Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az ÉRÁK szakmai és működési környezete stabil. A 2008. évi célok realizálásának jelentősebb akadálya nincs,mint ahogy a 2009. évi szakmai tervek készítésének.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az ÉRÁK szakmai és működési környezete stabil. A 2008. évi célok realizálásának jelentősebb akadálya nincs,mint ahogy a 2009. évi szakmai tervek készítésének."— Előadás másolata:

1

2 Az ÉRÁK szakmai és működési környezete stabil. A évi célok realizálásának jelentősebb akadálya nincs,mint ahogy a évi szakmai tervek készítésének sem. A folyamatos változásokhoz való alkalmazkodás továbbra is alapkövetelmény, de felértékelődik az együttműködés az egyes képzések lebonyolítása során és előtérbe kerülnek a minőségi kritériumok.

3  fejlesztési munkák továbbvitele, az új követelményrendszereknek való megfeleltetése,  intézményi alapított kapacitások racionálisabb kihasználása,  szervezeti és munkamegosztási pontosítások a vonatkozó dokumentáció révén,  a felnőttképzési szolgáltatások „regionalizálása”,  a képzésben résztvevők összetételének változásához való alkalmazkodás,  a FIR rendszerfejlesztésének eredményei,  kapcsolat a munkaügyi szervekkel,

4  kapcsolat más szervekkel,  kapcsolat a médiával,  a személyi állomány értékelése,  képzéstechnikai feltételek,  kiemelt céljaink helyzetértékelése, a) MPA b) LEE II. c) TÁMOP d) „Új Pálya”

5 Megnevez é s2004. é vi teljes í t é s é vi teljes í t é s é vi teljes í t é s é vi teljes í t é s é vi előir á nyzat é vi előir á nyzat Bev é telek Műk ö d é si bev é telek T á mogat á s Á tvett p é nz. p á ly., MPA P é nzmaradv á ny F ü ggő bev é tel

6 Megnevez é s2004. é vi teljes í t é s é vi teljes í t é s é vi teljes í t é s é vi teljes í t é s é vi előir á nyzat é vi előir á nyzat Kiad á sok Szem é lyi J á rul é kok Dologi Fel ú j í t á s Int é zm é nyi beruh á z á s F ü ggő kiad á s

7  képzési és szolgáltatási portfolió illesztése a regionális igényekhez, az RFKB döntési mechanizmusához,  szakmai integráció a regionális/felnőttképzési modellek generálásával,  részvétel TÁMOP/TIOP programokban,  munkáltatói kapcsolatok bővítése a munkaerő-piaci megfeleltetés erősítése érdekében,  részvétel kiemelt foglalkoztatáspolitikai programokban. a) „Út a munkához” b) LEE III.

8 MFt-ban Költségvetés2008. évi2009. évi eredetivárhatóelőirányzat KIADÁSOK645,2923,9777,7 Személyi juttatások274,0384,2277,8 Munkaadókat terhelő járulékok87,6118,988,8 Dologi kiadások263,6393,9347,1 Felhalmozási költségvetés20,026,964,0 BEVÉTELEK645,2923,9777,7 Intézményi működési bevételek120,9173,9120,9 Támogatásértékű működési bevétel410,0590,5500,0 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről0,06,80,0 Felhalmozási költségvetés20,026,264,0 MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS0,018,10,0 ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK94,3108,492,8


Letölteni ppt "Az ÉRÁK szakmai és működési környezete stabil. A 2008. évi célok realizálásának jelentősebb akadálya nincs,mint ahogy a 2009. évi szakmai tervek készítésének."

Hasonló előadás


Google Hirdetések