Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Szülői fórum Tájékoztató a 12. évfolyamos tanulók szülei részére 2013

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Szülői fórum Tájékoztató a 12. évfolyamos tanulók szülei részére 2013"— Előadás másolata:

1 Szülői fórum Tájékoztató a 12. évfolyamos tanulók szülei részére 2013
Szülői fórum Tájékoztató a 12. évfolyamos tanulók szülei részére január 17.

2 Az érettségi vizsga tárgyai
Legalább öt tantárgy: négy kötelező: magyar nyelv és irodalom történelem matematika idegen nyelv egy kötelezően választott tantárgy tetszőleges számú szabadon választott tantárgy (helyi tanterv szerint)

3 Az érettségi vizsga fajtái
rendes előrehozott szintemelő kiegészítő ismétlő pótló javító (Az előrehozott érettségi változásai az évfolyamot nem érintik.)

4 Az érettségi vizsga tantárgyai és a vizsga formái 1.
Kötelező tantárgyak A vizsga formája A tantárgy neve középszinten emelt szinten 1. Magyar nyelv és irodalom írásbeli szóbeli 2. Történelem 3. Matematika --- 4. Élő idegen nyelv

5 Az érettségi vizsga tantárgyai és a vizsga formái 2.
Választható közismereti tantárgyak A vizsga formája A tantárgy neve középszinten emelt szinten 1. Élő idegen nyelv (angol, német, francia, olasz) írásbeli szóbeli 2. Fizika 3. Kémia 4. Biológia 5. Földrajz 6. Ének-zene ---  7. Vizuális kultúra gyakorlati 8. Informatika 9. Testnevelés 10. Filozófia 11. Természettudomány 12. Emberismeret és etika 13. Társadalomismeret 14. Dráma 15. Mozgókép és médiaismeret projekt

6 pontskálán kell értékelni.
Értékelés, minősítés 1. Az érettségi vizsga egyes vizsgatantárgyaiból a vizsgázó teljesítményét, ha a vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészekből áll 1–150, csak írásbeli vizsgából áll 1–100, pontskálán kell értékelni.

7 Értékelés, minősítés 2. Pontszámok az egyes tantárgyakból
A tantárgy neve középszinten emelt szinten írásbeli szóbeli Magyar nyelv és irodalom 100 50 Történelem 90 60 Matematika --- 115 35 Élő idegen nyelv 117 33 120 30 Fizika Kémia Biológia Földrajz Informatika Emberismeret és etika 80 70 Testnevelés

8 80–100 % elérése esetén jeles (5), 60 – 79 % elérése esetén jó (4),
Értékelés, minősítés 3. Középszintű érettségi vizsga esetén az elérhető pontszámok százalékos teljesítésének osztályzatban történő kifejezése a következő: 80–100 % elérése esetén jeles (5), 60 – 79 % elérése esetén jó (4), 40 – 59 % elérése esetén közepes (3), 25 – 39 % elérése esetén elégséges (2), 0 – 24 % elérése esetén elégtelen (1). Ha a vizsgatantárgy több vizsgarészből áll (szóbeli és írásbeli, vagy gyakorlati), a vizsgázónak minden vizsgarészből legalább 12 %-ot kell teljesíteni ahhoz, hogy a tantárgyból legalább elégséges osztályzatot kaphasson.

9 60–100 % elérése esetén jeles (5), 47 – 59 % elérése esetén jó (4),
Értékelés, minősítés 4. Emelt szintű érettségi vizsga esetén az elérhető pontszámok százalékos teljesítésének osztályzatban történő kifejezése a következő: 60–100 % elérése esetén jeles (5), 47 – 59 % elérése esetén jó (4), 33 – 46 % elérése esetén közepes (3), 25 – 32 % elérése esetén elégséges (2), 0 – 24 % elérése esetén elégtelen (1). Ha a vizsgatantárgy több vizsgarészből áll (szóbeli és írásbeli, vagy gyakorlati), a vizsgázónak minden vizsgarészből legalább 12 %-ot kell teljesíteni ahhoz, hogy a tantárgyból legalább elégséges osztályzatot kaphasson. (Ez az idegen nyelv esetén mind az öt vizsgarészre vonatkozik!)

10 Értékelés, minősítés 5. A vizsgázó érettségi bizonyítványa, ha idegen nyelvből emelt szintű érettségi vizsgát tett, és legalább 60%-ot ért el, középfokú (B2) komplex típusú, 40-59% elérése esetén, alapfokú (B1) komplex típusú államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítvánnyal egyenértékű okiratnak minősül. Az informatika 5-ös érettségi esetén csupán a regisztrációs díj befizetése mellett kiváltható az ECDL bizonyítvány. (Neumann János Számítógép-tudományi Társaság)

11 Felsőoktatási felvételi 2013

12 LINEÁRIS (ÚJ, BOLOGNAI) KÉPZÉSI SZERKEZET
Doktori képzés 6 félév MUNKAERŐPIAC szak szak szak szak OSZTATLAN KÉPZÉS 10-12 FÉLÉV 2 - 4 (- 5) FÉLÉV MESTERKÉPZÉS szak szak szak szak Felsőoktatási szakképzés (felsőfokú végzettségi szintet nem taanusít) 4 félév 2013. szeptembertől 6 -8 FÉLÉV ALAPKÉPZÉS EGY-EGY KÉPZÉSI ÁGA Pl.: orvos fogorvos gyógyszerész állatorvos jogász építészmérnök 2013-tól osztatlan TANÁRKÉPZÉS

13 Felvételi pontszámítás
500 pontos felvételi rendszer 200 tanulmányi pont 200 érettségi pont 100 többletpont Megjegyzés: Ha több lehetséges pontszámítás van, akkor automatikusan a legkedvezőbbet veszik alapul.

14 HOGYAN SZÁMOL AZ OFIK A FELVÉTELI ELJÁRÁS SORÁN?
Tanulmányi pont (maximum 200) + Érettségi pont (maximum 200) = maximum 400 pont. vagy Érettségi pont (maximum 200) x 2 = maximum 400 pont. (A két számítási mód közül automatikusan azt számolják, amelyik kedvezőbb.) Többletpontok (maximum 100)

15 TANULMÁNYI PONT – 200 pont 1. 5 tantárgy, két utolsó tanult évében kapott év végi tantárgyi érdemjegyek összegének kétszerese (maximum 100 pont). 1. Kötelező négy tárgy: magyar nyelv és irodalom (átlag), matematika, történelem, idegen nyelv 2. Egy választott legalább két évig tanult, vagy két legalább egy évig tanult természettudományos tantárgy (biológia, fizika, kémia, földrajz)

16 TANULMÁNYI PONT – 200 pont 2. 4 85 Iskolai eredmény 9. 10. 11. 12.
Irodalom 2 3 4 Magyar nyelv 5 Történelem Angol nyelv Német nyelv Matematika Fizika Kémia Biológia Földrajz Testnevelés Ének-zene Tanulmányi pont 1. (a tíz jegy összegének kétszerese, magyarból átlag): 85

17 TANULMÁNYI PONT – 200 pont 3. Az érettségi bizonyítványban szereplő négy kötelező és egy választott tantárgy százalékos eredményének átlaga, egész számra kerekítve (maximum: 100 pont). Ha ötnél több tárgyból van érettségi eredménye, akkor az ötödiknek automatikusan a legjobbat számolják! Tanulmányi pont összesen: = 200

18 Érettségi bizonyítvány
TANULMÁNYI PONT – 200 pont 4. Érettségi bizonyítvány szint % minősítés Magyar nyelv és irodalom közép 78 4 (jó) Történelem 83 5 (jeles) Matematika emelt 86 Angol nyelv 56 3 (közepes) Fizika Biológia emelt  72  5 (jeles)  Tanulmányi pont 2 (négy + egy – legjobb – tárgy %-os eredményének átlaga) 76

19 ÉRETTSÉGI PONT – 200 pont 1. Az adott képzési területen előírt érettségi tárgyak közül a jelentkező számára leginkább kedvező két érettségi (felvételi) tárgy százalékos eredményének összege (maximum 200 pont). Nincs különbség az emelt szintű és a középszintű százalékos eredmény átszámítása között. Ha több felvételi tárgyból (kettőnél több!) van érettségi eredménye, akkor automatikusan a legjobbakat számolják.

20 Érettségi bizonyítvány
ÉRETTSÉGI PONT – 200 pont 2. Érettségi bizonyítvány szint % minősítés Magyar nyelv és irodalom közép 78 4 (jó) Történelem 83 5 (jeles) Matematika emelt 86 Angol nyelv 56 3 (közepes) Fizika Biológia emelt  72  5 (jeles)  Megjegyzés: a példában a matematika és a fizika a két „felvételi” tantárgy. Érettségi pont (a két felvételi tárgy %-os eredményének összege) 164

21 TÖBBLETPONTOK 1. (Minden szakon kötelező többletpontok)
Emelt szintű érettségiért Csak azért az emelt szintű vizsgáért jár többletpont, amelyből a pályázó érettségi pontjait számítják és legalább 30%-os teljesítményt ért el. Az emelt szintű vizsgáért tantárgyanként pont jár. Az „előírt” emelt szintű érettségi vizsgáért is jár a többletpont. Nyelvvizsgáért maximum 40 többletpont kapható középfokú (B2) komplex típusú államilag elismert nyelvvizsga 28 pont felsőfokú (C1) komplex típusú államilag elismert nyelvvizsga 40 pont Egy nyelvből csak egy jogcímen jár többletpont, kivéve az OKTV eredmény és a nyelvvizsga egyidejűsédét. Előnyben részesítés alapján HH 20 pont HHH 40 pont Fogyatékossággal élő 40 pont

22 TÖBBLETPONTOK 2. (Képzési területek szerint adtató többletpontok)
Tanulmányi és művészeti versenyeredmények alapján OKTV helyezés 80 pont OKTV helyezés 40 pont OKTV helyezés 20 pont Szakképesítés alapján Sporteredmény alapján NOB, FIDE, Paralimpia sportágak világ- vagy Európa-bajnokság 1-3. helyezés 16 pont NOB, FIDE, Paralimpia sportágak országos bajnokság 1-3. helyezés 8 pont Maximum 100 többletpont kapható.

23 Alkalmassági vizsga (bizonyos szakokon)
Minősítése: megfelelt – nem felelt meg Aki az alkalmassági vizsgán nem jelenik meg, vagy „nem felelt meg” minősítést kap, annak a felvételi összpontszáma 0, nem sorolható be az adott képzésre! Például: építészmérnök gépészmérnök tájrendező és kertépítő mérnök tanító és óvodapedagógus művészeti szakok (………… . oldal)

24 Az 500 pontos felvételi rendszer
Iskolai eredmények Érettségi eredmények Magyar átlag Történelem Matematika x2 Idegen nyelv 1 v. 2 természettud. t. (2-2 jegy összege) Átlageredmény (5 tárgy) A két „felvételi” tárgy %-os érettségi eredményének összege %-ok átlaga 200 pont 100 pont 100 pont Tanulmányi pontok Érettségi pontok Többletpontok: emelt szint 50 p (Összesen max. 100 p) nyelv 28 vagy 40 p (Összesen max. 40 p) + … Maximum 100 Felvételi pontszám 400+többletpontok

25 Felvételhez szükséges minimum ponthatár:
2009-ben 160 pont 2011-ben 200 pont 2012-ben 240 pont 2013-ban 240 pont A minimális pontszámba a többletpontok közül csak az emelt szintű érettségi vizsgáért kapott többletpont számítható be.

26 Felsőoktatási felvételi 2013 A hivatalos források

27 Felsőoktatási felvételi 2013
„A Tájékoztató hivatalos kiegészítése január végén jelenik meg. Ez a kiegészítés tartalmazza majd az osztatlan tanárképzéseket és a felsőoktatási szakképzéseket, valamint a hozzájuk kapcsolódó jelentkezési tudnivalókat. Javasoljuk, hogy a végleges jelentkezés előtt tanulmányozza át ezt a hirdetményt is.”

28 Jelentkezés a 2013 szeptemberében induló képzésekre
Felsőoktatási felvételi tájékoztató szeptemberben induló képzések c. kiadvány az alapképzési szakokat (A) és az osztatlan mesterképzési szakokat (O) tartalmazza! (2012. december 31.) Ezt követően az EMMI és az OH az esetleges módosításokat, kiegészítéseket hivatalos kiegészítésben megjelenteti. Erre legkésőbb a jelentkezési határidő előtt 15 nappal kerülhet sor az országos napisajtóban, illetve a www.felvi.hu honlapon. A képzésekre kétféleképpen lehet jelentkezni: a www.felvi.hu honlapon elérhető e-felvételi keretében, illetve a felsőoktatási felvételi jelentkezési lap határidőig történő benyújtásával. Ebben a felsőoktatási felvételi eljárásban a felvételi kérelem benyújtási határideje alapképzési szakra, osztatlan mesterképzési szakra és felsőoktatási szakképzésre március 1. Ebben az eljárásban legfeljebb öt jelentkezési helyre lehet pályázni. Az alapdíj 9000 Ft, ami három jelentkezést tesz lehetővé. Minden további jelentkezés 2000 Ft. (Öt jelentkezési hely = 10 jelentkezés)

29 Szakok és érettségi vizsgatárgyak 2013
Felsőoktatási felvételi tájékoztató szeptemberben induló képzések c. kiadvány 1. számú táblázat Ez a táblázat tartalmazza, hogy az egyes szakokon melyek azok az érettségi tárgyak, amelyekből a felvételi pontokat számolják, s milyen szintű vizsgát várnak el. Itt nézhető meg, hogy az adható többletpontokból melyik számolható az adott szakon.

30 A ponthatár-megállapítás, a besorolási és a felvételi döntés 1.
Az, hogy a jelentkezőt felveszik-e az általa megjelölt jelentkezési helyre, az ott meghatározott ponthatártól, illetve az általa elért felvételi összpontszámtól függ. A évi általános felsőoktatási felvételi eljárás során az általános minimális ponthatártól magasabb ponthatár ott alakulhat ki, ahol az adott szakra a felsőoktatási intézmény által az adott képzésre megállapított felvehető kapacitásnál többen jelentkeznek, így a jelentkezők között rangsorolni kell. Ahol a jelentkezők száma az intézmény által megadott kapacitásszámot nem éri el, ott a ponthatár a minimális pontszám és minden jelentkező felvehető. Az Oktatási Hivatal minden jelentkezőre vonatkozóan ún. besorolási döntést hoz, és erről – a jelentkező által az egyes jelentkezési helyein elért pontszámokkal együtt –értesíti a jelentkezőt. Ebben döntés születik arról, hogy a jelentkező felvehető-e bármely, általa a évi általános felsőoktatási felvételi jelentkezési kérelmében megjelölt képzésre, és ha igen, melyikre. Egyazon felsőoktatási felvételi eljárásban a jelentkező csak egy helyre sorolható be. Ponthatár alatti felvételi összpontszámmal senki nem vehető fel, viszont a ponthatárt elért jelentkezőt fel kell venni, kivéve, ha a jelentkezési sorrendjében előrébb megjelölt helyre már felvételt nyert, vagy a felsőoktatási intézmény – miután az adott képzésen az előírt felvételi feltételeket teljesítő jelentkezők száma nem éri el az Egyetemek, főiskolák menüpontban megadott minimális létszámot – a meghirdetett szakot nem indítja el. Amennyiben a jelentkező valamely jelentkezési helyére besorolást nyert, az illetékes felsőoktatási intézmény erről külön ún. felvételi határozatot küld a jelentkezőnek. A felvételi döntéssel együtt tájékoztatja a felvett jelentkezőt a hallgatói jogviszony létesítésének feltételeként meghatározott beiratkozás helyéről, idejéről, az ezzel összefüggő teendőkről is.

31 A ponthatár-megállapítás, a besorolási és a felvételi döntés 2.
A évi általános felsőoktatási felvételi eljárás során az egyes jelentkezési helyeken – a jelentkezők által elért felvételi összpontszám alapján kialakított egységes rangsorolás, az intézmények kapacitása, valamint egyéb, a felsőoktatási felvételi eljárásról szóló kormányrendeletben meghatározott szempontok figyelembevételével – várhatóan július 24-én határozzák meg a felvételi ponthatárokat, ami alapján minden jelentkező esetében megállapításra kerül, hogy melyik jelentkezési helyre nyert besorolást, illetve, hogy nem nyert besorolást egyik általa megjelölt jelentkezési helyre sem. Előfordulhat, hogy megfelelően felkészült jelentkezők hiányában vagy egyéb okok (például az oktatáshoz szükséges, a felvétel feltételeit teljesítő minimális létszámnál kevesebb jelentkező) miatt egyes jelentkezési helyeken a meghirdetés ellenére sem indul új évfolyam. Az egyes képzésekre vonatkozó felvételi ponthatárokról, azok megállapítását követően a sajtó útján, illetve a honlapunkon keresztül tájékoztatják a nyilvánosságot. A besorolási döntést tartalmazó határozatot az Oktatási Hivatal küldi meg minden jelentkező számára, ebben tájékoztatást kapnak a jogorvoslat lehetőségéről, módjáról és határidejéről is. Sikeres felvételi esetén a felvételi döntésről az érintetteket az illetékes felsőoktatási intézmény írásban értesíti, amely tartalmazza az esetleges további teendőket (pl. beiratkozás, gólyatábor stb.).

32 Hogyan érhető el mindez?
Mit kínál az Árpád Gimnázium? Mire alapozzunk? Iskolánk a „100 legjobb magyar középiskola” közül a 82. lett 2012-ben.

33 Felkészülés az Árpádban
Továbbtanulási irány, szakok eldöntése, kiválasztása Jelentkezés: március 1-ig Az elképzelésnek megfelelő érettségi tárgyak választása Jelentkezés: február 15-ig A jelentkezések véglegesítése: március 1-ig Kitartó, szorgalmas tanulás – minden tantárgyból Előkészítők, felkészítések

34 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!


Letölteni ppt "Szülői fórum Tájékoztató a 12. évfolyamos tanulók szülei részére 2013"

Hasonló előadás


Google Hirdetések