakú lua változóhoz már hozzá van kötve a ScriptedApp példány ennek a paraméternek itt még nincs funkciója (az _ az egy változó neve) attribútumok egy táblázatban metódus scriptbeli neve

11 legyen a paraméter egy függvény, ami _ nevű paraméterként kapja a szülőt O:Material( _, {name='spotted', technique='textured', pass='textured'}, function(_) O:setSrv(_, {effectVariable='kdTexture', file='giraffe.jpg'}) end ) addMeshMaterial meghívja ezt a függvényt, ami inicializálja a létrehozott Mesh::Material-t

12 O:IndexedMesh(_, {name='giraffe', file='giraffe.obj'}) O:Material(_, {name='spotted', technique='textured', pass='textured'}, function(_) O:setSrv(_, {effectVariable='kdTexture', file='giraffe.jpg'}) end ) O:MultiMesh(_, {name='giraffe'}, function(_) O:FlipMesh(_, {}, function(_) O:ShadedMesh(_, {mien='basic', indexedMesh='giraffe', material='spotted'}) end )

13 Lua táblázatot, Lua függvényt kap, mint paramétert luabind::object a – bármilyen Lua érték lehet luabind::type(a) – típus lekérése a() – lua függvény meghívása C++-ból LuaTable segédosztály: táblázatelemek elérése

14 void Script::ScriptedApp::addFlipMeshToMultiMesh( Egg::Mesh::Multi::P multiMesh, //< szülő a hierarchiában, _ a scriptben luabind::object attributes, //< lua táblázat az attributumokkal luabind::object initializer //< ezt kell meghívni a feltöltéshez ) { LuaTable attributeTable(attributes, "FlipMesh"); // táblázatkezelő Egg::Mesh::Flip::P flipMesh = Egg::Mesh::Flip::create(); // új objektum initializer(flipMesh); // visszahívás a scriptbe multiMesh->add(flipMesh); // kész objektumot hozzáadjuk a szülőhöz }

15 void Script::ScriptedApp::addFlipMeshToMultiMesh( Egg::Mesh::Multi::P multiMesh, //< szülő a hierarchiában, _ a scriptben luabind::object attributes, //< lua táblázat az attributumokkal luabind::object initializer //< ezt kell meghívni a feltöltéshez ) { try{ LuaTable attributeTable(attributes, "FlipMesh"); // táblázatkezelő Egg::Mesh::Flip::P flipMesh = Egg::Mesh::Flip::create(); // új objektum initializer(flipMesh); // visszahívás a scriptbe multiMesh->add(flipMesh); // kész objektumot hozzáadjuk a szülőhöz } catch(Egg::HrException exception){ exitWithErrorMessage(exception); } }

16 /// Lua scripting state. lua_State* luaState; /// Runs a Lua script from a file. /// @param luaFilename the Lua script file to be executed. void runScript(const std::string& luaFilename);

17 using namespace luabind; luaState = lua_open(); open(luaState); luaL_openlibs(luaState); // ide jön a binding int s = luaL_dostring(luaState, "O = nil; _ = nil; function setEgg(egg) O = egg end"); if(s != 0){ std::string errs = lua_tostring(luaState, -1); MessageBoxA( NULL, errs.c_str(), "Lua error!", MB_OK); } call_function (luaState, "setEgg", this);

18 module(luaState) [ class_ ("IndexedMesh"), class_ ("FlipMesh"), class_ ("MultiMesh"), class_ ("Material"), class_ ("ScriptedApp").def("IndexedMesh", &Script::ScriptedApp::addIndexedMesh).def("Material", &Script::ScriptedApp::addMeshMaterial).def("setSrv", &Script::ScriptedApp::addSrvToMaterial).def("MultiMesh", &Script::ScriptedApp::addMultiMesh).def("FlipMesh", &Script::ScriptedApp::addFlipMeshToMultiMesh).def("ShadedMesh", &Script::ScriptedApp::addShadedMeshToFlipMesh).def("MultiMeshFromFile", &Script::ScriptedApp::addMultiMeshFromFile).def("StaticEntity", &Script::ScriptedApp::addStaticEntity).def("FirstPersonCam", &Script::ScriptedApp::addFirstPersonCam) ];

19 addIndexedMesh addMeshMaterial addSrvToMaterial addMultiMesh addFlipMeshToMultiMesh addMultiMeshFromFile addStaticEntity addFirstPersonCam

20 új project: gg014-Script ScriptedApp-ból származó Game createResources – runScript("podScene.lua");

21 O:IndexedMesh(_, {name='giraffe', file='giraffe.obj'}) O:Material(_, {name='spotted', technique='textured', pass='textured'}, function(_) O:setSrv(_, {effectVariable='kdTexture', file='giraffe.jpg'}) end ) O:MultiMesh(_, {name='giraffe'}, function(_) O:FlipMesh(_, {}, function(_) O:ShadedMesh(_, {mien='basic', indexedMesh='giraffe', material='spotted'}) end ) #9.0

22 O:StaticEntity(_, {name='giraffe0', multiMesh='giraffe', position = { x=2, y=0, z=0} } ) O:FirstPersonCam(_, {name='default', position={x=20, y=20, z=20} } ) #9.0

23 csináljuk meg scriptből a hátteret – full screen quad geometria a ‘quad.x’ betöltésével is legyártható geopod betöltés, példányok létrehozása geopod envmappelt ablakokkal 33 geopod lua ciklussal – for var=kezdo,veg,lepes do something end – neve: 'ship'.. iShip –.. a string konkatenáció operátor


Letölteni ppt "Lua script Szécsi László. ScriptedApp – Scene::ManagedApp-ból származik – Game-et ebből származtathatjuk – scriptből hívható metódusokat tartalmaz egyelőre."

Hasonló előadás


Google Hirdetések