Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

EU Források felül- és alulnézetben

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "EU Források felül- és alulnézetben"— Előadás másolata:

1 EU Források felül- és alulnézetben
A JEREMIE program EU Források felül- és alulnézetben Székesfehérvár, szeptember 27.

2 JEREMIE Program JEREMIE = Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises Az Európai Bizottság és az EIB/EIF közös kezdeményezése. Célok: a KKV-k finanszírozási lehetőségeinek javítása visszatérítendő pénz- és tőkepiaci eszközök segítségével; a tagországok finanszírozási piacainak fejlesztése; a magánszféra szerepvállalásának ösztönzése a KKV finanszírozásban. Alapelvek: transzparencia; a piaczavarás elkerülése; pénzügyi közvetítők bevonása, nyílt pályáztatással; visszaforgó alapok, tartósan hazai forrássá válnak az időszak végén. : a Strukturális Alapok felhasználásának lehetősége

3 JEREMIE – Működési szerkezet
EU Tagállami hozzájárulás JEREMIE Alap HOLDINGALAP KEZELŐ Pénzügyi program I. Pénzügyi program II. …. Pénzügyi Program ”n” Pü. Közv. 1. Pü. Közv. 2. Pü. Közv. „n” Pü. Közv. 1. Pü. Közv. 2. Pü. Közv. „n” Pü. Közv. 1. Pü. Közv. 2. Pü. Közv. „n” KKV KKV KKV KKV KKV …... KKV KKV KKV KKV KKV KKV KKV KKV

4 JEREMIE Program Magyarországon
II. Nemzeti Fejlesztési Terv - GOP 4. prioritás (JEREMIE) Közvetett cél: a foglalkoztatottság és a fenntartható gazdasági növekedés elősegítése. Közvetlen cél: a KKV szektor versenyképességének javítása, a finanszírozási lehetőségeinek szélesítésével. A JEREMIE program segítségével a jól működő és fejlődni képes mikro-, kis- és közepes vállalkozások „bankképessé” válhatnak.

5 JEREMIE Program Magyarországon
EU Hazai hozzájárulás Tagállami hozzájárulás JEREMIE Alap Pénzalap (NFÜ Bankszámla) Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt. HOLDINGALAP KEZELŐ Pénzügyi program I. Mikrohitel Pénzügyi program I. Kezesség Pénzügyi program II. Pénzügyi program II. …. …. Kockázati tőke Pénzügyi Program ”n” Pénzügyi Program ”n” Pü. Közv. 1. Pü. Közv. 2. Pü. Közv. „n” Pü. Közv. 1. Pü. Közv. 2. Pü. Közv. „n” Pü. Közv. 1. Pü. Közv. 2. Pü. Közv. „n” KKV KKV KKV KKV KKV …... KKV KKV KKV KKV KKV KKV KKV KKV

6 Konkrét pénzügyi programok
GAP elemzés Uniós alapelv: a támogatások nem zavarhatják a szabad versenyt, tehát a támogatott pénzügyi programok csak a piaci elégtelenségek orvoslására irányulhatnak. A GKM átfogó elemzést készített a KKV finanszírozási piac elégtelenségeiről. Konkrét pénzügyi programok

7 Hitelpiac (1) A hazai vállalkozások mintegy 80%-a banki hitel nélkül gazdálkodik, míg a fejlett országokban ez az arány 15-20%. A nem pénzügyi vállalatoknak nyújtott hitel/GDP ráta 25,7%, míg az EU-15 átlaga közel 45%. Hitelek koncentrációja: a vállalkozások 1%-a rendelkezik a hitelek 33%-ával.

8 Hitelpiac (2) Számos fejlődőképes KKV nem tud bekerülni a banki hitelfinanszírozás körébe. Fő okok: A KKV-k jó része a vállalati életgörbe sérülékenyebb oldalán helyezkedik el; Hiányzó hitelezési múlt; Összetettebb kockázatelemzés, speciális szaktudás igénye. Magas relatív tranzakciós költségek Nehezen teljesíthető biztosítéki elvárások

9 Tőkepiac A hazai piac alacsonyan fejlett (GDP arányos penetráció az EU-15 átlagának kb. 50%-a) . 2006-ban 34 befektetés, 106m EUR értékben. A nagyobb méretű tranzakciók dominálnak. A KKV-k magvető és korai életszakaszának tőkefinanszírozásával mindössze néhány piaci szereplő foglalkozik.

10 A „JEREMIE” finanszírozási programok
Cél: A feltárt piaci elégtelenségek enyhítése, orvoslása. Források: Mrd Ft között. Eszköz: Új pénzügyi programok - A költségvetési periódus első két évében: Mikrohitel Kezességvállalás (portfolió garancia) Kockázati tőke Későbbiekben további programok indíthatók. A pénzügyi programokra allokált források szabadon átcsoportosíthatók.

11 Mikrohitel MV Zrt. refinanszírozási hitelkeretet közvetít a pénzügyi közvetítők számára. Allokált forrás nagyságrendje: Mrd Ft. Pénzügyi közvetítők: hitelintézetek és szakosított mikrofinanszírozó szervezetek. Tervezett hitelfeltételek: Hitelfelvevők köre: mikrovállalkozások (alapvetően iparági megkötés nélkül) Hitelösszeg: max. 6 millió Ft Hitelcél: beruházás, forgóeszköz Futamidő: max. 5 év beruházási hitel, max 1 év forgóeszköz hitel esetén Saját erő: Min. a tervezett fejlesztés 20%-a Kamat: Min. EU referencia kamat + max. 2%

12 Mikrohitel - Kiknek szól? -
Az igénylő: 2004. évi XXXIV tv. szerinti mikrovállalkozás, árbevétele maximum 200 millió Ft (vagy induló vállalkozás), tevékenysége nem esik a de minimis korlátozások alá, mindeddig nem tudott bekerülni be a banki finanszírozás körébe* (= nem bankképes), üzleti tervei jól átgondoltak és ígéretesek (=hitelképes), rendelkezik a tervezett fejlesztés min. 20%-ával (önerő) * hitelintézettel szemben az elmúlt 2 évben nem állt fenn hiteltartozása (kivéve forgóeszközhitel beruházási hitel esetén); egyszerre összesen max. 6m Ft tőketartozása van a holdingalappal és az OMA-val szemben Pozitív hiteldöntés

13 Kezességvállalás MV Zrt. előre rögzített kockázatmegosztás mellett közvetlen, készfizető kezességet vállal kereskedelmi bankok pénzügyi követeléseire (KKV-hitelek mögé). Allokált forrás nagyságrendje: Mrd Ft. Pénzügyi közvetítők: Hitelintézetek. Kezesség: automatikus portfoliógarancia - a garantált hiteleket a bank bírálja el. Mérték: készfizető kezesség a garantált hitelrész maximum 80%-ának erejéig. Garantált hitelek: max. 100 millió Ft összegű, max. 8 éves futamidejű KKV hitelek beruházásra, szolgáltatás vásárlásra, forgóeszköz finanszírozásra.

14 Kezességvállalás - Kiknek szól? -
Az igénylő: 2004. évi XXXIV tv. szerinti mikro-, kis- vagy középvállalkozás, tevékenysége nem esik a de minimis korlátozások alá, üzleti tervei jól átgondoltak és ígéretesek (=hitelképes), nem, vagy csak részben rendelkezik a bank által elvárt fedezetekkel (=nem bankképes) Megfelel a bank egyéb feltételeinek (pl. önerő elvárás) MV Zrt. kezesség bevonása Pozitív banki hiteldöntés

15 Kockázati tőke MV Zrt. forrást közvetít kockázati tőke alapok részére. Allokált forrás nagyságrendje: Mrd Ft. Cél: A korai (magvető és induló), valamint növekedési életszakaszban lévő KKV-k tőkehelyzetének javítása. Pénzügyi közvetítők: Magyarországon is bejegyzett, PSZÁF engedéllyel rendelkező kockázati tőkealapkezelők. Együttműködés formája: a) Közös alap; b) Paralell alap; c) Co-investment Kockázatvállalás: max. 70% befektetésenként. Ügyletméret: évi max. 1,5 millió EUR egy adott befektetés esetén.

16 Kockázati tőke - Kiknek szól? -
Az igénylő: 2004. évi XXXIV tv. szerinti mikro-, kis- vagy középvállalkozás, a korai (magvető és induló) vagy növekedési életszakaszban tart, üzleti tervei jól átgondoltak és ígéretesek, vonzó, jól fejlődő iparágban működik, várhatóan teljesíteni tudja a magasabb hozamelvárásokat, nincs lehetősége banki forrásbevonásra (pl. tőkeszegénység, a projekt jellege, kockázatai, fedezetek hiánya miatt), kész megosztani (átmenetileg vagy véglegesen) a társaság tulajdonjogát Pozitív befektetési döntés

17 Gazdasági hatások A hitelpiaci elégtelenségek enyhítése, megszűntetése. Nem csak működő, hanem induló vállalkozások finanszírozásának elősegítése. Korábban nem finanszírozott vállalkozások „bankképessé” tétele, azaz a későbbi önálló banki forrásbevonás lehetőségének megteremtése.

18 Tervezett menetrend as Akcióterv Kormány általi elfogadása: július; MV Zrt. indulása: július 15.; Első pályázatok (mikrohitel): Október 1.; Első finanszírozási szerződések megkötése (mikrohitel): november vége; Portfolió garancia termék beindítása: december hónap; Kockázati Tőke Alapok elindítása első negyedév

19 Kommunikáció A term sheetek társadalmi-szakmai vitája;
Központi kampány az Új Magyarország Vállalkozásösztönzési Programról Konferenciák, road show-k szervezése a kkv-k számára; Workshop(ok) a pénzügyi közvetítők felkészítése érdekében; A program alatt folyamatos fenntartó kommunikáció a pénzügyi közvetítőkkel együtt; Első WORKSHOP: Október 11. Budapest, KOGART HÁZ;

20 Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt.
Köszönöm az érdeklődést és figyelmüket! Benke Ákos Tel.: Fax:


Letölteni ppt "EU Források felül- és alulnézetben"

Hasonló előadás


Google Hirdetések