Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Üdvözöljük kedves vendégeinket! Nyílt nap 2008. november 22.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Üdvözöljük kedves vendégeinket! Nyílt nap 2008. november 22."— Előadás másolata:

1 Üdvözöljük kedves vendégeinket! Nyílt nap 2008. november 22.

2 2 Az iskola rövid bemutatása történeti áttekintés: 1717 - folyamatos középfokú oktatás 1717 - folyamatos középfokú oktatás 1894 - mai épület Alpár Ignác tervei alapján 1894 - mai épület Alpár Ignác tervei alapján 1899 - Móricz Zsigmond érettségizik 1899 - Móricz Zsigmond érettségizik 1964 - közgazdasági képzés 1964 - közgazdasági képzés 1989 - informatikai képzés 1989 - informatikai képzés

3 3 jellemzői: 700 tanuló - 20 középiskolai osztály és 4 szakképző tanulócsoport 700 tanuló - 20 középiskolai osztály és 4 szakképző tanulócsoport tanulói létszám alapján a karcagi kistérség legnagyobb középfokú oktatási intézménye tanulói létszám alapján a karcagi kistérség legnagyobb középfokú oktatási intézménye megyei szinten is az egyik legnagyobb (mindezt az önállóság és saját arculat megőrzésével - összevonás nélkül!) megyei szinten is az egyik legnagyobb (mindezt az önállóság és saját arculat megőrzésével - összevonás nélkül!) magas a vidéki tanulók száma és aránya (kb. 60%) (partneri elégedettség, bizalom - a fiatalabb testvérek is hozzánk jönnek) - Karcag, Kunhegyes, Kunmadaras … magas a vidéki tanulók száma és aránya (kb. 60%) (partneri elégedettség, bizalom - a fiatalabb testvérek is hozzánk jönnek) - Karcag, Kunhegyes, Kunmadaras … széleskörű beiskolázás – tanulóink sokfélék (eltérő érdeklődés és tanulmányi eredmények, szociális háttér) – céljaik differenciáltak széleskörű beiskolázás – tanulóink sokfélék (eltérő érdeklődés és tanulmányi eredmények, szociális háttér) – céljaik differenciáltak

4 4 Céljaink általános műveltség megalapozása, korszerű ismeretek közvetítése – változatos módszerekkel, modern eszközökkel, a tanulók motiválásával, általános műveltség megalapozása, korszerű ismeretek közvetítése – változatos módszerekkel, modern eszközökkel, a tanulók motiválásával, a mai kor követelményeinek megfelelően két terület hangsúlyos: - idegen nyelvi képzés: középfokú nyelvvizsgára való felkészítés - informatikai eszköztudás fejlesztése: ECDL vizsgákra való felkészítés a kétszintű érettségi vizsgákra való sikeres felkészítés, a kétszintű érettségi vizsgákra való sikeres felkészítés, emelt szintű képzések biztosítása - felsőfokú továbbtanulásra való felkészítés (kb. 70%) emelt szintű képzések biztosítása - felsőfokú továbbtanulásra való felkészítés (kb. 70%) szakképzés (13-14. évf.) szakképzés (13-14. évf.)

5 5 Az oktató nevelő munka feltételei stabilitás: a fenntartó fontosnak tartja, és minden eszközzel támogatja a középfokú oktatást stabilitás: a fenntartó fontosnak tartja, és minden eszközzel támogatja a középfokú oktatást - fenntartó által biztosított többletóraszám az idegen nyelvi képzés feltételeinek biztosítására, - ifjúságbarát önkormányzat megyei cím – 2008’ - ifjúságbarát önkormányzat megyei cím – 2008’ emberi erőforrások: emberi erőforrások: - teljes körű szakos ellátottság, - szakmailag jól felkészült nevelőtestület, több évtizedes tapasztalat, - nagy gondot fordítunk pedagógusaink módszertani megújulásra – továbbképzések

6 6 kiváló tárgyi, technikai felszereltség (pályázatok eredményei) kiváló tárgyi, technikai felszereltség (pályázatok eredményei) - multimédiás eszközökkel támogatott kitűnően felszerelt szaktantermek (természettudományok, magyar, multimédiás terem) - korszerű számítástechnikai oktatótermek, ECDL vizsgaközpont! ECDL vizsgaközpont! - nyelvi labor, - taniroda, - könyvtár, - természetrajzi szertármúzeum,

7 7 Képzéseink gimnáziumi (tagozatkód: 01) gimnáziumi (tagozatkód: 01) NYEK (tagozatkód: 11, 12) NYEK (tagozatkód: 11, 12) közgazdasági szakmacsoportos szakközépiskolai képzés (tagozatkód: 02) közgazdasági szakmacsoportos szakközépiskolai képzés (tagozatkód: 02) informatikai szakmacsoportos szakközépiskolai képzés (tagozatkód: 03) informatikai szakmacsoportos szakközépiskolai képzés (tagozatkód: 03) érettségi utáni szakképzés (informatika, kereskedelem, marketing) érettségi utáni szakképzés (informatika, kereskedelem, marketing)

8 8 Tanórán kívüli tevékenységek DÖK; tartalmas diákélet, sok népszerű diákrendezvény (bentlakásos Gólyatábor, Gólyahét és Gólyabál, Farsang, DÖK-nap…) DÖK; tartalmas diákélet, sok népszerű diákrendezvény (bentlakásos Gólyatábor, Gólyahét és Gólyabál, Farsang, DÖK-nap…) Móricz DSE; verseny- és szabadidősportok, tömegsport, szakosztályi versenyzés (kosárlabda, kézilabda, szertorna, röplabda …), sí tábor Móricz DSE; verseny- és szabadidősportok, tömegsport, szakosztályi versenyzés (kosárlabda, kézilabda, szertorna, röplabda …), sí tábor szakkörök (pl.: musical, matematika, ECDL...), felzárkóztató foglalkozások szakkörök (pl.: musical, matematika, ECDL...), felzárkóztató foglalkozások testvériskolai kapcsolatok: Wilamowice (Lengyelország) testvériskolai kapcsolatok: Wilamowice (Lengyelország)

9 9 Eredményeink Érettségi vizsgák eredményei: eredményessége jó (98-100%) eredményessége jó (98-100%) érdemjegyek átlagai az országos átlagnak megfelelőek, informatikából és német nyelvből magasabbak érdemjegyek átlagai az országos átlagnak megfelelőek, informatikából és német nyelvből magasabbak jellemző az előrehozott érettségi vizsgát tevők magas száma (2008 – 50 fő, zömmel a nyelvi előkészítő képzésből) jellemző az előrehozott érettségi vizsgát tevők magas száma (2008 – 50 fő, zömmel a nyelvi előkészítő képzésből) kollégáink közül többen emelt szintű vizsgáztatók kollégáink közül többen emelt szintű vizsgáztatók

10 10 Továbbtanulási mutatóink: országos statisztikai adatok: a 12. évfolyamon tanuló diákok 47,7% - a kerül a felsőoktatásba - vegyes típusú középiskolák első harmadában országos statisztikai adatok: a 12. évfolyamon tanuló diákok 47,7% - a kerül a felsőoktatásba - vegyes típusú középiskolák első harmadában az érettségiző diákok mintegy 70%-a jelentkezik felsőoktatási intézménybe (gimnázium), a többiek szakképzést választanak (szakközépiskolai osztályok) az érettségiző diákok mintegy 70%-a jelentkezik felsőoktatási intézménybe (gimnázium), a többiek szakképzést választanak (szakközépiskolai osztályok) a szakképzést választó diákjaink mintegy 40%-a iskolánk tanulója maradt a szakképzést választó diákjaink mintegy 40%-a iskolánk tanulója maradt

11 11 Hozzáadott pedagógiai érték mutatónk – /továbbtanulási hozzáadott érték/ elvárt felvételi érték: a tanulók bemeneti eredményei, szociális körülményei (szülők iskolázottsága, hátrányos helyzet) alapján számított felvételi arány (2002-2006) 20,2% elvárt felvételi érték: a tanulók bemeneti eredményei, szociális körülményei (szülők iskolázottsága, hátrányos helyzet) alapján számított felvételi arány (2002-2006) 20,2% tényleges felvételi arány (2002-2006): 47,7% tényleges felvételi arány (2002-2006): 47,7% továbbtanulási hozzáadott érték: + 27,5 továbbtanulási hozzáadott érték: + 27,5 kiváló eredmény!! 176 vegyes típusú középiskola közül az első ötben 176 vegyes típusú középiskola közül az első ötben az ország 920 középiskolája közül az első húszban az ország 920 középiskolája közül az első húszban * Forrás: A középiskolai munka néhány mutatója - Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet 2007’

12 12 Idegen nyelvi képzés többlet óraszám (osztályonként +3 óra) az idegen nyelvi készségek fejlesztéséhez, többlet óraszám (osztályonként +3 óra) az idegen nyelvi készségek fejlesztéséhez, a gimnáziumi képzésben 9. évfolyamtól lehetőség van az első idegen nyelvből emelt szintű (heti 6 órás) képzés választására, a gimnáziumi képzésben 9. évfolyamtól lehetőség van az első idegen nyelvből emelt szintű (heti 6 órás) képzés választására, a „normál” tagozatos gimnazista diákok (heti 4 óra) + szakközépiskolai tanulók a 11. évfolyamtól választhatják az emelt szintű képzést (6 óra), a „normál” tagozatos gimnazista diákok (heti 4 óra) + szakközépiskolai tanulók a 11. évfolyamtól választhatják az emelt szintű képzést (6 óra), NYEK - speciális lehetőség (1. évben heti 12 óra, utána heti 6 óra) NYEK - speciális lehetőség (1. évben heti 12 óra, utána heti 6 óra)eredmények statisztikai adatok: a továbbtanulásra jelentkezők 25,9%-a rendelkezett nyelvvizsgával (vegyes típusú középiskolák között az országos átlagnak megfelelő), javuló tendencia, az utolsó évben – 33,3% statisztikai adatok: a továbbtanulásra jelentkezők 25,9%-a rendelkezett nyelvvizsgával (vegyes típusú középiskolák között az országos átlagnak megfelelő), javuló tendencia, az utolsó évben – 33,3% 2008 – 72 tanuló rendelkezett a középfokú nyelvvizsga valamely típusával 2008 – 72 tanuló rendelkezett a középfokú nyelvvizsga valamely típusával NYEK; előrehozott érettségi vizsgák – 4,8 átlag, nyelvvizsgák 90%- ban (felsőfok ill. második nyelv!) NYEK; előrehozott érettségi vizsgák – 4,8 átlag, nyelvvizsgák 90%- ban (felsőfok ill. második nyelv!)

13 13 Informatika oktatása ECDL vizsgaközpont működtetése, helyben vizsgáztatás ECDL vizsgaközpont működtetése, helyben vizsgáztatás felkészítés tanórai keretek között felkészítés tanórai keretek között mindenki számára elérhető délutáni moduláris oktatás - szakköri formában, mindenki számára elérhető délutáni moduláris oktatás - szakköri formában,eredmények érettségi vizsga eredményessége jó – vegyes típusú középiskolák első harmadában érettségi vizsga eredményessége jó – vegyes típusú középiskolák első harmadában tanév végéig a tanulók 65%-a kezdte meg az ECDL vizsgákat, tanév végéig a tanulók 65%-a kezdte meg az ECDL vizsgákat, a tavalyi évben 54 tanuló tett teljes 7 modulos FULL vizsgát, 37 tanuló 4 modulos START a tavalyi évben 54 tanuló tett teljes 7 modulos FULL vizsgát, 37 tanuló 4 modulos START tanulóink összesen 1344 sikeres modulvizsgát tettek tanulóink összesen 1344 sikeres modulvizsgát tettek

14 14 Pályázati tevékenység cél: oktatás modernizálása, eszközkészlet fejlesztése, módszertani megújulás, kompetencia alapú oktatás nyertes Phare pályázat – vállalkozói készségek fejlesztése, közgazdasági ismeretek gyakorlati alkalmazása nyertes Phare pályázat – vállalkozói készségek fejlesztése, közgazdasági ismeretek gyakorlati alkalmazása nyertes HEFOP pályázat - Térségi Iskola- és Óvodafejlesztő Központ működtetése; konzorciumvezető intézmény nyertes HEFOP pályázat - Térségi Iskola- és Óvodafejlesztő Központ működtetése; konzorciumvezető intézmény - az érettségi vizsga kimenetéhez igazodó új típusú tananyagok, és módszerek kipróbálása, elterjesztése (kollégáink különböző területeken képzők és mentorok), nyertes HEFOP pályázat – hátrányos helyzetű tanulók integrációját segíti nyertes HEFOP pályázat – hátrányos helyzetű tanulók integrációját segíti

15 15 Versenyeredmények gyakorlatorientált közgazdasági képzés: gyakorlatorientált közgazdasági képzés: - diákvállalkozások országos versenye – 5. helyezés - diákvállalkozások országos versenye – 5. helyezés - országos vásárok díjazottjai - országos vásárok díjazottjai - Ifjú Üzletemberek Országos versenye – 5. helyezés, - Ifjú Üzletemberek Országos versenye – 5. helyezés, - Ifjú Közgazdászok megyei versenye – 1. helyezés … - Ifjú Közgazdászok megyei versenye – 1. helyezés … országos informatikai versenyek országos informatikai versenyek kiemelkedő sporteredmények: kosárlabda, szertorna kiemelkedő sporteredmények: kosárlabda, szertorna megyei versenyek (matematika, idegen nyelv) megyei versenyek (matematika, idegen nyelv) Országos versenyek döntőinek lebonyolítása Kazinczy szépkiejtési verseny Kazinczy szépkiejtési verseny Herman Ottó országos biológia verseny Herman Ottó országos biológia verseny

16 16 2007 - Jász-Nagykun-Szolnok megyei Európa Díja kitüntetés

17 17 Felvétel, kollégium, megközelíthetőség felvétel az általános iskolai eredmények alapján (7. oszt. év végi, 8.oszt. félévi), készségtárgyak nélkül felvétel az általános iskolai eredmények alapján (7. oszt. év végi, 8.oszt. félévi), készségtárgyak nélkül 3-as átlageredmény fölött, 3-as átlageredmény fölött, érdemes több tagozatot is megjelölni! érdemes több tagozatot is megjelölni! 140 férőhelyes kollégium, 140 férőhelyes kollégium, menza a kollégium területén, menza a kollégium területén, 2 épület; lányok –Dózsa György úti,fiúk- Széchenyi úti épületben 2 épület; lányok –Dózsa György úti,fiúk- Széchenyi úti épületben jó busz, vonatközlekedés, jó busz, vonatközlekedés, az első óra kezdési időpontja; 7.50 (nulladik óra nincs!) az első óra kezdési időpontja; 7.50 (nulladik óra nincs!)

18 18 Móricz Zsigmond Gimnázium, Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium 5310 Kisújszállás, Széchenyi u. 4. Telefon: 06 (59) 520-648 Tel. / fax: 06 (59) 520-571 www.moricz-kujsz.sulinet.hu taszabo@freemail.hu


Letölteni ppt "Üdvözöljük kedves vendégeinket! Nyílt nap 2008. november 22."

Hasonló előadás


Google Hirdetések