Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Szenior Energetikusok Klubja TÁJÉKOZTATÓ A KLÍMATÖRVÉNY ELŐKÉSZÍTÉSÉRŐL LÁNG ISTVÁN Budapest, 2010. január 28.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Szenior Energetikusok Klubja TÁJÉKOZTATÓ A KLÍMATÖRVÉNY ELŐKÉSZÍTÉSÉRŐL LÁNG ISTVÁN Budapest, 2010. január 28."— Előadás másolata:

1 Szenior Energetikusok Klubja TÁJÉKOZTATÓ A KLÍMATÖRVÉNY ELŐKÉSZÍTÉSÉRŐL LÁNG ISTVÁN Budapest, 2010. január 28.

2 AZ ELŐADÁS TÉMAKÖREI •FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS FENNTARTHATÓSÁG •NEMZETI FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSI TANÁCS •KLÍMAPOLITIKA ALAPFOGALMAI •KLÍMATÖRVÉNY ELŐKÉSZÍTÉSE

3 FONTOSABB GLOBÁLIS PROBLÉMÁK •FÖLD NÉPESSÉGÉNEK NÖVEKEDÉS 1825 – 1 milliárd fő 2010 – 6,7 milliárd fő 2050 – 8,5 – 9,0 milliárd fő •GAZDASÁGI SZAKADÉK GAZDAGOK ÉS SZEGÉNYEK KÖZÖTT •KÖRNYEZET SZENNYEZŐDÉSE •TERMÉSZETI ERŐFORRÁSOK KIMERÜLÉSE •KLÍMAVÁLTOZÁS

4 FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS DEFINÍCIÓI BRUNDTLAND BIZOTTSÁG Fenntartható fejlődés olyan fejlődés, amely kielégíti a jelen generációk szükségleteit, anélkül, hogy ez veszélyeztetné a jövő generációk hasonló szükségleteit. HERMAN DALY A fenntartható fejlődés a folyamatos szociális jól-lét biztosítása az ökológiai eltartó képesség határain belül.

5 A fenntarthatóság magában foglalja a jelenlegi emberi szükségletek kielégítését, ugyanakkor megőrzi a környezetet és azokat a természeti erőforrásokat, amelyekre a jövő generációknak szükségük lesz.

6 KÉT SZEMLÉLETI MÓD 1.Relatív antropocentrikus 2.Ökocentrikus

7 Az Európai Unió kidolgozta a Közösség fenntartható fejlődési stratégiáját. Kötelezte a tagállamokat, hogy készítsék el a nemzeti fenntartható fejlődési stratégiákat. Magyarország 26-ik tagként 2007. július elején adta át a nemzeti stratégiát, amelyet a Kormány szinten hagytak jóvá. A dokumentum nem került az Országgyűlés elé. A nemzeti stratégia gyakorlatilag semmilyen hatással nem volt az ágazati stratégiákra.

8 NEMZETI FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSI TANÁCS Országgyűlési határozat hozta létre 2008-ban. Alapvető feladata a fenntarthatósággal kapcsolatos helyzetről, a jövő feladatairól tájékoztató és javaslati előterjesztések készítése az OGY részére. Tagjai: 32 tag, akiket különböző társadalmi érdekcsoportok delegálnak. A parlamenti pártok szakpolitikusai. Elnöke az OGY mindenkori elnöke Társelnökök: Kormány képviselője Ellenzéki pártok képviselője Civil szervezetek képviselője Tudományos közösség képviselője Önálló Titkársággal rendelkezik

9 AZ NFF TANÁCS FELÉPÍTÉSE •A Tanács plenáris ülése Állandó meghívottak –Szakmai-tudományos Munkabizottság –Energia-Klíma Munkacsoport –Vidék és Agrár Munkabizottság –Vízpolitikai Munkabizottság –Társadalmi Tudatosság Munkabizottság –Egészségügyi és Szociális Munkabizottság /szervezés alatt/ •Elnökség: - elnök - tiszteletbeli elnök - társelnökök - Titkárság vezetője

10 A TANÁCS EDDIGI TEVÉKENYSÉGE •Elkészült a Fenntarthatóság helyzete Magyarországon című dokumentum. Rövid megnevezése: Jövőkereső •Hamarosan országos társadalmi vita indul a Jövőkereső megállapításairól és javaslatairól •OGY határozat előírja, hogy készüljön el az új Nemzeti Fenntartható Fejlődési Stratégia 2011 július 1-ig •OGY határozat előírja, hogy készüljön el az Éghajlatvédelmi Kerettörvény /Klímatörvény/ 2010 február 28-ig

11 NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK •Európai Környezetvédelmi és Fenntartható Fejlődési Tanácsok Hálózata •Európai Fenntartható Fejlődési Hálózat •Kiemelt ország-kapcsolatok: •Nagy-Brittannia •Ausztria •Németország •Európai Unió illetékes munkaszervei

12 KLÍMAVÁLTOZÁS MINDIG VOLT MINDIG VAN MINDIG LESZ A valódi kérdés az, hogy a természeti erőket az antropogén hatás mennyire erősítette fel az elmúlt 150-200 évben. A tudósok többségének véleménye szerinte ma már az antropogén hatás a domináns tényező.

13 KLÍMAPOLTIKA Két irányzata van: •Az üvegházhatású gázok légkörbe való bejutásának csökkentése (mitigation) •Alkalmazkodás, ami magában foglalja a megelőzést, védekezést, az elhárítást, a kárenyhítést és a helyreállítást.

14

15 Az emberek nem a klímaváltozást, mint folyamatot érzékelik, hanem a meteorológiai események gyakoriságának és intenzitásának növekedését. A meteorológiai események csoportosítása: •Hőmérséklet •Csapadék •Légmozgások

16 A Föld átlaghőmérséklete 15 Celsius fok. A felmelegedés mértéke az utóbbi 100 évben 0,7 Celsius fok. A Meteorológiai Világszervezet adatai szerint részletes meteorológiai méréseket 150 év óta folytatnak. Az adatok alapján sorba lehet állítani az éveket a leghűvösebbtől a legmelegebbig. 150 év alatt mért 20 legmelegebb és belefér az utóbbi 26 év tartományába. 150 év alatt mért 10 legmelegebb év belefér az utóbbi 12 év tartományába.

17 JÉGFURATOKBAN LÉVŐ LEVEGŐMINTÁK VIZSGÁLATA Az elmúlt 400 ezer év alatt a légkör szén- dioxid tartalma sohasem volt több, mint 280 ppm. Jelenleg 384 ppm. A növekedés az utóbbi 150 év alatt következett be.

18 ÜVEGHÁZHATÁS Az üvegházhatású gázok (szén-dioxid, metán, nitrogén-dioxid stb.) visszaverik a hősugarak egy részét a Föld felszínére. Így kezdődik a felmelegedés, ami megváltoztatja a légkör energetikai és hidrológiai rendszerének korábbi egyensúlyát. Így alakulnak ki a szélsőséges meteorológiai események. A felhők is okoznak üvegházhatást. A felhő néhány napig marad a légkörben, míg a CO 2 ötven-száz évig.

19 A tudósok véleménye szerint el kell kerülni, hogy a globális felmelegedés nagyobb legyen, mint 2 Celsius fok, az ipari forradalomtól számítva. Ellenkező esetben visszafordíthatatlan folyamatok alakulnak ki. /a plusz 2 fokból, már 0,7 fokot megvalósítunk/ A globális klímapolitika alapvető tétele, hogy el kell kerülni a plusz 2 fok felmelegedést. Ennek alapvető eszköze az üvegházhatású gázok légkörbe való feljutásának radikális lecsökkentése.

20 TÖRTÉNETI RÉSZ 1992. Rió de Janeiro ENSZ Keretegyezmény a klímaváltozásról. Mindenki aláírta és ratifikálta, de csak a jószándékot deklarálták adatok nélkül. 1997. Kiotói Jegyzőkönyv 28 iparilag fejlett ország jogilag kötelező vállalásokat fogadott el az ÜHG-ok csökkentésére. 1990-2012 között globálisan 5,2% csökkentés. - Az USA nem ratifikálta - A fejlődő országok semmilyen számszerűsíthető kötelezettséget nem vállaltak

21 KOPPENHÁGAI KLÍMACSÚCS •Egyrészt kudarc, mert nem született új megállapodás a 2012 utáni időszakra. •Másrészt volt előrelépés is; az USA bejelentette, hogy vállal csökkentési kötelezettséget. A feltörekvő fejlődők is készek önkéntes alapon csökkentést végrehajtani, de ezt nem jogilag kötelező formában képzelik el. •A szegény fejlődőnek 100 milliárd dollár támogatást ígértek az éghajlati, időjárás károk megelőzősére, enyhítésére. A tárgyalások szakértői szinten folytatódnak. Következő Csúcsértekezlet 2010 november, Mexicó City.

22 KÜLÖNBÖZŐ NÉZETEK •Klíma-optimisták Van ember okozta klímaváltozás, de jelentős beruházásokkal és nemzetközi együttműködéssel a folyamat megállítható. •Klíma-pesszimisták Van ember okozta klímaváltozás, de ennek megállapítása roppant költséges. Inkább az alkalmazkodásra kellene több figyelmet fordítani. •Klíma-szekptikusok Az emberi ráhatás elenyésző. A természet erői működnek. A védekezést, alkalmazkodást kell előtérbe helyezni.

23 ÉGHAJLATVÉDELMI KERETTÖRVÉNY TERVEZETE A törvény célja, hogy a termelési, fogyasztási és életviteli szerkezet, a települési szerkezet, az épített környezet és a területhasználat célirányos módosításával, a környezettudatos szemlélet, mindenekelőtt a takarékos energia- és anyagfelhasználás előmozdításával, továbbá az éghajlatváltozáshoz való társadalmi alkalmazkodás feltételeinek megfelelő kialakításával hozzájáruljon az éghajlatváltozás lassításához, hatásainak mérsékléséhez, és a változásokhoz való alkalmazkodáshoz.

24 A TÖRVÉNY ALAPELVEI •Fenntartható fejlődés •Rendszerszemlélet •Környezeti átterhelések kiküszöbölése •Társadalmi igazságosság •Erőforrásokhoz való egyenlő hozzáférés •Az élethez nélkülözhetetlen szükségletek kielégítése •Szubszdiaritás

25 /folytatás/ •Társadalmi részvétel •Felelősségvállalás •Elővigyázatosság és megelőzés •Erőforrások valós értékének számbavétele •Kiszámítható, átlátható, összehangolt szabályozás •Decentralizáció és regionalizmus •Integráció

26 A fosszilis energiaforrás-felhasználás csökkentésének indokai •Nagymértékű külpiaci függés a fosszilis primer energiahordozók tekintetében •A fosszilis energiaforrások jövőben várható kimerülése és drasztikus áremelkedések lehetőségei •A légkörbe jutó ÜHG gázok mérséklése

27 A KLÍMATÖRVÉNY FONTOSABB TÉMAKÖREI •ÜHG kibocsátás csökkentésének mértéke 2020-ig és 2050-ig /output szabályozás/ •A fosszilis energiafelhasználás általános csökkentése /input szabályozás/ •Hatékonyság növelése, takarékos energiafelhasználás •Megújuló energiaforrások kapacitásának növelése •Szabályozó rendszerek felülvizsgálata és összehangolása

28 /folytatás/ •Éghajlatvédelmi Alap létrehozása /visszatérítendő jelleggel/ •Ökológiai feltételek előtérbe helyezése •Alkalmazkodás, védekezés •Tudatformálás •Kutatás-fejlesztés megerősítése

29 JAVASOLT CSÖKKENTÉSI ÉRTÉKEK Bázisév: 1990összkibocsátás 99,1 millió tonna szén-dioxid egyenérték Bázisév: 2005 összkibocsátás 80,3 millió tonna szén-dioxid egyenérték Csökkentési terv 2020-ra 60 millió tonna szén-dioxid egyenérték Csökkentés mértéke 40% 1990-hez viszonyítva 25,5% 2005-höz viszonyítva Csökkentési terv 2050-re 20 millió tonna szén-dioxid egyenérték Csökkentés mértéke 80% 1990-hez viszonyítva 75% 2005-höz viszonyítva

30 Az Éghajlatvédelmi kerettörvény végrehajtása rendkívüli gazdasági és társadalmi erőfeszítéseket igényel. Lényegében véve új gazdasági és energetikai rendszerek kiépítését kell elvégezni mintegy 40 év alatt. ___. ___ Köszönöm szíves figyelmüket!


Letölteni ppt "Szenior Energetikusok Klubja TÁJÉKOZTATÓ A KLÍMATÖRVÉNY ELŐKÉSZÍTÉSÉRŐL LÁNG ISTVÁN Budapest, 2010. január 28."

Hasonló előadás


Google Hirdetések