Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

NÉPESSÉG- & TELEPÜLÉS- FÖLDRAJZ 2012. A kép forrása: (Bevölkerung)http://www,dsw-online.de/diashow.html NÉPESSÉG-

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "NÉPESSÉG- & TELEPÜLÉS- FÖLDRAJZ 2012. A kép forrása: (Bevölkerung)http://www,dsw-online.de/diashow.html NÉPESSÉG-"— Előadás másolata:

1 NÉPESSÉG- & TELEPÜLÉS- FÖLDRAJZ 2012

2 A kép forrása: http://www,dsw-online.de/diashow.html (Bevölkerung)http://www,dsw-online.de/diashow.html NÉPESSÉG- FÖLDRAJZ

3 NÉPESSÉG- ÉS TELEPÜLÉSFÖLDRAJZ 2. A FÖLD NÉPESEDÉSE A kép forrása: http://www,dsw-online.de/diashow.html (Bevölkerung)http://www,dsw-online.de/diashow.html

4 2. 3. A Föld eltartó képessége A kép forrása: http://www,dsw-online.de/diashow.html (Bevölkerung)http://www,dsw-online.de/diashow.html

5 A Föld eltartó képessége I. Alapfogalmak[5] A Föld eltartó képessége I. Alapfogalmak[5] KOVÁCS Z.: Népesség- és településföldrajz. ELTE, Budapest, 2002, 16 – 21. o. [k. t.] optimális népességszám   optimális népességszám → „… egy adott területen azt a népességszámot jelenti, amelynél a legmagasabb életszínvonal és jólét érhető el.”  kísérőjelenségei: teljes foglalkoztatás; a jövedelmek tartós bővülése; demográfiai egyensúly; a korosztályok kiegyenlítettsége túlnépesedés   túlnépesedés természeti erőforrások meghaladja → a népességszám „… a területen rendelkezésre álló és potenciálisan kiaknázható természeti erőforrások (talaj, növénytakaró, ásványkincsek, stb.) szintjét meghaladja.”  kísérőjelenségei: éhezés; alulfoglalkoztatás; szegénység alulnépesedés   alulnépesedés → „… a népességszám, ill. népsűrűség … olyan alacsony, hogy a népesség nem képes kiaknázni, kihasználni a terület adottságait.” maximális népességszám alacsony szinten   maximális népességszám → „Az ember fennmaradásához szükséges minimális élelem mennyisége, illetve a terület adottságainak ismerete alapján...” kiszámítható, hogy „…a terület mekkora népességtömeg ellátását képes alacsony szinten garantálni.” minimális népességszám   minimális népességszám → (kisebb, zárt területek) „A minimális népesség esetén a helyi társadalom reprodukciója még éppen lehetséges, gazdasági szempontból lehetővé válik a munkamegosztás primitív formája.”

6 Népesedéselmélet : Népesedéselmélet forrás: KLINGER A. et al. [szerk.]: Demográfia, 5. fejezet [HOÓZ István], KSH, Budapest, 1996, 487 – 518. o. [k. t.] a népesedés elmélete ► a népesedés elmélete változások → „... a népesség számában és összetételében beállt változások okait és következményeit, kapcsolatait más társadalmi és természeti jelenségekkel való kapcsolatait, népszaporodás a népszaporodás általános tendenciáit, törvényszerűségeit kutatja”

7 A demográfiai változásokat magyarázó elméletek I. : A demográfiai változásokat magyarázó elméletek I. forrás: KLINGER A. et al. [szerk.]: Demográfia, 5. fejezet [HOÓZ István], KSH, Budapest, 1996, 490. o. [k. t.] SÜSSMILCH ► SÜSSMILCH, J. P. [1707 – 1767]  „Die Göttliche Ordnung in der Veränderungen des menschlichen Geschlecht, aus der Geburt, dem Tode und der Fortpflanzung desseleben erwiesen.” [1741] → porosz teológus → „A népmozgalmi adatokat tanulmányozva megállapította, hogy a különböző életkorúak halálozása, a halvaszületettek aránya, a balesetek száma változatlan, a halálozás szezonális jellege hasonló, a születési arányszámok évek óta változatlanok, stb. isteni rend A jelenségek közötti okozati összefüggéseket keresve arra a következtetésre jutott, hogy ez a nagy állandóság az isteni rend megnyilvánulása a jelenségek alakulásában.”

8 A modern népesedéselméletek – MALTHUS A modern népesedéselméletek – MALTHUS Összefoglaló MALTHUS  MALTHUS, Thomas, R. [1766 – 1834] → anglikán lelkész → három gyermeke született demográfusközgazdász → demográfus; közgazdász; közíró → tanulmányok: → Cambridge (hittudomány & bölcsészet) → 1797: lelkészi állás → 1805: nemzetgazdaságtant és történelmet oktat a Kelet-indiai Társaság kollégiumában [Haileyburg]  főbb művei: → Essay on the principles of population [1798] {névtelenül} → Essay on the principles of population [1803] {II., átdolgozott, kiegészített kiadás; saját névvel} → a második kiadást megelőzően: észak-amerikai tanulmányút és kiterjedt adatgyűjtés → a szerző haláláig még 4 kiadás → Principles of political economy [1820] → Definitions in political economy [1827]  az „Essay...” ideológiai céljai törvények → híressé vált esszéjével a Rousseau hatása alatt álló kortársának, William GODWINnak szocialisztikus-egalitariánus elméletét szerette volna cáfolni a nyomor társadalmi okairól, rámutatva arra, hogy ezek az okok – szerinte – a természetben, az általa megragadni vélt természeti törvényekben rejlenek szegénypolitika → a korabeli szegénypolitika, a segélyezés rendszerének bírálata, ami Malthus szerint szükségképpen túlnépesedéshez vezet

9 t népességszám, rendelkezésre álló élelem mennyisége y=x+ty=x t Népesség Rendelkezésre álló élelem Élelmiszertöbblet Élelmiszerhiány Háborúk, éhínségek, járványok A Föld eltartó képessége II. [Malthuselmélet] A Föld eltartó képessége II. [Malthus – elmélet] forrás: KOVÁCS Z., 2002, 22. o; LIVI – BACCI, M., 1999, 98. skk  M ALTHUS, T. R.: An Essay on the Principle of Population. 1798.

10 „Értekezés a népesedés törvényeiről” : „Értekezés a népesedés törvényeiről” forrás: KLINGER A. et al. [szerk.]: Demográfia, KSH, Budapest, 1996, 491 – 492. o. [k. t.] M ALTHUS népesedési törvényei  M ALTHUS népesedési törvényei [1798] korlátozvaélelmiszer → „1. A népesedés szükségszerűleg korlátozva van az élelmiszer által. növekszik szaporodnak 2. A népesség mindig növekszik, ahol az élelmiszerek szaporodnak, akadály ha csak valami igen hatalmas és szembeszökő akadály által nincs gátolva. önmegtartóztatásbűnnyomor Ezen akadályok és azon akadályok, amelyek visszaszorítják a szaporodás nagyobb erejét és eredményét egy színvonalon tartják az élelmiszerekével, erkölcsi önmegtartóztatás [ra], bűn [re] és nyomorra vihetők vissza.”

11 „Malthusianizmus” I. : „Malthusianizmus” I. forrás: HELLER Farkas: Közgazdasági Lexikon, Grill, Budapest, 1937, 301. o. [k. t.]  M MM MALTHUS [1766 – 1834] → „...a túlnépesedés felé hajlás törvényének szomorú hatásait az emberiség e ee erkölcsi önmegtartóztatással enyhítheti.” → „...népesedési tanából kifolyólag ellensége volt a s ss szegényügyi törvényeknek, mert ezek a n nn népszaporodást nem lassítják, hanem inkább e ee elősegítik.”

12 „Malthusianizmus” II. „Malthusianizmus” II. Közgazdasági Kislexikon, Kossuth, Budapest, (4. kiad.),1987, 332. o. [k. t.] malthusianizmus  malthusianizmus [~ marxista értelmezés] reakciós → „...reakciós népesedési elmélet és... népesedéspolitikai koncepció, amely az éhséget és a nyomort »örök«, »megváltozhatatlan« természeti törvények következményeként mutatja be, elleplezve ezzel annak társadalmi-gazdasági okait.” → „A malthusianizmus jelenkori képviselői azt bizonygatják, hogy a világ abszolút túlnépesedett és katasztrófáknak néz elébe.... A modern malthusianizmus szoros kapcsolatban áll az »élettér«- elmélettel, a fajelmélettel s a legreakciósabb imperialista körök érdekeit szolgálja.”

13 növekszik A lélekszám növekszik A házasságkötési hajlandóság: csökken  A termékenység csökken csökken A lélekszám csökken A Malthus-féle pozitív és megelőző fékek rendszere. Demográfiai hatásuk a növekedés, ill. a hanyatlás fázisában LIVI-BACCI A Malthus-féle pozitív és megelőző fékek rendszere. Demográfiai hatásuk a növekedés, ill. a hanyatlás fázisában forrás: LIVI-BACCI, M.: A világ népességének rövid története, Osiris, Budapest, 1999, 102. o., 3. 1. ábra. csökken A lélekszám csökken A házasságkötési hajlandóság: növekszik  A termékenység növekszik növekszik A lélekszám növekszik Az élelmiszerárak felszöknek  A reálbérek csökkennek  A halandóság növekszik A házasságkötési hajlandóság: változatlan = Az élelmiszerárak csökkennek  A reálbérek növekednek  A házasságkötési hajlandóság: változatlan = A halandóság csökken

14 növekszik A lélekszám növekszik A házasságkötési hajlandóság: csökken  A termékenység csökken csökken A lélekszám csökken A Malthus-féle pozitív és megelőző fékek rendszere. Demográfiai hatásuk a növekedés, ill. a hanyatlás fázisában LIVI-BACCI A Malthus-féle pozitív és megelőző fékek rendszere. Demográfiai hatásuk a növekedés, ill. a hanyatlás fázisában forrás: LIVI-BACCI, M.: A világ népességének rövid története, Osiris, Budapest, 1999, 102. o., 3. 1. ábra. csökken A lélekszám csökken Az élelmiszerárak csökkennek  A reálbérek növekednek  A halandóság csökken A házasságkötési hajlandóság: növekszik  A termékenység növekszik növekszik A lélekszám növekszik A házasságkötési hajlandóság: változatlan = Az élelmiszerárak felszöknek  A reálbérek csökkennek  A halandóság növekszik A házasságkötési hajlandóság: változatlan =                    

15 növekszik A lélekszám növekszik A házasságkötési hajlandóság: csökken  A termékenység csökken csökken A lélekszám csökken A Malthus-féle pozitív és megelőző fékek rendszere. Demográfiai hatásuk a növekedés, ill. a hanyatlás fázisában LIVI-BACCI A Malthus-féle pozitív és megelőző fékek rendszere. Demográfiai hatásuk a növekedés, ill. a hanyatlás fázisában forrás: LIVI-BACCI, M.: A világ népességének rövid története, Osiris, Budapest, 1999, 102. o., 3. 1. ábra. csökken A lélekszám csökken Az élelmiszerárak csökkennek  A reálbérek növekednek  A halandóság csökken A házasságkötési hajlandóság: növekszik  A termékenység növekszik növekszik A lélekszám növekszik A házasságkötési hajlandóság: változatlan = Az élelmiszerárak felszöknek  A reálbérek csökkennek  A halandóság növekszik A házasságkötési hajlandóság: változatlan =                    

16 A malthusi modell értékelése I. A malthusi modell értékelése I. forrás: LIVI-BACCI, M.: A világ népességének rövid története. Osiris, Budapest, 1999., 101. o. [k. t. ] a „malthusi modell” összefoglalása ► a „malthusi modell” összefoglalása [4] → „Bár... az évek során sokszor bírálták és korszerűsítették, az eredeti megfogalmazás lényegében ma is érvényes.” élelem halandóságnépességnövekedés egyensúly   „Az elsődleges forrás az élelem. Ha népesség ennek szűkében van, nő a halandóság, lelassul (vagy a visszájára fordul) a népességnövekedés, így magától helyreáll az egyensúly.” csökkenőhozadékkivédhetetlen   „A csökkenő hozadék törvénye kivédhetetlen. új földekmunkaintenzitás fokozása Az új földek művelés alá vonása és a munkaintenzitás fokozása – ami válasz a demográfiai növekedésre – az újabb föld vagy az újabb munka egységére számolva egyre kisebb termelésnövekedést eredményez.” találmányokújítások felemészt   „A termékmennyiség vagy a termelékenység növekedése, amely a találmányok vagy az újítások nyomán jön létre, csak időleges enyhülést hoz, mivel a demográfiai növekedés felemészt minden nyereséget.” ördögikörismerete szabályozza   „A népességnövekedés és a pozitív fékek ördögi körének ismerete rávezetheti a népességet, hogy a népszaporulatot (és így a demográfiai növekedést) házasodási korlátokkal szabályozza.” agrárérvényes élelem → „A... modell különösen a művelhető földek nagysága által korlátozott agrártársadalmakra, valamint azokra a szegény populációkra érvényes, amelyek jövedelmük nagyobb részét élelemre fordítják.”

17 A malthusi modell értékelése II. BIRG A malthusi modell értékelése II. forrás: BIRG, Herwig: A világ népessége. Dinamikus növekedés és leselkedő csapdák. Corvina, Bp., 2005 [k. t.] a „malthusi modell” XX. sz. végi értékelései I. ► a „malthusi modell” XX. sz. végi értékelései I. központi tétele nem → „[M ALTHUS ]...Elméletének az volt a központi tétele, hogy az 1789-es francia forradalom által zászlóra írt társadalmi haladás demográfiai okokból nem valósulhat meg.” [24. o.] élelmezés → „Mivel az élelmezés problémája legalább is elvben [k. e.] megoldható, nem benne kell látnunk a legfontosabb népesedési problémát.” [138. o.] B IRG  B IRG szerint M ALTHUS erkölcsi kategóriákat kevert tudományosnak szánt okfejtéseibe, s ezzel a racionális vitát lehetetlenné tette. [34 – 35. o. skk.] → „ M ALTHUS nak a népesedés törvényéről írt tanulmánya egyetlen olyan feltételt sem teljesít, amelyet minden elméletnek teljesíteni kell, ha azt szeretné, hogy tudományosan komolyan vegyék.” [30. o.] M ALTHUS B IRG  M ALTHUS egyik állítása, B IRG értelmezése szerint: erkölcsiségének → a születési ráta nagysága a különböző társadalmi osztályok erkölcsiségének mércéje → „... [M ALTHUS ] meggyőződése szerint e[zen, erkölcsfilozófiailag megokolt] különbségek felszámolása nem lehetséges. béreklétminimum... kizárta azt a gazdasági haladást, ami a béreknek a létminimum fölé való emelkedésével járna.” [36. o.] munkásosztálybér születési  „... a munkásosztály erkölcsi alacsonyabb rendűsége következtében a bérek emelése a munkások születési rátájának emelkedését eredményezi. bér A megnövekedett munkaerő-kínálat következtében a béreket a korábbi színvonalra nyomják le. bérhalálozási A bérek csökkenése magasabb halálozási rátához vezet és a népesség száma ismét a munkásosztály létminimumának megfelelő szintre süllyed.” [36. o.] Livi-Bacci [→ vö. Livi-Bacci, 1992, 3. 1. ábra]

18 növekszik A lélekszám növekszik A házasságkötési hajlandóság: csökken  A termékenység csökken csökken A lélekszám csökken A Malthus-féle pozitív és megelőző fékek rendszere. Demográfiai hatásuk a növekedés, ill. a hanyatlás fázisában LIVI-BACCI A Malthus-féle pozitív és megelőző fékek rendszere. Demográfiai hatásuk a növekedés, ill. a hanyatlás fázisában forrás: LIVI-BACCI, M.: A világ népességének rövid története, Osiris, Budapest, 1999, 102. o., 3. 1. ábra. csökken A lélekszám csökken Az élelmiszerárak csökkennek  A reálbérek növekednek  A halandóság csökken A házasságkötési hajlandóság: növekszik  A termékenység növekszik növekszik A lélekszám növekszik A házasságkötési hajlandóság: változatlan = Az élelmiszerárak felszöknek  A reálbérek csökkennek  A halandóság növekszik A házasságkötési hajlandóság: változatlan =                    

19 A malthusi modell értékelése III. BIRG A malthusi modell értékelése III. forrás: BIRG, Herwig: A világ népessége. Dinamikus növekedés és leselkedő csapdák. Corvina, Bp., 2005 [k. t.] a „malthusi modell” XX. sz. végi értékelései II. ► a „malthusi modell” XX. sz. végi értékelései II. → „...Ennek következtében a bérek hosszú távon nem haladhatják meg a létminimumot, csupán átmenetileg térhetnek el tőle. Logikus tehát, hogy a klasszikus nemzetgazdaság a létminimumnak megfelelő bért természetes bérnek [k. e.] nevezi.” [36. o.] bérelméletmunka értékére → „A klasszikus nemzetgazdaságtan magját alkotó bérelmélet és a munka értékére vonatkozó klasszikus tanítás a »népesedés törvényén« alapul....központi tétele kimondja, hogy és hosszú távú gazdasági növekedés és a létminimumot meghaladó tartós béremelés népesedéskizárt a népesedés természeti törvényként értelmezett törvénye következtében kizárt dolog. M ALTHUS szemszögéből ez bizonyítja tulajdonképpeni tételét, mely szerint a politikai reformtörekvések ezen összefüggések miatt bukásra vannak ítélve: népességszámhaladásnemlehetséges a népesség számának növekedése és a társadalmi haladás hosszú távon együttesen nem lehetséges.” B IRG  B IRG […szerint azonban, ennek ellenére:] kultúra népesedés „Végső soron a szó általános értelmében vett kultúra az, ami meghatározza az emberek szaporodási viselkedését és általa döntő mértékben a népesedés alakulását....a népesség számában és struktúrájában közvetlenül előidézett változások közvetve visszahatnak a kultúra lényeges tartalmi elemeinek alakulására,...a nemzedékek közötti kapcsolatok etikájára. Ez az alapja a... nemzedékek között megvalósuló gazdasági támogatásnak, amikor a középső nemzedék támogatja a gazdaságilag még nem önálló fiatalok nemzedékét és a már nem dolgozó idősebbekét –... ilyeténképpen kölcsönhatás áll fönn a kultúra fejlődése és a népesség alakulása között. kultúrademográfia nem Ez azt jelenti, hogy a kultúra fejlődésének megértése feltételezi a demográfia megértését és nem fordítva.” [43. o.]

20 A malthusi modell értékelése IV. BIRG A malthusi modell értékelése IV. forrás: BIRG, Herwig: A világ népessége. Dinamikus növekedés és leselkedő csapdák. Corvina, Bp., 2005 [k. t.] a „malthusi modell” XX. sz. végi értékelései III. ► a „malthusi modell” XX. sz. végi értékelései III. nem → [M ALTHUS elmélete] „... egyetlen világos, nem triviálisnak számító föltevést sem tartalmaz, és azt sem mutatja ki, hogy a felállított tétel mely körülmények között ellen- őrizhető adatok kapcsán igazolható, vagy cáfolható adott esetben, arról nem is beszélve, hogy mélyen hallgat elmélet és valóság szembesítésének eredményéről.” [30 – 31. o.] S ÜßMILCH megcáfolták → „A M ALTHUS -féle »népesedés törvényét« S ÜßMILCH munkái már megjelenésük pillanatában megcáfolták.” [33. o.] köz hit → „...abból a szempontból, hogy miképp vélekedik a köz egy elméletről, nem az a döntő, hogy az elmélet helytálló-e avagy téves, hanem az a nyilvánvalóan mélyen gyökerező hit, hogy ennek a törvénynek a magja igaz kell, hogy legyen. Ez, úgy tetszik örök érvényességet biztosít a népesedés törvényének, méghozzá függetlenül attól, hogy az elmélet tartalmaz-e egyáltalán valamiféle tudományosan komolyan vehető igazságot, vagy sem. malthusianizmusökológiai malthusianizmus Sőt, attól tarthatunk, hogy a malthusianizmus, amely most éppen a az ökológiai malthusianizmus köntösébe bújik, a 21. században súlyosabb következményekkel jár majd, mint az elmúlt két évszázadban.” [31. o.] B IRG malthusiánusmentőcsónak metafora  B IRG idézett példája az ökológiai malthusiánusok által használt „mentőcsónak metafora”:  → a világ „süllyedő hajó” mentőcsónak-etikamegkelltagadni  → a mentőcsónak-etika szerint a túlélés érdekében a kért segítséget meg kell tagadni → „...ha mindenki megadná ezt a segítséget a... (világ) tele lenne olyan emberekkel, akik gátlás nélkül mások kárára akarnák önmaguk túlélését biztosítani. A világ erkölcsi állapota a segítség következtében romlana, tehát a segítségnyújtás erkölcstelen.” erkölcstelen  → a fejlődő országok segélyezése erkölcstelen […állítja – B IRG szerint – az ökológiai malthuziánus érvelés]

21 A Föld eltartó képessége III. Becslések I. A Föld eltartó képessége III. Becslések I. forrás: KOVÁCS Z.: Népesség- és településföldrajz. ELTE, Budapest, 2002, 16 – 21. o. [k. t.] a Föld potenciális népességszámának becslése I. ► a Föld potenciális népességszámának becslése I. → XIX. sz. végétől 1891R AVENSTEIN   1891: R AVENSTEIN ; angol geográfus mezőgazdaság → a korabeli mezőgazdaság technikai szintje alapján 5,995  5,995 milliárd fő [→ 2072-re] 1925F ISCHER   1925: F ISCHER ; német talaj → talaj termékenysége → az ember tartós megtelepedésére alkalmas területek → mezőgazdasági termelésre alkalmas területek potenciális eltartó-képességek → országonkénti potenciális eltartó-képességek becslésének összegzése 6,2  6,2 milliárd fő 1937H OLLSTEIN   1937: H OLLSTEIN ; német éghajlat → éghajlat domborzat → domborzat talajadottságok → talajadottságok haszonnövénymax → kontinensek jellegzetes haszonnövényeinek max. elérhető termésmennyisége 13,295  13,295 milliárd fő táplálkozási kapacitás  táplálkozási kapacitás

22 A Föld eltartó képessége III. Becslések II. A Föld eltartó képessége III. Becslések II. forrás: KOVÁCS Z.: Népesség- és településföldrajz. ELTE, Budapest, 2002, 16 – 21. o. [k. t.] a Föld potenciális népességszámának becslése II. ► a Föld potenciális népességszámának becslése II. → 1950 után zöldforradalom  „zöld forradalom” [tudomány & technika & társadalomszervezés] → gépesítés → műtrágyázás → vízgazdálkodás → növénynemesítés oikumene  oikumene [ember által lakott tér] bővülése  növekvő terméshozamok  szállítási & raktározási kapacitások bővülése táplálkozási kapacitás  a táplálkozási kapacitás becslésének emelkedése 150 → ~ 150 milliárd fő tartalékterületek  tartalékterületek → alulnépesedett, potenciálisan művelésbe vonható területek → „...roppant alacsony [a] népsűrűség, és nem folyik rendszeres mezőgazdasági termelés.” éhezés  éhezés 8001,4éhezőalultáplált → 800 millió – 1,4 milliárd éhező & alultáplált → Fekete-Afrika & Ázsia szegény országai környezeti problémák  környezeti problémák → az eltartóképesség további bővítésének kockázatai

23 A Föld eltartóképességére vonatkozó becslések A Föld eltartóképességére vonatkozó becslések forrás: KOVÁCS Z., 2003, 22. o.; LIVI-BACCI, M., 1999, 252. o.

24 2. 4. A Föld népességének jövőbeni növekedése A kép forrása: http://www,dsw-online.de/diashow.html (Bevölkerung)http://www,dsw-online.de/diashow.html

25 A növekedés határai: „Katasztrófa-forgatókönyv” A növekedés határai: „Katasztrófa-forgatókönyv” forrás: AAAS Atlas of Population and Environment http://atlas.aaas.org/http://atlas.aaas.org/

26 „NÉPESSÉGROBBANÁS” „Stabil népesség” A „logisztikus” görbe A „logisztikus” görbe [A népességrobbanás feltételezett „forgatókönyve”] t népességszám ??

27 A Föld népességének becsült száma különböző számítási változatok szerint 1950-2050 I. A Föld népességének becsült száma különböző számítási változatok szerint 1950-2050 I. World Population Prospects: The 2002 Revision. Highlights. New York, UN, 2003. 12 754 10 633 8 919 7 409

28 A Föld népességének becsült száma különböző számítási változatok szerint 1950-2050 II. A Föld népességének becsült száma különböző számítási változatok szerint 1950-2050 II. World Population Prospects: The 2006 Revision. Highlights. New York, UN, 2007, table I. 1. 11 858 10 756 9 191 7 792

29 A Föld népességének becsült száma különböző számítási változatok szerint 1950-2050 I. A Föld népességének becsült száma különböző számítási változatok szerint 1950-2050 I. World Population Prospects: The 2002 Revision. Highlights. New York, UN, 2003. 12 754 10 633 8 919 7 409

30 A Föld népességének becsült száma különböző számítási változatok szerint 1950-2050 II. A Föld népességének becsült száma különböző számítási változatok szerint 1950-2050 II. World Population Prospects: The 2006 Revision. Highlights. New York, UN, 2007, table I. 1. 11 858 10 756 9 191 7 792

31 http://www.census.gov/http://www.census.gov/ipc/www/idbnew.html A világ népességének növekedése, 1950 – 2050 1999 A világ népességének növekedése, 1950 – 2050 forrás: U. S. Census Bureau. International Data Base (IDB); 1999

32 A Föld népességének becsült száma 1950 – 2300 [medium (kék) ; high (piros) ; low variant (sárga) ] A Föld népességének becsült száma 1950 – 2300 [medium (kék) ; high (piros) ; low variant (sárga) ] forrás: World Population to 2300. Highlights. New York, UN, 2007, table I. 1.

33 A Föld népességének becsült száma különböző számítási változatok szerint 2000 – 2300 A Föld népességének becsült száma különböző számítási változatok szerint 2000 – 2300 forrás: World Population to 2300. Highlights. New York, UN, 2007, table I. 1.

34 A Föld népességének becsült száma 1950 – 2300 [medium variant] A Föld népességének becsült száma 1950 – 2300 [medium variant] forrás: World Population to 2300. Highlights. New York, UN, 2007, table I. 1.

35 Magyarország & néhány ország népességének becsült száma 1950 – 2300 [medium variant] Magyarország & néhány ország népességének becsült száma 1950 – 2300 [medium variant] forrás: World Population to 2300. Highlights. New York, UN, 2007, table I. 1. népesség, ezer fő 11 015 10 682 10 299 9 862 9 543 10 221 10 251 8 639 BEL 1 268 1 236 1 199 1 157 1 159 1 569 1 990 1 473 SLO 7 119 6 885 6 627 6 532 6 199 7 376 8 102 6 935 A 7 483 7 274 7 041 6 785 6 650 8 553 10 269 8 925 CZ 28 051 27 410 26 626 25 686 26 094 33 004 38 671 24 824 PL 588576560540522657 1 367 1 101 EST 3 689 3 598 3 487 3 351 3 246 3 587 4 446 3 850 CRO 7 140 6 940 6 708 6 435 6 211 7 589 10 012 9 338 HU 4 346 4 235 4 104 3 949 3 998 4 948 5 391 3 463 SK 27 387 26 652 25 798 24 794 24 129 31 749 49 688 37 298 UKR 16 784 16 378 15 881 15 881 15 269 14 769 18 063 22 480 16 311 RO 4 287 8 208 2250 4 404 4 151 3 990 3 969 5 255 8 099 7 251 BG 8 437 7 933 7 624 7 804 9 371 10 555 7 131 SRB&M 2300220021502100205020001950

36 Növekvő népességszámú országok Európában, 2007 KSH2009 április 30. Növekvő népességszámú országok Európában, 2007 forrás: Népesedési körkép Európáról; KSH. Statisztikai Tükör, II. évf./52. sz.; 2009 április 30.

37 Csökkenő népességszámú országok Európában, 2007 KSH2009 április 30. Csökkenő népességszámú országok Európában, 2007 forrás: Népesedési körkép Európáról; KSH. Statisztikai Tükör, II. évf./52. sz.; 2009 április 30.

38 Csökkenő és növekvő népességszámú országok Európában, 2007 KSH2009 április 30. Csökkenő és növekvő népességszámú országok Európában, 2007 forrás: Népesedési körkép Európáról; KSH. Statisztikai Tükör, II. évf./52. sz.; 2009 április 30.

39 Oroszország főbb demográfiai mutatói, 1950 – 2010 Oroszország főbb demográfiai mutatói, 1950 – 2010 forrás: wikipédia

40 Év HázasságkötésekSzületésekHalálozások Természetes szaporodás abs.‰ ‰ ‰ ‰ 1960 88 566 8,9 146 461 14,7 101 525 10,2 44 936 4,5 1970 96 612 9,3 151 819 14,7 120 197 11,6 31 622 3,1 1980 80 331 7,5 148 673 13,9 145 355 13,6 3 318 0,3 1990 66 405 6,4 125 679 12,1 145 660 14,0 -19 981 -1,9 2001 43 583 4,3 97 047 9,5 132 183 13,0 -35 136 -3,4 2002 46 008 4,5 96 804 9,5 132 833 13,1 -36 029 -3,5 2003 45 398 4,5 94 647 9,3 135 823 13,4 -41 176 -4,1 2004 43 791 4,3 95 137 9,4 132 492 13,1 -37 355 -3,7 2005 44 234 4,4 97 496 9,7 135 732 13,5 -38 236 -3,8 2006 44 528 4,4 99 871 9,9 131 603 13,1 -31 732 -3,2 2007 40 842 4,1 97 613 9,7 132 938 13,2 -35 325 -3,5 2008 40 105 4,0 99 149 9,9 130 027 13,0 -30 800 -3,1 2009 36 730 3,7 96 442 9,6 130 414 13,0 -33 972 -3,4 2010 35 520 3,6 90 335 9,0 130 456 13,0 -40 121 -4,0 2011 35 812 3,6 88 049 8,8 128 795 12,9 -40 746 -4,1 Magyarország demográfiai mutatóinak alakulása, 1960 – 2011 Magyarország demográfiai mutatóinak alakulása, 1960 – 2011 forrás: Központi Statisztikai Hivatal, [KSH] – Budapest; www.ksh.huwww.ksh.hu

41 forrás: Heti világgazdaság; www.hvg.huwww.hvg.hu 10 millió ??? Népességszám-adatok Magyarországon az ezredforduló után 10 millió ??? Népességszám-adatok Magyarországon az ezredforduló után

42 A születések és a halálozások számának alakulása Magyarországon A születések (piros) és a halálozások (kék) számának alakulása Magyarországon 1941 – 2010 forrás: Demográfiai évkönyv, KSH, Budapest, 2002; www.ksh.huwww.ksh.hu

43 A születések és a halálozások számának alakulása Magyarországon A születések (piros) és a halálozások (kék) számának alakulása Magyarországon 1941 – 2010 forrás: Demográfiai évkönyv, KSH, Budapest, 2002; www.ksh.huwww.ksh.hu 15. év 20. év 50. év ◄ „Ratkó I.” generáció: 0. év ◄ „Ratkó II.” generáció: 0. év 15. év 20. év „Ratkó III.” generáció: ??? 25. év 30. év „Ratkó I.” generációs anyák 2. & 3. gyermekei: ???

44 A természetes szaporodás (fogyás) alakulása Magyarországon A természetes szaporodás (fogyás) alakulása Magyarországon 1876 – 2002 [A demográfiai átmenet modellje Magyarországon V.] forrás: Demográfiai évkönyv, KSH, Budapest, 2002.

45 A természetes szaporodás (fogyás) rátájának alakulása Magyarországon A természetes szaporodás (fogyás) rátájának [‰] alakulása Magyarországon 1876 – 2002 [A demográfiai átmenet modellje Magyarországon VI.] forrás: Demográfiai évkönyv, KSH, Budapest, 2002.

46 A természetes népmozgalom Szlovákiában és Magyarországon 1950 – 2010 A természetes népmozgalom Szlovákiában és Magyarországon 1950 – 2010 [‰] forrás: Slovenský Štatistický Úrad, [SŠÚ] – Bratislava, www.statistics.sk; Demográfiai évkönyv, KSH, Budapest, 2002www.statistics.sk

47 Magyarország népességének korfája, 2002. Magyarország népességének korfája, 2002. forrás: Demográfiai évkönyv, 2002. KSH, Budapest.

48

49 A világnépesség nyers születési, halálozási és szaporodási rátájának becsült alakulása 1950 – 2300, [medium scenario] A világnépesség nyers születési, halálozási és szaporodási rátájának becsült alakulása 1950 – 2300, [medium scenario] forrás: World Population to 2300. UN, fig. 10. 2075 2175 A korösszetétel eltorzulásából következő, feltételezett népességcsökkenési szakasz

50 A világnépesség teljes termékenységi arányszámának [TFR] alakulása a nagy régiók szerint, 1950 – 2175, [medium scenario] A világnépesség teljes termékenységi arányszámának [TFR] alakulása a nagy régiók szerint, 1950 – 2175, [medium scenario] forrás: World Population to 2300. UN, fig. 19. TFR = 2,1

51 23 487 000 Uganda [2000]: 23 487 000 18 017 000 Yemen [2000]: 18 017 000 10 742 000 Niger [2000]: 10 742 000 49 688 000 Ukraine [2000]: 49 688 000 145 612 000 Russia [2000]: 145 612 000 103 248 000 Uganda [2050]: 103 248 000 101 456 000 Russia [2050]: 101 456 000 84 385 000 Yemen [2050]: 84 385 000 53 037 000 Niger [2050]: 53 037 000 31 749 000 Ukraine [2050]: 31 749 000 [becsült] Népesedési trendek néhány magas és néhány alacsony szaporodási rátájú országban, 1950 – 2300 [becsült] Népesedési trendek néhány magas és néhány alacsony szaporodási rátájú országban, 1950 – 2300 forrás: World Population to 2300. UN, fig. 39.

52 Fontosabb demográfiai fejlemények 2000 – 2300 [medium variant] Fontosabb demográfiai fejlemények 2000 – 2300 [medium variant] forrás: World Population to 2003. Highlights. New York, UN, 2007, figure 11., 18. p. 2005 ►2005: A nyers halálozási arányszám növekedni kezd CDR → CDR > 9,00 ‰ → 6,45 milliárd fő 2025 ►2025: A termékenység a reprodukciós szint alá esik TFR → TFR < 2,1 → 7,85 milliárd fő 2175 CDRCBR ►2175: A nyers halálozási és születési ráta keresztezése II. → CDR = CBR = 11,1 → 8,43 milliárd fő 2075 ►2075: A nyers halálozási és születési ráta keresztezése I. CDR CBR → CDR = CBR = 11,4 → 9,22 milliárd fő [maximum] 2225 ►2225: Megszűnik a termékenység hatása a népességnövekedésre → 8,62 milliárd fő 2105 CBR ►2105: A nyers születési ráta eléri a minimumot → CBR = 10,7 → 9,00 milliárd fő 2115 ►2115: A nyers halálozási ráta eléri a maximumot CDR → CDR = 12,3 PGR → a népességnövekedési ráta minimuma: PGR ~ -0,15 % [2105-2120] → 8,86 milliárd fő 2155 TFR ►2155: A termékenység eléri a reprodukciós szintet → TFR > 2,1 → 8,47 milliárd fő

53 A teljes termékenységi arányszám [TFR], 2010-2050 [medium variant] A teljes termékenységi arányszám [TFR], 2010-2050 [medium variant] forrás: World Population Prospects. The 2006 Revision. UN

54 A népességváltozás évi átlaga országonként, 2010-2050 [PGR; medium variant, %] A népességváltozás évi átlaga országonként, 2010-2050 [PGR; medium variant, %] forrás: World Population Prospects. The 2006 Revision. UN

55 TFR & GDP/fő mutatók összefüggése; 2004 TFR & GDP/fő mutatók összefüggése; 2004 forrás: World Population Prospects. The 2006 Revision. UN

56 A világnépesség teljes termékenységi arányszámának [TFR] és születéskor várható élettartamának [e 0 ] alakulása, 1995 – 2050 A világnépesség teljes termékenységi arányszámának [TFR] és születéskor várható élettartamának [e 0 ] alakulása, 1995 – 2050 forrás: World Population to 2300. UN, fig. 4.

57 Az egyes kontinensek becsült népességszáma 1950 – 2300 [medium variant] Az egyes kontinensek becsült népességszáma 1950 – 2300 [medium variant] forrás: World Population to 2003. Highlights. New York, UN, 2007, table I. 1.

58

59 A Föld legfejlettebb és gyengén fejlett régiói népességének becsült száma, 1950-2300 [high variant] A Föld legfejlettebb és gyengén fejlett régiói népességének becsült száma, 1950-2300 [high variant] World Population Prospects: The 2002 Revision. Highlights. New York, 2003, UN.

60 A Föld legfejlettebb és gyengén fejlett régiói népességének becsült száma, 1950-2300 [low variant] A Föld legfejlettebb és gyengén fejlett régiói népességének becsült száma, 1950-2300 [low variant] World Population Prospects: The 2002 Revision. Highlights. New York, 2003, UN.

61 A Föld legfejlettebb és gyengén fejlett régiói népességének becsült száma, 1950-2300 [medium variant] A Föld legfejlettebb és gyengén fejlett régiói népességének becsült száma, 1950-2300 [medium variant] World Population Prospects: The 2002 Revision. Highlights. New York, 2003, UN.


Letölteni ppt "NÉPESSÉG- & TELEPÜLÉS- FÖLDRAJZ 2012. A kép forrása: (Bevölkerung)http://www,dsw-online.de/diashow.html NÉPESSÉG-"

Hasonló előadás


Google Hirdetések