Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A magyar gazdaság működésének ciklusai (1925-1941)

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A magyar gazdaság működésének ciklusai (1925-1941)"— Előadás másolata:

1 A magyar gazdaság működésének ciklusai (1925-1941)

2

3 Az ipar növekedése (1925-29) Világgazdasági struktúraváltás – magyar párhuzamok  Importpótló iparosítás (könnyűipar, élelmiszeripar egyes ágai, finommechanika, textilipar, műanyag, alumínium, bőrgyártás, gyógyszeripar)  Megnehezült gazdasági feltételek  Új vállalkozói réteg (az „örökösök” nemzedéke)  Feltalálók, szabadalmak (Galamb, Bródy stb.)  Villamosenergia-ipar fejlődése – korszakos változás – új munkakultúra

4 Bródy Imre, a kriptongázos izzó feltalálója Galamb József, a T-modell konstruktőre

5 Jendrassik György és az 1938-as gázturbinája

6 A külkereskedelem stabilizálása Külkereskedelem élénkülése - Ausztriával kapcs: legfőbb partner 1936-ig - Ausztriával kapcs: legfőbb partner 1936-ig - 1927 után új piac: Olaszország (7-12 %) - 1927 után új piac: Olaszország (7-12 %) - Kisantant-országokkal ellenséges viszony, - Kisantant-országokkal ellenséges viszony, oldódás Csehszlovákiával oldódás Csehszlovákiával - A potenciális probléma: ki nyújt piacot Mo-nak? - A potenciális probléma: ki nyújt piacot Mo-nak? - Németország jelentősége a magyar külker-ben - Németország jelentősége a magyar külker-ben - Marginális szerep jutott az Európán túli - Marginális szerep jutott az Európán túli területeknek, inkább csak import (választék- területeknek, inkább csak import (választék- bővülés) bővülés)

7 Mg.: növekedés és árnyoldalai  Rossz világpiaci körülmények – túltermelés, eladhatatlan termékkészletek, árdepresszió  Hazai mg. – külső piacvesztés  Urbanizáció, ipar és szolgáltató szektor – bővülő belső piac, + 2 millió fő fogyasztó (1920-41)  Monokultúra, de mellette intenzifikálódás (kertgazdaság, gépek, tájkultúrák, specializáció)  Üzemi sokszínűség: árutermelő és paraszti üzemek  Uradalmak: minőségi termelés  Munkaerő: nagy társadalmi ellentmondások

8 Gazdasági válság (1929-33) 1929-33: USÁ-ból indulva: világgazdasági válság - Külső hatások érvényesülése - Külső hatások érvényesülése - 1931: Osztrák és német krízis - 1931: Osztrák és német krízis - Mo: 1931. bankszünnap, 5 +5 % betétkivétel - Mo: 1931. bankszünnap, 5 +5 % betétkivétel - Transzfermoratórium meghirdetése - Transzfermoratórium meghirdetése - Külkereskedelmi forgalom visszaesése, árak - Külkereskedelmi forgalom visszaesése, árak zuhanása, agrárválság, termelés-visszaesés, zuhanása, agrárválság, termelés-visszaesés, - Strukturális munkanélküliség, nyomor - Strukturális munkanélküliség, nyomor - Az ipart szelektíven érintette a válság, egyes - Az ipart szelektíven érintette a válság, egyes ágazatokban növekedés a válság alatt ágazatokban növekedés a válság alatt

9 Megújulás és piackeresés (1934-1938) Az állami beavatkozás kényszere (Keynes tanai) Az állami beavatkozás kényszere (Keynes tanai)  Új ágazatok meghonosítása: olaj, áram, autó, gépipar, motor, fogyasztási iparok – nőtt a foglalkoztatás és az output  Állami hadimegrendelések fokozódása, nagyipari vállalatok felfutása (pl. Ajka: kriptongyár, bauxitbánya, timföldgyár, erőmű, alum.kohó)  1936 felé: költségvetési egyensúly visszaállása  Mg: telepítési politika: Gömbös alatt 80 000 kisbirtok létrehozása  Szociális kérdések: korporatív megoldás kísérlete

10 A foglalkoztatottság Mo-on 1920-41 között (%-ban) ágazat ágazat192019301941 mezőgazdaság565249 ipar és forgalom 303235 egyéb ágazatok 141616

11 Megújulás, piackeresés a válság után A külkereskedelem átrendeződése - 1934-től emelkedtek a világpiaci árak - 1934-től emelkedtek a világpiaci árak - No: Neuer Plan: fegyverkezési program - No: Neuer Plan: fegyverkezési program - 1934: külkereskedelmi szerződés No-gal - 1934: külkereskedelmi szerződés No-gal - Klíring-elszámolás, hiány utólagos fizetésével - Klíring-elszámolás, hiány utólagos fizetésével - Agrárkivitel és ipari behozatal - Agrárkivitel és ipari behozatal - Nőtt No. szerepe a magyar külkerben, az Anschluss után átveszi az osztrák érdekeltségeket - Nőtt No. szerepe a magyar külkerben, az Anschluss után átveszi az osztrák érdekeltségeket - Német deficit, katonai és politikai zsarolás (1,5 md. DM tartozás Mo. felé, 1933-45 között) - Német deficit, katonai és politikai zsarolás (1,5 md. DM tartozás Mo. felé, 1933-45 között)

12 A szolgáltatási szektor fejlődése  Urbanizáció, népességnövekedés, kereslet  A városi élet fejlődése (gázszolg., villamos áram, vízvezeték, csatorna)  A modern kereskedelem kialakulása (áruházak, boltok, nagy-és kisker. stb.)  A hagy. ker. továbbél: vásárok, házalók  A város: kulturális sokszínűség; értelmiség, szokások (kávéházak, színház, mozi, újság)  A falun kevés a változás: hagyományőrző, de a városi piac motiválja, piacosodás.

13 A Ganz-gyár Árpád nevű motorvonata (1934-40)

14 A fegyverkezési program és háborús gazdaság (1938-45) - 1938: Fegyverkezési program elindítása, 1 md. pengős beruházás - Forrása: vagyonadó és hitel Köv: - A német gazdasági függés erősödése Köv: - A német gazdasági függés erősödése - Az ipar gyors növekedése (11-22 %) - Az ipar gyors növekedése (11-22 %) - Katonai háttérágazatok létrehozása - Katonai háttérágazatok létrehozása - A munkanélküliség megszűnése - A munkanélküliség megszűnése - Jövedelmek emelkedése - Jövedelmek emelkedése - Állami eladósodás befelé - Állami eladósodás befelé Probl: a források elfogynak, holt tőke, mobilizáció

15 A kivitel aránya No-ba (1937-39) 19371939 Magyarország2452 Bulgária4371 Románia1943 Jugoszlávia2246

16 A fegyverkezési program és háborús gazdaság (2) 1938-41: az ország területe megnőtt (+ 79 000 km, 4,67 millió fő került vissza) (+ 79 000 km, 4,67 millió fő került vissza) 1941: Háború, hadigazdálkodás bevezetése Források kimerülnek – a kereslet csökkenése Totális háború: vált. a gazdaság funkciója Háborús népességveszteség 1943-tól Német megszállás, népirtás (Holocaust és egyéb) Jurcsek-féle rend: jegyrendszer, kényszertermelés Infláció, a belső gazdaság felbomlása, az ország kirablása

17


Letölteni ppt "A magyar gazdaság működésének ciklusai (1925-1941)"

Hasonló előadás


Google Hirdetések