Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Huber Attila Zoológiai szakreferens A Sajó vizes élőhelyeinek és vízfolyásainak természetvédelmi célú felmérése HUSK/1101/2.2.1./0063 A projekt szakmai.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Huber Attila Zoológiai szakreferens A Sajó vizes élőhelyeinek és vízfolyásainak természetvédelmi célú felmérése HUSK/1101/2.2.1./0063 A projekt szakmai."— Előadás másolata:

1 Huber Attila Zoológiai szakreferens A Sajó vizes élőhelyeinek és vízfolyásainak természetvédelmi célú felmérése HUSK/1101/2.2.1./0063 A projekt szakmai tevékenységének bemutatása, kapcsolódása az Élőhelyvédelmi irányelvhez és a Víz keretirányelvhez

2 A projekt helyszíne - A Sajó folyó teljes magyarországi és szlovákiai vízgyűjtője, a Hernád-vízgyűjtő kivételével -A folyó a Tisza egyik legnagyobb mellékfolyója, teljes hossza közel 223 km, ebből 98 km Szlovákiában, 125 km Magyarországon található -A vízgyűjtő nagyobb része a Hernád vízgyűjtő nélkül is Szlovákiában van (összesen 7272 km 2, ebből 4067 km 2 SK, 3201 km 2 MO) -A vízgyűjtő legmagasabb pontja 1480 m, a torkolatnál 93 m. A magyarországi szakaszon a folyóvölgy végig 200 m t.sz.f. magasság alatt van. A projekt fő célkitűzése A Sajó Szlovákia és Magyarország területére eső vízgyűjtőjén található felszíni víztestek ökológiai és természetvédelmi szempontú felmérése, az EU Élőhelyvédelmi irányelvében és a Víz keretirányelvben (VKI) megfogalmazott elvárások, a két ország Vízgyűjtő Gazdálkodási Tervében (VGT) célul kitűzött feladatok alapján.

3 A projekt előzménye I.: Víz Keretirányelv -2000/60/EK Irányelv, 2000. december 22-én lépett hatályba -jogi kereteket teremet a szárazföldi felszíni vizek, az átmeneti vizek, a parti vizek és a felszín alatti vizek védelméhez -felszíni víztestekkel kapcsolatos alapvető célkitűzése a azok „jó” állapotának elérése 2015- re és annak fenntartása -”jó állapot” – ökológiai, kémiai -Ökológiai állapot felmérése 4 élőlénycsoport alapján (bevonatlakó kovaalgák, magasabbrendű növények, makroszkópikus vízi gerinctelenek, halak) Végrehajtásának eszköze a Vízgyűjtő Gazdálkodási Terv, mely tartalmazza azokat az intézkedési programokat, amelyekkel a felszíni és felszín alatti vizeket 2015 végéig jó állapotba lehet hozni, illetve a jó állapotukat meg lehet őrizni. A VGT alapelemei a víztestek, a VKI előírásait víztesteken keresztül érvényesíti. Magyarország Vízgyűjtő Gazdálkodási Terve: közzététel: 2009. december 22, megjelenés: a Magyar Közlöny 84. számában az 1127/2010. (V.21.) Korm. határozat mellékleteként Ennek része a a jelen projekt által érintett 2-6 Sajó a Bódvával vízgyűjtő-gazdálkodási alegység Vízgyűjtő Gazdálkodási Terve.

4 2-6 Sajó a Bódvával vízgyűjtő-gazdálkodási alegység Összesen 31 vízfolyás-víztest, érinti az Aggteleki NPI és a Bükki NPI működési területét

5 A projekt előzménye II.: Élőhelyvédelmi irányelv -Natura 2000 területek: EU ökológiai hálózata, melyek az EU két irányelve (92/43/EGK – Élőhelyvédelmi irányelv, 79/409/EGK – Madárvédelmi irányelv) alapján kijelölt területek (SCI, SPA). Hazai Natura 2000 területek kihirdetése: 275/2004 (X. 8.) Korm. rendelet. -Cél: biológiai sokféleség megóvása, a jelölő fajok és élőhelyek kedvező természetvédelmi helyzetének megőrzése, fenntartása, helyreállítása, valamint a Natura 2000 területek lehatárolásának alapjául szolgáló természeti állapot, illetve a fenntartó gazdálkodás feltételeinek biztosítása -Az ezeket szolgáló intézkedéseket pl. kezelési tervek, fenntartási tervek állapítják meg - A közösségi jelentőségű fajok és természetes élőhelyek állományának, hazai elterjedésének és természetvédelmi állapotának rendszeres monitorozása uniós kötelezettség.

6 Különleges természetmegőrzési területek a Sajó magyarországi vízgyűjtőjén Fontosabb SCI területek: 1. HUAN20001 (Aggteleki-karszt és peremterületei), 2. HUAN20002 (Rakaca-völgy és oldalvölgyei), 3. HUAN20003 (Bódva-völgy és Sas-patak völgye), 4. HUAN20005 (Szuha-völgy), 5. HUAN20006 (Sajó-völgy) Sok vízhez kötődő jelölő faj (halak, vízi makrogerinctelenek, kétéltűek), melyek elterjedéséről, állománynagyságáról nem rendelkezünk elegendő ismerettel. 1. 2. 3. 4. 5.5.

7 Kutatási előzmények -Az 1990-es évekig csak publikált szórványadatok -Az ANPI megbízásából megvalósult alapállapot-felmérő kutatások (Az 1990-es évek közepétől faunisztikai felmérések adathiányos területeken): •KKA, KAC pályázatok •Szuha-völgy felmérése (2003) -Az ANPI munkatársainak saját felmérései (pl. Mollusca, Odonata) -Egyéb, külsős kutatók által végzett felmérések (VITUKI, Mátra Múzeum, hatósági eljárásokhoz kapcsolódó felmérések (EVD, KHV) -ECOSURV projekt (2005) (VKI-nak megfelelő ökológiai vizsgálatok megalapozása Magyarországon, AQEM típusú mennyiségi mintavétel, víztesttípus-specifikus, víztestek minősítése EQR alapú ökológiai állapotminősítési index (Q BAP ) segítségével -NBmR:-makroszkopikus vízi geinctelenek felmérése (Bódva, 2003-2005) - adathiányos Natura 2000 jelölő fajok felmérése (2006: A. torrentium – Aggteleki-karszt, Cserehát, Coenagrion ornatum – Sajó-völgy, Leucorrhinia pectoralis – Aggteleki-karszt, Bódva-völgy) -2006-2008: Makroszkopikus vízi gerinctelenek monitorozása elsősorban az ECOSURV programban felmért, lehetséges VKI referencia pontokon (Bódva, Sajó) -ÉMI-KTVF által végzet VKI monitorozás (2007 óta)

8 Felszíni Vizek Ökológiai Vizsgálata, Magyarország (ECOSURV) projekt Minősítés (Q BAP index):-Sajó a Bódvával alegység: 8 jó, 3 közepes, 1 rossz -Hernád-Takta alegység: 4 közepes, 4 gyenge

9 A projekt kutatási feladatai, főbb céljai -A Sajó és jelentősebb mellékvízfolyásai ökológiai állapotának VKI szempontú felmérése (vízi makrogerinctelenek, halak, makrofiták,) az NBmR protokollokban leírtak szerint -Közösségi jelentőségű (Natura 2000) vízi makroszkópikus gerinctelenek, halak, kétéltűek és hüllők jelenlegi természetvédelmi státuszának leírása (ökofaunisztikai és mennyiségi felmérése) -Közösségi jelentőségű vizes élőhelyek felmérése a Sajó teljes hossz-szelvénye és a kapcsolódó nagyobb mellékvízfolyások mentén (ÁNÉR-szerinti és Natura 2000 élőhelytérkép az NBmR protokoll szerint ) -Invazívan terjedő vízi makroszkópikus gerinctelenek, halak és növényfajok felmérése a Sajó teljes hossz-szelvénye és a kapcsolódó nagyobb mellékvízfolyások mentén - Hiperspektrális felvételezés és adatgyűjtés (a kutatási feladatokhoz, vegetáció-térképezéshez szükséges nagy pontosságú alapadatok előállítása) -A természetvédelmi szakemberek szakmai továbbképzése (elméleti és gyakorlati képzések) - A vizes élőhelyek állapotának nyomon követését lehetővé tevő eszközbeszerzés (pl. terepi adatgyűjtő eszközök, mikroszkóp)

10 A projekt céljai II. - A határon átnyúló Sajó vízgyűjtő-gazdálkodási terveinek összehangolt megvalósítása. A kutatási eredmények értékelése világítson rá azokra a problémákra, melyeket vízgyűjtő szinten kell kezelni a „jó ökológiai állapot ” elérése, illetve megtartása érdekében. -Javaslattétel az érintett országok felmérési és ökológiai állapotminősítési rendszereinek összehangolása, harmonizációjára. -Intézkedési javaslatok kidolgozása az invázív fajok visszaszorításának természetvédelmi szempontú intézkedési programjaihoz -Egységes szempontok alapján gyűjtött és kezelt biotikai adatok szolgáltatása a Természetvédelmi Információs Rendszer (TIR) és az ANPI biotikai adatbázisa számára. -Natura2000 fenntartási tervek szakmai megalapozása Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Huber Attila Zoológiai szakreferens A Sajó vizes élőhelyeinek és vízfolyásainak természetvédelmi célú felmérése HUSK/1101/2.2.1./0063 A projekt szakmai."

Hasonló előadás


Google Hirdetések