Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A munkaegészségtan oktatása Magyarországon

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A munkaegészségtan oktatása Magyarországon"— Előadás másolata:

1 A munkaegészségtan oktatása Magyarországon
Prof. Dr. Morvai Veronika, prof. Dr. Ungváry György*, Dr. Hudák Aranka** Semmelweis Egyetem, ÁOK, Munka- és Környezet-egészségtani Tanszék, Fodor József Országos Közegészségügyi Központ*, Fodor József Országos Közegészségügyi Központ Munkahigiénés és Foglalkozás-egészségügyi Intézete**, Budapest

2 Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Munka- és Környezet-egészségtani Tanszék
A tanszék július 1.-n alakult a Haynal Imre Egészségtudományi Egyetem szervezeti egységeként a jogelőd Orvostovábbképző Intézet, Orvostovábbképző Egyetem alábbi tanszékeinek Munkahigiénés és Foglalkozás-egészségtani Tanszék (1962) Közegészségtan-Járványtan Tanszék (1962) Élelmezéshigiénés és Táplálkozástudományi Tanszék (1962) Sugárbiológiai és Sugár-egészségtani Tanszék (1984) összevonásával

3 Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Munka- és Környezet-egészségtani Tanszék
A tanszék jelenlegi formájában a korábbi országos intézeteket (Országos Közegészségügyi Intézet [egy része], Országos Élelmezési- és Táplálkozás­tudományi Intézet, Fréderic Joliot Curie Országos Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Kutató Intézet, Országos Munka- és Üzemegészségügyi Intézet) magába foglaló Fodor József Országos Közegészségügyi Központ (OKK) bázisán működik.

4 Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Munka- és Környezet-egészségtani Tanszék
A tanszéket teljes állású egyetemi tanár vezeti (a Semmelweis Egyetem munkatársa), akinek munkáját egy-egy részállású egyetemi tanár és egyetemi docens, valamint az OKK vezető munkatársai segítik.

5 Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Munka- és Környezet-egészségtani Tanszék
A tanszék feladatai: az orvosok szakirányú szakképesítés megszerzésének elősegítése 3 területen: foglalkozás-orvostan, munkahigiéne, sugárbiológia- és sugár­egészségtan, az orvosok, szakorvosok graduális, posztgraduális képzése (beleértve a rezidensképzést), továbbképzése a fentebb említett diszciplinák mellett megelőző orvostan és népegészségtanból, az ÁNTSZ munkatársainak speciális képzése környezet-­egészségtanból, élelmiszer­biztonságból-, élelmezés-higiénéből és táplálkozás­tudományból, kémiai biztonságból.

6 A munkaegészségtan oktatása Magyarországon
Posztgraduális képzés: – szakorvosképzés – továbbképzés

7 A munkaegészségtan oktatása Magyarországon
Szakképesítések: i) első szakirányú szakképesítés: foglalkozás-orvostan (elsősorban rezidensképzés révén) ii) ráépített szakirányú szakképesítés: foglalkozás-orvostan (üzemorvostan): ráépített szakképesítéshez szükséges első szakképesítés: belgyógyászat, háziorvostan, megelőző orvostan és népegészségtan munkahigiéné: ráépített szakképesítéshez szükséges első szakképesítés: foglalkozás-orvostan, megelőző orvostan és népegészségtan, közegészégtan és járványtan, üzemorvostan, sugáregészségtan: ráépített szakképesítéshez szükséges első szakképesítés: megelőző orvostan és népegészségtan, foglalkozás-orvostan, radiológia

8 A munkaegészségtan oktatása Magyarországon
Továbbképzés: a tanszék által irányított formája és tartalma korszerű, megfelel a szakterület fejlődésének, a nemzetközi elvárásoknak

9 A munkaegészségtan oktatása Magyarországon
Elméleti oktatás: a Tanszék az OKK intézeteinek – elsősorban az OKK-OMFI – bevonásával magas színvonalon képes megoldani. Gyakorlati oktatás az országos intézet mellett jelenleg 17 akkreditált képzőhely áll rendelkezésre. A gyakorlati képzés bázisának szélesítése: Semmelweis Egyetem 8400 munkavállalójának ellátását végző rendkívül széles munkaköri skálán dolgozó egyetemi foglalkozás-egészségügyi szolgálat bevonása a képzésbe. (tanszéki csoport megszervezése révén) a higiénés (munka, élelmezés, környezet, sugár, kémiai biztonság) és hatósági feladatok ellátására alkalmas szakemberek képzésének fejlesztése.

10 Szakorvos-képző, szakvizsga előkészítő tanfolyamok 2003-ban
Foglalkozás-orvostan szakorvosjelöltek számára: 216 óra, OKK-OMFI Megelőző orvostan, népegészségtan (közegészségtan, járványtan) szakorvosképző tanfolyam: 214 óra, OKK-OEK, OKI, OÉTI, OKBI, OMFI, OSSKI Átfogó sugárvédelmi ismereteket nyújtó kötelező tanfolyam (két alkalommal) : 116 óra, OKK-OSSKI

11 Konferenciás továbbképzések és speciális tanfolyamok 2003-ban
Munkahigiéne és foglalkozás-orvostan - Allergiás foglalkozási megbetegedések. - 6 óra - 26 résztvevő. - Mozgásszervi betegségek foglalkozási vonatkozásai. - 5 óra - 34 résztvevő. Légúti megbetegedések foglalkozási vonatkozásai. - 5 óra - 25 résztvevő. Megelőző orvostan- népegészségtan (Közegészségtan, járványtan) - Vízbiológiai vizsgálatok az akkreditálás tükrében óra - 70 résztvevő. - DNS diagnosztika a bakteriológiában és a virológiában óra - 4 résztvevő. - Legionellózis és legionella. - 5 óra - 36 résztvevő.

12 Konferenciás továbbképzések és speciális tanfolyamok 2003-ban
Táplálkozás-egészségtan - Változások és kérdések az élelmiszerbiztonság területén. - 6 óra - 73 résztvevő - Élelmiszerek egészségügyi vizsgálatának aktuális problémái. - 7 óra - 21 résztvevő - Új élelmiszer mikrobiológiai ISO EM szabványok ismertetése, élelmiszer mikrobiológia és entomológia aktuális kérdései. - 7 óra -20 résztvevő. Sugáregészségtan - Korszerű sugáregészségügyi-sugárvédelmi ismeretek: átfogó sugárvédelmi kötelező tanfolyamot végzettek továbbképzésére. - (két alkalommal) 24 óra - 31 résztvevő.

13 Tanszéki oktatás 2003-ban A tanszéki oktatás keretében teljesített
összes elméleti és gyakorlati óra szám: 576 óra, ebből: szakvizsga előkészítő tanfolyamokon: 481 óra, konferenciás továbbképzéseken óra. A résztvevők száma a Tanszék által szervezett tanfolyamokon: 474 fő, ebből: szakvizsga előkészítő tanfolyamokon: 134 fő konferenciás továbbképzéseken: fő.

14 A munkaegészségtan oktatása Magyarországon
Debrecenben a Népegészségügyi Iskola keretében történik foglalkozás-egészségtani oktatás, valamint foglalkozás-orvostani pH D. kidolgozására is van mód. A Pécsi Tudományegyetem ÁOK-n az Orvosi Népegészségtani Tanszéken Foglalkozás- és munkaegészségügyi tanszéki csoportot hoztak létre. Az országban elsőként itt kezdődött meg a foglalkozás-orvostan graduális oktatása, mely mellett a tanszéki csoport az Orvosi Kamara helyi szervezetével közösen rendszeres foglalkozás-orvostani továbbképző előadásokat szervez. A Szegedi Tudományegyetemen foglalkozás-orvostani oktató csoport alakult, amely a SZTE ÁOK Népegészségtani Intézete, valamint a Családorvosi Intézet részvételével rendszeresen folytat foglalkozás-orvostani továbbképzéseket. A szegedi egyetemen a foglalkozás-orvostan választható tárgyként szerepel a graduális képzésben.


Letölteni ppt "A munkaegészségtan oktatása Magyarországon"

Hasonló előadás


Google Hirdetések