Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Pénzügyekről pénz nélkül Szoc Expo 2013. november 12.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Pénzügyekről pénz nélkül Szoc Expo 2013. november 12."— Előadás másolata:

1 Pénzügyekről pénz nélkül Szoc Expo 2013. november 12.

2 Agenda • A Hitel-S Program az MMSzben • A Hitel-S Program célja, alapjai • Kinek segítünk? • A Program aktivitásai – Tanácsadás – kísérés – Mediáció – Támogatások – mikrohitelek – Szakmai fejlesztések legozás „Legogyár”

3 Modellprogramok A társadalomban számos olyan probléma van, amelyekre a jelenlegi intézményi megoldások nem tudnak megoldást adni. Olyan kísérletekre, modell programokra van szükség, amik építenek a szociális, piaci és civil megoldásokra, de diagnózisra építve, a konkrét hely, csoport igényeihez igazítva keres új megoldásokat. Jelenlét – diagnózis - kísérés • Játszótér • Befogadófalu • Telepprogramok • Pokoli torony • Gyerekesély programok • Hitel-S Program

4 „… a szegények szolgálata” • Az információs társadalomban a szegénység egyik legfőbb forrása az információhoz való hozzáférés, az információ-felhasználás tudásának, készségeinek a hiányából fakad. • A Hitel-S Pilot Program fő küldetése ennek a hiánynak a csökkentése által a megrendült helyzetű családok elszegényedésének megelőzése, a család megtartása, illetve adott esetben az otthon elvesztésekor a szétesés megakadályozása. • A lakás helyett a család van a fókuszban.

5 A Program alapelvei • ÖNKÉNTESSÉG a hitelező és az ügyfél önkéntes hozzájárulásával folyik a segítő munka • TITOKTARTÁS a segítő kizárólag az ügyfél meghatalmazásával oszthat meg adatokat a hitelezővel ill. más segítő szervezettel, minden egyéb tudomására jutott körülményre, tényre, adatra és körülményre vonatkozóan titoktartási kötelezettség terheli • SEMLEGESSÉG, KÖZVETÍTÉS a segítő nem hatóság, nem behajtó szervezet, maga nem ad pénzbeli vagy egyéb közvetlen támogatást, segítő közbenjárásával támogatja az klienst ügyeinek intézésében, segíti a banki hitelkonstrukció felfüggesztéséhez, átütemezéséhez, a szociális juttatások és szolgáltatások rendszeréhez • TÁMOGATÓ HÁLÓZAT, VÉDŐHÁLÓ a krízishelyzet orvoslása után alapvető cél az ügyfél szociális támaszainak megerősítése, hosszú távú helyi támogatásának biztosítása

6 Máltai HITEL-S PILOT PROJEKT • Preventív – az elszegényedés megelőzése • Innovatív – a meglévő eszközök újrarendezésével, illetve új megoldások kidolgozásával • Holisztikus – nem ügylet, hanem család központú megközelítés • a meglevő rendszerbe integrál – a működő eszközök mind teljesebb használata • hosszú távon fenntartható – olyan megoldásokat keresünk, amelyek a nemcsak egy akut krízis veszélyt hárítanak el, hanem a család működésének fenntarthatóságát célozza • együttműködésre – nagycsalád közösségek – és a • helyi erőforrások – helyi MMSz intézmények, szervezetek, családsegítők, önkormányzat, stb. - bevonására törekvő segítségnyújtás módjait keresi

7 Meddig jutottunk? • Létrehoztunk egy központi szakértői csapatot; MMSz szakértői, külsős pénzügyi és jogi szakértő • 2009 baranyai és borsodi regionális pilot projekt • 2009.dec. NFÜ tanulmány • Központi adminisztráció, dedikált e-mail cím, telefonszám • hitels.maltai.hu • 2010 – Képzési program; 20-25 máltai munkatárs és önkéntés képzése • TÁMOP 5.3.5 – Adóstanácsadási projekt a Sásdi kistérségben, 2012. szeptemberéig, 4 tanácsadó – 220 család • Célzott projektek közüzemi szolgáltatóval és lakossági bankkal 2009. február óta 2000 megkeresés, 1400 együttműködés adósokkal, kb. 8 mrd Ft „kezelt” állomány

8 Kiknek segít(s)ünk • A Hitel-S Program megfogalmazásakor is éreztük, hogy nem csupán az alsó két-három társadalmi decilisből jelentkeznek majd a családok • A banki hitelesekre ez jellemzően igaz, de a MMSz Központba érkező kérések közül is sokan a közép, alsóközép decilisekhez tartoznak • Épp az a tét, hogy tudunk-e segíteni abban, hogy elkerüljék, vagy minimálisra csökkentsék a lecsúszást ezek a családok, azaz segítsünk az optimális, illetve reális megoldás megtalálásában Hitel-S Program Piaci szolgáltatások Szociális rendszerek

9 Családok a válságban A családokat a 2008-as válság különös értékválságba szorította. A család által képviselt értékek számos esetben épp a krízis alapjává lettek; -Csökkent a másod-, harmadállások lehetősége -A családi vagyonok értéke csökkent és nem mozdítható -a jó ügyfélből rossz ügyféllé váltak -Családon belüli szerepek sérültek

10 A család nem tudott a válságra készülni • A családi anyagi krízisek mögött gyakran rosszul megfogalmazott válaszok vannak arra a kérdésre, hogy milyen eszközök állnak rendelkezésemre, ezekkel hogyan valósíthatom meg a terveimet, kezelhetem az anyagi problémáimat, illetve a rendelkezésre álló lehetőségeket használhatom-e. • Gyorsított tanulási folyamat – A magyar piac sajátosságai – Direck és personal marketing és értékesítés – Még nem volt válság tapasztalat – Ami Európa nyugati felén 60 év alatt alakult ki Magyarországon 15 év alatt – Generációk számára marad ki a befektetés és a kockázat tapasztalása

11 Az eladósodás folyamata kiegyensúlyozot t szakasz kritikus szakasz lecsúszási szakasz összeomlási szakasz rehabilitációs esély szanálási esély magáncsőd

12 Eladósodottság és megoldások A Programban nem egy előző kiegyensúlyozott állapot megtartását, visszaállítását célozzuk, hanem azt, hogy az adós és családja képes legyen a valós helyzetére alapozott kríziskezelési program után egy új fenntartható életvezetés kialakítására kiegyensúlyozott fenntartható kritikus rehabilitálhatókiegyensúlyozott rehabilitálható kritikus szanálás lecsúszás rehabilitálható lecsúszás szanálás lecsúszás magáncsőd összeomlás szanálás összeomlás rehabilitálható összeomlás magáncsőd Piaci szolgáltatókSzociális segítők Heizer&Muhr Az eladósodás szakaszai és a megoldási esélyek A segítés, tanácsadás során az anyagi jellegű problémák megoldására használt eszközök, technikák nem nagyon különböznek a különböző esettípusoknál, hangsúlyosabbak a mentális segítés, a tanácsadási technikák módszertani eltérései. Tanácsadói modellek

13 A Programban nem a szűken értelmezett szociális segítés modelljeit alkalmazzuk, hanem az ezeket is magába foglaló tanácsadási modelleket (Schein (1978), valamint Kurpius és munkatársai (1976, 1978): • szakértői szolgáltató modell • orvosi előíró modell • közvetítői hálózatszervező • együttműködői folyamatkövető

14 Mediáció • A problémafeltárás, a cselekvési terv kidolgozása, a fizetési megállapodások kialakítása sok interakciót kíván adós és hitelezőik, adós és segítőik, adós és családtagok között • Ezekben az adós adott mentális állapotában jellemzően alárendeltnek, eszköztelennek érzi magát, illetve érzelmileg erősen érintett, hiányoznak készségei tudásai ahhoz, hogy jól tudja az ajánlatait megfogalmazni és képviselni • Ebben segítünk, amikor részt vállalunk az egyeztetésben • A döntés mindig az adósé, a családé marad.

15 Támogatások - mikrohitel • A Program maga pénz nélkül próbál segíteni, ami azt jelenti, hogy segítünk az amúgy elérhető normatív, vagy méltányossági, pályázati alapon elérhető támogatásokhoz valóhozzáférésben • Vannak esetek, amikor ezek nem elérhetők, de a diagnózis alapján, a fenntartható megoldáshoz, kellene valamiféle finanszírozás • Támogatási alap – 10 mFt – Sólyom László – Kisösszegű vissza-nem-tértendő támogatás – max 100 eFt – Kamatmentes visszatérítendő támogatás – max 250 eFt – Második esély kölcsön – mikrohitel max. 500 eFt – Utolsó esély kölcsön – mikrohitel max. 1 mFt • A 10 mFt keretből máig 13 mFt-nyi támogatást tudtunk adni

16 Miben segített a támogatás? • A Sólyom alap tapasztalatai igazolták azt a feltételezésünket, hogy diagnózis alapján, cselekvési tervhez kapcsolódóan, támogató kísérettel adott visszatérítendő támogatások hatékonysága nagyobb, mint az egyszerű adományoké, mert – Tudatosságra nevel, mind a segítő, mind a segített oldalán – Erősíti az öngondoskodást – A kiosztott összegnél nagyobb anyagi hasznot eredményez – A fenntarthatóság esélyét hordozza • De nem szabad elvetni az eseti adományozást sem – Célzottan hatékonyabb, mint a legegyszerűbb kölcsönszerződésnél is, – Költség/eredmény – Életet menthet

17 Szakmai fejlesztés • A tapasztalatok alapján nemcsak egyes esetekre vonatkozóan tudunk jobb diagnózist felállítani, hanem általánosabb megállapításaink is vannak • egy-egy szűkebb szegmensre vonatkozóan, vagy általában a fizetésképtelenségre vonatkozóan. • Törekszünk arra, hogy a hitelezés szereplőinek szemléletét és így a magatartásukat is megváltoztassuk, és • Szakmai inputot adjunk új állami, közösségi megoldásokhoz is. - Áramszolgáltatóval pilot projektek – új részletfizetési konstrukció, telepek műszaki védelmének és ellátásának kialakítása -Nemzeti Eszközkezelő – lakásokkal együtt családokat „vett” az állam -Gyerekesély és telepprogramok és a Hitel-S Program illesztése -Mikrofinanszírozás a szociális gazdaságban, energiaszegénység csökkentésére

18 Kapcsolat web:hitels.maltai.hu mail:hiteles@maltai.hu tel:(061) 391 4748 Major Gábor – programvezető mail:major.gabor@maltai.humajor.gabor@maltai.hu mobil:+36 30 554 1170


Letölteni ppt "Pénzügyekről pénz nélkül Szoc Expo 2013. november 12."

Hasonló előadás


Google Hirdetések