Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

AZ ÉGHAJLATI ELEMEK IDŐ ÉS TÉRBELI VÁLTOZÁSAI MAGYARORSZÁG TERÜLETÉN

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "AZ ÉGHAJLATI ELEMEK IDŐ ÉS TÉRBELI VÁLTOZÁSAI MAGYARORSZÁG TERÜLETÉN"— Előadás másolata:

1 AZ ÉGHAJLATI ELEMEK IDŐ ÉS TÉRBELI VÁLTOZÁSAI MAGYARORSZÁG TERÜLETÉN
A NAPSUGÁRZÁS

2

3 Általános jellemzői: Terjedéséhez nincs szükség közvetítő közegre. Hőenergiává anyagi részecskék jelenlétében alakul pl. a légkörön keresztül haladva. Időben viszonylag állandó: a napállandó értéke kb W/m2. A Napból a légkör felső rétegére ennyi energia érkezik. A Napból érkező, hullámok formájában terjedő elektromágneses energiának sajátos hullámhossz szerinti eloszlása van – spektrális eloszlás.   A légkörön áthaladva a sugárzás szóródik, elnyelődik, ill. visszaverődik  a felszínre érkező sugárzás veszteséget szenved, gyengül, változik spektrális összetétele.

4 Meteorológiai sugárzástani paraméterek
Spektrum szerint: Irány szerint: Rövidhullám (<3.5mm) PIRANOMÉTER Hosszúhullám (>10mm) PIRGEOMÉTER Teljes sugárzás PIRRADIOMÉTER  haladó 1.  Globál sugárzás 2.  Diffúz sugárzás 3. Direkt sugárzás 6. Légköri vissza-sugárzás 9. Teljes lefelé haladó sug-i áramsűrűség  haladó 4.Visszavert sugárzás 7. Felszíni kisugárzás 10. Teljes felfelé haladó sug-i áramsűrűség Egyenleg 5. Rövidhullámú sugárzási egyenleg 8. Hosszúhul-lámú sug-i egyenleg 11. Teljes sugárzási egyenleg

5 A sugárzás erőssége jellemezhető azzal a hőmennyiséggel, amely akkor keletkezik, ha a sugárzást egy tökéletesen elnyelő testtel elnyeletjük. A sugárzás mértéke az a hőmennyiség, amely a sugárzás irányára merőlegesen állított egységnyi felületen egységnyi idő alatt keletkeznék, ha az a ráeső sugárzást teljesen elnyelné. Mértékegysége:W/m2 Másik fontos mérőszáma a napfénytartam. Az az időtartam óra per évben kifejezve ameddig a napsugárzás intenzitása eléri a 120W/m2 értéket. A sz. fordulóján kezdődött a mérése Ógyallán és Kalocsán Angström pirheliométerekkel óta a sugárzás mérés központi obszervatóriuma Pestlőrinc.

6

7 A napsugárzás éves menete
A globálsugárzás mennyiségét a földrajzi szélesség és a borultság mértéke határozza meg. A 3° szélesség különbség Mj-2 különbséget idéz elő. A csillagászatilag lehetséges globálsugárzás a napmagassághoz igazodva decemberi minimummal és júliusi maximummal rendelkezik. A tényleges globálsugárzás menete hasonló, értékei évi országos átlagban a lehetséges érték 65%-át érik el a felhőzet hatására. A minimum ÉK-en 78 MJ, az Alföld közepén 97MJ. A maximum Ny-on 620 MJ, az Alföld közepém 700MJ.

8

9 Az éves menettel a globálsugárzás diffúz és direkt összetevőjének aránya is változik.
Még a derültebb nyári félévben is csak 50-50% a direkt/diffúz arány. Télen a globálsugárzás kétharmada a szórt sugárzásból tevődik ki.

10 A globálsugárzás és összetevőinek napi menete

11 A globálsugárzás területi képében egyértelműen a medence jelleg bontakozik ki.

12

13 Mezőgazdasági, ökológiai szempontból nagy jelentőségű a fotoszintetikusan aktív sugárzás ( nm közti hullámhossz tartomány).

14 A felszínt elérő rövidhullámú sugárzás egy része visszaverődik (albedó). A felszín fizikai paramétereinek változásaival összefüggésben ez sajátos idő és térbeli dinamikát mutat. Az albedó (%) évi menetét mutatja a grafikon különböző felszínek esetében.

15 Az albedó sajátos területi változásokat mutat a téli és a nyári félév során.

16

17 A globálsugárzás és a visszavert rövidhullámú sugárzás különbsége a rövidhullámú sugárzási egyenleg. Ez a globálsugárzáshoz hasonló idő- és térbeli dinamikát mutat kisebb értékekkel.

18 Az elnyelt rövidhullámú sugárzástól felmelegedő felszín hosszúhullámú sugárzást bocsát ki.
A légköri üvegház gázok ennek a sugárzásnak egy részét elnyelik és visszasugározzák a felszínre. A felszín által kisugárzott és a légkör által visszasugárzott energiamennyiség különbsége a felszín hosszúhullámú sugárzási egyenlege. Ha ezt kivonjuk a rövidhullámú sugárzási egyenleg értékéből a felszín teljes sugárzási egyenlegéhez jutunk, ami meghatározza az éghajlati folyamatok energia forrását.

19

20 A napfénytartam Ha a napsugárzás intenzitása 120w/m2 felett van süt a nap. Mértékegysége óra/év. Maximuma Júliusban, minimuma decemberben van.

21

22 Az ”ózonlyuk” problémája
1985-ben a British Antartic Survey kutatói az ózonkoncentráció erős csökkenését figyelték meg a tavaszi hónapok során. A sztratoszférában található ózonréteg ritkulásában, ún. ózonpajzs elvékonyodásában a halogénezett szénhidrogének (CFC-k) játsszák a főszerepet. Kizárólag az emberi tevékenység hatására (spray-k hajtógáza, hűtőfolyadékok, habosító anyagok, oldószerek stb.). Teljes koncentrációjuk, amely 0.7 ppb körül van (más adatok szerint már meghaladta az 1 ppb-t) anyagonként eltérő ütemben évente 1-10%-kal növekszik. Mivel e gázok kémiailag semlegesek, tartózkodási idejük nagyon hosszú, év a troposzférában. Lassú keveredéssel, bomlás nélkül azonban felkerülnek a sztratoszférába és belépnek az ott zajló fotokémiai folyamatokba. Az ultraibolya sugárzás hatására a halogénelemek szabaddá válnak és gyors reakcióba lépnek az ózonnal.

23

24 Az ózon a sztratoszférában természetes körülmények között is mindig jelen van. A Napból jövő ultraibolya sugárzás hatására ugyanis a légkör km-es tartományában az oxigén molekulák egy része atomos oxigénre bomlik, ezek az O2-vel kémiai reakcióba lépnek és létrejön az O3 molekula. Mennyiségét Dobson egységben adják meg. 1 Dobson az az ózon mennyiség, ami a tengerszinti nyomáson 0,01mm vastag réteget alkotna. A sztratoszférikus ózon átlagos mennyisége 300 Dobson. A sztratoszférában az összes légköri ózon 90%-a található, koncentrációját itt a dinitrogén-oxid és halogénezett szénhidrogének, azaz antropogén tevékenységek eredményei csökkentik. Annál meglepőbb, hogy a sztratoszférikus ózon csökkenésére az Antarktisz feletti ún. ózonlyuk felfedezése hívta fel a figyelmet.

25 A valószínű magyarázat erre az, hogy a déli sarkvidék feletti igen hideg levegőben a jégkristályok felületén olyan ún. heterogén reakciók játszódnak le, amelyek az ózon koncentráció akár 50%-os csökkenését is okozhatják. Ehhez még a déli félteke telén kialakuló szimmetrikus, póluskörüli cirkuláció is hozzájárul. Az utóbbi időkben az északi sark felett is megfigyeltek hasonló jelenséget.

26


Letölteni ppt "AZ ÉGHAJLATI ELEMEK IDŐ ÉS TÉRBELI VÁLTOZÁSAI MAGYARORSZÁG TERÜLETÉN"

Hasonló előadás


Google Hirdetések