Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Joint Venture Szövetség Kecskemét 2009. március 5. Dr. Ligeti Csák Feketegazdaság - adótudatosság 1 A feketegazdaság és alternatívája, az adótudatosság.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Joint Venture Szövetség Kecskemét 2009. március 5. Dr. Ligeti Csák Feketegazdaság - adótudatosság 1 A feketegazdaság és alternatívája, az adótudatosság."— Előadás másolata:

1 Joint Venture Szövetség Kecskemét 2009. március 5. Dr. Ligeti Csák Feketegazdaság - adótudatosság 1 A feketegazdaság és alternatívája, az adótudatosság A feketegazdaság makrogazdasági és piactorzító hatása, az adótudatosság jelentősége Dr. Ligeti Csák

2 Joint Venture Szövetség Kecskemét 2009. március 5. Dr. Ligeti Csák Feketegazdaság - adótudatosság 2 A feketegazdaság és kapcsolt fogalmak 1 •rejtett •szürke •fekete •illegális •árnyék •földalatti •informális •nem megfigyelt

3 Joint Venture Szövetség Kecskemét 2009. március 5. Dr. Ligeti Csák Feketegazdaság - adótudatosság 3 A feketegazdaság és kapcsolt fogalmak 2 Rejtett / nem megfigyelt gazdaság: •legális gazdasági termelő tevékenység, adóelkerülés érdekében részben, vagy egészben eltitkolt módon folytatva •illegális gazdasági termelő tevékenység •legális, de bejelentésre és adófizetésre nem kötelezett termelő tevékenység (informális gazdaság) •illegális gazdasági, de nem termelő tevékenység (pl. csempészet)

4 Joint Venture Szövetség Kecskemét 2009. március 5. Dr. Ligeti Csák Feketegazdaság - adótudatosság 4 Mit értünk feketegazdaság alatt? /1 Nincs általánosan elfogadott definíció •jogi értelmezés •etikai értelmezés •gazdaságpolitikai értelmezés •adóügyi értelmezés •statisztikai értelmezés

5 Joint Venture Szövetség Kecskemét 2009. március 5. Dr. Ligeti Csák Feketegazdaság - adótudatosság 5 Mit értünk feketegazdaság alatt? /2 Jogi értelmezés •jogsértő gazdasági tevékenység •jogsértő módon folytatott legális gazdasági tevékenység

6 Joint Venture Szövetség Kecskemét 2009. március 5. Dr. Ligeti Csák Feketegazdaság - adótudatosság 6 Mit értünk feketegazdaság alatt? /3 Etikai megközelítés •általában: nem bejelentett gazdasági tevékenység •azon belül a feketegazdaság: a társadalmi igazság és méltányosság alapján a közfelfogásban elítélt tevékenység (még akkor is, ha nem jogellenes)

7 Joint Venture Szövetség Kecskemét 2009. március 5. Dr. Ligeti Csák Feketegazdaság - adótudatosság 7 Mit értünk feketegazdaság alatt? /4 Gazdaságpolitikai megközelítés •általában: gazdasági szempontból jelentős, de a szabályozás alól kibújt, nem bejelentett és nehezen utolérhető gazdasági tevékenység •a költségvetési egyensúlyt és a versenyképességet rontó, illegális, vagy illegálisan folytatott gazdasági tevékenység

8 Joint Venture Szövetség Kecskemét 2009. március 5. Dr. Ligeti Csák Feketegazdaság - adótudatosság 8 Mit értünk feketegazdaság alatt? /5 Adóügyi szempontból •jogszabálykijátszó vagy jogszabálysértő módon teljes vagy részleges adóelkerülés, adócsalás •törvénysértő gazdasági tevékenység (bűncselekmény) nem tartozhat ide, mert azt nem adóztatni, hanem visszaszorítani kell (a bűncselekményből származó jövedelem adóztatása legalizálná a bűncselekményt)

9 Joint Venture Szövetség Kecskemét 2009. március 5. Dr. Ligeti Csák Feketegazdaság - adótudatosság 9 Mit értünk feketegazdaság alatt? /6 Makrogazdasági statisztika szempontjából •A statisztikus nem minősít, hanem megfigyel •NOE = nem megfigyelt gazdaság = rejtett gazdaság

10 Joint Venture Szövetség Kecskemét 2009. március 5. Dr. Ligeti Csák Feketegazdaság - adótudatosság 10 NOE a makrogazdasági statisztikában /1 •hiányzik a statisztikai felvételekből és adminisztratív adatokból •a termelés részét képezi beleértve az illegális tevékenységeket is (drog, prostitúció), de pl. lopás, sikkasztás nem •a GDP-be beszámítandó, de csak jól dokumentálható információkra alapozott becslések alapján •módszertani fejlesztés alatt

11 Joint Venture Szövetség Kecskemét 2009. március 5. Dr. Ligeti Csák Feketegazdaság - adótudatosság 11 NOE a makrogazdasági statisztikában /2 •Statisztikai rejtett –Statisztikai felvételekre nem válaszol –Statisztikai megfigyelési határ alá esik –Regiszter naprakészségének hiánya •Gazdasági rejtett –A kibocsátás lefelé torzítása, a költségek felfelé torzítása –Regisztrálás alóli kibújás –Illegális tevékenység •Egyéb –Saját felhasználásra termelés (pl.: saját fogyasztásra termelt élelmiszer, házilagos lakásépítés) –Természetbeni bérek

12 Joint Venture Szövetség Kecskemét 2009. március 5. Dr. Ligeti Csák Feketegazdaság - adótudatosság 12 NOE a makrogazdasági statisztikában /3 •Általános érdeklődés: –rejtett, illegális, szürke - napi realitás •Kormányzati, költségvetési érdek: – elmaradó adóbevételek •Nemzetközi összehasonlítás – befolyásolja az országok GDP szerinti rangsorát – GNI (GDP) alapú nemzetközi tagdíjak (EU közös forrás), – GDP alapú EU-s támogatások

13 Joint Venture Szövetség Kecskemét 2009. március 5. Dr. Ligeti Csák Feketegazdaság - adótudatosság 13 Minden adat megvan ? Termelők, akik nincsenek a felvételekben és az adminisztratív adatokban Termelők, akik szerepelnek a felvételekben és az adminisztratív adatokban A nem válaszolás helytelenül kezelve N7b A válasz vagy nem válasz helyesen kezelve A termelő válasza helyes A termelő helytelen válasza N6 Nem N7a Igen Nem Igen Nem jogi személyek, akik nem szerepelnek a statisztikában N5 Jogi személyek, akik nem szerepelnek a statisztikában N4 Nem N3 Igen (nem regisztrált termelő) N1 Illegális termelők N2 Benne van-e a stat. felvételekben vagy az adminisztratív adatokban? Szerepelnek-e a regiszterben? Kötelező a regisztrálás? Jogi személyek? Válaszolási problémák? Az összes termelő gazdasági aktivitása Helytelen válasz?

14 Joint Venture Szövetség Kecskemét 2009. március 5. Dr. Ligeti Csák Feketegazdaság - adótudatosság 14 N1-N7 összefoglalása •illegális tevékenység N2 •legális, de nem bejelentett tevékenység N1 •legális, bejelentett, de „aluljelentett” tevékenység N6 •legális, de nem kell regisztráltatni N3 (pl. saját fogyasztásra termelés, házilagos lakásépítés) •a statisztikai rendszer hibájából rosszul, vagy egyáltalán nem megfigyelt tevékenység N4, N5, N7

15 Joint Venture Szövetség Kecskemét 2009. március 5. Dr. Ligeti Csák Feketegazdaság - adótudatosság 15 A GDP korrekciójában az egyes NOE kategóriák %-os súlya

16 Joint Venture Szövetség Kecskemét 2009. március 5. Dr. Ligeti Csák Feketegazdaság - adótudatosság 16 Rejtett gazdaság miatti GDP korrekciók néhány példa (2000-2004 között) •Olaszország 16% •Görögország 20% •Portugália 10% •Luxemburg 8%

17 Joint Venture Szövetség Kecskemét 2009. március 5. Dr. Ligeti Csák Feketegazdaság - adótudatosság 17 A GDP korrekciója az EU-hoz 2004- ben csatlakozott országokban

18 Joint Venture Szövetség Kecskemét 2009. március 5. Dr. Ligeti Csák Feketegazdaság - adótudatosság 18 Milyen szektorokat érint? •Nem pénzügyi vállalkozások szektora –kis Kft-k –Bt-k –„evázók” –??? multik ??? •Háztartási szektor –egyéni vállalkozók –mezőgazdasági kistermelők, lakásépítők, barkácsolók, stb –illegális tevékenységet folytatók

19 Joint Venture Szövetség Kecskemét 2009. március 5. Dr. Ligeti Csák Feketegazdaság - adótudatosság 19 A GDP korrekció szektorok szerint (%)

20 Joint Venture Szövetség Kecskemét 2009. március 5. Dr. Ligeti Csák Feketegazdaság - adótudatosság 20 Rejtett gazdaság becsült nagyságrendje, 2005 (eMrd Ft) vállalkozási szektor egyéni vállalkozók egyéb háztartási szektor összesen illegális tevékenység 0,2 eltitkol, aluljelentett tevékenység 0,91,42,3 egyéb háztartási tevékenység 0,8 összesen0,91,41,03,3

21 Joint Venture Szövetség Kecskemét 2009. március 5. Dr. Ligeti Csák Feketegazdaság - adótudatosság 21 Rejtett gazdaság becsült nagyságrendje a GDP %-ában, 2005 vállalkozási szektor egyéni vállalkozók egyéb háztartási szektor összesen illegális tevékenység 1,0 eltitkol, aluljelentett tevékenység 4,06,810,8 egyéb háztartási tevékenység 3,4 összesen4,06,84,415,2

22 Joint Venture Szövetség Kecskemét 2009. március 5. Dr. Ligeti Csák Feketegazdaság - adótudatosság 22 Mekkora lehet a feketegazdaság ? (2005) •GDP-ben becsült NOE kb 15%3,3 ezer Mrd Ft •GDP-ben becsült feketegazdaság rész: kb 12% 2,5 ezer Mrd Ft •GDP-ben nem becsült rész ? (kérem szóljon, aki tudja)

23 Joint Venture Szövetség Kecskemét 2009. március 5. Dr. Ligeti Csák Feketegazdaság - adótudatosság 23 A feketegazdaság költségvetési következménye •a termelésből nem befolyt adó –áfa és jövedéki adó –TÁSA –járulékok, TB •nem termelő illegális tevékenység miatt nem befolyt adó –vámcsalás (csempészet), –egyéb legális és illegális jövedelem után eltitkolt adó –korrupció

24 Joint Venture Szövetség Kecskemét 2009. március 5. Dr. Ligeti Csák Feketegazdaság - adótudatosság 24 A központi kormányzat bevételi egyenlege 2008-ban 13 eMrd Ft

25 Joint Venture Szövetség Kecskemét 2009. március 5. Dr. Ligeti Csák Feketegazdaság - adótudatosság 25 Mekkora lehet a be nem fizetett összeg? Több mint 2 eMrd Ft

26 Joint Venture Szövetség Kecskemét 2009. március 5. Dr. Ligeti Csák Feketegazdaság - adótudatosság 26 Mire kell az adó?

27 Joint Venture Szövetség Kecskemét 2009. március 5. Dr. Ligeti Csák Feketegazdaság - adótudatosság 27 A feketegazdaság következményei •magas adóterhek •állami infrastrukturális beruházások visszafogása •egyenlőtlen verseny •a közerkölcs megromlása •jogbizonytalanság •az ország versenyképességének romlása

28 Joint Venture Szövetség Kecskemét 2009. március 5. Dr. Ligeti Csák Feketegazdaság - adótudatosság 28 A rejtett gazdaság társadalmi csapda •Látszólag mindenki jól jár, valójában az egész társadalom rosszul jár •Lásd pl. Hankiss Elemér: Társadalmi csapdák •http://mokk.bme.hu/hallgato/tudir/idovan/hankisshttp://mokk.bme.hu/hallgato/tudir/idovan/hankiss •http://ajk.elte.hu/student/jsz/JOGSZOCIOL%C3%93 GIA/tars.cshttp://ajk.elte.hu/student/jsz/JOGSZOCIOL%C3%93 GIA/tars.cs

29 Joint Venture Szövetség Kecskemét 2009. március 5. Dr. Ligeti Csák Feketegazdaság - adótudatosság 29 Van-e a megoldás? •adócsökkentés – de miből???? •következetes ellenőrzés •kivételek és kivételezettek megszüntetése •korrupció visszaszorítása •átláthatóan működő közigazgatás •hatékonyabb gazdasági igazságszolgáltatás •adótudatosság: befizeti az adót és megköveteli az állam hatékony és igazságos működését

30 Joint Venture Szövetség Kecskemét 2009. március 5. Dr. Ligeti Csák Feketegazdaság - adótudatosság 30 Köszönöm a figyelmet


Letölteni ppt "Joint Venture Szövetség Kecskemét 2009. március 5. Dr. Ligeti Csák Feketegazdaság - adótudatosság 1 A feketegazdaság és alternatívája, az adótudatosság."

Hasonló előadás


Google Hirdetések