Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

NÉPESSÉG- & TELEPÜLÉS- FÖLDRAJZ 2012. A kép forrása: (Bevölkerung)http://www,dsw-online.de/diashow.html NÉPESSÉG-

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "NÉPESSÉG- & TELEPÜLÉS- FÖLDRAJZ 2012. A kép forrása: (Bevölkerung)http://www,dsw-online.de/diashow.html NÉPESSÉG-"— Előadás másolata:

1 NÉPESSÉG- & TELEPÜLÉS- FÖLDRAJZ 2012

2 A kép forrása: (Bevölkerung)http://www,dsw-online.de/diashow.html NÉPESSÉG- FÖLDRAJZ

3 NÉPESSÉG- ÉS TELEPÜLÉSFÖLDRAJZ 2. A FÖLD NÉPESEDÉSE A kép forrása: (Bevölkerung)http://www,dsw-online.de/diashow.html

4 2. 3. A Föld eltartó képessége A kép forrása: (Bevölkerung)http://www,dsw-online.de/diashow.html

5 A Föld eltartó képessége I. Alapfogalmak[5] A Föld eltartó képessége I. Alapfogalmak[5] KOVÁCS Z.: Népesség- és településföldrajz. ELTE, Budapest, 2002, 16 – 21. o. [k. t.] optimális népességszám   optimális népességszám → „… egy adott területen azt a népességszámot jelenti, amelynél a legmagasabb életszínvonal és jólét érhető el.”  kísérőjelenségei: teljes foglalkoztatás; a jövedelmek tartós bővülése; demográfiai egyensúly; a korosztályok kiegyenlítettsége túlnépesedés   túlnépesedés természeti erőforrások meghaladja → a népességszám „… a területen rendelkezésre álló és potenciálisan kiaknázható természeti erőforrások (talaj, növénytakaró, ásványkincsek, stb.) szintjét meghaladja.”  kísérőjelenségei: éhezés; alulfoglalkoztatás; szegénység alulnépesedés   alulnépesedés → „… a népességszám, ill. népsűrűség … olyan alacsony, hogy a népesség nem képes kiaknázni, kihasználni a terület adottságait.” maximális népességszám alacsony szinten   maximális népességszám → „Az ember fennmaradásához szükséges minimális élelem mennyisége, illetve a terület adottságainak ismerete alapján...” kiszámítható, hogy „…a terület mekkora népességtömeg ellátását képes alacsony szinten garantálni.” minimális népességszám   minimális népességszám → (kisebb, zárt területek) „A minimális népesség esetén a helyi társadalom reprodukciója még éppen lehetséges, gazdasági szempontból lehetővé válik a munkamegosztás primitív formája.”

6 Népesedéselmélet : Népesedéselmélet forrás: KLINGER A. et al. [szerk.]: Demográfia, 5. fejezet [HOÓZ István], KSH, Budapest, 1996, 487 – 518. o. [k. t.] a népesedés elmélete ► a népesedés elmélete változások → „... a népesség számában és összetételében beállt változások okait és következményeit, kapcsolatait más társadalmi és természeti jelenségekkel való kapcsolatait, népszaporodás a népszaporodás általános tendenciáit, törvényszerűségeit kutatja”

7 A demográfiai változásokat magyarázó elméletek I. : A demográfiai változásokat magyarázó elméletek I. forrás: KLINGER A. et al. [szerk.]: Demográfia, 5. fejezet [HOÓZ István], KSH, Budapest, 1996, 490. o. [k. t.] SÜSSMILCH ► SÜSSMILCH, J. P. [1707 – 1767]  „Die Göttliche Ordnung in der Veränderungen des menschlichen Geschlecht, aus der Geburt, dem Tode und der Fortpflanzung desseleben erwiesen.” [1741] → porosz teológus → „A népmozgalmi adatokat tanulmányozva megállapította, hogy a különböző életkorúak halálozása, a halvaszületettek aránya, a balesetek száma változatlan, a halálozás szezonális jellege hasonló, a születési arányszámok évek óta változatlanok, stb. isteni rend A jelenségek közötti okozati összefüggéseket keresve arra a következtetésre jutott, hogy ez a nagy állandóság az isteni rend megnyilvánulása a jelenségek alakulásában.”

8 A modern népesedéselméletek – MALTHUS A modern népesedéselméletek – MALTHUS Összefoglaló MALTHUS  MALTHUS, Thomas, R. [1766 – 1834] → anglikán lelkész → három gyermeke született demográfusközgazdász → demográfus; közgazdász; közíró → tanulmányok: → Cambridge (hittudomány & bölcsészet) → 1797: lelkészi állás → 1805: nemzetgazdaságtant és történelmet oktat a Kelet-indiai Társaság kollégiumában [Haileyburg]  főbb művei: → Essay on the principles of population [1798] {névtelenül} → Essay on the principles of population [1803] {II., átdolgozott, kiegészített kiadás; saját névvel} → a második kiadást megelőzően: észak-amerikai tanulmányút és kiterjedt adatgyűjtés → a szerző haláláig még 4 kiadás → Principles of political economy [1820] → Definitions in political economy [1827]  az „Essay...” ideológiai céljai törvények → híressé vált esszéjével a Rousseau hatása alatt álló kortársának, William GODWINnak szocialisztikus-egalitariánus elméletét szerette volna cáfolni a nyomor társadalmi okairól, rámutatva arra, hogy ezek az okok – szerinte – a természetben, az általa megragadni vélt természeti törvényekben rejlenek szegénypolitika → a korabeli szegénypolitika, a segélyezés rendszerének bírálata, ami Malthus szerint szükségképpen túlnépesedéshez vezet

9 t népességszám, rendelkezésre álló élelem mennyisége y=x+ty=x t Népesség Rendelkezésre álló élelem Élelmiszertöbblet Élelmiszerhiány Háborúk, éhínségek, járványok A Föld eltartó képessége II. [Malthuselmélet] A Föld eltartó képessége II. [Malthus – elmélet] forrás: KOVÁCS Z., 2002, 22. o; LIVI – BACCI, M., 1999, 98. skk  M ALTHUS, T. R.: An Essay on the Principle of Population

10 „Értekezés a népesedés törvényeiről” : „Értekezés a népesedés törvényeiről” forrás: KLINGER A. et al. [szerk.]: Demográfia, KSH, Budapest, 1996, 491 – 492. o. [k. t.] M ALTHUS népesedési törvényei  M ALTHUS népesedési törvényei [1798] korlátozvaélelmiszer → „1. A népesedés szükségszerűleg korlátozva van az élelmiszer által. növekszik szaporodnak 2. A népesség mindig növekszik, ahol az élelmiszerek szaporodnak, akadály ha csak valami igen hatalmas és szembeszökő akadály által nincs gátolva. önmegtartóztatásbűnnyomor Ezen akadályok és azon akadályok, amelyek visszaszorítják a szaporodás nagyobb erejét és eredményét egy színvonalon tartják az élelmiszerekével, erkölcsi önmegtartóztatás [ra], bűn [re] és nyomorra vihetők vissza.”

11 „Malthusianizmus” I. : „Malthusianizmus” I. forrás: HELLER Farkas: Közgazdasági Lexikon, Grill, Budapest, 1937, 301. o. [k. t.]  M MM MALTHUS [1766 – 1834] → „...a túlnépesedés felé hajlás törvényének szomorú hatásait az emberiség e ee erkölcsi önmegtartóztatással enyhítheti.” → „...népesedési tanából kifolyólag ellensége volt a s ss szegényügyi törvényeknek, mert ezek a n nn népszaporodást nem lassítják, hanem inkább e ee elősegítik.”

12 „Malthusianizmus” II. „Malthusianizmus” II. Közgazdasági Kislexikon, Kossuth, Budapest, (4. kiad.),1987, 332. o. [k. t.] malthusianizmus  malthusianizmus [~ marxista értelmezés] reakciós → „...reakciós népesedési elmélet és... népesedéspolitikai koncepció, amely az éhséget és a nyomort »örök«, »megváltozhatatlan« természeti törvények következményeként mutatja be, elleplezve ezzel annak társadalmi-gazdasági okait.” → „A malthusianizmus jelenkori képviselői azt bizonygatják, hogy a világ abszolút túlnépesedett és katasztrófáknak néz elébe.... A modern malthusianizmus szoros kapcsolatban áll az »élettér«- elmélettel, a fajelmélettel s a legreakciósabb imperialista körök érdekeit szolgálja.”

13 növekszik A lélekszám növekszik A házasságkötési hajlandóság: csökken  A termékenység csökken csökken A lélekszám csökken A Malthus-féle pozitív és megelőző fékek rendszere. Demográfiai hatásuk a növekedés, ill. a hanyatlás fázisában LIVI-BACCI A Malthus-féle pozitív és megelőző fékek rendszere. Demográfiai hatásuk a növekedés, ill. a hanyatlás fázisában forrás: LIVI-BACCI, M.: A világ népességének rövid története, Osiris, Budapest, 1999, 102. o., ábra. csökken A lélekszám csökken A házasságkötési hajlandóság: növekszik  A termékenység növekszik növekszik A lélekszám növekszik Az élelmiszerárak felszöknek  A reálbérek csökkennek  A halandóság növekszik A házasságkötési hajlandóság: változatlan = Az élelmiszerárak csökkennek  A reálbérek növekednek  A házasságkötési hajlandóság: változatlan = A halandóság csökken

14 növekszik A lélekszám növekszik A házasságkötési hajlandóság: csökken  A termékenység csökken csökken A lélekszám csökken A Malthus-féle pozitív és megelőző fékek rendszere. Demográfiai hatásuk a növekedés, ill. a hanyatlás fázisában LIVI-BACCI A Malthus-féle pozitív és megelőző fékek rendszere. Demográfiai hatásuk a növekedés, ill. a hanyatlás fázisában forrás: LIVI-BACCI, M.: A világ népességének rövid története, Osiris, Budapest, 1999, 102. o., ábra. csökken A lélekszám csökken Az élelmiszerárak csökkennek  A reálbérek növekednek  A halandóság csökken A házasságkötési hajlandóság: növekszik  A termékenység növekszik növekszik A lélekszám növekszik A házasságkötési hajlandóság: változatlan = Az élelmiszerárak felszöknek  A reálbérek csökkennek  A halandóság növekszik A házasságkötési hajlandóság: változatlan =                    

15 növekszik A lélekszám növekszik A házasságkötési hajlandóság: csökken  A termékenység csökken csökken A lélekszám csökken A Malthus-féle pozitív és megelőző fékek rendszere. Demográfiai hatásuk a növekedés, ill. a hanyatlás fázisában LIVI-BACCI A Malthus-féle pozitív és megelőző fékek rendszere. Demográfiai hatásuk a növekedés, ill. a hanyatlás fázisában forrás: LIVI-BACCI, M.: A világ népességének rövid története, Osiris, Budapest, 1999, 102. o., ábra. csökken A lélekszám csökken Az élelmiszerárak csökkennek  A reálbérek növekednek  A halandóság csökken A házasságkötési hajlandóság: növekszik  A termékenység növekszik növekszik A lélekszám növekszik A házasságkötési hajlandóság: változatlan = Az élelmiszerárak felszöknek  A reálbérek csökkennek  A halandóság növekszik A házasságkötési hajlandóság: változatlan =                    

16 A malthusi modell értékelése I. A malthusi modell értékelése I. forrás: LIVI-BACCI, M.: A világ népességének rövid története. Osiris, Budapest, 1999., 101. o. [k. t. ] a „malthusi modell” összefoglalása ► a „malthusi modell” összefoglalása [4] → „Bár... az évek során sokszor bírálták és korszerűsítették, az eredeti megfogalmazás lényegében ma is érvényes.” élelem halandóságnépességnövekedés egyensúly   „Az elsődleges forrás az élelem. Ha népesség ennek szűkében van, nő a halandóság, lelassul (vagy a visszájára fordul) a népességnövekedés, így magától helyreáll az egyensúly.” csökkenőhozadékkivédhetetlen   „A csökkenő hozadék törvénye kivédhetetlen. új földekmunkaintenzitás fokozása Az új földek művelés alá vonása és a munkaintenzitás fokozása – ami válasz a demográfiai növekedésre – az újabb föld vagy az újabb munka egységére számolva egyre kisebb termelésnövekedést eredményez.” találmányokújítások felemészt   „A termékmennyiség vagy a termelékenység növekedése, amely a találmányok vagy az újítások nyomán jön létre, csak időleges enyhülést hoz, mivel a demográfiai növekedés felemészt minden nyereséget.” ördögikörismerete szabályozza   „A népességnövekedés és a pozitív fékek ördögi körének ismerete rávezetheti a népességet, hogy a népszaporulatot (és így a demográfiai növekedést) házasodási korlátokkal szabályozza.” agrárérvényes élelem → „A... modell különösen a művelhető földek nagysága által korlátozott agrártársadalmakra, valamint azokra a szegény populációkra érvényes, amelyek jövedelmük nagyobb részét élelemre fordítják.”

17 A malthusi modell értékelése II. BIRG A malthusi modell értékelése II. forrás: BIRG, Herwig: A világ népessége. Dinamikus növekedés és leselkedő csapdák. Corvina, Bp., 2005 [k. t.] a „malthusi modell” XX. sz. végi értékelései I. ► a „malthusi modell” XX. sz. végi értékelései I. központi tétele nem → „[M ALTHUS ]...Elméletének az volt a központi tétele, hogy az 1789-es francia forradalom által zászlóra írt társadalmi haladás demográfiai okokból nem valósulhat meg.” [24. o.] élelmezés → „Mivel az élelmezés problémája legalább is elvben [k. e.] megoldható, nem benne kell látnunk a legfontosabb népesedési problémát.” [138. o.] B IRG  B IRG szerint M ALTHUS erkölcsi kategóriákat kevert tudományosnak szánt okfejtéseibe, s ezzel a racionális vitát lehetetlenné tette. [34 – 35. o. skk.] → „ M ALTHUS nak a népesedés törvényéről írt tanulmánya egyetlen olyan feltételt sem teljesít, amelyet minden elméletnek teljesíteni kell, ha azt szeretné, hogy tudományosan komolyan vegyék.” [30. o.] M ALTHUS B IRG  M ALTHUS egyik állítása, B IRG értelmezése szerint: erkölcsiségének → a születési ráta nagysága a különböző társadalmi osztályok erkölcsiségének mércéje → „... [M ALTHUS ] meggyőződése szerint e[zen, erkölcsfilozófiailag megokolt] különbségek felszámolása nem lehetséges. béreklétminimum... kizárta azt a gazdasági haladást, ami a béreknek a létminimum fölé való emelkedésével járna.” [36. o.] munkásosztálybér születési  „... a munkásosztály erkölcsi alacsonyabb rendűsége következtében a bérek emelése a munkások születési rátájának emelkedését eredményezi. bér A megnövekedett munkaerő-kínálat következtében a béreket a korábbi színvonalra nyomják le. bérhalálozási A bérek csökkenése magasabb halálozási rátához vezet és a népesség száma ismét a munkásosztály létminimumának megfelelő szintre süllyed.” [36. o.] Livi-Bacci [→ vö. Livi-Bacci, 1992, ábra]

18 növekszik A lélekszám növekszik A házasságkötési hajlandóság: csökken  A termékenység csökken csökken A lélekszám csökken A Malthus-féle pozitív és megelőző fékek rendszere. Demográfiai hatásuk a növekedés, ill. a hanyatlás fázisában LIVI-BACCI A Malthus-féle pozitív és megelőző fékek rendszere. Demográfiai hatásuk a növekedés, ill. a hanyatlás fázisában forrás: LIVI-BACCI, M.: A világ népességének rövid története, Osiris, Budapest, 1999, 102. o., ábra. csökken A lélekszám csökken Az élelmiszerárak csökkennek  A reálbérek növekednek  A halandóság csökken A házasságkötési hajlandóság: növekszik  A termékenység növekszik növekszik A lélekszám növekszik A házasságkötési hajlandóság: változatlan = Az élelmiszerárak felszöknek  A reálbérek csökkennek  A halandóság növekszik A házasságkötési hajlandóság: változatlan =                    

19 A malthusi modell értékelése III. BIRG A malthusi modell értékelése III. forrás: BIRG, Herwig: A világ népessége. Dinamikus növekedés és leselkedő csapdák. Corvina, Bp., 2005 [k. t.] a „malthusi modell” XX. sz. végi értékelései II. ► a „malthusi modell” XX. sz. végi értékelései II. → „...Ennek következtében a bérek hosszú távon nem haladhatják meg a létminimumot, csupán átmenetileg térhetnek el tőle. Logikus tehát, hogy a klasszikus nemzetgazdaság a létminimumnak megfelelő bért természetes bérnek [k. e.] nevezi.” [36. o.] bérelméletmunka értékére → „A klasszikus nemzetgazdaságtan magját alkotó bérelmélet és a munka értékére vonatkozó klasszikus tanítás a »népesedés törvényén« alapul....központi tétele kimondja, hogy és hosszú távú gazdasági növekedés és a létminimumot meghaladó tartós béremelés népesedéskizárt a népesedés természeti törvényként értelmezett törvénye következtében kizárt dolog. M ALTHUS szemszögéből ez bizonyítja tulajdonképpeni tételét, mely szerint a politikai reformtörekvések ezen összefüggések miatt bukásra vannak ítélve: népességszámhaladásnemlehetséges a népesség számának növekedése és a társadalmi haladás hosszú távon együttesen nem lehetséges.” B IRG  B IRG […szerint azonban, ennek ellenére:] kultúra népesedés „Végső soron a szó általános értelmében vett kultúra az, ami meghatározza az emberek szaporodási viselkedését és általa döntő mértékben a népesedés alakulását....a népesség számában és struktúrájában közvetlenül előidézett változások közvetve visszahatnak a kultúra lényeges tartalmi elemeinek alakulására,...a nemzedékek közötti kapcsolatok etikájára. Ez az alapja a... nemzedékek között megvalósuló gazdasági támogatásnak, amikor a középső nemzedék támogatja a gazdaságilag még nem önálló fiatalok nemzedékét és a már nem dolgozó idősebbekét –... ilyeténképpen kölcsönhatás áll fönn a kultúra fejlődése és a népesség alakulása között. kultúrademográfia nem Ez azt jelenti, hogy a kultúra fejlődésének megértése feltételezi a demográfia megértését és nem fordítva.” [43. o.]

20 A malthusi modell értékelése IV. BIRG A malthusi modell értékelése IV. forrás: BIRG, Herwig: A világ népessége. Dinamikus növekedés és leselkedő csapdák. Corvina, Bp., 2005 [k. t.] a „malthusi modell” XX. sz. végi értékelései III. ► a „malthusi modell” XX. sz. végi értékelései III. nem → [M ALTHUS elmélete] „... egyetlen világos, nem triviálisnak számító föltevést sem tartalmaz, és azt sem mutatja ki, hogy a felállított tétel mely körülmények között ellen- őrizhető adatok kapcsán igazolható, vagy cáfolható adott esetben, arról nem is beszélve, hogy mélyen hallgat elmélet és valóság szembesítésének eredményéről.” [30 – 31. o.] S ÜßMILCH megcáfolták → „A M ALTHUS -féle »népesedés törvényét« S ÜßMILCH munkái már megjelenésük pillanatában megcáfolták.” [33. o.] köz hit → „...abból a szempontból, hogy miképp vélekedik a köz egy elméletről, nem az a döntő, hogy az elmélet helytálló-e avagy téves, hanem az a nyilvánvalóan mélyen gyökerező hit, hogy ennek a törvénynek a magja igaz kell, hogy legyen. Ez, úgy tetszik örök érvényességet biztosít a népesedés törvényének, méghozzá függetlenül attól, hogy az elmélet tartalmaz-e egyáltalán valamiféle tudományosan komolyan vehető igazságot, vagy sem. malthusianizmusökológiai malthusianizmus Sőt, attól tarthatunk, hogy a malthusianizmus, amely most éppen a az ökológiai malthusianizmus köntösébe bújik, a 21. században súlyosabb következményekkel jár majd, mint az elmúlt két évszázadban.” [31. o.] B IRG malthusiánusmentőcsónak metafora  B IRG idézett példája az ökológiai malthusiánusok által használt „mentőcsónak metafora”:  → a világ „süllyedő hajó” mentőcsónak-etikamegkelltagadni  → a mentőcsónak-etika szerint a túlélés érdekében a kért segítséget meg kell tagadni → „...ha mindenki megadná ezt a segítséget a... (világ) tele lenne olyan emberekkel, akik gátlás nélkül mások kárára akarnák önmaguk túlélését biztosítani. A világ erkölcsi állapota a segítség következtében romlana, tehát a segítségnyújtás erkölcstelen.” erkölcstelen  → a fejlődő országok segélyezése erkölcstelen […állítja – B IRG szerint – az ökológiai malthuziánus érvelés]

21 A Föld eltartó képessége III. Becslések I. A Föld eltartó képessége III. Becslések I. forrás: KOVÁCS Z.: Népesség- és településföldrajz. ELTE, Budapest, 2002, 16 – 21. o. [k. t.] a Föld potenciális népességszámának becslése I. ► a Föld potenciális népességszámának becslése I. → XIX. sz. végétől 1891R AVENSTEIN   1891: R AVENSTEIN ; angol geográfus mezőgazdaság → a korabeli mezőgazdaság technikai szintje alapján 5,995  5,995 milliárd fő [→ 2072-re] 1925F ISCHER   1925: F ISCHER ; német talaj → talaj termékenysége → az ember tartós megtelepedésére alkalmas területek → mezőgazdasági termelésre alkalmas területek potenciális eltartó-képességek → országonkénti potenciális eltartó-képességek becslésének összegzése 6,2  6,2 milliárd fő 1937H OLLSTEIN   1937: H OLLSTEIN ; német éghajlat → éghajlat domborzat → domborzat talajadottságok → talajadottságok haszonnövénymax → kontinensek jellegzetes haszonnövényeinek max. elérhető termésmennyisége 13,295  13,295 milliárd fő táplálkozási kapacitás  táplálkozási kapacitás

22 A Föld eltartó képessége III. Becslések II. A Föld eltartó képessége III. Becslések II. forrás: KOVÁCS Z.: Népesség- és településföldrajz. ELTE, Budapest, 2002, 16 – 21. o. [k. t.] a Föld potenciális népességszámának becslése II. ► a Föld potenciális népességszámának becslése II. → 1950 után zöldforradalom  „zöld forradalom” [tudomány & technika & társadalomszervezés] → gépesítés → műtrágyázás → vízgazdálkodás → növénynemesítés oikumene  oikumene [ember által lakott tér] bővülése  növekvő terméshozamok  szállítási & raktározási kapacitások bővülése táplálkozási kapacitás  a táplálkozási kapacitás becslésének emelkedése 150 → ~ 150 milliárd fő tartalékterületek  tartalékterületek → alulnépesedett, potenciálisan művelésbe vonható területek → „...roppant alacsony [a] népsűrűség, és nem folyik rendszeres mezőgazdasági termelés.” éhezés  éhezés 8001,4éhezőalultáplált → 800 millió – 1,4 milliárd éhező & alultáplált → Fekete-Afrika & Ázsia szegény országai környezeti problémák  környezeti problémák → az eltartóképesség további bővítésének kockázatai

23 A Föld eltartóképességére vonatkozó becslések A Föld eltartóképességére vonatkozó becslések forrás: KOVÁCS Z., 2003, 22. o.; LIVI-BACCI, M., 1999, 252. o.

24 2. 4. A Föld népességének jövőbeni növekedése A kép forrása: (Bevölkerung)http://www,dsw-online.de/diashow.html

25 A növekedés határai: „Katasztrófa-forgatókönyv” A növekedés határai: „Katasztrófa-forgatókönyv” forrás: AAAS Atlas of Population and Environment

26 „NÉPESSÉGROBBANÁS” „Stabil népesség” A „logisztikus” görbe A „logisztikus” görbe [A népességrobbanás feltételezett „forgatókönyve”] t népességszám ??

27 A Föld népességének becsült száma különböző számítási változatok szerint I. A Föld népességének becsült száma különböző számítási változatok szerint I. World Population Prospects: The 2002 Revision. Highlights. New York, UN,

28 A Föld népességének becsült száma különböző számítási változatok szerint II. A Föld népességének becsült száma különböző számítási változatok szerint II. World Population Prospects: The 2006 Revision. Highlights. New York, UN, 2007, table I

29 A Föld népességének becsült száma különböző számítási változatok szerint I. A Föld népességének becsült száma különböző számítási változatok szerint I. World Population Prospects: The 2002 Revision. Highlights. New York, UN,

30 A Föld népességének becsült száma különböző számítási változatok szerint II. A Föld népességének becsült száma különböző számítási változatok szerint II. World Population Prospects: The 2006 Revision. Highlights. New York, UN, 2007, table I

31 A világ népességének növekedése, 1950 – A világ népességének növekedése, 1950 – 2050 forrás: U. S. Census Bureau. International Data Base (IDB); 1999

32 A Föld népességének becsült száma 1950 – 2300 [medium (kék) ; high (piros) ; low variant (sárga) ] A Föld népességének becsült száma 1950 – 2300 [medium (kék) ; high (piros) ; low variant (sárga) ] forrás: World Population to Highlights. New York, UN, 2007, table I. 1.

33 A Föld népességének becsült száma különböző számítási változatok szerint 2000 – 2300 A Föld népességének becsült száma különböző számítási változatok szerint 2000 – 2300 forrás: World Population to Highlights. New York, UN, 2007, table I. 1.

34 A Föld népességének becsült száma 1950 – 2300 [medium variant] A Föld népességének becsült száma 1950 – 2300 [medium variant] forrás: World Population to Highlights. New York, UN, 2007, table I. 1.

35 Magyarország & néhány ország népességének becsült száma 1950 – 2300 [medium variant] Magyarország & néhány ország népességének becsült száma 1950 – 2300 [medium variant] forrás: World Population to Highlights. New York, UN, 2007, table I. 1. népesség, ezer fő BEL SLO A CZ PL EST CRO HU SK UKR RO BG SRB&M

36 Növekvő népességszámú országok Európában, 2007 KSH2009 április 30. Növekvő népességszámú országok Európában, 2007 forrás: Népesedési körkép Európáról; KSH. Statisztikai Tükör, II. évf./52. sz.; 2009 április 30.

37 Csökkenő népességszámú országok Európában, 2007 KSH2009 április 30. Csökkenő népességszámú országok Európában, 2007 forrás: Népesedési körkép Európáról; KSH. Statisztikai Tükör, II. évf./52. sz.; 2009 április 30.

38 Csökkenő és növekvő népességszámú országok Európában, 2007 KSH2009 április 30. Csökkenő és növekvő népességszámú országok Európában, 2007 forrás: Népesedési körkép Európáról; KSH. Statisztikai Tükör, II. évf./52. sz.; 2009 április 30.

39 Oroszország főbb demográfiai mutatói, 1950 – 2010 Oroszország főbb demográfiai mutatói, 1950 – 2010 forrás: wikipédia

40 Év HázasságkötésekSzületésekHalálozások Természetes szaporodás abs.‰ ‰ ‰ ‰ , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,1 Magyarország demográfiai mutatóinak alakulása, 1960 – 2011 Magyarország demográfiai mutatóinak alakulása, 1960 – 2011 forrás: Központi Statisztikai Hivatal, [KSH] – Budapest;

41 forrás: Heti világgazdaság; 10 millió ??? Népességszám-adatok Magyarországon az ezredforduló után 10 millió ??? Népességszám-adatok Magyarországon az ezredforduló után

42 A születések és a halálozások számának alakulása Magyarországon A születések (piros) és a halálozások (kék) számának alakulása Magyarországon 1941 – 2010 forrás: Demográfiai évkönyv, KSH, Budapest, 2002;

43 A születések és a halálozások számának alakulása Magyarországon A születések (piros) és a halálozások (kék) számának alakulása Magyarországon 1941 – 2010 forrás: Demográfiai évkönyv, KSH, Budapest, 2002; 15. év 20. év 50. év ◄ „Ratkó I.” generáció: 0. év ◄ „Ratkó II.” generáció: 0. év 15. év 20. év „Ratkó III.” generáció: ??? 25. év 30. év „Ratkó I.” generációs anyák 2. & 3. gyermekei: ???

44 A természetes szaporodás (fogyás) alakulása Magyarországon A természetes szaporodás (fogyás) alakulása Magyarországon 1876 – 2002 [A demográfiai átmenet modellje Magyarországon V.] forrás: Demográfiai évkönyv, KSH, Budapest, 2002.

45 A természetes szaporodás (fogyás) rátájának alakulása Magyarországon A természetes szaporodás (fogyás) rátájának [‰] alakulása Magyarországon 1876 – 2002 [A demográfiai átmenet modellje Magyarországon VI.] forrás: Demográfiai évkönyv, KSH, Budapest, 2002.

46 A természetes népmozgalom Szlovákiában és Magyarországon 1950 – 2010 A természetes népmozgalom Szlovákiában és Magyarországon 1950 – 2010 [‰] forrás: Slovenský Štatistický Úrad, [SŠÚ] – Bratislava, Demográfiai évkönyv, KSH, Budapest, 2002www.statistics.sk

47 Magyarország népességének korfája, Magyarország népességének korfája, forrás: Demográfiai évkönyv, KSH, Budapest.

48

49 A világnépesség nyers születési, halálozási és szaporodási rátájának becsült alakulása 1950 – 2300, [medium scenario] A világnépesség nyers születési, halálozási és szaporodási rátájának becsült alakulása 1950 – 2300, [medium scenario] forrás: World Population to UN, fig A korösszetétel eltorzulásából következő, feltételezett népességcsökkenési szakasz

50 A világnépesség teljes termékenységi arányszámának [TFR] alakulása a nagy régiók szerint, 1950 – 2175, [medium scenario] A világnépesség teljes termékenységi arányszámának [TFR] alakulása a nagy régiók szerint, 1950 – 2175, [medium scenario] forrás: World Population to UN, fig. 19. TFR = 2,1

51 Uganda [2000]: Yemen [2000]: Niger [2000]: Ukraine [2000]: Russia [2000]: Uganda [2050]: Russia [2050]: Yemen [2050]: Niger [2050]: Ukraine [2050]: [becsült] Népesedési trendek néhány magas és néhány alacsony szaporodási rátájú országban, 1950 – 2300 [becsült] Népesedési trendek néhány magas és néhány alacsony szaporodási rátájú országban, 1950 – 2300 forrás: World Population to UN, fig. 39.

52 Fontosabb demográfiai fejlemények 2000 – 2300 [medium variant] Fontosabb demográfiai fejlemények 2000 – 2300 [medium variant] forrás: World Population to Highlights. New York, UN, 2007, figure 11., 18. p ►2005: A nyers halálozási arányszám növekedni kezd CDR → CDR > 9,00 ‰ → 6,45 milliárd fő 2025 ►2025: A termékenység a reprodukciós szint alá esik TFR → TFR < 2,1 → 7,85 milliárd fő 2175 CDRCBR ►2175: A nyers halálozási és születési ráta keresztezése II. → CDR = CBR = 11,1 → 8,43 milliárd fő 2075 ►2075: A nyers halálozási és születési ráta keresztezése I. CDR CBR → CDR = CBR = 11,4 → 9,22 milliárd fő [maximum] 2225 ►2225: Megszűnik a termékenység hatása a népességnövekedésre → 8,62 milliárd fő 2105 CBR ►2105: A nyers születési ráta eléri a minimumot → CBR = 10,7 → 9,00 milliárd fő 2115 ►2115: A nyers halálozási ráta eléri a maximumot CDR → CDR = 12,3 PGR → a népességnövekedési ráta minimuma: PGR ~ -0,15 % [ ] → 8,86 milliárd fő 2155 TFR ►2155: A termékenység eléri a reprodukciós szintet → TFR > 2,1 → 8,47 milliárd fő

53 A teljes termékenységi arányszám [TFR], [medium variant] A teljes termékenységi arányszám [TFR], [medium variant] forrás: World Population Prospects. The 2006 Revision. UN

54 A népességváltozás évi átlaga országonként, [PGR; medium variant, %] A népességváltozás évi átlaga országonként, [PGR; medium variant, %] forrás: World Population Prospects. The 2006 Revision. UN

55 TFR & GDP/fő mutatók összefüggése; 2004 TFR & GDP/fő mutatók összefüggése; 2004 forrás: World Population Prospects. The 2006 Revision. UN

56 A világnépesség teljes termékenységi arányszámának [TFR] és születéskor várható élettartamának [e 0 ] alakulása, 1995 – 2050 A világnépesség teljes termékenységi arányszámának [TFR] és születéskor várható élettartamának [e 0 ] alakulása, 1995 – 2050 forrás: World Population to UN, fig. 4.

57 Az egyes kontinensek becsült népességszáma 1950 – 2300 [medium variant] Az egyes kontinensek becsült népességszáma 1950 – 2300 [medium variant] forrás: World Population to Highlights. New York, UN, 2007, table I. 1.

58

59 A Föld legfejlettebb és gyengén fejlett régiói népességének becsült száma, [high variant] A Föld legfejlettebb és gyengén fejlett régiói népességének becsült száma, [high variant] World Population Prospects: The 2002 Revision. Highlights. New York, 2003, UN.

60 A Föld legfejlettebb és gyengén fejlett régiói népességének becsült száma, [low variant] A Föld legfejlettebb és gyengén fejlett régiói népességének becsült száma, [low variant] World Population Prospects: The 2002 Revision. Highlights. New York, 2003, UN.

61 A Föld legfejlettebb és gyengén fejlett régiói népességének becsült száma, [medium variant] A Föld legfejlettebb és gyengén fejlett régiói népességének becsült száma, [medium variant] World Population Prospects: The 2002 Revision. Highlights. New York, 2003, UN.


Letölteni ppt "NÉPESSÉG- & TELEPÜLÉS- FÖLDRAJZ 2012. A kép forrása: (Bevölkerung)http://www,dsw-online.de/diashow.html NÉPESSÉG-"

Hasonló előadás


Google Hirdetések