Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Véghajrában az Uniós pályázatok! Az Új Széchenyi Terv Gazdaságfejlesztési pályázati lehetőségei dr. Szabó Bence előadása 2012. december 11.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Véghajrában az Uniós pályázatok! Az Új Széchenyi Terv Gazdaságfejlesztési pályázati lehetőségei dr. Szabó Bence előadása 2012. december 11."— Előadás másolata:

1 Véghajrában az Uniós pályázatok! Az Új Széchenyi Terv Gazdaságfejlesztési pályázati lehetőségei dr. Szabó Bence előadása 2012. december 11.

2 T ÉVHITEK A PÁLYÁZATI RENDSZERREL KAPCSOLATBAN • 2007 – 2013 KÖZÖTTI PROGRAMOZÁSI PERIÓDUS, DE 2015 VÉGÉIG LEHET ELSZÁMOLNI AZ UNIÓS PÉNZEKKEL • S AJTÓ SZERINT NEM LESZNEK ELKÖLTVE IDŐBEN AZ UNIÓS PÉNZEK • E Z ÁLTALÁNOSÍTÁS, PROBLÉMA A NAGY ÁLLAMI PROJEKTEKKEL VAN • A GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ESETÉBEN AKÁR 100% FELETTI LEHÍVÁS – K ÖZÉP - MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN TELJESEN KIMERÜLTEK A FORRÁSOK • K ÖZÉP -M AGYARORSZÁGI PROBLÉMA : • 3 KELET - MAGYARORSZÁGI RÉGIÓ ÉS A DÉL - DUNÁNTÚLI EU GDP 50% > X • K ÖZÉP -D UNÁNTÚL ÉS N YUGAT -D UNÁNTÚL EU GDP 50% < X < 75% • K ÖZÉP - MAGYARORSZÁGI RÉGIÓ EU GDP 100% < X (N AGYKŐRÖS KILÉP ?) • B UKAREST, P RÁGA, P OZSONY KÜLÖN RÉGIÓ TUDOTT LENNI, B UDAPEST MIÉRT NEM ???

3 V ÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI PÁLYÁZATOK A K ONVERGENCIA RÉGIÓKBAN T ELEPHELYFEJLESZTÉS • T ÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK : • Ú J CSARNOK, IRODA VAGY RAKTÁR ÉPÍTÉSE, FELÚJÍTÁSA • A LAP INFRASTRUKTURÁLIS BERUHÁZÁSOK ( PL. KÖZMŰVEK KIÉPÍTÉSE ) • E SZKÖZBESZERZÉS • T ERÜLETI KORLÁTOZÁS : • C SAK A DÉL - ALFÖLDI, ÉSZAK - ALFÖLDI, DÉL - DUNÁNTÚLI ÉS KÖZÉP - DUNÁNTÚLI RÉGIÓBAN ELÉRHETŐ • T ÁMOGATÁS MÉRTÉKE : 50 – 70% ( HELYSZÍNTŐL FÜGGŐEN ) • T ÁMOGATÁS ÖSSZEGE : 10 ÉS 100 MILLIÓ F T (50% ELŐLEG ) • B ENYÚJTÁSI HATÁRIDŐ : 2012. XII. 10 – 2013. I. 28.

4 V ÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI PÁLYÁZATOK A K ONVERGENCIA RÉGIÓKBAN KKV- K MUNKAHELYTEREMTÉSI KÉPESSÉGÉNEK TÁMOGATÁSA • P ÁLYÁZAT CÉLJA : ÚJ MUNKAHELYEK LÉTREHOZÁSA • E LSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK : P ROJEKT ELSŐ HAT HÓNAPJÁBAN ÚJONNAN FELVETT MUNKAVÁLLALÓK 12 HAVI BÉRE + JÁRULÉKOK • T ÁMOGATÁS MÉRTÉKE : 50% • L EGALÁBB 50%- BAN FIATAL (35 ÉV ALATTI ) ÁLLÁSKERESŐK FELVÉTELE ESETÉN 70% • T ÁMOGATÁS ÖSSZEGE : 1 ÉS 20 M F T KÖZÖTT • B ENYÚJTÁSI HATÁRIDŐ : 2012. DECEMBER 31.

5 V ÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI PÁLYÁZATOK A K ONVERGENCIA RÉGIÓKBAN KKV- K PIACI MEGJELENÉSÉNEK TÁMOGATÁSA • P ÁLYÁZAT CÉLJA : KKV- K KÜLPIACRA LÉPÉSÉNEK TÁMOGATÁSA • E LSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK : • E XPORT TANÁCSADÁS ( ÜGYFÉLSZERZÉS KÜLPIACOKON ) • M ARKETING MUNKATÁRS 12 HAVI BÉRKÖLTSÉGE • M ARKETING ANYAGOK, PROMÓCIÓS KÖLTSÉGEK • V ÁSÁROKON, KIÁLLÍTÁSOKON VALÓ RÉSZVÉTEL • T ÁMOGATÁS MÉRTÉKE : 50% • T ÁMOGATÁS ÖSSZEGE : 3 ÉS 20 M F T KÖZÖTT • B ENYÚJTÁSI HATÁRIDŐ : 2013. MÁRCIUS 15.

6 V ÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI PÁLYÁZATOK A K ONVERGENCIA RÉGIÓKBAN K OMPLEX VÁLLALATI TECHNOLÓGIA - FEJLESZTÉS KKV- K SZÁMÁRA • E LSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK : • E SZKÖZBESZERZÉS • I NFRASTRUKTURÁLIS BERUHÁZÁS • IT FEJLESZTÉS • M ARKETING, KÉPZÉS, TANÁCSADÁS, ISO BEVEZETÉSE • T ÁMOGATÁS MÉRTÉKE : 40% ( KLASZTER TAGVÁLLALAT : 50%) • T ÁMOGATÁS ÖSSZEGE : 5 ÉS 150 M F T KÖZÖTT ( ELŐLEG 50%) • B ENYÚJTÁSI HATÁRIDŐ : 2013. FEBRUÁR 28.

7 V ÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI PÁLYÁZATOK A K ONVERGENCIA RÉGIÓKBAN K OMPLEX TECHNOLÓGIA - FEJLESZTÉS ÉS FOGLALKOZTATÁS TÁMOGATÁSA • E LSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK : • E SZKÖZBESZERZÉS • I NFRASTRUKTURÁLIS BERUHÁZÁS • IT FEJLESZTÉS • M ARKETING, KÉPZÉS, TANÁCSADÁS, ISO BEVEZETÉSE • T ÁMOGATÁS MÉRTÉKE : 40% • T ÁMOGATÁS ÖSSZEGE : 50 ÉS 2000 M F T KÖZÖTT ( ELŐLEG 50%) • B ENYÚJTÁSI HATÁRIDŐ : 2012. DECEMBER 31.

8 V ÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI PÁLYÁZATOK A K ONVERGENCIA RÉGIÓKBAN VÁLLALATI FOLYAMATMENEDZSMENT ÉS ELEKTRONIKUS KERESKEDELEM • T ÁMOGATOTT MODULOK : • CRM BEVEZETÉSE • G YÁRTÁSI RENDSZER • HR, BÉRSZÁMFEJTÉS • K ONTROLLING • P ÉNZÜGY, SZÁMVITEL • WEBÁRUHÁZ • T ÁMOGATÁS MÉRTÉKE : 50% • T ÁMOGATÁS ÖSSZEGE : 1 ÉS 10 M F T KÖZÖTT • B ENYÚJTÁSI HATÁRIDŐ : 2012. DECEMBER 31.

9 V ÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI PÁLYÁZATOK A K ONVERGENCIA RÉGIÓKBAN M IKROVÁLLALKOZÁSOK FEJLESZTÉSE • E LSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK : • Ú J LEGALÁBB NETTÓ 200 000 F T ÉRTÉKŰ ESZKÖZ BESZERZÉSE • É PÍTÉS, FELÚJÍTÁS • I NGATLAN VÁSÁRLÁS • IT FEJLESZTÉS • K OMBINÁLT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉG • 1. V ISSZA NEM TÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁS – 45% • 2. T ÁMOGATOTT HITEL – 45% • 3. Ö NERŐ – 10%

10 M IKROVÁLLALKOZÁSOK FEJLESZTÉSE • T ÁMOGATÁS – MINIMUM 1, MAXIMUM 10 M F T – UTÓFINANSZÍROZÁSÚ (!) • T ÁMOGATOTT HITEL : F ORINT ALAPÚ, AKÁR 10 ÉVRE FELVEHETŐ • G YORS PÉLDA : 20 MILLIÓ F T INGATLAN VÁSÁRLÁS • A TÁMOGATÁS + ÖNERŐ MEGELŐLEGEZENDŐ = 55% = 11 M F T • H ITEL = 9 M F T – EGYFAJTA ELŐLEGKÉNT JÁR • E GYELŐRE CSAK 5000 FŐ FELETTI TELEPÜLÉSEKEN MŰKÖDIK • P ROJEKT PÉLDÁK : EDDIG BÉRELT BOLT, IRODA MEGVÁSÁRLÁSA, S ZERVIZ GÉPEK VÉTELE, ÉTTEREM FELÚJÍTÁSA

11 • K OMPLEX SZOLGÁLTATÁS • P ÁLYÁZATÍRÁS • E LSZÁMOLÁSBAN SEGÍTSÉGNYÚJTÁS • H ELYSZÍNI ELLENŐRZÉSEKEN RÉSZVÉTEL • E LŐREHALADÁSI / FENNTARTÁSI JELENTÉSEK MEGÍRÁSA • S ZEMÉLYRE SZABOTT TANÁCSADÁS • I NGYENES EXTRA SZOLGÁLTATÁSOK ( SAJTÓ, RENDEZVÉNYSZERVEZÉS ) • Ü GYFELEINK ÉVENTE 2-3 PÁLYÁZATOT NYERNEK • 100%- OS TELJESÍTMÉNY AZ Ú J S ZÉCHENYI T ERV PÁLYÁZATAINAK MEGÍRÁSÁBAN → KIZÁRÓLAG SIKERDÍJAS SZOLGÁLTATÁS • SIKERTELEN PÁLYÁZATNÁL AZ ÜGYFÉL NEM FIZET • 0 F T FIX DÍJ

12 E LHAGYNI P EST MEGYÉT …? F ERMENTA K FT. – D IÓSD → V ÉRTESSOMLÓ • AROMÁK, ÍZ ANYAGOK ÉS TECHNOLÓGIAI SEGÉDANYAGOK FORGALMAZÁSÁVAL FOGLALKOZIK • D IÓSDI SZÉKHELYŰ CÉG • V ÉRTESSOMLÓN VOLT TELEPHELY (K OMÁROM -E SZTERGOM MEGYE ) • E GY KUTATÁS - FEJLESZTÉSI PROJEKT BEINDÍTÁSA • 50 MILLIÓ F T - OS BERUHÁZÁS → 25 MILLIÓ F T VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁS ELNYERÉSE A B ESZÁLLÍTÓI PROGRAMOK CÍMŰ KIÍRÁSON • Ú J LABORÉPÜLET ÉPÍTÉSE, ESZKÖZBESZERZÉS, LABORMUNKATÁRS ALKLMAZÁSA

13 N ÉHÁNY BUDAPESTI REFERENCIA UTB E NVIROTEC Z RT. – B UDAPEST 2 ÉV 2 SIKERES PÁLYÁZAT – ÖSSZESEN 25 MILLIÓ F T ELNYERT

14 N ÉHÁNY BUDAPESTI REFERENCIA FCI K OMPOZIT S ZIGETELŐ K FT. – B UDAPEST 2 ÉV 2 SIKERES PÁLYÁZAT – 191 MILLIÓ F T ELNYERT TÁMOGATÁS

15 N ÉHÁNY BUDAPESTI REFERENCIA A RKON Z RT. – I NGATLAN. COM ÜZEMELTETŐJE – B UDAPEST 2 ÉV 2 SIKERES PÁLYÁZAT – 46 MILLIÓ F T ELNYERT TÁMOGATÁS

16 Köszönöm a megtisztelő figyelmet! DR. S ZABÓ B ENCE ÜGYVEZETŐ 1052 Budapest, Károly körút 16. I/10. www.europalyazat.hu bence.szabo@europalyazat.hu +36-20-371-19-61


Letölteni ppt "Véghajrában az Uniós pályázatok! Az Új Széchenyi Terv Gazdaságfejlesztési pályázati lehetőségei dr. Szabó Bence előadása 2012. december 11."

Hasonló előadás


Google Hirdetések