Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

1 JAPÁN HELYE A VILÁGGAZDASÁGBAN. 2 TERMÉSZETI, TÁRSADALMI ADOTTSÁGOK Japán természeti adottságai: Földrajzi és klimatikus adottságok: É-D távolság =

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "1 JAPÁN HELYE A VILÁGGAZDASÁGBAN. 2 TERMÉSZETI, TÁRSADALMI ADOTTSÁGOK Japán természeti adottságai: Földrajzi és klimatikus adottságok: É-D távolság ="— Előadás másolata:

1 1 JAPÁN HELYE A VILÁGGAZDASÁGBAN

2 2 TERMÉSZETI, TÁRSADALMI ADOTTSÁGOK Japán természeti adottságai: Földrajzi és klimatikus adottságok: É-D távolság = Skandinávia-É-Afrika! Négy nagy sziget: Hokkaido, Honshu, Shikoku, Kiushu Négy tenger: Csendes-óceán, K-Kínai-tenger, Japán-tenger, Ohotszki-tenger 85%-án vulkanikus hegységek - több mint ötven tűzhányó működik legmagasabb hegycsúcs : Fuji (3776 méter), kénes- és meleg források Klíma: kedvező (Hokkaido zord és hosszú tél), csapadékos, párás időjárás, monszun,viharos tájfun Négy évszak: nyár meleg, nedves - tavasz és ősz enyhe, napsütéses, tél nem túl zord Földfelszín: erdőségek, hegyi tavak, gyors patakok, kopár sziklacsúcsok, vízesések, sziklavidék - kevés megművelhető föld ásványi nyersanyagok, energiahordozók szűkössége, kedvezőtlen kitermelés szén (kitermelése költséges), vízenergia, atomerőművek változatos éghajlat (hegyvidéki – mérsékelt – szubtrópusi monszun)

3 3 Mezőgazdaság: Földhasználat: a terület 1/7 részén van mezőgazdaság lakosság itt tömörül (127 millió fő) – helyhiány, építészet Mezőgazdaság: intenzív teraszos rizstermesztés – kooperáció! Kevés termőföld: 1-2 ha-os kisbirtokok, intenzív gazd. (műtrágya, kisgépek) Mezőgazdasági jövedelmek mellett ipari jövedelemkiegészítés Magas hozamok: 80 %-ban önellátó élelmiszerből (?) Fő termék: rizs, délen zöldség és búza is teacserje, eperfa – selyemhernyó, állattenyésztés (alárendelt) Tengeri halászat – világranglista élmezőnyében, nemzetközi halászflotta öblök mellett szaporítás, ivadék utánpótlás Adatok, 2000

4 4 Gyakori természeti katasztrófák (földrengés) – takarékosság, újrakezdés Értékek: fegyelmezettség, tanulás, hierarchia tisztelete konfuciánus etika – modernizáció felülről „csoportizmus” – közösségért, vezetőért érzett lojalitás harmónia, konfliktuskerülés vallás: sintoizmus, buddhizmus (+ 2% protestáns) táplálkozási szokások: tengerek + ma jelentős nyugati hatás, import Életmód, hagyományok, kulturális szokások: Népesség: Honshu sziget déli részén, tengerparton ipari gócpontok – tengertől elhódított, feltöltött területek, mesters. kikötők Tokió – 25 millió lakos, a világ legnagyobb agglomerációja + Nagoya, Osaka, Kitakyushu = ipari tengely, mammutváros Zsúfoltság: szigorú környezetvédelem Nagy távolságok: 200 km/ó feletti expresszvonatok (Shinkanzen) – Szejkan alagút (54 km, világrekord)

5 5 Oktatási rendszer 12 év közoktatás hat elemi (alsófokú) + 3 év alsó középisk+3 év felső középisk. egyetem, főiskola- túljelentkezés, verseny, presztízs lexikális tudás preferálása, kreativitást nem értékeli magas tandíjak (magániskolák +felkészítők) - takarékoskodás Kutatás-fejlesztés Vállalati ösztönzés szerkezetváltásra, új technológiák, fejlesztések támogatása hasznosíthatóság a cél: termelési folyamatok technológiái kormányzati szervek katalizátorai a fejlesztésnek, kevés közvetlen szerep 1960-ig egyetemek, azóta vállalatok a kutatóhelyek kevés katonai célú fejlesztés, és kevés alapkutatás Gazdaságirányítási rendszer nemzeti vagyon többsége magánkézben erős állami beavatkozás ötéves tervek – a gazdaság és társadalom fejlesztésének irányai – változhat üzleti élet, tudomány és állam konzultál a stratégiáról Gazdaságtervezési tanács (tanácsadó testület) + parlament passzív elfogadó VERSENYELŐNYÖK:

6 6 kormányzati intézkedések: gyorsított amortizáció, vállalati adómentes tartalékolás, adókedvezmények, exporthitelek  versenyképesség államkötvények: magánmegtak. államhoz:  magáncégek támogatására Japán Bank monetáris eszközei: szokásosak + tanácsadás, ajánlások Japán Fejlesztési Bank: hosszú távú hitelek kulcsiparágakba nagyvállalatok és állam konzultációi, közvetett, informális beavatkozások Földhasználat állami ellenőrzése, magas örökösödési adók, földárak mezőgazdaság védelme külföldi versenytől – állami felvásárlási rendszer importtilalom (rizs), nem vámjellegű akadályok is! De: GATT Nyugdíjrendszer: két pillér- állami alapnyugdíj + kiegészítő nyugdíj lakosság elöregedése (eltartottság aránya nő) VERSENYELŐNYÖK/2

7 7 Zaibatsu-k felbomlása (I. vh-ig vállalatcsoportok) Keiretsu: vállalkozásközi kapcsolatrendszer – alá és fölérendeltség kicsik és nagyok közt main bank: a vállalatok finanszírozását végzi, gazdasági és személyi döntésekbe beleszól Vállalati részvények: bankok és nagyvállalatok kezében vannak cél: nem profitnövelés, hanem hosszú távú piaci részesedésnövelés részvénymozgás kevés! kereszttulajdonlás! – rossz vezetés esetén sem lehet leváltani Üzleti partnert nem az ajánlat szerint választ partner adott, megállapodás kell Kereskedőházak: export több, mint felét, és import ¾-ét bonyolítják Keiretsu a belkereskedelemben – bonyolult disztribúciós rendszer hipermarketek részesedése kevés kisboltokhoz képest külföldi importőr, beruházó nehezen jut piacra. nagyvállalatok, politikai vezetők, állam: „vasháromszög” szakszervezeti szöv.-ek: vállalaton belüli összetartozás, nem érdekképviselet Vállalati irányítás, kapcsolatrendszer

8 8 •életre szóló foglalkoztatási rendszer (1920-as évek óta) de: kis- és középvállalatok gyakorlata eltérhet ettől! – specializált beszállítók •termelékenység növelés kényszere (nyersanyag és energiaimport) •feldolgozóipar növekedése kell az import ellensúlyozására •emberi tényező központi szerepe – „egy család”, összetartozás, jelszavak •nem szakképzettség, hanem a személyiségjegyek döntőek •új dolgozó betanítása – vállalaton belüli képzés •kevés elbocsátás (utóbbi évtizedben változik) •kevés TB juttatás, táppénz nincs! (szabadság!) •előléptetés és bérezés életkor szerint •TQC, TQM – teljeskörű minőségmenedzsment, részmunkák ellenőrzése is •dolgozói öntevékenység, újítások, hibák kiküszöbölése, • teljes elkötelezettség •JIT (just in time) rendszer, zéró készlet, pontos beszállítás, nincs raktározás •Cél: hosszútávú piaci részesedés, nem rövidtávú profitmaximalizálás! A japán vállalatvezetés és szervezés sajátosságai

9 9 1850-ig a világtól elzárt rendszer – sógunátus: erős katonai kormányzás + gyenge császár ellenőrzött hierarchikus társadalom, erős központi államszervezet, agrárgazdaság, erős hagyományokkal homogén nemzeti kultúra 1854: amerikai flotta kierőszakolja a piacnyitást – a sógun lemond 1868: császári hatalom restaurációja, szamurájcsoport uralma. Új korszak: Meidzsi ("Felvilágosult Kormányzás"- 1868-1912), 15 éves császára. Hatalmi elit (szamurájcsoport) császár nevében kormányzott "Gazdag ország, erős hadsereg": gazd.-i és állami berend. nyugati mintára Közigazgatási reform (1871):centralizált bürokratikus államberendezkedés régi tartományurakból fizetett állami tisztviselők alkotmány (1889): a császáré a legfőbb hatalom nyugati t. parlamentáris rendszer: kétkamarás országgyûlés, kabinet, miniszterek, miniszterelnök, 1880-as é. pol. pártok, 1890: első választás Oktatási reform, felülről indított modernizáció TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉS

10 10 Infrastrukturális fejlesztések, állami ipari beruházások privatizáció az arisztokráciára erőltetett részvényekkel, társadalmi kapcsolatok, hagyományok átmentődése 1890-ig gyors fejlődés, mezőgazd. termelékenység növelése felzárkózás, iparfejlesztés önerőből Talajvesztett szamurájrétegekből erős hadsereg 19. sz. végére hadsereg modernizálása, szomszédos hódítások 1894-95: kínai-japán (Tajvan és Pescadores szgk megszerzése) 1904-05: orosz- japán (Dél-Szahalin) 1910: Korea elfoglalása 1932: Mandzsúria megszállása (II. vh: csendes-óceáni szigetvilág is!) Eredmény: nyersanyagforrások, gyarmatokon korszerű feldolgozóipar + gyarmatok infrastruktúráját, közigazgatását, oktatását fejleszti új nagyhatalom a világpolitikában I. vh. végéig - modern japán aranykor: tartós gazdasági fejlődés, győzelmek TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉS/2

11 11 II.vh: Japán vesztes – elveszíti gyarmatait, lemond a katonai terjeszkedésről Újjáépítés, lakáskörülmények, éhezés felszámolása, termelőkapacitások munkanélküliség: katonák + gyarmatokról hazatelepülők Három reform: nagy vállalatcsoportok (zaibatsuk) feloszlatása munkavállalói aktivitás korlátozása földosztás, kisparaszti gazdaságok USA szándéka: Japán elmaradott agrár-ország legyen, jóvátételi kötelezettség Fordulópont: 1949 – Kínai Népköztársaság USA Japánt akarja szövetségesének – politikai és gazdasági támogatás 1950-53, USA koreai háborúja, hadimegrendelések Japánnak Exportösztönző gazdaságpolitika, alulértékelt yen Tőke és munkaerő allokáció az export szolgálatában, 1971-ig importkvóták Megtakarítások ösztönzése, termelésbe irányítása, magas beruházási ráta Fegyverkezés nincs, tőke és fejlesztés polgári célokra! Japán a II. vh. után

12 12 1955: LDP, egypárti kormányzással hatalmon 1993-ig! politika, közigazgatási és gazdasági elit összefonódása középtávú gazdasági terv cél: gazdasági függetlenség + teljes foglalkoztatottság max 7%-os növekedés, gyors importbővülés nélkül Fő importcikk: olaj hazai termelés import helyett: foglalkoztatás növelése vállalati beruházások növelése, versenyképesség erősödik bővülő lakossági fogyasztás OECD-tagság (1964): nemzetközi tőkemozgások liberalizálása de: jelentős akadályok külf. múködő tőke bejövetele előtt Japán közvetlen külföldi beruházásai bővülnek 1960-as évek: importhelyettesítés + exportösztönzés új termékek, munkaintenzív termeléstől tőkeintenzív felé A „japán csoda”, 1955-73

13 13 Olajexportáló Arab Országok Szervezete (OAPEC), 1973: kitermelés csökkentése, áremelkedés Japán energiaszüks. 90 %-ban olaj (Közel-Kelet), infláció 26 % (1974) olajfelhasználás korlátozása, vegyipar visszaesése, recesszió Energiatakarékossági program – fajlagos energiafelhaszn. felére csökken Olajbeszerzések diverzifikálása – Indonézia Energiaigényes tőkeintenzív iparágak helyett technológiaigényes ágazatok 10 %-os növekedés 5-6 %-ra esett vissza felesleges kapacitások leépítése  1978, ismét növekedés, fogyasztás élénkül De: második olajválság – kevésbé drasztikus hatás magánberuházások még nőnek, lakossági fogyasztás, lakásép. stagnál A két olajválság

14 14 Nemzetközi pénzpiacok: olajországok fejlesztései,szoc. országok jóléti pr.  hitelkereslet növekedése Japán: fölös kapacitások, tőkefelesleg japán bankok külföldi hitelezései, külföldre működő tőke beruházások + japán cégek külföldre telepítik nagy energia, és nyersanyagigényű, környezetszennyező tevékenységeiket oka: jelenlét a külföldi piacon iránya: Délkelet-Ázsia, USA, Európa Japán az USA államkötvények nagy vásárlója is volt  Nyitottság Távol-Kelet fejlődését segíti - nyersanyag, olcsó munkaerő szerint Fontos export és import partnerük vállalatlétesítések: feldolgozóipar, alkalmazott kutatások pénzügy: Hongkong; kutatás: Szingapúr; gyártás: Vietnam, Indonézia térségen belüli kooperáció: APEC Pénzügyi buborék: folyó fiz mérlegtöbblet = tőkebeáramlás, tőkefelesleg Pénzkínálat növekedés, befektetések, részvény, ingatlan vásárlás Áraik jelentős növekedése, spekulációs láz Vállalati optimizmus, beruházások, hitelfelvételek De: túl magas részvényárak, indokolatlan kereslet csökkenni kezd, buborék kipukkad 1990-ben 1980-as évek: nemzetköziesedés, pénzügyi buborék

15 15 •Pénzkínálat csökken, vállalati vagyon értékvesztés •hitel-visszafizetési képtelenség, beruházások visszafogása •hiba: állam gazdaságösztönző politikája – jelentős külföldi beruházások, a hazai beruházásokat fékezi (cél: jen a Távol- Kelet kulcsvalutája legyen!) Gazdaságpolitikai válaszok •központi bank kamatcsökkentései •gazdasági ösztönző programok – költségvetési kiadásokkal: •szociális infrastruktúra fejlesztés •személyi jöv. adó és helyi adó csökkentés •foglalkoztatottak leépítésére kényszerülők támogatása •ipari szerkezetváltás beruházási adókedvezményekkel •vagyonok értékének védelme •dereguláció (szabályozás lazítása) Az 1990-es évek: stagnálás

16 16 feldolgozóipar külföldre települése élethosszig való foglalkoztatás lehetetlen fiatalok életszemlélete – életkor szerinti előmenetel nem tartható elbocsátások, kapun belüli munkanélküliség, frissdiplomás munkanélküliség részmunkaidő, külföldi munkavállalás „kiüresedés”: vállalatok külföldre települése de: Japánban új szektorok: high-tech, elektronika, számítógépek, telekommunikáció, környezetvédelem Probléma: oktatás nem ösztönzi a kreativitást Elöregedő társadalom  nyugdíjkorhatár nő, TB hozzájárulás emelése Belső igény a gazdaság deregulációjára: külföldi áruk könnyebb bejövetele, olcsóbbak, infláció csökken, de- csökkenne a hazai vállalatok részesedése és a hazai foglalkoztatás is. Politikai átrendeződés: LDP veszít a választásokon (1993) – új parlamenti szerkezet Cél: hatalom decentralizálása, korrupció visszaszorítása A stagnálás társadalomszerkezeti háttere:

17 17 Külkereskedelem: Üzemek külföldre telepítése - Hatása: A 80-as évek közepétől: export elősegítése (gépek, alapanyagok, részegységek utánpótlása!) A 90-es években: reimport, importnövekedés (+ nyugati szokások terjedése) Japán exportja Export, %1980199020002002 Ázsia28,131,141,243,2 Közel-Kelet10,13,42,32,9 Ny-Európa16,521,917,215,3 Oroszo., Kelet-Európa2,81,20,51,1 Észak-Amerika26,033,831,330,6 Latin-Amerika6,93,64,43,6 Afrika6,22,01,11,0 Óceánia3,43,12,12,3 100100100100 Külkereskedelmi partnerek: Export: USA – 30 % Kína: gyors részarány növekedés DK-ázsiai országok – kis csökkenés (1997- 98-as pénzügyi válság) Németország súlyának csökkenése Japán külkapcsolatai az 1990 óta

18 18 USA – 22-23 % Kína előretörése ( exportnál is jobban) Közel-Kelet és Indonézia olajimport: részarány csökkenés Nyugat-Európa lassú súlyarány vesztése DK-Ázsia lassú erősödése Verseny: fő versenytárs az USA hazai piacon is versenytársak a távol-keleti országok Import: Japán importja Import %1980199020002002 Ázsia25,828,841,743,6 Közel-Kelet31,113,413,012,1 Ny-Európa7,418,013,614,3 Oroszo., Kelet-Európa1,51,71,51,4 Észak-Amerika20,725,921,319,5 Latin-Amerika4,14,22,92,6 Afrika3,21,71,31,7 Óceánia6,06,34,74,8 100100100100

19 19 •70%-ban gépek, szállítóeszközök, •20 % egyéb ipari termékek (műszer, könnyűipar) •Változás: híradástechnika és gépjárművek aránya felére csökkent •(ok: gyártás- és exportkihelyezés!) •nő: számítóg.-k, robottechnika, ipari vezérlő ber. (pl. tud. mérőműsz..) •  piaci igényekhez való gyors alkalmazkodóképesség •alacsonyabb technológia külföldre, csúcstechnológia hazai gyártása Az export szerkezete Az export áruszerkezete:

20 20 Az import áruszerkezete: nyersanyagok, fűtőanyagok aránya csökkent (energia-, anyagig. csökken!) gépek, szállítóeszközök aránya nőtt – feldolgozóipari reimport! (olcsóbb számítógépek, elektronikai eszközök, híradásteechnika) visszaesés: textilipar, fémércek, vas-és acéláruk Az import szerkezete

21 21 Cél: (90-es évek óta) nem csak piacszerzés, hanem: költségcsökkentés (olcsóbb munkaerő) Nagy cégek: külföldön fogl. számának növelése, hazaiaké nem! Alkatrészgyártás és kutatás-fejlesztés kitelepítése gyártáshoz kapcs. fejlesztésTávol-Keletre alapkutatás: USA-ba, Ny-Európába Helyi piac ellátás mellett vissza, v. harmadik országba szállítás! Ágazat: leginkább közlekedési eszközök, elektronikai ipar terén Ingatlan és kereskedelmi vcélú beruh. visszaesése Beruházások fúziók és cégfelvásárlások felé! Irány: USA (22 %), Ázsia (18 %) – arány vesztés Európa (20 %-ról 40 %-ra!), Kína (5%) - növekedés Közvetlen külföldi működő tőke befektetések Japánba irányuló külf. tőke: jelentéktelen – de 1999 óta nő! Beruházók: USA, ázsiai országok Ágazatok: pénzügyi, és egyéb szolgáltatások (feldolg. ipar csökkenő) ok: tőkepiaci liberalizáció

22 22 Kivitt tőke, 2001 Bejövő külföldi működő tőke, 2001:

23 23 Döntő: USA-hoz fűződő szövetségi viszony Katonai védelem – Japán nem fegyverkezik de: Hashimoto miniszterelnöksége: nagyobb önállóság, több teher vállalása ok: kereskedelmi és tőkekiviteli viták Japán erősíti kapcsolatait Ny-Európával, KK-Európával, Ázsiával ENSZ-szerepvállalás – békefenntartásban részvétel (civil egységek) viták: Oroszország (Kuril-szgt), Észak-Korea Nemzetközi szervezeti tagság: •OECD, Világbank, IMF, EBRD •Ázsiai Fejlesztési Bank (Ázsiai Valuta Alap? sikertelen) •APEC Japán külpolitikai szerepe


Letölteni ppt "1 JAPÁN HELYE A VILÁGGAZDASÁGBAN. 2 TERMÉSZETI, TÁRSADALMI ADOTTSÁGOK Japán természeti adottságai: Földrajzi és klimatikus adottságok: É-D távolság ="

Hasonló előadás


Google Hirdetések