Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Nyugat-magyarországi Egyetem Természettudományi Kar.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Nyugat-magyarországi Egyetem Természettudományi Kar."— Előadás másolata:

1 Nyugat-magyarországi Egyetem Természettudományi Kar

2 Szervezeti felépítés • Biológia Intézet o Állattani Tanszék o Növénytani Tanszék • Földrajz és Környezettudományi Intézet o Társadalomföldrajz Tanszék o Természetföldrajz Tanszék o Kémia és Környezettan Tanszék o Földtan Tanszék • Matematika és Fizikai Intézet o Matematika Tanszék o Fizika Tanszék o Technika és Alkalmazott Informatika Tanszék • Faipari Mérnöki Kar Műszaki Menedzser Képzési Központ • Közgazdaságtudományi Kar Szombathelyi Konzultációs Központ

3 Képzések SzintKépzésSzakirány Alapképzésbiológia tanár, akadémiai, biotechnológia Alapképzéskémia tanár Alapképzéskörnyezettan tanár, technika Alapképzésföldrajz tanár, település- és területfejlesztés, országjárás-vezető Alapképzésmatematika tanár Alapképzésfizika tanár Alapképzésműszaki menedzser - Alapképzésgazdálkodási és menedzsment külgazdasági, logisztika, pénzügyi

4 Képzések II. SzintKépzésSzakirány Mesterképzésbiológiatanár - Mesterképzéskörnyezettan-tanár - Mesterképzésföldrajztanár - Mesterképzésgeográfus terület- és településfejlesztés, geomorfológia Mesterképzéstechnikatanár -

5 Képzések III. Osztatlan tanárképzési szakok Általános iskolai földrajztanár Középiskolai földrajztanár Általános iskolai biológiatanár Természetismeret-környezettan tanár Technika-, életvitel- és gyakorlat-tanár

6 Pótfelvételi

7 Biológia BSc • A képzésről: • olyan biológusok képzése, akik biológiai, matematikai, kémiai, fizikai és informatikai alapismeretek birtokában képesek a biológia legfontosabb összefüggéseinek az elemzésére, új biológiai ismeretek megszerzésére. Ismerik tudományterületükön a legfontosabb kutatási módszereket. Elméleti és gyakorlati ismereteik birtokában alkalmasak terepi és laboratóriumi vizsgálatok megtervezésére, megoldására és értékelésére. • Továbbtanulási lehetőségek: • Környezetkutató, természetvédelmi mérnök, mezőgazdasági biotechnológus, környezetmérnök. • Karrierlehetőségek: • biotechnológiát alkalmazó üzemek, környezetvédelmi és egészségügyi laboratóriumok, állami és civil környezet- és természetvédelemi szervezetek.

8 Földrajz BSc • A képzésről: • A földrajzi ismeretek mind természettudományos mind pedig társadalomtudományi megalapozása. Az első négy félév képzési programjában az alapozó- (földtan, természeti- és társadalomföldrajz, térképészet, hidrogeográfia stb.) az ötödik, hatodik félévekben főleg a leíró földrajzi tárgyak oktatása folyik. A negyedik félévtől lehetőség nyílik szakirány felvételére. A képzést több labor- és terepgyakorlat teszi gyakorlatorientálttá. A terepbejárások során megismerkednek hazánk és a környező országok tájaival. • Továbbtanulási lehetőségek: • Geográfus, geológus, meteorológus, környezetkutató, természetvédelmi mérnök. • Karrierlehetőségek: • Önkormányzatok, regionális kutatóintézetek, járási hivatalok, pályázatíró cégek, regionális fejlesztési tanácsok, vízügyi igazgatóságok stb.

9 Környezettan BSc • A képzésről: • Az alapképzés természettudományi, társadalomtudományi és informatikai alapismereteket tartalmaz. Többek között: környezeti fizika, kémia, analitika, földrajz, ökológia, hidrobiológia, környezet- és természetvédelmi alapismeretek, környezetminősítés, állapotértékelés • Továbbtanulási lehetőségek: • Technika szakirány, környezetkutató, geográfus, természetvédelmi mérnök. • Karrierlehetőségek: • környezetvédelmi laboratóriumok és szervezetek, önkormányzatok környezetvédelmi felelőseként, környezeti oktatás, természetvédelem (pl. Nemzeti Parkok).

10 Matematika BSc • A képzésről: • matematikai, informatikai, természettudományi, gazdasági, európai uniós és minőségmenedzsment alapok • Továbbtanulási lehetőségek: • Matematikatanár, mérnöktanár, informatikai és közgazdaságtudományi mesterszakok • Karrierlehetőségek: • Vállalatok, vállalkozások gazdasági egységei, statisztikai hivatalok, biztosítótársaságok, informatikai fejlesztőcégek stb.

11 Műszaki menedzser BSc • A képzésről: • A képzés célja gazdálkodási mérnökök képzése, akik megfelelő természettudományi, műszaki tudományi, gazdálkodási és szervezéstudományi ismeretekkel rendelkeznek a termékek és szolgáltatások anyagi, informatikai, pénzügyi és humán folyamatai integrált megoldásához. • Továbbtanulási lehetőségek: • Műszaki menedzser mesterszak, könnyűipari mérnök, • Karrierlehetőségek: • Minőségbiztosítási, logisztikai, informatikai cégek, vállalatoknál, pl. emberierőforrás-menedzselés, termelésmenedzsment feladatainak ellátása.

12 Néhány laboratórium rövid bemutatása Molekuláris biológia laboratórium • DNS másolása (PCR); klónozás; DNS azonosítás; genotipizálás; sejttenyésztés; DNS sejtekbe való bejuttatása; meghatározott fehérjék termelése; fehérjék elválasztása és detektálása; fehérjék kémiai módosításai, fehérjék célzott mutációinak létrehozása, kiméra készítés. Farmakológiai, toxikológiai tesztek futtatása sejtvonalakon, illetve ion csatornákon. Toxikológia és farmakológia laboratórium • Toxikológiai tesztek futtatása sejtvonalakon, sejtkultúrákon; sejtszintű elektrofiziológiai mérések végzése, ioncsatornákra ható vegyületek farmakológiai jellemzése. Biokémiai mérések végzése, fehérjék szérumszintjeinek mérése; in vivo toxikológia.

13 Néhány laboratórium rövid bemutatása Műszeres analitikai laboratórium • Laboratóriumi atom emissziós vizsgálat (ICP), elemi összetétel, toxikus elemek, nehézfémek mérése, szennyvíz, iszap, talaj stb. analízis. Laboratóriumi röntgen fluoreszcens vizsgálat, roncsolásmentes elemi összetétel meghatározás, könnyűfémek és ötvözőik (Ti, Al, Mg, Si) analízise, összetétel-elemző műszer használata talajok elemzésére, toxicitás vizsgálat Környezetfizikai laboratórium • Zajanalizátoros, nagy pontosságú mérések végzése, hőkamerás mérések nagy felbontású nagy érzékenységű hőkamerával, penészesedés, tetőszerkezetek hibái, hőszigetelési hibák hőveszteség vizsgálata. Regisztráló hőmérők használata, relatív nedvességtartalom mérés. Radioaktív szennyezettségmérés, légsebesség, áramlásmérés

14 Néhány laboratórium rövid bemutatása Mechatronika laboratórium • Pneumatikai rendszerek modellezése, működésének megismerése elektropneumatika oktató/tervező munkaállomáson • Hidraulikai rendszerek működésének vizsgálata hidraulika oktató/tervező munkaállomáson, • 15 férőhelyes számítógép alapú tervező kabinet. • A laboratórium hallgatói projektek, szakdolgozatok önálló megvalósításhoz is biztosítja a megfelelő környezetet. Ergonómiai laboratórium • Számítógépes tervezés. Termékek és munkahelyek antropometriai elemzése és tervezése. Digitalizált ember-modell létrehozása és illesztése CAD rendszer környezetben tervezett termékekhez, munkahelyekhez. • Termékek ergonómiai minőségének értékelése (ún. használhatósági vizsgálatok – „usability testing”) • Műszeres vizsgáló egységek a speciális felhasználók (pl. fogyatékkal élők, gyermekek, időskorúak stb.) számára történő tervezéshez. Műszaki mechanikai laboratórium • Rapid Prototyping (RP) egy korszerű, költséghatékony eljárás az alkatrészek, termékek prototípusának egyébként rendkívül költséges legyártásához. • 3D-printer segítségével a termék prototípusának előállítása. • Tipikusan terméktervező / fejlesztő feladatok ezek, melyek ismerete és rutinszerű alkalmazása nagyban hozzájárulhat hallgatóink jó felkészültségéhez és a munkaerőpiacon való sikeres szerepléséhez.

15 Kövesligethy Radó Csillagvizsgáló és Planetárium Csillagvizsgáló • A műszerbeszerzés során egy Coronado SolarMax-60 Hα és egy Coronado PST CaK (hullámhossz: Max 2.2Å) fényben működő speciális naptávcső érkezett a csillagvizsgálóba. • Az esti észlelések mellett így távcsöves napmegfigyelések, észlelések váltak lehetővé. • A csillagvizsgálóban gyakorlati órák vagy szakmai foglalkozások keretében a kar hallgatói részt vehetnek észleléseken, megfigyeléseken. Planetárium • 2012 nyarán került teljes kiépítésre az oktatási és közművelődési célból létesített, 15 fő befogadására alkalmas kisplanetárium a régió egyetlen fix felállítású planetáriuma. • Műszerünkkel kis méretű kupolára lehet vetíteni az égbolt képét. • Mindazok a planetáriumi bemutatók, amelyekért eddig Budapestre kellett utazni, kiscsoportos formában egyetemünkön is elérhetők. • Berendezésünk alkalmas tudománynépszerűsítő dokumentumfilmek bemutatására is, továbbá „full dome” (akár 3D) full HD minőségű oktatófilmek levetítésére. • A Természettudományi Kar hallgatói részt vehetnek planetáriumban tartott gyakorlati órákon, foglalkozásokon, előadásokon, vetítéseken.


Letölteni ppt "Nyugat-magyarországi Egyetem Természettudományi Kar."

Hasonló előadás


Google Hirdetések