Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Támogatott Innováció. K+F pályázati lehetőségek az Új Széchenyi Terv keretében Dr. Szabó Bence előadása 2012. június 4.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Támogatott Innováció. K+F pályázati lehetőségek az Új Széchenyi Terv keretében Dr. Szabó Bence előadása 2012. június 4."— Előadás másolata:

1 Támogatott Innováció. K+F pályázati lehetőségek az Új Széchenyi Terv keretében Dr. Szabó Bence előadása 2012. június 4.

2 T ÉVHITEK A K UTATÁS - FEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATBAN • N EMCSAK A LABORATÓRIUMI VIZSGÁLATOK MINŐSÜLHETNEK KUTATÁS - FEJLESZTÉSNEK • K UTATÓ - FEJLESZTŐ RÉSZLEG NÉLKÜLI GYÁRTÓ CÉGEKNEK IS LEHETNEK K+F PROJEKTJEI PÉLDA : TERMÉKFEJLESZTÉS • A Z E URÓPAI U NIÓBAN A KUTATÁS - FEJLESZTÉSNEK HÁROM KÜLÖNBÖZŐ FAJTÁJÁT KÜLÖNBÖZTETIK MEG – A LAPKUTATÁS – A LKALMAZOTT ( IPARI ) KUTATÁS – K ÍSÉRLETI FEJLESZTÉS

3 T ÉVHITEK A K UTATÁS - FEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATBAN • A LAPKUTATÁS : A TUDOMÁNYOS ISMERETEK BŐVÍTÉSÉRE IRÁNYULÓ OLYAN KUTATÁS, AMELYRŐL VALÓSZÍNŰSÍTHETŐ, HOGY A FELISMERT VAGY VÁRHATÓ, JELENLEGI VAGY JÖVŐBELI PROBLÉMÁK MEGOLDÁSÁRA ALAPUL, SZOLGÁL – KEMÉNY K+F – I NKÁBB KUTATÓ INTÉZETEKRE JELLEMZŐ • A LKALMAZOTT KUTATÁS : ÚJ TUDÁSANYAG MEGSZERZÉSÉRE IRÁNYULÓ KUTATÁS, AMELYNEK CÉLJA, HOGY AZ ÍGY MEGSZERZETT TUDÁSANYAG FELHASZNÁLHATÓ LEGYEN ÚJ TERMÉKEK, ELJÁRÁSOK VAGY SZOLGÁLTATÁSOK KIFEJLESZTÉSÉHEZ, ILLETVE JELENTŐS JAVULÁST EREDMÉNYEZZEN A MÁR MEGLÉVŐ TERMÉKEKBEN, ELJÁRÁSOKBAN VAGY SZOLGÁLTATÁSOKBAN – INKÁBB KEMÉNY K+F – INKÁBB CÉGEK KUTATÓ - FEJLESZTŐ RÉSZLEGEI VÉGEZNEK ILYET. G YÁRTÓ CÉGNÉL IS FELMERÜLHET, DE CSAK A PROJEKT EGY KISEBB SZAKASZAKÉNT

4 T ÉVHITEK A K UTATÁS - FEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATBAN • K ÍSÉRLETI FEJLESZTÉS : AZ ALKALMAZOTT ( IPARI ) KUTATÁS EREDMÉNYÉNEK TERVEKBE FOGLALÁSA, AZAZ ÚJ VAGY TOVÁBBFEJLESZTETT TERMÉKEK, ELJÁRÁSOK, SZOLGÁLTATÁSOK TERVEZÉSE ( IDE TARTOZIK A KERESKEDELMI FELHASZNÁLÁSRA NEM KERÜLŐ PROTOTÍPUS ELKÉSZÍTÉSE IS ) – PUHA K+F – GYÁRTÓ CÉGEK IS VÉGEZHETNEK, AZZAL, HOGY A TERMÉKÜKET VAGY A GYÁRTÁSI TECHNOLÓGIÁJUKAT TOVÁBBFEJLESZTIK. S ZOLGÁLTATÓ CÉGEK ESETÉBEN IS FELMERÜLHET, PÉLDÁUL AZ INTERNET SEGÍTSÉGÉVEL SZOLGÁLTATÓK ESETÉBEN. • K ÖVETKEZTETÉS, TERMELŐ CÉGEK TERMÉK - ÉS TECHNOLÓGIAFEJLESZTÉSE ESETÉN IS ÉRDEMES ELGONDOLKOZNI A KUTATÁS - FEJLESZTÉSI PÁLYÁZATOKON VALÓ INDULÁSON

5 T ÉVHITEK A K UTATÁS - FEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATBAN • T ÁMOGATÁS MÉRTÉKE : – A LAPKUTATÁS : 100% – A LKALMAZOTT KUTATÁS : 50% – K ÍSÉRLETI FEJLESZTÉS : 25% • KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK ESETÉBEN +10% • KISVÁLLALKOZÁSOK ESETÉBEN +20%

6 T ÉVHITEK A K UTATÁS - FEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATBAN • M IÉRT INDULJUNK K+F PÁLYÁZATOKON ? – M ERT JÓVAL MAGASABB TÁMOGATÁSI MÉRTÉK ÉRHETŐ EL. A KÁR 65-70% KÖRÜLI TÁMOGATÁSI MÉRTÉK IS, SZEMBEN AZ ESZKÖZBESZERZÉST TÁMOGATÓ PÁLYÁZATOK 35-40%- OS TÁMOGATÁSI MÉRTÉKÉVEL – M ERT OLYAN KÖLTSÉGTÍPUSOK IS ELSZÁMOLHATÓ, AMELYEK AZ ESZKÖZBESZERZÉST TÁMOGATÓ KIÍRÁSOKNÁL NEM PÉLDÁUL ANYAGKÖLTSÉG, MÉRNÖK ÉS TECHNIKUSOK BÉRKÖLTSÉGE – A GRÁRVÁLLALKOZÁSOK IS INDULHATNAK – K+F PÁLYÁZATOKNÁL NEM KELL BIZTOSÍTÉKOT NYÚJTANI

7 A KONKRÉT K+F PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK – KÖZÉP - MAGYARORSZÁGI RÉGIÓ • P ÁLYÁZATI KIÍRÁS CÍME : P IACORIENTÁLT KUTATÁS - FEJLESZTÉSI TEVÉKENYSÉG TÁMOGATÁSA A KÖZÉP MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN • K ÓSZÁM : KMR_12 • P ÁLYÁZATI KIÍRÁS CÉLJA : OLYAN KUTATÁS - FEJLESZTÉSI TEVÉKENYSÉGEK TÁMOGATÁSA, AMELYEK JELENTŐS SZELLEMI HOZZÁADOTT ÉRTÉKET TARTALMAZÓ ÚJ, PIACKÉPES TERMÉKEK, SZOLGÁLTATÁSOK, TECHNOLÓGIÁK, ILL. EZEK PROTOTÍPUSAINAK KIFEJLESZTÉSÉT EREDMÉNYEZIK – PUHA ÉS KEMÉNY K+F EGYARÁNT – A LAPKUTATÁS, ALKALMAZOTT KUTATÁS, KÍSÉRLETI FEJLESZTÉS EGYARÁNT TÁMOGATHATÓ • K ONZORCIUMBAN IS PÁLYÁZHATÓ, DE CSAK 150 MILLIÓ F T FELETTI TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSE ESETÉN • P ÁLYÁZÓK KÖRE : NAGYVÁLLALATOK IS, KONZORCIUMI TAGKÉNT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK

8 A KONKRÉT K+F PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK – KÖZÉP - MAGYARORSZÁGI RÉGIÓ • P ÁLYÁZATON VALÓ INDULÁS FELTÉTELE TÖBB GAZDASÁGI FELTÉTEL TELJESÍTÉSE, EZEK EGYEDILEG VIZSGÁLANDÓK • N EM UNIÓS PÁLYÁZAT, A FORRÁS A K UTATÁSI ÉS T ECHNOLÓGIAI I NNOVÁCIÓS A LAP – 6 MRD F T • 40-70 PÁLYÁZATOT SZERETNÉNEK TÁMOGATNI • M INIMUM 40, MAXIMUM 700 MILLIÓ F T TÁMOGATÁS NYERHETŐ ( MINIMÁLIS PROJEKTMÉRET 60-70 MILLIÓ F T ) • T ÁMOGATÁS MÉRTÉKE : EGYEDI PÁLYÁZÓK ESETÉBEN MAXIMUM 70%, KONZORCIUM ESETÉBEN MAXIMUM 80% • T ÖBB EGYÜTTES KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS : P IACRA VITEL, I PARJOGVÉDELMI BEJELENTÉS, K+F LÉTSZÁMTARTÁS, Ü ZLETI HASZNOSÍTHATÓSÁG – ÁRBEVÉTEL ELVÁRÁS, K+F RÁFORDÍTÁSOK SZINTJÉNEK MEGŐRZÉSE

9 A KONKRÉT K+F PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK – KÖZÉP - MAGYARORSZÁGI RÉGIÓ • E LSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK : – B ÉRKÖLTSÉGEK ( LEGALÁBB AZ ÖSSZKÖLTSÉG 25%- A ) – K+F SZOLGÁLTATÁS ( MAX 50%) – A NYAGKÖLTSÉG – E SZKÖZBESZERZÉS – I MMAT JAVAK ( MAX 5%) – S ZELLEMI T ULAJDON N EMZETI H IVATALA (SZNTH) ÁLTAL VÉGZETT ÚJDONSÁGVIZSGÁLAT • P ROJEKT MAXIMÁLIS HOSSZA : 30 HÓNAP • P ROJEKT LEGKÉSŐBBI BEFEJEZÉSI DÁTUMA : 2015. DECEMBER 31.

10 A KONKRÉT K+F PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK – KÖZÉP - MAGYARORSZÁGI RÉGIÓ • P ÁLYÁZAT BENYÚJTÁSI HATÁRIDŐ : 2012. OKTÓBER 15. ( JÚNIUS 30. ÉS AUGUSZTUS 31. A KÖVETKEZŐ ÉRTÉKELÉSI HATÁRNAPOK ) • T IPPEK A PÁLYÁZÁSHOZ : – SZNTH ÁLTAL VÉGZETT ÚJDONSÁGVIZSGÁLAT KÉRÉSE – MAGYARORSZÁGI KUTATÁSI SZERVEZETTEL VALÓ EGYÜTTMŰKÖDÉS

11 K UTATÁS - FEJLESZTÉSI PÁLYÁZATOK A K ONVERGENCIA RÉGIÓKBAN ( KÖZÉP - MAGYARORSZÁGI RÉGIÓN KÍVÜL ) • P ÁLYÁZAT CÍME : V ÁLLALATOK KOMPLEX TECHNOLÓGIAI INNOVÁCIÓJÁNAK TÁMOGATÁSA • K ÓDSZÁM : GOP-2011-1.3.1/A ÉS GOP-2011-1.3.1/B ( AKKREDITÁLT KLASZTER TAGVÁLLALATOK ) • P ÁLYÁZATI CÉL : M EGLÉVŐ, PIACKÉPES TERMÉKEK, SZOLGÁLTATÁSOK VAGY TECHNOLÓGIÁK TOVÁBBFEJLESZTÉSE, A TOVÁBBFEJLESZTETT TERMÉKEK GYÁRTÁSÁNAK BEINDÍTÁSA – PUHA K+F – CSAK KÍSÉRLETI FEJLESZTÉS TÁMOGATHATÓ • P ÁLYÁZÓK KÖRE : NAGYVÁLLALATOK IS • P ÁLYÁZATON VALÓ INDULÁS FELTÉTELEI HASONLÓAK, MINT A KMR ESETÉBEN + INNOVÁCIÓS SZEMPONTNAK VALÓ MEGFELELÉS

12 K UTATÁS - FEJLESZTÉSI PÁLYÁZATOK A K ONVERGENCIA RÉGIÓKBAN ( KÖZÉP - MAGYARORSZÁGI RÉGIÓN KÍVÜL ) • R ENDELKEZÉSRE ÁLLÓ FORRÁS 21/35 MILLIÁRD F T ( MÁR MEGÍTÉLT TÁMOGATÁS / RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ FORRÁS ), KLASZTEREK ESETÉBEN 5/12 MILLIÁRD F T • T ÁMOGATÁS MÉRTÉKE : MAXIMUM 50%, KLASZTER TAGVÁLLALATOK SZÁMÁRA 65% ( KÖZBESZERZÉS !) • T ÁMOGATÁS ÖSSZEGE : 15 -1000 MILLIÓ F T • K ÖTELEZŐ VÁLLALÁSOK : ÁRBEVÉTEL - VÁLLALÁS ÉS LÉTSZÁMTARTÁS

13 K UTATÁS - FEJLESZTÉSI PÁLYÁZATOK A K ONVERGENCIA RÉGIÓKBAN ( KÖZÉP - MAGYARORSZÁGI RÉGIÓN KÍVÜL ) • E LSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK : – B ÉRKÖLTSÉG ( MINIMUM 5%) – E SZKÖZBESZERZÉS – I MMAT JAVAK – V ÁSÁROLT K+F SZOLGÁLTATÁS ( MAX. 50%) – A NYAGKÖLTSÉG – I NFRASTRUKTURÁLIS BERUHÁZÁS – M ARKETING, IPARJOGVÉDELEM • P ROJEKT MAXIMÁLIS HOSSZA : 24 HÓNAP • P ROJEKT LEGKÉSŐBBI BEFEJEZÉSI DÁTUMA : 2014. DECEMBER 31. • B ENYÚJTÁSI HATÁRIDŐ : 2012. DECEMBER 31. ( KÖVETKEZŐ ÉRTÉKELÉSI HATÁRNAP JÚLIUS 31.)

14 K UTATÁS - FEJLESZTÉSI PÁLYÁZATOK A K ONVERGENCIA RÉGIÓKBAN ( KÖZÉP - MAGYARORSZÁGI RÉGIÓN KÍVÜL ) • P ÁLYÁZAT CÍME : I NNOVÁCIÓS EREDMÉNYEK HASZNOSÍTÁSÁNAK TÁMOGATÁSA MIKRO -, KIS ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK RÉSZÉRE • K ÓDJA : GOP-2011-1.3.1/C • P ÁLYÁZAT CÉLJA : ÚJSZERŰ TECHNOLÓGIÁK, ELJÁRÁSOK ALKALMAZÁSÁNAK BEVEZETÉSE A TERMELÉS FOLYAMATAIBA – PUHA K+F – CSAK KÍSÉRLETI FEJLESZTÉS TÁMOGATHATÓ • S ZOFTVERFEJLESZTÉS ÖNMAGÁBAN NEM TÁMOGATHATÓ, CSAK AKKOR, HA VALAMILYEN TÁRGYIASULT ESZKÖZ, MŰSZER, GÉP MŰKÖDÉSÉHEZ KAPCSOLÓDIK, AMELLYEL TERMELNI VAGY SZOLGÁLTATNI LEHET • P ÁLYÁZÓK KÖRE : CSAK KKV- K

15 K UTATÁS - FEJLESZTÉSI PÁLYÁZATOK A K ONVERGENCIA RÉGIÓKBAN ( KÖZÉP - MAGYARORSZÁGI RÉGIÓN KÍVÜL ) • I NDULÁS FELTÉTELE : 16 INNOVÁCIÓS SZEMPONTBÓL LEGALÁBB 3 TELJESÍTÉSE – NYERESÉGES, GYÁRTÓ VÁLLALKOZÁSOK ÁLTALÁBAN MEGFELELHETNEK • R ENDELKEZÉSRE ÁLLÓ FORRÁS : 12/24 MILLIÁRD F T • T ÁMOGATÁS MÉRTÉKE : 65% ( DE MINIMIS TÁMOGATÁS ) • T ÁMOGATÁS ÖSSZEGE : 5 – 25 MILLIÓ F T • K ÖTELEZŐ VÁLLALÁSOK : LÉTSZÁMTARTÁS ÉS SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK MINIMÁLIS NÖVELÉSE

16 K UTATÁS - FEJLESZTÉSI PÁLYÁZATOK A K ONVERGENCIA RÉGIÓKBAN ( KÖZÉP - MAGYARORSZÁGI RÉGIÓN KÍVÜL ) • E LSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK : – B ÉRKÖLTSÉG – E SZKÖZBESZERZÉS – I PARJOGVÉDELEM • P ROJEKT MAXIMÁLIS HOSSZA : 12 HÓNAP • P ROJEKT LEGKÉSŐBBI BEFEJEZÉSI DÁTUMA : 2014. MÁRCIUS 31. • P ÁLYÁZATI HATÁRIDŐ : 2012. DECEMBER 31. ( BÍRÁLAT FOLYAMATOS )

17 K UTATÁS - FEJLESZTÉSI PÁLYÁZATOK A K ONVERGENCIA RÉGIÓKBAN ( KÖZÉP - MAGYARORSZÁGI RÉGIÓN KÍVÜL ) • P ÁLYÁZAT CÍME : P IACORIENTÁLT KUTATÁS - FEJLESZTÉSI TEVÉKENYSÉG TÁMOGATÁSA • K ÓDJA : GOP-2011-1.1.1 • P ÁLYÁZAT CÉLJA : O LYAN KUTATÁS - FEJLESZTÉSI TEVÉKENYSÉGEK TÁMOGATÁSA, AMELYEK JELENTŐS SZELLEMI HOZZÁADOTT ÉRTÉKET TARTALMAZÓ ÚJ, PIACKÉPES TERMÉKEK, SZOLGÁLTATÁSOK, TECHNOLÓGIÁK, ILL. EZEK PROTOTÍPUSAINAK KIFEJLESZTÉSÉT EREDMÉNYEZIK – K EMÉNY K+F – C SAK ALAPKUTATÁS ÉS ALKALMAZOTT KUTATÁS TÁMOGATHATÓ • P ÁLYÁZÓK KÖRE : NAGYVÁLLALATOK IS, KONZORCIUMI TAGKÉNT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK • I NDULÁS FELTÉTELE : KMR PÁLYÁZATHOZ HASONLÓ SZEMPONTOK + INNOVÁCIÓS SZEMPONTOK

18 K UTATÁS - FEJLESZTÉSI PÁLYÁZATOK A K ONVERGENCIA RÉGIÓKBAN ( KÖZÉP - MAGYARORSZÁGI RÉGIÓN KÍVÜL ) • R ENDELKEZÉSRE ÁLLÓ FORRÁS : 12/45 MILLIÁRD F T • T ÁMOGATÁS MÉRTÉKE : AKÁR 65%, KONZORCIUM ESETÉBEN 75% • T ÁMOGATÁS ÖSSZEGE : 40 – 500 MILLIÓ F T • K ÖTELEZŐ VÁLLALÁSOK : – LÉTSZÁMTARTÁS, – SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK MINIMÁLIS NÖVELÉSE – ÜZLETI HASZNOSÍTHATÓSÁG NÖVELÉSE A PROJEKT EREDMÉNYÉNEK NEMZETKÖZI VÁSÁRON VAGY KONFERENCIÁN VALÓ BEMUTATÁSA

19 K UTATÁS - FEJLESZTÉSI PÁLYÁZATOK A K ONVERGENCIA RÉGIÓKBAN ( KÖZÉP - MAGYARORSZÁGI RÉGIÓN KÍVÜL ) • E LSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK : – B ÉRKÖLTSÉG ( MINIMUM 25%, KONZORCIUM ESETÉBEN 50%) – E SZKÖZBESZERZÉS – V ÁSÁROLT K+F SZOLGÁLTATÁS ( MAX 50%) – A NYAGKÖLTSÉG • P ROJEKT MAXIMÁLIS HOSSZA : 30 HÓNAP • P ROJEKT LEGKÉSŐBBI BEFEJEZÉSI DÁTUMA : 2014. JÚNIUS 30. • P ÁLYÁZATI HATÁRIDŐ : 2012. DECEMBER 31.

20 H OGYAN MAXIMALIZÁLJUK A PÁLYÁZATOKON ELNYERHETŐ TÁMOGATÁST ??? • G YORS PÉLDA : B ÉKÉS MEGYEI AUTÓIPARI, EXPORTRA TERMELŐ KÖZÉPVÁLLALKOZÁS • T ERVEZETT BERUHÁZÁS : • Ú J ÜZEMCSARNOK ÉPÍTÉS : 200 MILLIÓ F T • Ú J GÉPEK BESZERZÉSE : 600 MILLIÓ F T • K ÉT OPCIÓ MERÜLT FEL A PÁLYÁZÁSSAL KAPCSOLATBAN : • GOP-2011-2.1.3 KERETÉBEN ELNYERHETŐ TÁMOGATÁS : KÖRÜLBELÜL 220 MILLIÓ F T – KB. 27%- OS TÁMOGATÁSI MÉRTÉK

21 H OGYAN MAXIMALIZÁLJUK A PÁLYÁZATON ELNYERHETŐ TÁMOGATÁST ??? • A TELJES BERUHÁZÁS RÉSZPROJEKTEKRE VALÓ BONTÁSA A K+F PÁLYÁZATOK ADTA LEHETŐSÉGEKET KIHASZNÁLVA – T ELEPHELYFEJLESZTÉS AZ ÜZEMCSARNOK ÉPÍTÉSÉRE DAOP-2011- 1.1.1/E – 100 MILLIÓ F T TÁMOGATÁS – 50%- OS TÁMOGATÁSI MÉRTÉK – E SZKÖZBESZERZÉS GOP-2011-2.1.1/B – 100 MILLIÓ F T TÁMOGATÁS – 35%- OS TÁMOGATÁSI MÉRTÉK – G YÁRTÁSI TECHNOLÓGIA FEJLESZTÉSE GOP-2011-1.3.1/C – 25 MILLIÓ F T TÁMOGATÁS – 65%- OS TÁMOGATÁSI MÉRTÉK – T ERMÉKFEJLESZTÉS ESZKÖZBESZERZÉSSEL GOP-2011-1.3.1/A – 150 MILLIÓ F T TÁMOGATÁS – 45%- OS TÁMOGATÁSI MÉRTÉK • S UMMA : 375 MILLIÓ F T TÁMOGATÁS – KB. 46%- OS TÁMOGATÁSI MÉRTÉK SZEMBEN AZ 1- ES OPCIÓVAL ( PLUSZ 155 MILLIÓ F T TÁMOGATÁS !)

22 Köszönöm a megtisztelő figyelmet! DR. S ZABÓ B ENCE ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓ 1052 Budapest, Károly körút 16. I/10. www.europalyazat.hu bence.szabo@europalyazat.hu +36-20-371-19-61


Letölteni ppt "Támogatott Innováció. K+F pályázati lehetőségek az Új Széchenyi Terv keretében Dr. Szabó Bence előadása 2012. június 4."

Hasonló előadás


Google Hirdetések