Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Programozási Paradigmák és Technikák

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Programozási Paradigmák és Technikák"— Előadás másolata:

1 Programozási Paradigmák és Technikák
Öröklődés Interfészek Kivételkezelés Rekurzió Eseménykezelés © Szénási Sándor, Óbudai Egyetem, 2011

2 Programozási Paradigmák és Technikák
Öröklődés Öröklődés a C# nyelvben Öröklődés feladatok Gyakorló feladatok Interfészek Interfész a C# nyelvben Interfész feladatok Kivételkezelés Saját kivételek készítése Rekurzió Egyszerű rekurzív feladatok Visszalépéses keresés Eseménykezelés Eseménykezelés interfészekkel Eseménykezelés delegáltakkal Generikus típusok © Szénási Sándor, Óbudai Egyetem, 2011

3 Öröklődés a C# nyelvben
Leszármazott osztályok deklarációjánál „:” karakterrel elválasztva lehet megadni az ősosztály nevét (csak egyszeres öröklődés van) Ezt követően csak az új mezőket/metódusokat kell felsorolni class Állat { int életkor; public Állat( ) { ... } public void Eszik( ) { ... } } class Emlős : Állat public Emlős Szül( ) { ... } class Macska : Emlős string név; public void Nyávog( ) { ... } Állat életkor : Szám Állat() Eszik() Szül() : Emlős Emlős Macska név : Szöveg Nyávog() © Szénási Sándor, Óbudai Egyetem, 2011

4 Konstruktorok öröklődése
A konstruktorok nem öröklődnek Van lehetőség meghívni az ősosztály konstruktorát a „base” kulcsszó segítségével (több ős konstruktor esetén a paraméterlista alapján dönt) Kötelező konstruktorhívás A leszármazottban kötelező meghívni az ős valamelyik konstruktorát Amennyiben nincs ilyen hívás, akkor az ős paraméter nélküli konstruktora automatikusan meghívódik (ha az ősnek nincs paraméter nélküli konstruktora, a fordító hibát jelez) class A { public A( ) { ... } } class B : A { public B( ) { ... } } class C : A public C(int x) { ... } class E : C { public E(int y) : base (y) { ... } } class F : C public F( ) : base (5) { ... } © Szénási Sándor, Óbudai Egyetem, 2011

5 Virtuális és nemvirtuális metódusok
Korai kötés jellemzi őket Alapértelmezetten minden metódus nemvirtuális Virtuális metódusok Késői kötés jellemzi őket Külön szintaktikai megjelölést igényelnek A virtuális metódusokat az ősosztályban a „virtual” kulcsszóval kell megjelölni A leszármazottakban a felülbírált virtuális metódusokat az „override” kulcsszóval kell megjelölni (egyébként metódus elrejtés történik, lásd következő dia) Az ős metódus elérhető a „base” kulcsszó segítségével class A { public virtual int Metodus( ) { ... } } class B : A public override int Metodus( ) { ... } © Szénási Sándor, Óbudai Egyetem, 2011

6 © Szénási Sándor, Óbudai Egyetem, 2011
Metódusok elrejtése Elrejtés: leszármazott osztályban azonos néven létrehozunk egy másik metódust A leszármazott osztályban az új metódust a „new” kulcsszóval célszerű megjelölni (bár nem kötelező, a fordító figyelmeztet ha elmarad) Az ősosztály azonos nevű metódusa elérhető a „base” kulcsszó segítségével Elrejtés - virtualitás Mind virtuális, mind pedig nemvirtuális metódusok esetében használható (virtuális metódus esetén egy új virtuális hívási láncot indít) Az elrejtésnek nincs köze a virtualitáshoz, valójában egymástól független metódusokat jelent, akiknek „véletlenül” azonos a nevük class A { public int MetodusX( ) { ... } public virtual int MetodusY( ) { ... } } class B : A { public new int MetodusX( ) { ... } public new virtual int MetodusY( ) { ... } } © Szénási Sándor, Óbudai Egyetem, 2011

7 Típuskényszerítés („casting”)
Típuskényszerítéssel egy objektumot úgy kezelhetünk, mintha egy másik típusú lenne Implicit: automatikus típusátalakítás Pl. számok közötti automatikus konverzió (egész → lebegőpontos), nincs szükség jelölésre Explicit: átalakítás a programozó kérésére Jelölése: az átalakítandó típus elé zárójelbe írjuk a kívánt típust Pl. Állat x; Macska y = (Macska)x; ((Macska)x).Nyávog(); „is” operátor Használata: „x is Állat” Igaz értékkel tér vissza, ha az ellenőrizendő objektum a megadott osztályhoz, vagy annak valamely leszármazottjához tartozik „as” operátor Használata: „x as Állat” Ha az átalakítás sikerül, a kifejezés használható a megadott típusúként, egyébként a kifejezés értéke null lesz A castolás kivételt dob, az as pedig nullát ad vissza © Szénási Sándor, Óbudai Egyetem, 2011

8 Absztrakt osztály és metódus
Az absztrakt metódusokat és osztályokat az „abstract” kulcsszóval kell megjelölni Egy osztály kötelezően absztrakt, ha legalább egy absztrakt metódusa van Absztrakt osztályból nem lehet példányosítani Absztrakt metódusokat a leszármazottban kötelező implementálni (vagy absztraktként jelölni) abstract class Síkidom { public abstract double Terület( ); public abstract double Kerület( ); } class Téglalap : Síkidom int a; int b; public override double Terület( ) { return a * b; } public override double Kerület( ) { return 2 * (a * b); } Az abstract kulcso egyben virtualitast is jelent © Szénási Sándor, Óbudai Egyetem, 2011

9 Lezárt osztály és metódus
A lezárt metódusokat és osztályokat a „sealed” kulcsszóval kell megjelölni Megjelölhető vele egyetlen metódus vagy egy teljes osztály is Osztály esetén nem engedi a származtatást Metódus esetén nem engedi a felülírást sealed class Téglalap : Síkidom { int a; int b; public override double Terület( ) return a * b; } public override double Kerület( ) return 2 * (a * b); © Szénási Sándor, Óbudai Egyetem, 2011

10 © Szénási Sándor, Óbudai Egyetem, 2011
Object ősosztály Minden osztály közös őse a „System.Object” osztály Amennyiben külön nem adunk meg egy osztálynak őst, akkor az automatikusan az Object leszármazottja lesz Néhány fontosabb metódusa: public Type GetType() Visszaadja a példány típusát reprezentáló objektumot public virtual bool Equals(object obj) Egyenlőség vizsgálat, saját osztály esetén célszerű felülírni public virtual int GetHashCode() Visszaad egy hash értéket, saját osztály esetén célszerű felülírni public virtual string ToString() Tetszőleges szöveget ad vissza, a gyakorlatban gyakran jól használható public static bool ReferenceEquals(object objA, object objB) Statikus metódus a referencia szerinti egyenlőségvizsgálathoz public static bool Equals(object objA, object objB) Statikus metódus a tartalom szerinti egyenlőségvizsgálathoz © Szénási Sándor, Óbudai Egyetem, 2011

11 Programozási Paradigmák és Technikák
Öröklődés Öröklődés a C# nyelvben Öröklődés feladatok Gyakorló feladatok Interfészek Interfész a C# nyelvben Interfész feladatok Kivételkezelés Saját kivételek készítése Rekurzió Egyszerű rekurzív feladatok Visszalépéses keresés Eseménykezelés Eseménykezelés interfészekkel Eseménykezelés delegáltakkal Generikus típusok © Szénási Sándor, Óbudai Egyetem, 2011

12 © Szénási Sándor, Óbudai Egyetem, 2011
Öröklődés példa Feladat 1.1 Valósítsuk meg az oldalt látható osztályhierarchiát Oldjuk meg az alábbiakat: Tároljunk el 5 db síkidomot egy tömbben Készítsünk egy metódust, ami egy síkidomot kilyukaszt, ha annak nagyobb a területe mint a kerülete Készítsünk egy metódust, ami megadott oldalhosszak alapján létrehoz egy Téglalap vagy egy Négyzet objektumot Készítsünk egy metódust, ami Síkidomok tömbjéből megadja a legnagyobb területű elemet Megcsinálni közösen © Szénási Sándor, Óbudai Egyetem, 2011

13 Öröklődés feladat (alap osztályok)
Feladat Készítsük el az alább felsorolt osztályokat Tulajdonos osztály Kívülről írható/olvasható formában tárolja el a tulajdonos nevét Biztonsági okokból ne lehessen belőle származtatni BankiSzolgáltatás osztály A konstruktorban lehessen megadni a tulajdonost, ez a későbbiekben csak olvasható legyen Ebből az osztályból ne lehessen közvetlenül példányosítani Számla osztály Legyen a BankiSzolgáltatás osztály leszármazottja Konstruktorában lehessen megadni a tulajdonost Kívülről csak olvasható formában tárolja el az aktuális egyenleget Egy Befizet(összeg) metódussal lehessen növelni az egyenleget Legyen egy hasonló paraméterű, de nem implementált Kivesz(összeg) metódusa is, aminek a visszatérési értéke egy logikai érték A diákon mindent ékezettel írok, a programban viszont anélkül © Szénási Sándor, Óbudai Egyetem, 2011

14 Öröklődés feladat (számlák)
HitelSzámla osztály Legyen a Számla osztály leszármazottja A konstruktorban lehessen megadni a tulajdonos mellett a hitelkeret összegét, a későbbiekben ez csak olvasható legyen Valósítsa meg úgy a Kivesz(összeg) metódust, hogy csak a hitelkeret mértékéig engedjen negatív számla egyenleget. Ellenkező esetben ne csökkentse az egyenleget és hamis visszatérési értékkel jelezze, hogy nem sikerült a kivétel MegtakarításiSzámla osztály Kívülről írható/olvasható formában tárolja el a kamat mértékét Az osztály egy statikus mezőjében tárolja el az alapértelmezett kamatot. Egy új megtakarítási számla létrehozásakor ez legyen a kamat kezdőértéke A Kivesz(összeg) metódus ne engedje 0 alá csökkenni az egyenleget, visszatérési értéke jelezze, hogy sikerült-e a kivét Legyen egy Kamatjóváírás() metódusa, ami jóváírja az esedékes kamatot © Szénási Sándor, Óbudai Egyetem, 2011

15 Öröklődés feladat (kártyák)
Kártya osztály Legyen a BankiSzolgáltatás osztály leszármazottja A konstruktorban lehessen megadni a tulajdonos mellett a hozzá tartozó mögöttes számlát, illetve a kártya számát A kártyaszám legyen kívülről olvasható, a mögöttes számla nem módosítható Készítsen egy Vásárlás(összeg) metódust, ami a paraméterként megadott összeggel megpróbálja csökkenteni a mögöttes számla egyenlegét, és visszatérési értéke legyen ennek sikeressége Számla osztály kiegészítése Egészítse ki a Számla osztály egy ÚjKártya(kártyaszám) metódussal, amely a leendő kártyaszámot várja paraméterként A metódus hozzon létre egy új kártyát (az aktuális számlát és annak tulajdonosát adva meg a kártya adataiként) és legyen ez a metódus visszatérési értéke © Szénási Sándor, Óbudai Egyetem, 2011

16 Öröklődés feladat (bank)
Bank osztály Tároljon el tetszőleges számú számlát, ezek maximális számát a Bank konstruktorában lehessen megadni Legyen egy Számlanyitás(tulajdonos, hitelkeret) metódusa, amelynek paraméterei egy Tulajdonos objektum és egy hitelkeret összeg. A hitelkeret összegének megfelelően hozzon létre hitel vagy megtakarítási számlát, ezt tárolja el, és ez legyen a metódus visszatérési értéke is Legyen egy Összegyenleg(Tulajdonos) metódusa, amely visszaadja a paraméterként átadott tulajdonos számláinak összegyenlegét Legyen egy LegnagyobbEgyenlegűSzámla(Tulajdonos) metódusa, amely visszaadja a megadott tulajdonos legnagyobb egyenlegű számláját Legyen egy Összhitelkeret() metódusa, amely visszaadja a bank által az összes ügyfélnek adott hitelkeretek összegét A fenti osztályok implementálását követően hozzon létre példa Tulajdonos és Bank objektumokat, majd próbálja ki a fenti funkciók működését © Szénási Sándor, Óbudai Egyetem, 2011

17 Programozási Paradigmák és Technikák
Öröklődés Öröklődés a C# nyelvben Öröklődés feladatok Gyakorló feladatok Interfészek Interfész a C# nyelvben Interfész feladatok Kivételkezelés Saját kivételek készítése Rekurzió Egyszerű rekurzív feladatok Visszalépéses keresés Eseménykezelés Eseménykezelés interfészekkel Eseménykezelés delegáltakkal Generikus típusok © Szénási Sándor, Óbudai Egyetem, 2011

18 Programozási tételek összeépítése (1)
Feladat mintaadatok Állatkertünkben háromféle állat tárolunk különböző méretű ketrecekben az alábbi mintaadatok szerint: Kormos Hím 20 kg Morgó Hím 310 kg Nindzsa Hím 2 kg Mici Nőstény 320 kg Morcos Hím 320 kg Nyami Nőstény 12 kg Kajás Hím 40 kg Nóri Hím 4 kg Kolbász Hím 40 kg Kicsi Nőstény 10 kg A mintaprogramban: ketrecek – Allat[][] – Fűrészfogas tömb, ami tartalmazza az összes ketrecet ketrecek[i] – Allat[] – Egyszerű tömb, tartalmazza az i. ketrecben lévő állatokat Killer Hím 3 kg Marcsi Nőstény 320 kg Kati Nőstény 13 kg Norbi Hím 5 kg Kaller Hím 5 kg Nándi Hím 4 kg Karesz Hím 15 kg Krumpli Hím 10 kg 1. ketrec 2. ketrec 3. ketrec 4. ketrec © Szénási Sándor, Óbudai Egyetem, 2011

19 Programozási tételek összeépítése (2)
Feladat kérdések Válaszoljuk meg az alábbi kérdéseket az előző oldalon látható mintaadatokból felépített modell alapján. Az összetett feladatok során próbáljuk a már megismert programozási tételek (illetve az előzőleg elkészült részfeladatok) segítségével elkészíteni a megoldást. Tételek összeépítésénél használható mindhárom előadáson megismert összeépítési technika. Egyszerű programozási tételek (N → 1) Megadott ketrecben hány darab megadott fajú állat található? int FajDarab(Allat[ ] A, AllatFaj faj) Megadott ketrecben van-e megadott fajú és nemű állat? bool FajEsNemVanE(Allat[ ] A, AllatFaj faj, bool himnemu) Egyszerű programozási tételek (N → N) Megadott ketrecben melyek a megadott fajú állatok? Allat[ ] FajAllatok(Allat[ ] A, AllatFaj faj) Kivételes esetekkel most nem kell foglalkozni (pl. maximumkiválasztásnál biztos lesz legalább egy elem stb.) © Szénási Sándor, Óbudai Egyetem, 2011

20 Programozási tételek összeépítése (3)
Megadott ketrecben mennyi a megadott fajú állatok átlagos tömege? float AtlagFajTomeg(Allat[ ] A, AllatFaj faj) Megadott ketrecben melyik a legnehezebb megadott fajú állat? Allat FajLegnehezebb(Allat[ ] A, AllatFaj faj) Megadott ketrecben hány (a ketrecen belül a saját fajára számított) átlagosnál nehezebb állat van? int AtlagnalNehezebbDarab(Allat[ ] A) Melyik ketrecben van a legtöbb (a ketrecen belül a saját fajára számított) átlagosnál nehezebb állat? int LegtobbAtlagnalNehezebb(Allat[ ][ ] A) Hány olyan ketrec van, ahol az előzőleg kiszámolt számú átlagosnál nehezebb állat található? int LegtobbAtlagnalNehezebbDarab(Allat[ ][ ] A) Érdemes észrevenni, hogy egymásra épülnek, az egyes feladatok hívják meg az előző részeredményeket. © Szénási Sándor, Óbudai Egyetem, 2011

21 Programozási tételek összeépítése (4)
Melyik ketrecben található a legtöbb megadott fajú állat? int LegtobbFaj(Allat[ ][ ] A, AllatFaj faj) Megadott ketrecben van-e legalább egy azonos fajú, de ellenkező nemű egyedekből álló páros? bool AzonosFajEllenkezoNemVanE(Allat[ ] A) Megadott ketrecben tartozik-e mindenkihez legalább egy azonos fajú, de ellenkező nemű állat? (ahhoz nem ragaszkodunk, hogy mindenkihez egy kizárólagos pár tartozzon) bool AzonosFajEllenkezoNemMindenkinek(Allat[ ] A) Hány olyan ketrec van, ahol van legalább egy azonos fajú, de ellenkező nemű tagokból álló páros? int AzonosFajEllenkezoDarab(Allat[ ][ ] A) Hányas számú ketrecekben nincs egy azonos fajú, de ellenkező nemű egyedből álló pár se? int[ ] AzonosFajEllenkezoNemNincs(Allat[ ][ ] A) Célszerű a sima tételek között megvalósított FajDarab függvényből kiindulni. Utána egymásra épülnek a feladatok. © Szénási Sándor, Óbudai Egyetem, 2011

22 Összetett feladatok megoldása (1)
Feladat mintaadatok Receptkönyv Raktár besamel tejberizs kijevi rostélyos rántott hús Tej 300 g Liszt 50 g Rizs 100 g Vaj 10 g Vaj 10 g Hús 100 g Vaj 300 g Vaj 50 g Tej 100 g Hús 100 g Hús 100 g Liszt 10 g Liszt 300 g Tej 50 g Tej 200 g Vaj 50 g Liszt 10 g Tojás 10 g Rizs 300 g Tej 100 g Vaj 10 g Hagyma 10 g Hagyma 30 g Hús 50 g Vendégek Teri Feri Mari szereti szereti szereti allergiás Hús Vaj Vaj Tojás Liszt Liszt Rizs Hús

23 Összetett feladatok megoldása (2)
Feladat kérdések Válaszoljuk meg az alábbi kérdéseket az előző oldalon látható mintaadatokból felépített modell alapján (zárójelben megadott osztályban). Egyszerű segéd metódusok Receptkönyv egy megadott nevű receptjének a kiválasztása (ReceptKonyv) Recept ReceptKivalasztas(string nev) Recept tartalmaz megadott alapanyagot? (Recept) bool TartalmazAlapanyagot(Alapanyag alapanyag) Mennyi egy recept hozzávalóinak összesített mennyisége? (Recept) public float ReceptOsszMennyiseg( ) Hány recept nem tartalmaz egy megadott alapanyagot? (ReceptKonyv) int HanyReceptNemtartalmazAlapanyagot(Alapanyag alapanyag) Melyik receptek tartalmaznak egy megadott alapanyagot? (ReceptKonyv) Recept[ ] AlapanyagotTartalmazoReceptek(Alapanyag alapanyag) Megadott vendég allergiás-e egy megadott alapanyagra? (AllergiasVendeg) bool AllergiasRa(Alapanyag alapanyag) A kiválasztás legyen kiválasztás, ne keresés © Szénási Sándor, Óbudai Egyetem, 2011

24 Összetett feladatok megoldása (3)
Receptek hozzávalóival kapcsolatos kérdések Recept hányféle egymástól különböző alapanyagot tartalmaz? (Recept) int KulonbozoAlapanyagokSzama( ) Melyik a legbonyolultabb recept (amelyik a legtöbb különböző alapanyagot tartalmazza)? (ReceptKonyv) public Recept LegbonyolultabbRecept( ) Az egyes hozzávalókból összesítve mennyire van szükség a recept elkészítéséhez? (Recept) public Hozzavalo[ ] HozzavalokOsszesitve( ) Megadott hozzávalókból elkészíthető-e a recept? (Recept) bool MegvalosithatoHozzavalokbol(Hozzavalo[ ] raktar) Hányféle receptet lehet elkészíteni megadott hozzávalókból? (ReceptKonyv) int HanyfeleReceptValosithatoMegHozzavalokbol(Hozzavalo[ ] raktar) Melyik recepteket lehet elkészíteni megadott hozzávalókból? (ReceptKonyv) Recept[ ] MelyikReceptekValosithatokMegHozzavalokbol(Hozzavalo[ ] raktar) A 3. kérdés célszerűen hozzávaló tömböt ad vissza, ami tartalmazza a mennyiséget is © Szénási Sándor, Óbudai Egyetem, 2011

25 Összetett feladatok megoldása (4)
Vendégekkel kapcsolatos kérdések Mennyire jónak értékel egy vendég egy receptet (az általa szeretett hozzávalók mennyiségének az összege)? (Vendeg) virtual float Ertekel(Recept recept) Valósítsuk meg az értékelést az allergiás vendégek esetén is (ha allergiás bármelyik hozzávalóra, akkor 0, egyébként a szokásos! (AllergiasVendeg) override float Ertekel(Recept recept) Megadott vendégnek melyik receptet ajánljuk? (ReceptKonyv) Recept SzemelyreszabottAjanlat(Vendeg vendeg) Mennyire jó egy recept egy társaság számára (a megadott vendégek értékelésének átlaga)? (Recept) float MennyireSikeres(Vendeg[ ] vendegek) Megadott társaság számára melyik a legsikeresebb recept? (ReceptKonyv) Recept LegsikeresebbRecept(Vendeg[ ] vendegek) © Szénási Sándor, Óbudai Egyetem, 2011

26 Programozási tételek – házi feladat
Egy 364 napos tömbben tároljuk az egy év (52 hét) alatt mért napi átlaghőmérsékleteket. Ezek ismeretében válaszoljunk az alábbi kérdésekre: Hány napon érte el a hőmérséklet az éves maximum 90%-át? Melyik volt az év legmelegebb hete (maximális heti átlaghőmérséklet)? Hány olyan hét volt, amikor legalább egyszer fagyott? Hány olyan hét volt, amikor minden nap fagyott? Melyik napon volt a legnagyobb lehülés az előző naphoz képest? Hány olyan nap volt, amikor előző és következő nap fagyott, de aznap nem? Mikor volt a leghosszabb időszak, amikor folyamatosan esett a hőmérséklet? Hányszor volt az évben kánikula? (legalább 3 napig 35°C feletti hőmérséklet) Volt-e olyan min. 5 napos időszak, amely értékei megismétlődtek később? Milyen hosszú volt az a leghosszabb időszak, amikor egyszer se fagyott? Milyen hosszú volt az a leghosszabb időszak, amelyen belül egyszer se fagyott egymást követő 5 napon át? © Szénási Sándor, Óbudai Egyetem, 2011

27 Összetett feladatok megoldása – házi feladat
Tervezzük meg és implementáljuk egy egyszerű szerszámkölcsönző cég rendszerét, amely megvalósítja az alábbi funkciókat: Tárolja az aktuális időpontot (az év hányadik napja), ami menüből léptethető Tárolja a kölcsönözhető eszközök adatait (típus {porszívó, fúrógép, lángvágó}, állapot {0..1}, alapdíj mértéke 10 napra, késedelmi díj mértéke ezt követően naponta) Tárolja a kölcsönző személyek adatait (név, aktuális kölcsönzési adatok – eszköz, kölcsönzés ideje {max. 5 db}, előjegyzési lista {max. 5 db}) Kölcsönzéskor a megadott típus alapján automatikusan válasszuk ki a legjobb állapotú, legdrágább eszközt és rögzítsük a kölcsönzést. Legyen lehetőség listázni az összes kölcsönzést Ha nincs elérhető eszköz, vegyünk fel előjegyzést a legkorábban lejáró eszközre. Legyen lehetőség listázni az összes előjegyzést Legyen lehetőség visszaadni egy eszközt, a program számolja ki az alapdíj és a késedelmi díj alapján a fizetendő összeget (illetve csökkentse az eszköz állapotát nap/100-al). Ha volt előjegyzés az eszközre, akkor automatikusan kerüljön át az új személyhez. Legyen lehetőség meghosszabbítani egy kölcsönzést, de csak akkor, ha arra az eszközre még nincs előjegyzés Selejtezéskor töröljük az eszközt és helyettesítsük a rá vonatkozó előjegyzéseket egy hasonlóval Listázzuk eszköztípusonként, hogy aktuális napon mennyi bevételt hoznak a cégnek Töltsük fel a rendszert adatokkal, és menüvezérelt módon legyen lehetőség elérni a fenti funkciókat! © Szénási Sándor, Óbudai Egyetem, 2011

28 Programozási Paradigmák és Technikák
Öröklődés Öröklődés a C# nyelvben Öröklődés feladatok Gyakorló feladatok Interfészek Interfész a C# nyelvben Interfész feladatok Kivételkezelés Saját kivételek készítése Rekurzió Egyszerű rekurzív feladatok Visszalépéses keresés Eseménykezelés Eseménykezelés interfészekkel Eseménykezelés delegáltakkal Generikus típusok © Szénási Sándor, Óbudai Egyetem, 2011

29 Interfész C# nyelvben Interfész létrehozása az „interface” kulcsszóval lehetséges Fel kell sorolni a kötelezővé teendő metódusokat, tulajdonságokat Az interfész implementálása az ősosztály megadásához hasonló Ha meg van adva ősosztály, akkor vesző után következik az interfész Egyszerre több interfész is megvalósítható Interfész típus nem példányosítható, de referenciaváltozó lehet interface IÜzenetFogadó { bool Elérhető { get; set; } void ÜzenetKüldés(string üzenet); } class ChatPartner : Személy, IÜzenetFogadó public bool Elérhető { get {...} set {…} } public void ÜzenetKüldés(string üzenet) { ... } IÜzenetFogadó x = new ChatPartner(); <<interface>> IÜzenetFogadó Elérhető : Logikai ÜzenetKüldés(Szöveg) ChatPartner IÜzenetFogadó © Szénási Sándor, Óbudai Egyetem, 2011

30 Absztrakt osztály és interfész
Absztrakt osztály is megvalósíthat interfészt Ilyenkor a metódust nem szükséges implementálni, azonban kötelezően absztraktként kell megjelölni Ugyanez igaz az interfészben szereplő tulajdonságokra Az absztrakt osztály leszármazottainak implementálniuk kell a metódusokat és tulajdonságokat interface IEladható { bool Ár { get; set; } void Elad( ); } abstract class Termék : IEladható public abstract bool Ár { get; set; } public abstract void Elad( ); © Szénási Sándor, Óbudai Egyetem, 2011

31 Interfészek kiterjesztése
Interfészek kiterjesztése formailag hasonló az osztályok származtatásához („:” jel után kell megadni az ősöket) Egy interfész egyszerre több másik interfészt is kiterjeszthet Egy interfészt megvalósító osztálynak implementálnia kell az interfész ősei által előírt követelményeket is (metódusok, tulajdonságok, események stb.) interface IEladható { bool Ár { get; set; } void Elad( ); } interface IAkciózható : IEladható void Akció(double kedvezmény); public class Termék : IAkciózható public bool Ár { get; set; } public void Elad( ) { ... } public void Akció(double kedvezmény) { ... } © Szénási Sándor, Óbudai Egyetem, 2011

32 Implicit interfész megvalósítás
Ha több megvalósított interfész is tartalmaz ugyanolyan metódus szignatúrát (+maga a megvalósító osztály is tartalmazhat ilyen metódust), akkor azok egy metódussal is megvalósíthatók Ebben az esetben mindegy, hogy melyik referenciával hivatkozunk az objektumra, mindig ez a metódus fog lefutni interface IFileKezelő { void Töröl( ); } interface IKorrektúra public class SzövegFile : IFileKezelő, IKorrektúra public void Töröl( ) { … } © Szénási Sándor, Óbudai Egyetem, 2011

33 Explicit interfész megvalósítás
Ha több megvalósított interfész is tartalmaz ugyanolyan metódus szignatúrát (+ maga a megvalósító osztály is tartalmazhat ilyen metódust), akkor azok különböző metódussal is megvalósíthatók Ebben az esetben a hívást végző referencia típusától függ, hogy melyik metódus fut le interface IFileKezelő { void Töröl( ); } interface IKorrektúra public class SzövegFile : IFileKezelő, IKorrektúra public void Töröl( ) { … } void IFileKezelő.Töröl( ) { … } void IKorrektúra.Töröl( ) { … } © Szénási Sándor, Óbudai Egyetem, 2011

34 Programozási Paradigmák és Technikák
Öröklődés Öröklődés a C# nyelvben Öröklődés feladatok Gyakorló feladatok Interfészek Interfész a C# nyelvben Interfész feladatok Kivételkezelés Saját kivételek készítése Rekurzió Egyszerű rekurzív feladatok Visszalépéses keresés Eseménykezelés Eseménykezelés interfészekkel Eseménykezelés delegáltakkal Generikus típusok © Szénási Sándor, Óbudai Egyetem, 2011

35 Meglévő interfész megvalósítása
Feladat 2.1 Készítsen egy tetszőleges osztályt, amely megvalósítja az IComparable interfészt A .NET osztálykönyvtár tartalmaz egy IComparable nevű interfészt, amelyet megvalósítva egy objektum össze tudja hasonlítani önmagát egy másikkal Az interfész csak egyetlen metódust határoz meg: int CompareTo(Object obj) A leírás alapján ennek lehetséges visszatérési értékei: kisebb mint 0 – a példány megelőzi a paraméterként átadottat a sorrendben 0 – a példány és a paraméterként átadott azonos helyen szerepelnek a sorrendben nagyobb mint 0 – a példány követi a paraméterként átadottat a sorrendben Próbálja ki az így megvalósított objektumokat, egy belőlük létrehozott tömböt adjon át a beépített rendező metódusnak A .NET osztálykönyvtár rendelkezik egy Array.Sort(Array) statikus metódussal Ez a metódus rendezi a paraméterként átadott IComparable interfészt megvalósító objektumokat Megcsinálni közösen © Szénási Sándor, Óbudai Egyetem, 2011

36 Saját interfészek használata, kiterjesztés
Feladat 2.2 Valósítsuk meg az alább látható interfész és osztály hierarchiát Megcsinálni közösen © Szénási Sándor, Óbudai Egyetem, 2011

37 Interfész feladat (alap osztály és interfészek)
Feladat Készítsük el a felsorolt osztályokat és interfészeket IEladható interfész Tartalmaz egy csak olvasható Ár tulajdonságot IKarbantartandó interfész Tartalmaz egy logikai értéket visszaadó KarbantartásSzükséges() metódust, amely majd visszaadja, hogy szükséges-e a megadott termék karbantartása Tartalmaz egy szöveget visszaadó Karbantartás() metódust, aminek a visszatérési értéke lesz a karbantartási esemény leírása Termék oszály Legyen egy kívülről írható/olvasható Név tulajdonsága, amihez az értéket a konstruktorban lehessen megadni Valósítsa meg az IEladható interfészt Mivel ezen a szinten még nem ismerjük az egyes leendő termékek árképzésének módját, így legyen a kötelezően megvalósítandó Ár tulajdonság absztrakt (ennek megfelelően az egész osztály is) © Szénási Sándor, Óbudai Egyetem, 2011

38 Interfész feladat (Termék leszármazottak)
Cipő osztály Legyen a Termék osztály leszármazottja, termék névnek automatikusan „Cipő” szöveget adjon át az ős konstruktorának Tartalmazzon egy méret mezőt, amit a konstruktorban lehet megadni Valósítsa meg az Ár tulajdonság lekérdezését, egy cipő ára legyen a mérettől függő: ha a méret > 40 akkor egyébként pedig 14000 Virág osztály A Termék leszármazottja, névnek a konstruktorban kapott nevet adja tovább Tárolja el a virág korát, ebből képezze a szükséges árat is: kor * 2 Valósítsa meg a IKarbantartandó interfészt is az alábbi módon: KarbantartásSzükséges : minden harmadik hívásnál adjon vissza igazat (a híváskor növelhetjük a virág korát) Karbantartás : visszatérési értéke legyen az „Öntözés” szöveg Hűtő osztály Valósítsa meg az IKarbantartható interfészt: a KarbantartásSzükséges mindig igazat adjon vissza, a Karbantartás leírása legyen a „Tisztítás” szöveg © Szénási Sándor, Óbudai Egyetem, 2011

39 Interfész feladat (fő modulok)
EladóModul osztály Tároljon el tetszőleges számú (a maximumot a konstruktorban lehessen megadni) IEladható interfészt megvalósító objektumot Legyen egy ÚjTermékFelvétele(IEladható) metódusa, amelyik felvesz egy új eladható elemet a fenti tömbbe Legyen egy Legolcsóbb() metódusa, amelyik visszaadja a legolcsóbb termék referenciáját KarbantartóModul osztály Tároljon el tetszőleges számú (a maximumot a konstruktorban lehessen megadni) IKarbantartandó interfészt megvalósító objektumot Legyen egy ÚjKarbantartandóFelvétele(IKarbantartandó) metódusa, amelyik felvesz egy új karbantartandó elemet a fenti tömbbe Legyen egy MindenKarbantartás() nevű metódusa, amely végignézi az összes eltárolt karbantartandó elemet, lekérdezi, hogy azok igényelnek-e karbantartást, és ha igen, akkor meghívja azok Karbantartás() metódusát. Annak visszatérési értékét írja ki a képernyőre © Szénási Sándor, Óbudai Egyetem, 2011

40 Interfész feladat (kiterjesztés)
IVisszaváltható interfész Legyen az IEladható interfész kiterjesztése Tartalmazzon egy VisszaváltásiÉrtéke(elteltNapokSzáma) metódust, amely egy egész számot ad vissza VásárlásiUtalvány osztály Valósítsa meg az IEladható és az IVisszaváltható interfészeket is, mindkét esetben 1000-et adjon vissza (ár és visszaváltási érték a napoktól függetlenül) Cipő osztály kiegészítése Valósítsa meg a Cipő osztály is az IVisszaváltható interfészt A visszaváltási értéket az ár és az eltelt napok száma alapján számoljuk (lineárisan csökkenjen). Ha még aznap visszaváltják, akkor legyen egyenlő az eredeti árral, 50 nap esetén már legyen 0 A fenti osztályok és interfészek implementálását követően hozzon létre minta objektumokat, majd próbálja ki a fenti funkciók működését © Szénási Sándor, Óbudai Egyetem, 2011

41 Programozási Paradigmák és Technikák
Öröklődés Öröklődés a C# nyelvben Öröklődés feladatok Gyakorló feladatok Interfészek Interfész a C# nyelvben Interfész feladatok Kivételkezelés Saját kivételek készítése Rekurzió Egyszerű rekurzív feladatok Visszalépéses keresés Eseménykezelés Eseménykezelés interfészekkel Eseménykezelés delegáltakkal Generikus típusok © Szénási Sándor, Óbudai Egyetem, 2011

42 Többrétegű architektúrák
Háromrétegű architektúra Jellemzői Minden réteg egy jól definiálható feladatot lát el, közvetlenül az alatta lévő réteget felhasználva Ha nincs is szükség az egyes rétegek fizikai függetlenségére (pl. külön alkalmazásszerver), akkor is célszerű laza kapcsolatot építeni a szintek között Előnyei: Kódújrafelhasználás, modularitás, team-munka egyszerűsödik, kód áttekinthetőbb Egyszerűbb karbantartás, jó skálázhatóság Megjelenítés réteg (VEP) Üzleti logika réteg (OOP, PPT) Adat (erőforrás) réteg (ADB) Van ennél több és kevesebb rétegű architektúra is Adatréteg feladata: adatok perzisztens tárolása (adb szerverek) Üzleti logikai réteg: megvalósítja az üzleti folyamatokat (alkalmazás szerver), tulajdonképpen objektumokból áll. Megjelenítés réteg: csak a megjelenítésért felelős (böngésző, oprendszer form, konzol stb.) Esetleg érdemes hozzátenni, hogy a VEPet nem feltétlenül ez alapján tanulják, de ez csak azért van, mert még kezdők és úgy egyszerűbb A duplanyíl adatmozgást mutat, az egyes rétegek nem tudhatnak a felettők lévő szintek működéséről (Oracle szerver nem ismerheti a mi objektumainkat stb.) © Szénási Sándor, Óbudai Egyetem, 2011

43 Saját kivételek készítése (1)
Feladat 3.1 Készítsük el egy egyszerű bank modelljét, ahol az ügyfelek számlái mellett lehetőség van csoportos beszedési megbízások kezelésére is Sor osztály Készítsük egy egyszerű sor adatszerkezetet az alábbi metódusokkal: Legyen egy konstruktora, ahol paraméterként meg lehet adni az adatszerkezet méretét public Sor(int meret) Egy metódus segítségével lehessen új objektumot berakni a sorba (Object típust, vagy annak leszármazottait). Amennyiben a fix méretű tömbbe már nem fér el több új elem, dobjon egy SorMegteltKivetelt public void Betesz(object elem) Legyen lehetőség kivenni az elsőként berakott elemeket a sorból. Ha üres sornak hívják meg ezt a metódusát, dobjon egy SorUresKivetelt public Object Kivesz() Egy tulajdonság mutassa meg, hogy üres-e a sor public bool Ures A sort csináljuk meg közösen, mert nem egyértelmű és látnak példát a kivétel készítésre+dobásra is. A két sor kivételnek esetleg lehet közös őse Célszerű kipróbálni, kivételt elkapni stb. Próbaképp a kivételt kiegészíteni egy tulajdonsággal (pl. SorMegteltKivétel esetén a sor méretével)

44 Saját kivételek készítése (2)
BankSzamla osztály Egy bankszámla objektum az alábbi adatokat tárolja: számla azonosítója, számlatulajdonos neve, aktuális egyenleg. Rendelkezzen a mezőket kiolvasó tulajdonságokkal, illetve az alábbi műveletekkel: Egy metódus segítségével legyen lehetőség megadott összeggel megterhelni a számlát. Amennyiben az aktuális egyenleg ezt megengedi, akkor csökkentse annak értékét a paraméterként átadott összeggel, ellenkező esetben pedig dobjon egy SzamlanNincsFedezetKivetelt public void Terhel(int osszeg) A SzamlanNincsFedezetKivetel objektum mindig tartalmazza, hogy melyik számlát nem sikerült megterhelni, illetve ki lehessen belőle olvasni a sikertelenül terhelni próbált összeget is public BankSzamla Szamla public int Terheles Beszedes osztály Készítsünk egy Beszedes nevű osztályt, ami tárolja egy beszedés adatait: szolgáltató neve (aki a terhelést indítja), ügyfél neve (akitől le akarják vonni a pénzt), terhelendő összeg (a szolgáltatás havi díja)

45 Saját kivételek készítése (3)
Bank osztály Készítsük el a bankot modellező osztályt is, ami tetszőleges adatszerkezetekben tárolja az alábbi adatokat: számlák: Szamla objektumok (a bank által vezetett számlák listája) engedélyek: Megbízás objektumok (melyik ügyfél, melyik szolgáltatónak, milyen maximális összeggel adott automatikus beszedési lehetőséget) beszedésiSor: Megbízásokat tartalmazó sor, amelyik tartalmazza a cégektől folyamatosan érkező terhelési kéréseket (a feldolgozás során olyan sorrendben kell majd őket feldolgozni, ahogyan érkeztek) Ügyfél nyithasson új számlát egy név és egy nyitóösszeg megadásával (számlaszám automatikusan generálódjon) public void UjSzamlaNyitas(string tulaj, int nyitoosszeg) Ügyfél tudjon engedélyt adni automatikus megbízás teljesítésre az ehhez szükséges adatok meghatározásával public void UjMegbizas(string szolgaltato, string ugyfel, int maxOsszeg) Szolgáltató jelezhessen egy új beszedési igényt public void BeszedesFelvetele(string szolgaltato, string ugyfel, int osszeg) Tetszőleges adatszerkezet esetükben tömb. Feltételezzük, hogy nincs törlés, csak új elemek felvétele

46 Saját kivételek készítése (4)
Bank osztály Egy metódus meghívásával legyen lehetőség a sorban időközben összegyűlt beszedések feldolgozására. A bank ellenőrizze minden beszedés esetén annak jogosságát (engedélyek listája), illetve próbálja meg az ügyfél számláját megterhelni a kívánt összeggel (amennyiben az fedezet hiány miatt kivételt dobna, automatikusan próbálkozzon egy másik számlájával) public void BeszedesiSorFeldolgozasa() A fenti metódus dobjon kivételeket az alábbi esetekben: Amennyiben nincs a beszedés adatainak megfelelő (szolgáltató-ügyfél-legalább ekkora összeg) engedély az ügyféltől, akkor dobjon egy BeszedesNemEngedelyezettKivetelt, amely tartalmazza a problémát okozó beszedés objektumot Abban az esetben, ha talált megfelelő engedélyt, de az ügyfélnek nincs számlája, vagy egyik számláján sincs elegendő fedezet, dobjon egy BeszedesNemTeljesithetoKivetelt, ami a beszedés objektum mellett tartalmazza a pontos okot is (nincs számla, nincs egyenleg) Célszerűen legyen közös őse a két beszedés kivételnek

47 Programozási Paradigmák és Technikák
Öröklődés Öröklődés a C# nyelvben Öröklődés feladatok Gyakorló feladatok Interfészek Interfész a C# nyelvben Interfész feladatok Kivételkezelés Saját kivételek készítése Rekurzió Egyszerű rekurzív feladatok Visszalépéses keresés Eseménykezelés Eseménykezelés interfészekkel Eseménykezelés delegáltakkal Generikus típusok © Szénási Sándor, Óbudai Egyetem, 2011

48 Programozási tételek rekurzív formája
Feladat 4.1 Valósítsuk meg rekurzívan (ciklus használata nélkül) az alábbi feladatokat: Programozási tételek Mennyi egy N elemű A tömb elemeinek az összege? int Osszegzes(int[ ] A, int N) Egy N elemű A tömbben van-e 15-el osztható szám? bool Eldontes(int[ ] A, int N) Egy N elemű A tömbben hol van a(z egyik) maximális érték? int MaximumKivalasztas(int[ ] A, int N) Logaritmikus keresés Valósítsuk meg a keresés rekurzív változatát az alábbi paraméterekkel: A – az elemeket tartalmazó tömb keresett – a keresett elem értéke alsoindex – a még vizsgálandó terület első elemének indexe felsoindex – a még vizsgálandó terület utolsó elemének indexe int LogaritmikusKereses(int[ ] A, int keresett, int alsoindex, int felsoindex) Megmutatni, hogy mi az összegzés rekurzívan: N elem összege = N. elem értéke + N-1 elem összege. Triviális megoldás: N = 0 esetén az összeg 0. Logaritmikus keresés ugyanaz mint amit már tanultak, csak ciklus helyett egy rekurzióval. Jó példa arra, hogy a rekurzió legmélyebb szintjén találjuk meg a megoldást, és ezt valahogy vissza kell juttatni a hívó szintre. © Szénási Sándor, Óbudai Egyetem, 2011

49 Programozási Paradigmák és Technikák
Öröklődés Öröklődés a C# nyelvben Öröklődés feladatok Gyakorló feladatok Interfészek Interfész a C# nyelvben Interfész feladatok Kivételkezelés Saját kivételek készítése Rekurzió Egyszerű rekurzív feladatok Visszalépéses keresés Eseménykezelés Eseménykezelés interfészekkel Eseménykezelés delegáltakkal Generikus típusok © Szénási Sándor, Óbudai Egyetem, 2011

50 Programozási Paradigmák és Technikák
Öröklődés Öröklődés a C# nyelvben Öröklődés feladatok Gyakorló feladatok Interfészek Interfész a C# nyelvben Interfész feladatok Kivételkezelés Saját kivételek készítése Rekurzió Egyszerű rekurzív feladatok Visszalépéses keresés Eseménykezelés Eseménykezelés interfészekkel Eseménykezelés delegáltakkal Generikus típusok © Szénási Sándor, Óbudai Egyetem, 2011

51 Visszalépéses keresés (1)
Feladat 4.2 Készítsünk egy visszalépéses keresésen alapuló Sudoku megoldó programot, amely a tábla üres helyeit kitölti az alábbi szabályok szerint: Minden üres helyre egy szám írható 1..9 között Egy sorban, illetve egy oszlopban nem szerepelhet kétszer ugyanaz a szám A teljes tábla 3x3-as blokkokra oszlik, egy blokkon belül nem szerepelhet kétszer ugyanaz a szám (a tábla mérete 9x9 tehát összesen 9 blokkot tartalmaz) Visszalépéses keresés használatához javasolt átalakítások Kétdimenziós tábla adatainak átalakítása részfeladatok sorozatává Fixen megadott számok és a kitöltendő üres helyek szétválogatása 1 2 3 5 4 8 Tehát N darab üres mezőnk van. Ez N darab részfeladat. A lehetséges megoldások mindenhol 1..9 számok. Innentől ugyanaz, mint ami az előadáson elhangzott. Fix mezők: (0,0) (0,2) (0,3) (1,0) … Üres mezők: (0,1) (0,4) (1,2) (1,3) … © Szénási Sándor, Óbudai Egyetem, 2011

52 Visszalépéses keresés (2)
Megvalósítandó függvények ft(szint, szám) függvény Visszatérési értéke igaz, ha az előre fixen beírt számok egyike sem zárja ki, hogy a szintedik részeredményhez tartozó mezőbe beírjuk a szám értéket bool ft(int szint, int szam) fk(szint, szám, k, kszám) függvény Visszatérési igaz, ha a k. részeredményként választott kszám érték nem zárja ki, hogy a szintedik részeredményhez tartozó mezőbe beírjuk a szám értéket fk(int szint, int szam, int k, int kszam) BackTrack(szint, címszerint VAN, E) Az előadáson megismert visszalépéses keresés algoritmus implementációja void BackTrack(int szint, ref bool VAN, int[ ] E) Rekurziót indító metódus A fenti metódusok célszerűen nem publikusak, ezért készítsünk egy egyszerű, az algoritmus működésének (és bemenő paramétereinek) ismeretét nem feltételező indító metódust public bool MegoldasKereses() Ft az dolgozhat az eredeti táblázatban is, meg a leválogatott fixMezők listában is. Backtracknél jó lenne, ha az előadáson megismert algoritmust használnák. Kb. egy az egyben be kell csak gépelni és működik, annyi különbséggel, hogy a tömbök 0-tól indexelődnek. © Szénási Sándor, Óbudai Egyetem, 2011

53 Visszalépéses keresés (3)
Már megvalósított segéd metódusok A Pozicio osztály lenti metódusa segítségével egyszerűen eldönthető, hogy a paraméterként átadott két mező kizáró kapcsolatban áll-e egymással (nem tartalmazhatják ugyanazt a számot). Visszatérési értéke csak akkor igaz, ha a két mező egy sorban, egy oszlopban vagy egy blokkban van: static int Kizaroak(Pozicio p1, Pozicio p2) A Sudoku osztály alábbi metódusai elvégzik a tábla szétbontását fix és kitöltendő mezők listájára, illetve az eredmény betöltését az eredeti táblába: void MezoSzetvalogatas( ) void MezoOsszefuzesMegoldassal(int[ ] E) A Program osztály rendelkezik egy statikus metódussal, amely segítségével ki lehet listázni egy tábla tartalmát a képernyőre: static void TablaKirajzolas(int[ , ] tabla) A Program osztály rendelkezik egyéb statikus metódusokkal, amelyek visszaadnak egy-egy Sudoku feladvány táblát (a 0. mintatábla csak tesztelési célokat szolgál, ugyanis nem a játék szabályainak megfelelő méretű): static int[ , ] MintaTablaFeltoltes_?( ) © Szénási Sándor, Óbudai Egyetem, 2011

54 Rekurzió – házi feladat
Valósítsuk meg az alábbi programozási tételeket rekurzív formában: Sorozatszámítás tétel Eldöntés tétel Kiválasztás tétel Keresés tétel Megszámlálás tétel Maximumkiválasztás tétel Házi Feladat 4.2 Különböző tárgyakat (Tárgy objektumok az alábbi tulajdonságokkal: Súly, Méret, Hasznosság) szeretnénk elhelyezni egy véges méretű hátizsákban (mérete: ZsákMéret). A magunkkal cipelni kívánt tárgyakat egy tömbben tároljuk el. Készítsünk egy visszalépéses keresésen alapuló algoritmust, ami választ ad az alábbi kérdésekre: Hányféle elhelyezésre van lehetőségünk? Hogyan tudjuk a lehető legtöbb tárgyat elhelyezni a zsákban? Hogyan tudjuk a lehető leghasznosabb tárgyakkal telepakolni a zsákot? Hogyan tudjuk a lehető legnagyobbnak tűnő, de mégis legkönnyebb zsákot összeállítani? © Szénási Sándor, Óbudai Egyetem, 2011

55 Programozási Paradigmák és Technikák
Öröklődés Öröklődés a C# nyelvben Öröklődés feladatok Gyakorló feladatok Interfészek Interfész a C# nyelvben Interfész feladatok Kivételkezelés Saját kivételek készítése Rekurzió Egyszerű rekurzív feladatok Visszalépéses keresés Eseménykezelés Eseménykezelés interfészekkel Eseménykezelés delegáltakkal Generikus típusok © Szénási Sándor, Óbudai Egyetem, 2011

56 Eseménykezelés interfészekkel
Feladat Készítsük el a felsorolt osztályokat és interfészeket IHívásFigyelő interfész az alábbi követelményekkel BejövőhívásTörtént(Telefon küldő, String forrás_telefonszám) KimenőhívásTörtént(Telefon küldő, String cél_telefonszám) Telefon oszály Legyen egy telefonszám nevű mezője, amit a konstruktorban lehet beállítani Legyen egy egyenleg nevű mezője, amit az EgyenlegFeltöltés(int összeg) metódus hívásával lehet növelni Legyen egy hívásfigyelő nevű, IHívásFigyelő típusú mezője, ami a regisztrált eseménykezelőt tárolja. Egy FigyelőRegisztrál(IHívásFigyelő figyelő) metódussal tudjon egy objektum regisztrálni az eseményekre Legyen egy HívásFogadás(Telefon forrás) metódusa, amely meghívja az eseménykezelő objektum (ha az létezik) BejövőHívásTörtént metódusát Legyen egy HívásKezdeményezés(Telefon cél) metódus, amely meghívja az eseménykezelő KimenőHívásTörtént metódusát, és ha az egyenleg engedi, meghívja a cél HívásFogadás metódusát, majd csökkenti az egyenleget © Szénási Sándor, Óbudai Egyetem, 2011

57 Eseménykezelő megvalósítása
HívásNapló oszály Valósítsa meg az IHívásFigyelő interfészt Mindkét szükséges metódus írja ki a képernyőre a paraméterként kapott adatokat A fenti osztályok és interfészek implementálását követően hozzon létre minta objektumokat, majd próbálja ki a fenti funkciók működését Hozzon létre legalább két Telefon objektumot Hozzon létre egy HívásNapló objektumot Regisztrálja a HívásNaplót a két telefonnál eseménykezelőként Töltse fel valamelyik Telefon egyenlegét Indítson néhány hívást a telefonokról © Szénási Sándor, Óbudai Egyetem, 2011

58 Programozási Paradigmák és Technikák
Öröklődés Öröklődés a C# nyelvben Öröklődés feladatok Gyakorló feladatok Interfészek Interfész a C# nyelvben Interfész feladatok Kivételkezelés Saját kivételek készítése Rekurzió Egyszerű rekurzív feladatok Visszalépéses keresés Eseménykezelés Eseménykezelés interfészekkel Eseménykezelés delegáltakkal Generikus típusok © Szénási Sándor, Óbudai Egyetem, 2011

59 A képviselő („delegate”)
A képviselő segítségével egy osztályhoz külső osztályok kapcsolódhatnak Más néven „delegált” vagy „metódusreferencia” Tetszőleges osztály kapcsolódhat a képviselőn keresztül egy másik osztályhoz, ennek feltétele az előírt formátum betartása Ez a formátum az üzenetváltáshoz hívandó metódus szignatúrája A képviselő segítségével egy osztály metódusai külső osztályok metódusait ismeretlenül is meg tudják hívni Üzenetküldési lehetőség külső osztályok részére Visszahívási, értesítési funkció A képviselők a delegate kulcsszó segítségével saját névvel és az általuk képviselendő metódusok szignatúrájával deklarálhatók Neve: EventHandler Visszatérési érték típusa: void Paraméterek típusai: object és EventArgs public delegate void EventHandler(object sender, EventArgs e); © Szénási Sándor, Óbudai Egyetem, 2011

60 Metódushívás képviselőkön keresztül
Egyszerű metódushívás lépései Példányosítani kell a képviselő osztályt, ehhez a konstruktorának át kell adni a későbbiekben hívandó metódust (megfelelő szignatúrával) Ezt követően a létrejött képviselő objektumon keresztül meg lehet hívni az előzőleg a konstruktornak átadott metódust delegate double Közvetítő(double szám); static class Műveletek { public static double Kétszerezés(double szám) { return szám + szám; } } class Program static void Main() Közvetítő teszt = new Közvetítő(Műveletek.Kétszerezés); System.Console.WriteLine(teszt(5)); Lehet írni egy négyzetreemelést Akár közvetítő tömböt is létrehozhatunk © Szénási Sándor, Óbudai Egyetem, 2011

61 Több metódus felfűzése (multicast)
Egy képviselő egyszerre több metódust is „tartalmazhat” A += operátor segítségével lehet hozzáadni új metódust A -= operátor segítségével lehet elvenni egy metódust delegate void SzövegFeldolgozó(string szöveg); static class Műveletek { public static void KiírNagy(string s) { System.Console.WriteLine(s.ToUpper()); } public static void KiírKicsi(string s) { System.Console.WriteLine(s.ToLower()); } } class Program static void Main() SzövegFeldolgozó teszt = new SzövegFeldolgozó (Műveletek.KiírNagy); teszt += new SzövegFeldolgozó (Műveletek.KiírKicsi); teszt(”Teszt Üzenet”); Visszatérési értéknek így nincs sok értelme © Szénási Sándor, Óbudai Egyetem, 2011

62 Néhány tipikus használati eset
Képviselő változóként Az adatokhoz hasonlóan eltárolhat valamilyen funkciót Bármikor meghívható Bármikor megváltoztatható Tömb esetén funkciók egy teljes listáját tárolhatja Képviselő paraméterként Paraméterként várhat valamilyen funkciót Rendezés esetén a rendezési szempontot (< operátor megvalósítása) Visszahívási lehetőség (a függvény kap egy funkciót és azt hívja meg bizonyos feltételek teljesülése esetén) Képviselő visszatérési értékként Visszatérési értékként visszaadhat valamilyen funkciót A hívónak nem is kell ismernie a rendelkezésre álló funkciót körét, a paraméterek alapján a metódus dönthet, hogy melyiket célszerű használni Eseménykezelés megvalósítására Pl. Rajzoló programban a lépéseket Pl. Többféle rendezési elv © Szénási Sándor, Óbudai Egyetem, 2011

63 © Szénási Sándor, Óbudai Egyetem, 2011
Az esemény („event”) Az esemény egy kifejezetten értesítési célú nyelvi elem Valójában egy korlátozott, biztonságosabbá tett képviselő Az eseménykezelés általános menete Szükséges képviselő típusok létrehozása Az osztály közzéteszi az eseményeit Az esemény iránt érdeklődő osztályok saját metódusaik átadásával feliratkoznak az eseményre Értelemszerűen csak megfelelő szignatúrájú metódussal Feliratkozás a +=, leiratkozás a -= operátorral történik Amikor a közzétevő osztályban kiváltódik az esemény, a képviselők segítségével értesíti a feliratkozott osztályokat Esemény közzététele Az események speciális mezők, amelyeket az event kulcsszó jelöl, rendelkeznek saját névvel, illetve egy képviselő által megadott típussal Pl. Rajzoló programban a lépéseket Pl. Többféle rendezési elv public event EventHandler Esemény; © Szénási Sándor, Óbudai Egyetem, 2011

64 Eseménykezelés mintaprogram
public delegate void SzamValtozott(int szamErtek); class Szamolo { public event SzamValtozott figyelo; int szam; public int Szam { set { szam = value; if (figyelo != null) figyelo(szam); } class Program { static void Figyelo(int szam) { Console.WriteLine("Változás:" + szam); } static void Main(string[ ] args) { Szamolo teszt = new Szamolo( ); teszt.figyelo += Figyelo; teszt.Szam = 10; Visszatérési értéknek így nincs sok értelme © Szénási Sándor, Óbudai Egyetem, 2011

65 Eseménykezelés képviselőkkel
Feladat Készítsük el az alábbi osztályokat és képviselőket Készítsünk képviselőket az alábbi események fogadásához BejövőHívásTörtént(Telefon küldő, String forrás_telefonszám) KimenőHívásTörtént(Telefon küldő, String cél_telefonszám) Telefon oszály Legyen egy telefonszám nevű mezője, amit a konstruktorban lehet beállítani Legyen egy egyenleg nevű mezője, amit az EgyenlegFeltöltés(int összeg) metódus hívásával lehet növelni Legyen egy BejövőHívásFigyelő nevű, BejövőHívásTörtént típusú eseménye Legyen egy KimenőHívásFigyelő nevű, KimenőHívásTörtént típusú eseménye Legyen egy HívásFogadás(Telefon forrás) metódusa, amely meghívja a BejövőHívásFigyelő eseményre feliratkozott metódus(oka)t (ha léteznek) Legyen egy HívásKezdeményezés(Telefon cél) metódusa, amely meghívja a KimenőHívásFigyelő eseményre feliratkozott metódus(oka)t, és ha az egyenleg engedi, meghívja a cél HívásFogadás metódusát, majd csökkenti az egyenleget © Szénási Sándor, Óbudai Egyetem, 2011

66 Eseménykezelő megvalósítása
HívásNapló oszály Legyen egy statikus KimenőHívásTörtént metódusa, amely paraméterként egy Telefont és egy telefonszámot vár, majd írja ki a képernyőre a kapott adatokat Legyen egy statikus BejövőHívásTörtént metódusa, amely paraméterként egy Telefont és egy telefonszámot vár, majd írja ki a képernyőre a kapott adatokat A fenti osztályok implementálását követően hozzon létre minta objektumokat, majd próbálja ki a fenti funkciók működését Hozzon létre legalább két Telefon objektumot Hozzon létre egy HívásNapló objektumot Regisztrálja a HívásNaplót a két telefonnál eseménykezelőként mindkét eseményre Töltse fel valamelyik Telefon egyenlegét Indítson néhány hívást a telefonokról © Szénási Sándor, Óbudai Egyetem, 2011

67 Egyenleget figyelő esemény
IEgyenleggelRendelekezik interfész Készítsen egy ilyen nevű interfészt, amely egy metódus megvalósítását írja elő: EgyenlegFeltöltés(int összeg) A már meglévő Telefon osztály valósítsa meg ezt az interfészt Készítsünk képviselőt az alábbi események fogadásához EgyenlegAlacsony(IEgyenleggelRendelkezik küldő, int szükséges) Telefon osztály kiegészítése Legyen egy új EgyenlegAlacsonyFigyelő nevű, EgyenlegAlacsony típusú eseménye Amennyiben a hívás kezdeményezésnél az egyenleg 5 egység alá csökkenne, akkor a fenti eseményen keresztül hívja meg az arra feliratkozott metódusokat, paraméterként átadva önmagát, illetve a minimális 5 egységhez szükséges összeget Ezt célszerű még a híváshoz szükség egyenleg ellenőrzése előtt megtenni, mivel egy azonnali feltöltéssel a hívást végre lehet hajtani © Szénási Sándor, Óbudai Egyetem, 2011

68 Automata egyenlegfeltöltő megvalósítása
EgyenlegAutomataFeltöltő osztály Legyen egy saját egyenleg mezője, ami a konstruktorban kap kezdőértéket Valósítsa meg az EgyenlegFeltöltés interfészt Ennek az osztálynak is legyen egy EgyenlegAlacsonyFigyelő nevű, EgyenlegAlacsony típusú eseménye (mivel az automata pénze is elfogyhat) Legyen egy TelefonAutomatikusFeltöltés metódusa, aminek szignatúrája megfelel az EgyenlegAlacsony képviselő által meghatározottnak: Meghívása esetén, amennyivel a paraméterként kapott szükséges összeg rendelkezésre áll, akkor automatikusan hívja meg a paraméterként kapott telefon EgyenlegFelöltés metódusát a kért összeggel Amennyiben az összeg nem áll rendelkezésre, hívja meg a saját EgyenlegAlacsonyFigyelő eseményén keresztül az ott figyelő metódusokat, paraméterként átadva önmagát, illetve 100 egységet. Ezt követően próbálja feltölteni a telefont. Új osztályok és események kipróbálása Hozzunk létre egy új EgyenlegAutomataFeltöltő objektumot és kössük a telefonokhoz, majd indítsunk a telefonokról hívásokat Hozzunk létre egy új KártyaVásárlás statikus metódust, ami figyeli az automata feltöltő EgyenlegAlacsony eseményét és szükség esetén feltölti azt © Szénási Sándor, Óbudai Egyetem, 2011

69 Programozási Paradigmák és Technikák
Öröklődés Öröklődés a C# nyelvben Öröklődés feladatok Gyakorló feladatok Interfészek Interfész a C# nyelvben Interfész feladatok Kivételkezelés Saját kivételek készítése Rekurzió Egyszerű rekurzív feladatok Visszalépéses keresés Eseménykezelés Eseménykezelés interfészekkel Eseménykezelés delegáltakkal Generikus típusok © Szénási Sándor, Óbudai Egyetem, 2011

70

71

72 © Szénási Sándor, Óbudai Egyetem, 2011
Képek forrásai © Szénási Sándor, Óbudai Egyetem, 2011


Letölteni ppt "Programozási Paradigmák és Technikák"

Hasonló előadás


Google Hirdetések