Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

„Az Isten itt állt a hátam mögött s én megkerültem érte a világot”

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "„Az Isten itt állt a hátam mögött s én megkerültem érte a világot”"— Előadás másolata:

1 „Az Isten itt állt a hátam mögött s én megkerültem érte a világot”
József Attila „Az Isten itt állt a hátam mögött s én megkerültem érte a világot”

2 életrajz 1905. április 11-én Budapesten született.  Apja József Áron szappanfőző munkás; anyja, Pőcze Borbála szabadszállási parasztcsaládból származó mosónő. Hatodik gyermekként született, ekkor azonban csak két nénje, Jolán és Eta élt. Apja 1908-ban elhagyta családját: Romániában újra nősült. ( A család úgy tudta, hogy kitelepült Amerikába.) A kisfiút a Gyermekvédő Liga 1910-ben parasztcsaládhoz adta nevelésre, Öcsödre; 1912-ben tért vissza. A Ferencvárosban a lumpenproletár-lét határmezsgyéin éltek ben először kísérelt meg öngyilkosságot. Édesanyja 1919-ben rákban halt meg (a tragédiát a Kései sirató c. versében jelenítette meg). Jolán férje, Makai Ödön ügyvéd lett a kiskorú József Attila gyámja, aki emberi tisztességgel, de az osztályhelyzetének korlátaival vállalta az új helyzetet ban Makóra került gimnáziumba, itt sok új barátra talált, nyaranta munkát vállalt ben újra öngyilkosságot kísérelt meg.

3

4 Ebben az élményvilágban három alapvető fontosságú tématerülete gyökerezik: a proletárélet bensőséges ismerete, a paraszti sors (öcsödi lelencévek, és a szabadszállási családi kör emlékei), és az anyaversek (proletáranya alakja). Példaképei: Ady, Juhász Gyula és általában a Nyugat nagy nemzedéke. Juhász Gyula segítségével és előszavával –- megjelent első verskötete a Szépség koldusa. Ekkor 17 éves ban a Nyugat is közölte verseit. Lázadó Krisztus c. verse miatt „istengyalázásért” perbe fogják.  A versben végül is az a gondolat jut kifejezésre, hogy a veszendő ember lelke szeme lesz az istenségnek, amely ily módon jobban meg fogja látni a földi nyomorúságokat és igazságtalanságokat ben a szegedi egyetem magyar-francia szakára iratkozott be ben Tiszta szívvel c. verséért professzora, Horger Antal megfenyegette, hogy tanári diplomát nem kaphat.

5 „Kérem, József úr, ön egy verset írt a Szeged múlt vasárnapi számába
„Kérem, József úr, ön egy verset írt a Szeged múlt vasárnapi számába. Többek között azt írta, hogy nincs se istene, se hazája. És hogy ha kell, eladja magát, és embert öl. Kérem, én a bölcsészeti kar álláspontját közlöm önnel: ön középiskolai tanár ilyen felfogással nem lehet, ilyenre nem lehet oktatni a magyar ifjúságot. Ön elvégezheti a bölcsészeti tanulmányokat, de tanári oklevelet, míg én itt leszek, nem fog kapni.”

6 ben Párizsban a Sorbonne előadásait hallgatta; tagja lett az anarchista-kommunista szövetségnek ben hazatért Budapestre ban kötött barátságot Illyés Gyulával. Babits Mihályhoz is eljutott, aki nem viszonozta közeledését. Átmenetileg a pesti egyetemre járt. Elnyerte Kosztolányi Dezső segítő barátságát tól szerelem fűzte a jómódú polgárcsaládból való Vágó Mártához, ám a lány hosszú angliai tanulmányútja eltávolította őket egymástól. 1930 őszétől a Kommunisták Magyarországi Pártja tagja ban pamfletben támadta meg Babitsot, s a valószínűleg rendelésre készült írás még eltávolította a költőóriástól. Élettársa Szántó Judit, Hidas Antal korábbi felesége. A mozgalom hozta össze őket. Nagy szegénységben éltek Judit kétkezi munkával keresett jövedelméből.

7 1935-ben pszichoanalitikus kezelője, Gyömrői Edit iránt támadt benne tragikus szerelem ban végleg különvált Szántó Judittól. A Szép Szó egyik szerkesztője lett, felújult kapcsolata Vágó Mártával. A Baumgarten-alapítványtól segélyt, majd jutalmat kapott (1935, 1936). Nagyon fáj 1936 című kötete sem hozta meg a várt elismerést tavaszán megszerette Kozmutza Flóra gyógypedagógus pszichológust, házasságot remélt, de idegzete mindinkább felmondta a szolgálatot

8 július 28-án szanatóriumba került; november 4-én nénjei vették magukhoz szárszói panziójukba. December 3-án a szárszói állomáson tehervonat kerekei alá vetette magát. A költőt először Balatonszárszón temették el, majd 1942-ben a budapesti Kerepesi temetőben került örök nyugalomra ban posztumusz Baumgarten-díjat nyert. Méltó elismerése is ekkor kezdődött ban életművét Kossuth-díjjal tüntették ki.       

9 „Ime, hát megleltem hazámat, a földet, ahol nevemet hibátlanul irják fölébem, ha eltemet, ki eltemet.”

10 Készítette: Blázsek Ádám 7/4


Letölteni ppt "„Az Isten itt állt a hátam mögött s én megkerültem érte a világot”"

Hasonló előadás


Google Hirdetések