Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

„Az önkormányzatokat érintő környezetvédelmi feladatokról, fejlesztésekről a környezettudatos szemlélet kialakításáról, a környezeti oktatás fontosságáról”

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "„Az önkormányzatokat érintő környezetvédelmi feladatokról, fejlesztésekről a környezettudatos szemlélet kialakításáról, a környezeti oktatás fontosságáról”"— Előadás másolata:

1 „Az önkormányzatokat érintő környezetvédelmi feladatokról, fejlesztésekről a környezettudatos szemlélet kialakításáról, a környezeti oktatás fontosságáról” „Az önkormányzatokat érintő környezetvédelmi feladatokról, fejlesztésekről a környezettudatos szemlélet kialakításáról, a környezeti oktatás fontosságáról” Környezetvédelem - hulladékgazdálkodás Dióssy László szakállamtitkár, c. egyetemi docens Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Budapest, 2009. április 16.

2 Klímaváltozás - okok •Klímaváltozás van a világon. •A klímaváltozás emberi cselekmény következménye. Mi saját magunk szűkítjük életterünket. •100 év múlva 1-6%-os felmelegedéssel számolhatunk. •Magyarországot mindez duplán érinti majd. •Tennünk kell ellene: egyénenként éppúgy, mint összefogással. •Ennek az összefogásnak egyik eleme a hulladékgazdálkodás,az újrahasználat, hasznosítás hatékonnyá tétele.

3 Adatok •Évente kb. 4,6 millió tonna települési szilárd hulladékot termelünk, amelynek csupán 12%-át gyűjtjük össze szelektíven, illetve hasznosítjuk anyagában. •Otthonainkban évente fejenként 300 kg hulladék képződik, miközben munkahelyünkön és a közintézményekben további 150 kg hulladékot termelünk, összességében 1 1/4 kg-ot naponta. •Ennek 80%-a kerül a hulladéklerakókba. •Ennek több mint 60%-a jól hasznosítható anyag – papír, fém, műanyag, üveg, zöld hulladék. •Üdítő és ásványvíz 1700 millió eldobható műanyagpalackban (1870 M db üdítő+ásványvíz-termék) ha állítva (!) egymás mellé raknánk, akkor 120-140 ezer km; több mint 3X körbeérné az Egyenlítőt. •"1 forintnyi környezetvédelmi beruházás hosszú távon 5-10 forintnyi megtakarítást jelent(het) a lakosságnak!” (Angel Gurria – OECD főtitkár Budapesten - 2008. október 2.)

4 A lakosságnál keletkező települési hulladék kezelési kötelezettségét a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (Hgt.) utalja a települési önkormányzatok felelősségi körébe. A Hgt. kötelező és vállalható feladatokat jelöl ki az önkormányzatok számára.

5 Kötelező önkormányzati feladatok a hulladékgazdálkodás területén •Közszolgáltatás megszervezése, díjak megállapítása •Helyi hulladékgazdálkodási rendeletek megalkotása •Kezelőművek létesítése és üzemeltetése •Közterületek tisztántartásának megszervezése •Közterületen elhagyott hulladékok begyűjtése, kezelése •Helyi hulladékgazdálkodási tervek elkészítése

6 Megelőzés •Szemléletformálás •Újrahasználati központok létesítése •Házi komposztálás elterjesztése Vállalható önkormányzati feladatok a hulladékgazdálkodás területén

7 Vállalható önkormányzati feladatok a hulladékgazdálkodás területén Szelektív gyűjtés megszervezése A közszolgáltatás kiterjedhet begyűjtőhelyek (hulladékgyűjtő udvarok, átrakóállomások, gyűjtőpontok), előkezelő és hasznosító (válogató, komposztáló stb.) telepek létesítésére és működtetésére is. A települési önkormányzat rendeletében előírhatja a települési szilárd hulladék egyes összetevőinek szelektív gyűjtését, közszolgáltatás keretében történő begyűjtését, illetőleg meghatározhatja az erre vonatkozó részletes szabályokat.

8 Vállalható önkormányzati feladatok Hulladékgyűjtő udvarok és szigetek kialakítása Válogatóművek és komposztáló üzemek létesítése

9 Közterületen elhagyott hulladékok kezelése  Jelentős és előre nem tervezhető költséget jelent az önkormányzatok számára  2008. Pályázati felhívás az illegális hulladéklerakók felszámolásának feladataira- forrás: 350 millió Ft az SZJA 1%-ból  cél: felszámolás+ szemléletformáló program a hulladékelhagyó magatartás ellen; 132 nyertes pályázat (116 önkorm,16 civil)  2009-ben a tárca elkülönített fejezeti költségvetési előirányzata – április 15-én jelent meg a PF

10 Támogatást nyert pályázatok

11 Régi lerakók felhagyása •1999/31/EK tanácsi irányelv 14. cikke: az irányelvben foglalt műszaki feltételeknek nem megfelelő lerakók legkésőbb 2009. július 16-ig bezárásra kerüljenek. •Fenti követelményt a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről szóló 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet írja elő.

12 •2009. július 16. után – az időközben megépülő négy új ISPA előcsatlakozási alap támogatásból kiépült lerakóval együtt – 65 lerakó fog működni. •Továbbá engedéllyel rendelkezik és 2010 végéig ISPA és Kohéziós Alap támogatásból további 12 lerakó fog kiépülni, így mindösszesen 77 lerakó korszerű létesítmény üzemelhet majd a jövőben az ország területén. Régi lerakók felhagyása

13 A hulladéklerakók számának alakulása

14 Tervezett rekultiváció, 2007-2013 • 2232 db hulladéklerakó rekultivációja

15 A fejlesztések eddigi támogatása Hazai források: 2001-2004 között BM-KvVM központi forrás 2004-2006 között decentralizált forrás Regionális Fejlesztési Tanácsok döntési hatásköre Támogatás:  Gyűjtőszigetek, gyűjtőudvarok kialakítása  Szelektív hulladékgyűjtő járművek beszerzése  Szelektív hulladékgyűjtő zsákok, edények beszerzése  komposztáló telepek kiépítésére és fejlesztésére  házi komposztálás elterjesztésére (2006-ban 12 502 200 Ft házi komposztáló eszközökre)

16 2000-től ISPA előcsatlakozási alap (12+1 támogatott regionális hulladékgazdálkodási program) 2007-2013. Kohéziós Alap – Környezet és Energia Operatív Program Kedvezményezettek / pályázók köre: •Helyi önkormányzatok •Települési önkormányzati társulások A fejlesztések eddigi támogatása

17 KEOP 1.1.1. Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése ÖNKOMÁNYZATOK PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEI Pályázatok kerete 2009-2010 IntenzitásTámogatás összege Eljárás 32,12 Mrd Ftmax. 70%min. 100 M FtKétfordulós Támogatható tevékenységek: 1. Megelőzés „újrahasználati” központok,házi komposztálás, szemléletformálás, hulladék mennyiségének, veszélyességének csökkentése. 2. Szelektív gyűjtés lakossági eredetű papír-, biohulladék, valamint veszélyes hulladék elkülönített begyűjtése, szelektíven begyűjtött hulladék válogatása 3. Szerves hulladék lerakótól történő eltérítése papír és biohulladék elkülönített begyűjtése, válogatás, biohulladék anyagában történő hasznosítása, MBH-t követő energetikai célú hasznosítás 4. Lerakással történő ártalmatlanítás Hulladék átrakása, a maradék hulladék és a másodlagos hulladék lerakása, legfeljebb 2020-ig elegendő kapacitás kiépítésével

18 KEOP 2.3.0. A települési szilárdhulladék-lerakókat érintő térségi szintű rekultivációs programok elvégzése ÖNKOMÁNYZATOK PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEI Pályázatok kerete 2009-2010 IntenzitásTámogatás összege M Ft Eljárás 19,5 Mrd Ftmax. 100%650 - 10 000Kétfordulós* *Jelen pályázati konstrukcióban már csak a 2. fordulóra lehet pályázni. Támogatható tevékenységek: 1. A helyszín biztosítása felépítmények, épületek bontása; használaton kívüli vezetékes műtárgyak bontása, rekultivációs rétegrend kialakításához szükséges tereprendezés. 2. Rekultivációs munkálatok végzése rekultivációs rétegrend kialakítása; vízelvezető rendszer kialakítása; depóniagáz- gyűjtő, ártalmatlanító rendszer kiépítése passzív hidraulikus védelmi rendszerek kiépítése, hulladéklerakók felszámolása. 3. A rekultivációs utógondozáshoz szükséges tevékenységek

19 Konstrukciók várható megjelenése: 2009 szeptember Rekultivációs lehetőségek a ROP-okban •települési szilárdhulladék-lerakók helyi szintű rekultivációja (kivéve 650 M Ft feletti rekultiváció és/vagy ISPA és Kohéziós Alap projektek rekultivációs részei) •dögkutak, dögterek •települési folyékony hulladék lerakók ÖNKOMÁNYZATOK PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEI SorszámKonstrukció nevePályázatok, kiemelt projektek kerete 2009-2010 (Mrd Ft) DAOP 5.2.1./ETelepülési hulladéklerakók0,51 ÉAOP 5.1.2./C1Települési szilárd- és folyékonyhulladék-lerakók rekultivációja1,36 ÉAOP 5.1.2./C2Állati hulladéktemetők, dögkutak rekultivációja0,4 KDOP 4.1.1/BTelepülési szilárdhulladék-lerakók, dögkutak, földmedrű települési folyékony hulladék fogadóhelyek rekultivációja 0,8 KMOP 3.3.2.Települési hulladéklerakók rekultivációja0,847 NYDOP 4.1.1./CHelyi és kistérségi szintű rekultivációs programok elvégzése0,45

20 KEOP-2009-6.1.0/ A, B, C - A fenntartható életmódot és az ehhez kapcsolódó viselkedésmintákat ösztönző kampányok (szemléletformálás, informálás, képzés) KEOP-2009-6.2.0/ A és B – Fenntarthatóbb életmódot és fogyasztási lehetőségeket népszerűsítő, terjedésüket elősegítő mintaprojektek A konstrukciók célja: Egyrészt a fogyasztók környezettudatosságának, környezetkultúrájának és környezet- etikájának fejlesztése, főleg a mindennapi élet területén (táplálkozás, háztartás, munkahely, közlekedés és szabadidő), a fenntarthatóbb választási lehetőségekről szóló információs kampányokkal, közösségi együttműködések megvalósításával. Például: lakossági tanácsadó hálózat fejlesztése, tájbejárás sorozat szervezése Másrészt a mintaprojektek révén több probléma (vízhasználat, hulladékképződés, anyagpazarlás stb.) megoldásához, és a meglévő kedvező folyamatok megőrzéséhez is módszereket, eszközöket adnak. Olyan kommunikációs tevékenységet és fizikai jellegű beruházást is magában foglaló projektjavaslatok kaphatnak támogatást, amelyek meghatározott célcsoport – elsősorban a lakosság – számára mintául szolgálnak a környezettudatos életmódot, fogyasztást illetően és csökkentik a résztvevők vagy felhasználók, haszonélvezők életmódjának környezetterhelését a megelőző környezetvédelmi megoldások alkalmazásával. Például: demonstrációs központ fejlesztése, házi és közösségi komposztálás népszerűsítése A konstrukciók megjelenése: 2009. március Pályázati lehetőségek: fenntartható életmód és fogyasztás

21 KonstrukcióRendelkezésre álló keretösszeg 2009-2010 (M Ft) Támogatási Intenzitás % Támogatás összege (M Ft) Eljárás 6.1.0 A fenntartható életmódot és az ehhez kapcsolódó viselkedésmintákat ösztönző kampányok (A, B, C komponens) A: 100 M Ft B: 500 M Ft C: 400 M Ft A,B: 90% C (országos kampány): 95% A: 3-5 M Ft. B: 10-50 M Ft. C: 100-200 A: Aut. B,C: egy fordulós 6.2.0/A Fenntartható életmódot és fogyasztási lehetőségeket népszerűsítő, terjedésüket elősegítő mintaprojektek (A,B komponens) A: 300 M Ft B: 700 M Ft A: 90% B: 95% A: 3-10 M Ft. B: 20-200 A: aut. B: egy fordulós KEOP 6 – Fenntartható életmód és fogyasztás

22 További információk a KEOP 6 pályázataihoz KEOP-2009-6.1.0/A, B és CKEOP-2009-6.2.0/A és B Támogatható tevékenységek – A komponens (az I-III. támogatható tevékenységek között több is választható) I. Tájbejárás sorozat szervezése és lebonyolítása II. Fenntarthatósági tematikájú rendezvény/rendezvénysorozat szervezése és lebonyolítása III. Nem fenntarthatósági tematikájú kulturális vagy közösségi rendezvényen való megjelenés szervezése és lebonyolítása I. A hivatásforgalmú kerékpáros közlekedés infrastrukturális feltételeinek javítása II. Házi és közösségi komposztálást népszerűsítő mintaprojekt III. Lakásfelújítással és építéssel kapcsolatos fenntartható megoldásokat népszerűsítő demonstrációs központ fejlesztése Támogatható tevékenységek – B komponens I. Térségi komplex kampányok megtervezése és lebonyolítása II. Fenntarthatósági tematikájú rendezvény/ rendezvénysorozat szervezése és lebonyolítása III. Nem fenntarthatósági tematikájú kulturális vagy közösségi rendezvényeken való megjelenés szervezése és lebonyolítása IV. Lakossági tanácsadó hálózatok fejlesztése V. Tájbejárás sorozat szervezése és lebonyolítása (önállóan nem, csak az I-IV tám. Tev. Valamelyikével együtt támogatható) I. Középületek és más nagy látogatottságú építmények komplex környezetbarát (hulladékmegelőző, víztakarékos, energiatakarékos) átalakítása II. Fenntartható életmóddal kapcsolatos non profit információs központok fejlesztése III. Környezetbarát, helyi élelmiszerek piacának fejlesztése IV. Biotermékek, ill. környezetbarát termékek és szolgáltatások minősítő vagy hitelesítő rendszerének fejlesztése, a rendszerek népszerűsítése Támogatható tevékenységek – C komponens I. Országos komplex kampányok megtervezése és lebonyolítása - Nem támogatható tevékenységek -Üzleti vagy kereskedelmi célú kampány -Erdei iskola program, kampány - környezetvédelmi célú informatikai fejlesztések - külföldi helyszínen megvalósuló rendezvény vagy tájbejárás -Helyi és/vagy országos védelem alatt álló építmények átalakítását, felújítását tartalmazó projekt - konkrét szervezetek, termékek vagy szolgáltatások marketingje

23 Környezeti nevelés •Csak akkor tudunk a környezetvédelem ügyében hatékonyan fellépni, ha mindannyian belátjuk: tudunk tenni annak érdekében, hogy megállítsuk a szennyezést, a fölösleges pazarlást, és képesek vagyunk jó példát mutatni a jövő generációinak, Magyarország polgárainak. •Minden egyes ember tehet annak érdekében, hogy elkerüljük a bolygónkat veszélyeztető ökológia katasztrófát. •Lehetőségek: Zöld Óvoda, Ökoiskola, Ökoklub, Környezetvédelem Nagykövetei, Zöld Kréta Roadshow.

24 •A környezeti oktatások fontosságáról A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium 2008-ban egy új szakképesítés, alapvetően az önkormányzatok által alkalmazandó munkakör betöltéséhez Klímareferens szakképesítés Országos Képzési Jegyzékbe történő felvételét kezdeményezte.

25 Zöld Óvoda és Ökoiskola

26 Környezeti tudáslánc

27

28 A környezettudatos önkormányzat  A jogszabályi kötelezettségeinek eleget tesz – ez sem mindig teljesül!  A lakosság korrekt és széleskörű tájékoztatása környezetvédelmi ügyekben, együttműködve a közszolgáltatókkal és a környezetvédelmi hatósággal  Szemléletformáló programok a tudatos fogyasztói szokások kialakítása, a keletkező hulladék mennyiségének csökkentése érdekében  Házi komposztálás gyakorlatának elterjesztése, lehetőségének biztosítása  Helyes hulladékkezelési gyakorlat elterjesztése  A Példamutatás elve alapján papírtakarékos/zöld irodák működtetése, intézményi szelektív gyűjtés bevezetése a közintézményekben  Szelektív hulladékgyűjtés infrastruktúrájának kiépítése a településen  Hatékony fellépés a hulladékelhagyó magatartás visszaszorítása érdekében  A települési beruházások kapcsán (példamutatás elve) energiatakarékos és klímatudatos megoldások keresése

29 Köszönöm megtisztelő figyelmüket!


Letölteni ppt "„Az önkormányzatokat érintő környezetvédelmi feladatokról, fejlesztésekről a környezettudatos szemlélet kialakításáról, a környezeti oktatás fontosságáról”"

Hasonló előadás


Google Hirdetések